Giáo Dục

{5 chúng tôi là những kiều bào Việt Nam

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc và hiểu chúng tôi là người Việt xa xứ tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề đọc hiểu văn bản, người Việt xa xứ đầy đủ nhất.

Đọc và hiểu chúng tôi là người Việt xa xứ

* Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Chúng tôi là những kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức, hàng ngày chúng tôi đều theo dõi tình hình phòng chống dịch tại nước mình qua các phương tiện truyền thông. Quả thực, nhiều người, trong đó có người Đức, rất ấn tượng với cách dập dịch rất hiệu quả của Chính phủ và người dân Việt Nam.

Riêng tôi, tôi càng xúc động hơn khi chứng kiến ​​tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào qua “cây ATM gạo”, siêu thị 0 đồng, bữa cơm từ thiện, khẩu trang miễn phí… Một bạn Đức. của tôi Khi nghe đến câu chuyện “Cây ATM gạo”, tôi đã thốt lên: “Đúng là chỉ có ở Việt Nam, cây ATM gạo mới mang hơi thở Việt Nam”.

Những ngày này, mọi người đều có vấn đề riêng của họ. Nhưng trong nỗi lo là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi thử thách.

(Theo Duy Triệu (từ Regensburg, Đức) -Đăng trên Báo Tuổi Trẻ)

Câu hỏi 1: Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.


Câu 2: Theo đoạn trích, vì sao tác giả lại hào hứng theo dõi tình hình phòng chống dịch bệnh ở quê hương mình?

Câu hỏi 3: Theo bạn, tại sao một người bạn Đức của tác giả lại nói cây ATM gạo mang hơi thở của Việt Nam?

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả: Thời buổi này, ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng trong nỗi lo ấy là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi thử thách? Tại sao?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích: Tự sự.

Câu 2: Tác giả cảm thấy phấn khởi khi theo dõi tình hình phòng chống dịch tại quê nhà vì: được chứng kiến ​​tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào qua “cây cơm ATM”, siêu thị 0 đồng, bữa cơm từ thiện, mặt nạ miễn phí…

Câu hỏi 3: Một người bạn Đức của tác giả cho rằng cây ATM gạo mang hơi thở Việt Nam bởi: Đó là biểu hiện của truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt. Trong khó khăn, hoạn nạn, người Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau và luôn có những cách nghĩ, cách làm vô cùng sáng tạo …

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả: Thời buổi này, ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng trong nỗi lo ấy là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi thử thách? Tại sao?

Học sinh nêu rõ suy nghĩ và quan điểm cá nhân, đồng tình hay không đồng tình. Cần một lời giải thích thuyết phục và hợp lý. Bạn có thể tham khảo giải pháp sau:

Đồng tình với quan điểm của tác giả vì:

– Tại vì :

+ Nhân dân Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ,

+ Nhiều nhà hảo tâm, nhiều nghĩa cử cao đẹp được tỏa sáng trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về {5 chúng tôi là những kiều bào Việt Nam

Video về {5 chúng tôi là những kiều bào Việt Nam

Wiki về {5 chúng tôi là những kiều bào Việt Nam

{5 chúng tôi là những kiều bào Việt Nam

{5 chúng tôi là những kiều bào Việt Nam -

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc và hiểu chúng tôi là người Việt xa xứ tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề đọc hiểu văn bản, người Việt xa xứ đầy đủ nhất.

Đọc và hiểu chúng tôi là người Việt xa xứ

* Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Chúng tôi là những kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức, hàng ngày chúng tôi đều theo dõi tình hình phòng chống dịch tại nước mình qua các phương tiện truyền thông. Quả thực, nhiều người, trong đó có người Đức, rất ấn tượng với cách dập dịch rất hiệu quả của Chính phủ và người dân Việt Nam.

Riêng tôi, tôi càng xúc động hơn khi chứng kiến ​​tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào qua “cây ATM gạo”, siêu thị 0 đồng, bữa cơm từ thiện, khẩu trang miễn phí… Một bạn Đức. của tôi Khi nghe đến câu chuyện “Cây ATM gạo”, tôi đã thốt lên: “Đúng là chỉ có ở Việt Nam, cây ATM gạo mới mang hơi thở Việt Nam”.

Những ngày này, mọi người đều có vấn đề riêng của họ. Nhưng trong nỗi lo là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi thử thách.

(Theo Duy Triệu (từ Regensburg, Đức) -Đăng trên Báo Tuổi Trẻ)

Câu hỏi 1: Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.


Câu 2: Theo đoạn trích, vì sao tác giả lại hào hứng theo dõi tình hình phòng chống dịch bệnh ở quê hương mình?

