Giáo Dục

2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm

Bạn đang xem: 2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

(ĐH KD & CN Hà Nội) – Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất – cùng 29 điểm.

Thống kê từ dữ liệu điểm tuyển sinh lớp 10 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố mới đây, thí sinh có tổng điểm thi 3 môn cao nhất đối với nguyện vọng thường là 29 điểm gồm em Phan Nguyễn Gia Bảo (số báo danh 90140) và em Trần Hồ An Nhiên (số báo danh 91182).

Thí sinh có tổng điểm thi cao nhất với nguyện vọng chuyên (4 môn) là thí sinh Dương Kiến Khải (số báo danh 9220) đạt 38,75 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 của TPHCM năm 2022 trên website của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (ĐH KD & CN Hà Nội) tại địa chỉ: https://voh.com.vn/hoc-tap/tra-cuu-diem-thi.

tuyển sinh lớp 10

Thí sinh tra cứu thông tin phòng thi trong ngày làm thủ tục dự thi lớp 10 (Ảnh: HL)

Xem thêm: [Nóng] Công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại TPHCM: Thí sinh cần lưu ý gì?

Sau khi công bố kết quả, các đơn vị sẽ nhận đơn phúc khảo đến 16 giờ 25/6.

Theo hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 03 (ba) ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi.

Thí sinh xin phúc khảo phải nộp Phiếu đăng ký phúc khảo bài thi (theo mẫu) gửi đến trường phổ thông nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi lập danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo (theo mẫu), các trường phổ thông sẽ gửi toàn bộ hồ sơ phúc khảo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tập hợp danh sách gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Điểm các bài thi sau phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống. Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (khi có thay đổi điểm số) tại trường đăng ký dự tuyển.

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp vào ngày 27/6. Ngày 11/7, sau khi Họp hội đồng thi tuyển sinh Thành phố sẽ thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thường và công bố danh sách trúng tuyển. 

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ có cùng hệ số 1 và điểm ưu tiên (nếu có). Còn điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn chuyên (hệ số 2).

Mỗi thí sinh dự thi vào lớp 10 ở TPHCM được đăng ký tối đa bảy nguyện vọng gồm ba nguyện vọng vào lớp 10 thường, bốn nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; hai nguyện vọng vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về 2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm

Video về 2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm

Wiki về 2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm

2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm

2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm - (ĐH KD & CN Hà Nội) - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất - cùng 29 điểm.

Thống kê từ dữ liệu điểm tuyển sinh lớp 10 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố mới đây, thí sinh có tổng điểm thi 3 môn cao nhất đối với nguyện vọng thường là 29 điểm gồm em Phan Nguyễn Gia Bảo (số báo danh 90140) và em Trần Hồ An Nhiên (số báo danh 91182).

Thí sinh có tổng điểm thi cao nhất với nguyện vọng chuyên (4 môn) là thí sinh Dương Kiến Khải (số báo danh 9220) đạt 38,75 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 của TPHCM năm 2022 trên website của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (ĐH KD & CN Hà Nội) tại địa chỉ: https://voh.com.vn/hoc-tap/tra-cuu-diem-thi.

tuyển sinh lớp 10

Thí sinh tra cứu thông tin phòng thi trong ngày làm thủ tục dự thi lớp 10 (Ảnh: HL)

Xem thêm: [Nóng] Công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại TPHCM: Thí sinh cần lưu ý gì?

Sau khi công bố kết quả, các đơn vị sẽ nhận đơn phúc khảo đến 16 giờ 25/6.

Theo hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 03 (ba) ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi.

Thí sinh xin phúc khảo phải nộp Phiếu đăng ký phúc khảo bài thi (theo mẫu) gửi đến trường phổ thông nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi lập danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo (theo mẫu), các trường phổ thông sẽ gửi toàn bộ hồ sơ phúc khảo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tập hợp danh sách gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Điểm các bài thi sau phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống. Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (khi có thay đổi điểm số) tại trường đăng ký dự tuyển.

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp vào ngày 27/6. Ngày 11/7, sau khi Họp hội đồng thi tuyển sinh Thành phố sẽ thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thường và công bố danh sách trúng tuyển. 

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ có cùng hệ số 1 và điểm ưu tiên (nếu có). Còn điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn chuyên (hệ số 2).

Mỗi thí sinh dự thi vào lớp 10 ở TPHCM được đăng ký tối đa bảy nguyện vọng gồm ba nguyện vọng vào lớp 10 thường, bốn nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; hai nguyện vọng vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp.

[rule_{ruleNumber}]

Công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại TPHCM: Thí sinh cần lưu ý gì?

Sau khi công bố kết quả, các đơn vị sẽ nhận đơn phúc khảo đến 16 giờ 25/6.

Theo hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 03 (ba) ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi.

Thí sinh xin phúc khảo phải nộp Phiếu đăng ký phúc khảo bài thi (theo mẫu) gửi đến trường phổ thông nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi lập danh sách thí sinh đăng ký phúc khảo (theo mẫu), các trường phổ thông sẽ gửi toàn bộ hồ sơ phúc khảo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tập hợp danh sách gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Điểm các bài thi sau phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống. Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (khi có thay đổi điểm số) tại trường đăng ký dự tuyển.

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp vào ngày 27/6. Ngày 11/7, sau khi Họp hội đồng thi tuyển sinh Thành phố sẽ thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thường và công bố danh sách trúng tuyển. 

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ có cùng hệ số 1 và điểm ưu tiên (nếu có). Còn điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn chuyên (hệ số 2).

Mỗi thí sinh dự thi vào lớp 10 ở TPHCM được đăng ký tối đa bảy nguyện vọng gồm ba nguyện vọng vào lớp 10 thường, bốn nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; hai nguyện vọng vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp.

Bạn thấy bài viết 2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về 2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#thí #sinh #đạt #điểm #cao #nhất #kỳ #thi #tuyển #sinh #lớp #cùng #điểm

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button