Giáo Dục

5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

Bạn đang xem: 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2022 – 2023 gồm 4 đề thi cuối học kì 1 có đáp án chi tiết.

Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh học 11 giúp các em có thêm gợi ý tham khảo, dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Bên cạnh đó, các em học sinh lớp 11 tham khảo thêm các tài liệu như: Đề cương kiểm tra học kì 1, Đề kiểm tra học kì 1, Ngữ Văn, Đề thi học kì 1, Hóa học 11, Đề thi học kì 1. Địa lý 11, Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh. Sau đây là chi tiết đề thi HK1 môn Toán 11, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Ma trận đề thi học kì 1 Sinh học 11

Mức độ

Tên

Đề tài

(nội dung, chương…)

Biết hiểu biết Vận dụng
Cấp thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1/ Thay nước,

trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

Biết vai trò của nước đối với thực vật.

– Biết cách tiếp thu thụ động và chủ động

Nêu các dạng nitơ cây hấp thụ được

Nêu rễ cây là cơ quan hút nước và muối khoáng

Nêu vai trò của chất khoáng đối với thực vật

– Nêu vai trò của nitơ, trình bày nguồn cung cấp nitơ cho cây

Nêu cơ chế vận chuyển nước ở thực vật

– Sắp xếp các nguyên tố ở dạng đại lượng và vi lượng

Giải thích quá trình chuyển hóa nitơ ở thực vật

– Giải thích được việc bón phân hợp lý cho cây trồng

Nêu cơ chế vận chuyển nước

và muối khoáng chủ động và thụ động

– Phân biệt được đặc điểm của 2 cơ chế hấp thụ chất khoáng

– Tìm hiểu điều kiện cố định nitơ phân tử

Giải thích được việc bón phân hợp lý cho cây trồng – Nêu ví dụ về sự vận chuyển nước và muối khoáng
Số câu hỏi 6 = 4TN +2TL Số câu: 1

Số câu: 1 Số câu: 2

Số câu: 1

Số câu: 1

Số câu

Số câu

Số câu

Quang hợp ở thực vật Dựa vào quang hợp kể tên các nhóm thực vật, đặc điểm của từng nhóm – Giải thích được vai trò của quang hợp

Mô tả quá trình quang hợp ở C. thực vật3

– Giải thích được quang hợp chịu ảnh hưởng của môi trường như thế nào?

Nêu các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp – Nêu sự thích nghi của các kiểu quang hợp ở C . thực vật3,4 và CAM

Nêu quá trình quang hợp quyết định năng suất cây trồng

– Phân biệt được các nhóm thực vật C3,4 và CAM trên sản phẩm quang hợp đầu tiên, CO . nhân tế bào2

Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế

Giải thích sự thích nghi của các kiểu quang hợp ở các nhóm thực vật – Tìm hiểu vì sao cây C4 có năng suất sinh học cao nhất
Số câu 5 = 4TN + 1TL Số câu: 2

Số câu

Số câu: 1

Số câu

Số câu: 1

Số câu 1

Số câu

Số câu

3 Hô hấp ở thực vật – Nêu ý nghĩa của hô hấp

Biết rằng ti thể là cơ quan thực hiện quá trình hô hấp

Kể tên quá trình hô hấp của thực vật Hoàn thành phương trình hô hấp tổng quát

Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hô hấp

Nêu các hình thức hô hấp ở thực vật Phân biệt hô hấp hiếu khí và lên men: Điều kiện, sản phẩm – Tìm hiểu mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp
Số câu 5 = 4TN + 1TL Số câu: 2

Số câu: 1

Số câu 1

Số câu: 1

Số câu

Số câu

Số câu

Tổng số câu 16 Số câu 6 Số câu 6 Số câu 4

đề thi học kì 1 môn sinh học lớp 11

Phần I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào câu trả lời đúng nhất?

Câu 1 Các nguyên tố khoáng trong đất được cây hấp thụ nhờ:

Một hệ thống Lá

B.Hệ mạch của cơ thể

C. Hệ thống mạch máu của thân

D. Hệ thống gốc

Câu 2 Bào quan thực hiện chức năng quang hợp là

Mạng lưới nội chất

B. Lục lạp

C. Khí khổng

D Ti thể

Câu 3 Trên lá có những vệt đỏ, cam, vàng là do thiếu chất khoáng nào?

Nitơ

B. Kali

C. Mangan

D. Magie

Câu 4 Sự hấp thụ chất khoáng và sự hấp thụ nước có gì khác nhau?

A. Nước được hút theo cơ chế chủ động và co lại theo cơ chế bị động.

B. Nước được hấp thụ theo cơ chế thụ động còn chất khoáng được hấp thụ theo cơ chế chủ động và tích cực.

C. Nước được hấp thụ chủ yếu theo cơ chế thụ động, còn chất khoáng được hấp thụ chủ yếu theo cơ chế chọn lọc

D. Nước và chất khoáng đều được hấp thụ theo cơ chế thụ động và chủ động.

Câu 5 Khi nào thì cân bằng nước trong cây?

A. Quá trình hút nước nhiều hơn quá trình hút nước.

B. Độ hút nước kém hơn độ hút nước

C. Hấp thụ nước cân bằng hấp thụ nước

D. Phụ thuộc vào sinh lý của cây

Câu 6 Tại sao gọi là nhóm thực vật C?4?