Câu hỏi 3: Theo bạn, tại sao một người bạn Đức của tác giả lại nói cây ATM gạo mang hơi thở của Việt Nam?

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả: Thời buổi này, ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng trong nỗi lo ấy là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi thử thách? Tại sao?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích: Tự sự.

Câu 2: Tác giả cảm thấy phấn khởi khi theo dõi tình hình phòng chống dịch tại quê nhà vì: được chứng kiến ​​tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào qua “cây cơm ATM”, siêu thị 0 đồng, bữa cơm từ thiện, mặt nạ miễn phí…

Câu hỏi 3: Một người bạn Đức của tác giả cho rằng cây ATM gạo mang hơi thở Việt Nam bởi: Đó là biểu hiện của truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt. Trong khó khăn, hoạn nạn, người Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau và luôn có những cách nghĩ, cách làm vô cùng sáng tạo ...

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả: Thời buổi này, ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng trong nỗi lo ấy là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi thử thách? Tại sao?

Học sinh nêu rõ suy nghĩ và quan điểm cá nhân, đồng tình hay không đồng tình. Cần một lời giải thích thuyết phục và hợp lý. Bạn có thể tham khảo giải pháp sau:

Đồng tình với quan điểm của tác giả vì:

- Tại vì :

+ Nhân dân Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ,

+ Nhiều nhà hảo tâm, nhiều nghĩa cử cao đẹp được tỏa sáng trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc và hiểu chúng tôi là người Việt xa xứ tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề đọc hiểu văn bản, người Việt xa xứ đầy đủ nhất.

Đọc và hiểu chúng tôi là người Việt xa xứ

* Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Chúng tôi là những kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức, hàng ngày chúng tôi đều theo dõi tình hình phòng chống dịch tại nước mình qua các phương tiện truyền thông. Quả thực, nhiều người, trong đó có người Đức, rất ấn tượng với cách dập dịch rất hiệu quả của Chính phủ và người dân Việt Nam.

Riêng tôi, tôi càng xúc động hơn khi chứng kiến ​​tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào qua “cây ATM gạo”, siêu thị 0 đồng, bữa cơm từ thiện, khẩu trang miễn phí… Một bạn Đức. của tôi Khi nghe đến câu chuyện “Cây ATM gạo”, tôi đã thốt lên: “Đúng là chỉ có ở Việt Nam, cây ATM gạo mới mang hơi thở Việt Nam”.

Những ngày này, mọi người đều có vấn đề riêng của họ. Nhưng trong nỗi lo là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi thử thách.

(Theo Duy Triệu (từ Regensburg, Đức) -Đăng trên Báo Tuổi Trẻ)

Câu hỏi 1: Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.


Câu 2: Theo đoạn trích, vì sao tác giả lại hào hứng theo dõi tình hình phòng chống dịch bệnh ở quê hương mình?

Câu hỏi 3: Theo bạn, tại sao một người bạn Đức của tác giả lại nói cây ATM gạo mang hơi thở của Việt Nam?

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả: Thời buổi này, ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng trong nỗi lo ấy là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi thử thách? Tại sao?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích: Tự sự.

Câu 2: Tác giả cảm thấy phấn khởi khi theo dõi tình hình phòng chống dịch tại quê nhà vì: được chứng kiến ​​tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào qua “cây cơm ATM”, siêu thị 0 đồng, bữa cơm từ thiện, mặt nạ miễn phí…

Câu hỏi 3: Một người bạn Đức của tác giả cho rằng cây ATM gạo mang hơi thở Việt Nam bởi: Đó là biểu hiện của truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt. Trong khó khăn, hoạn nạn, người Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau và luôn có những cách nghĩ, cách làm vô cùng sáng tạo …

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả: Thời buổi này, ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng trong nỗi lo ấy là niềm lạc quan về một dân tộc đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi thử thách? Tại sao?

Học sinh nêu rõ suy nghĩ và quan điểm cá nhân, đồng tình hay không đồng tình. Cần một lời giải thích thuyết phục và hợp lý. Bạn có thể tham khảo giải pháp sau:

Đồng tình với quan điểm của tác giả vì:

– Tại vì :

+ Nhân dân Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ,

+ Nhiều nhà hảo tâm, nhiều nghĩa cử cao đẹp được tỏa sáng trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết {5 chúng tôi là những kiều bào Việt Nam có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về {5 chúng tôi là những kiều bào Việt Nam bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#chúng #tôi #là #những #kiều #bào #Việt #Nam

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17 có đáp án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button