A. Vì nhóm TV này thường sống trong điều kiện nóng ẩm lâu ngày.

B. Vì nhóm thực vật này thường sống trong điều kiện khô hạn kéo dài.

C. Vì sản phẩm cố định là CO2 là hợp chất ba cacbon

D. Vì sản phẩm là CO cố định2 là hợp chất có 4 nguyên tử cacbon

Câu 7: Bộ phận nào của cây là cơ quan quang hợp?

A. Lá

B. Thân mến

C. Lục lạp

D. Rễ, thân, lá

Câu 8 Hình thái lá nào phù hợp với quá trình quang hợp?

A. Lá to, dày, cứng

B. Lá có nhiều gân

C. To, dày, cứng, nhiều gân

D. Lá hình phiến, mỏng

Câu 9 Xét các loại tế bào của cơ thể thực vật gồm: tế bào đỉnh rễ, tế bào trưởng thành, tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào lá già, tế bào tiết. Loại tế bào nào chứa ti thể với số lượng nhiều hơn?

A. Tế bào đỉnh tăng sinh, tế bào trưởng thành, tế bào chế tiết

B. Tế bào già, tế bào trưởng thành

C. Tế bào đỉnh rễ, tế bào trưởng thành, tế bào tiết

D. Tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào đỉnh rễ, tế bào tiết

Câu 10 Ví dụ nào sau đây là ví dụ về quá trình lên men ở thực vật?

A. Thực vật kí sinh hoặc kí sinh.

B. Cây khô

C. Cây bị ngập nước.

D. Cây sống nơi ẩm ướt.

Câu 11 Thế nào là hô hấp ở cây xanh?

A. Là quá trình phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng

B. Là quá trình thu nhận O2 và đồng . khí thải2 vào môi trường.

C. Là quá trình oxi hóa sinh học các nguyên liệu hô hấp (keo…) thành CO2h2O và tích lũy lại ở dạng dễ sử dụng, ATP.

D. Là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ giải phóng CO2 và nước.

Câu 12 Khi nào tế bào trải qua quá trình phân giải hiếu khí và kỵ khí?

A. Khi có sự cạnh tranh chất phản ứng: nếu có glucozơ thì hô hấp hiếu khí, không có glucozơ thì lên men.

B. Khi có sự cạnh tranh về ánh sáng.

C. Khi có nhiều CO2 sau đó quá trình lên men xảy ra, trong trường hợp không có CO2 hô hấp hiếu khí xảy ra.

D. Khi thiếu O2 thì xảy ra quá trình lên men và có đủ O2 thì xảy ra hô hấp hiếu khí.

Phần II Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm) Nêu vai trò của nitơ đối với thực vật

Câu 2 (1, 5 đ) Mô tả cấu trúc của bào quan thực hiện chức năng quang hợp.

Câu 3 (2 điểm) Sự khác nhau giữa lên men rượu và hô hấp hiếu khí.

Câu 4 (2 điểm) Hoàn thành bảng sau:

tiêu chí so sánh Thực vật3 thực vật CAM
Đại diện ……………………..

……………………………………………………

……………………..

……………………………………………………

Điều kiện sống ……………………..

……………………………………………………

……………………..

……………………………………………………

Tế bào quang hợp ……………………..

……………………………………………………

……………………..

……………………………………………………

năng suất sinh học ……………………..

……………………………………………………

……………………..

……………………………………………………

Đáp án đề thi cuối học kì 1 Sinh học 11

Tiểu luận:

Câu hỏi 1: Vai trò của đạm với cây trồng

– Là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu 0,5

– Vai trò điều tiết ………… 0,5 đ

– Vai trò kết cấu……………………. 0,5 đồng

câu 2 Bào quan thực hiện chức năng quang hợp

– Lục lạp………… 0,5đ

– Cấu tạo của lục lạp: Màng kép………….., hạt…………., chất nền……. 1 đồng

câu 3

tiêu chí so sánh Lên men rượu (lactic) Hô hấp hiếu khí Điểm
Tình trạng .Thiếu O2. Đủ rồi2….. 0,5
Nơi xảy ra tế bào chất ti thể 0,5
Sản phẩm Rượu etylic (axit lactic) khí CO2h2Ô, ATP 0,5
năng lượng tích lũy Nhỏ bé Nhiều 0,5

câu 4

tiêu chí so sánh Thực vật3 (C)4) thực vật CAM Điểm
Đại diện Ngô, rau dền.. cây xương rồng 0,5
Điều kiện sống ôn đới, cận nhiệt đới (nhiệt đới) sa mạc 0,5
Tế bào quang hợp Tế bào Hesperial (tế bào chữa bệnh và tế bào vỏ mạch máu) Tế bào mô giậu 0,5
năng suất sinh học Điểm trung bình cao) Ngắn 0,5

……………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nhiều đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags Đề thi học kì 1 lớp 11

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

#Đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm

Video 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

Hình Ảnh 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

#Đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm

Tin tức 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

#Đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm

Review 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

#Đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm

Tham khảo 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

#Đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm

Mới nhất 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

#Đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm

Hướng dẫn 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

#Đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm

Tổng Hợp 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

Wiki về 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023

Bạn thấy bài viết 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về 5 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 – 2023 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button