Giáo Dục

5 Quê hương là bàn tay mẹ

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc và hiểu Quê hương là bàn tay mẹ tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các đề đọc hiểu Quê hương có bàn tay mẹ đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Quê hương là bàn tay mẹ – Đề 1

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

Quê hương là bàn tay của mẹ

Nhẹ nhàng nhặt lá rau mùi

Canh khói

Buổi chiều tan học, trời mưa

Quê hương là hoa bí vàng

Đó là một bông hồng tím trong hàng rào

Có phải cây dâm bụt đỏ không?

Màu sen trắng tinh khôi

Quê hương ai cũng có

Ngay khi tôi vừa mở mắt, tôi đã được sinh ra

Quê hương là sữa mẹ

Hương thơm buông xuống thành cũi.

Quê hương đối với mỗi người chỉ là một

Giống như một người mẹ

Nếu ai không nhớ quê hương

Lớn lên sẽ không trở thành một con người.

(Trích Bài học đầu đời cho con – Đỗ Trung Quân)

1. Em hãy cho biết thể thơ? (1,0 điểm)

2. Tác giả đã chọn những hình ảnh nào để viết về quê hương? (0,5 điểm)

3. Xác định phong cách ngôn ngữ của bài thơ trên? (0,5 điểm)

4. Nêu suy nghĩ của anh / chị về ảnh hưởng của quê hương đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. (Trình bày thành 5-7 câu) (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Thể thơ tự do – 6 giờ

Câu 2: Những hình ảnh quê hương: Bàn tay mẹ, bát canh ngọt, bông bí vàng, hàng rào râm bụt, bờ dâm bụt, dòng sữa mẹ, …

Câu hỏi 3: Phong cách nghệ thuật / ngôn ngữ nghệ thuật.

Câu hỏi 4: Đoạn văn giàu cảm xúc, suy nghĩ chân thành, sâu sắc về quê hương đất nước trong sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người.

{5 Quê hương là bàn tay mẹ

Đọc – hiểu Quê hương là bàn tay mẹ – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Quê hương là bàn tay của mẹ

Nhẹ nhàng nhặt lá rau mùi

Canh khói

Buổi chiều tan học, trời mưa

Quê hương là hoa bí vàng

Đó là một bông hồng tím trong hàng rào

Có phải cây dâm bụt đỏ không?

Màu sen trắng tinh khôi

Quê hương ai cũng có

Ngay khi tôi vừa mở mắt, tôi đã được sinh ra

Quê hương là sữa mẹ

Hương thơm buông xuống thành cũi.

Quê hương đối với mỗi người chỉ là một

Giống như một người mẹ

Nếu ai không nhớ quê hương

Lớn lên sẽ không trở thành một con người.

(Trích Bài học đầu đời cho con – Đỗ Trung Quân)

Câu hỏi 1. Chỉ ra luật thơ và phương thức biểu đạt của văn bản. Bài học đầu tiên nhà thơ muốn gửi gắm đến các con là gì?

Câu 2. Trong đoạn văn, tác giả định nghĩa “quê hương” như thế nào? Qua đó, em thấy tình cảm của Đỗ Trung Quân đối với quê hương đất nước như thế nào?

Câu 3. Lí do vì sao tác giả cho rằng: Quê hương đối với mỗi người chỉ là một và Quê hương nếu ai chẳng nhớ / Lớn lên sẽ không thành người?

Câu 4. Nêu suy nghĩ của mình về ảnh hưởng của quê hương đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. (Trình bày trong khoảng 5-7 câu)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về {5 Quê hương là bàn tay mẹ

Video về {5 Quê hương là bàn tay mẹ

Wiki về {5 Quê hương là bàn tay mẹ

{5 Quê hương là bàn tay mẹ

{5 Quê hương là bàn tay mẹ -

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc và hiểu Quê hương là bàn tay mẹ tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các đề đọc hiểu Quê hương có bàn tay mẹ đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Quê hương là bàn tay mẹ – Đề 1

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

Quê hương là bàn tay của mẹ

Nhẹ nhàng nhặt lá rau mùi

Canh khói

Buổi chiều tan học, trời mưa


Quê hương là hoa bí vàng

Đó là một bông hồng tím trong hàng rào

Có phải cây dâm bụt đỏ không?

Màu sen trắng tinh khôi

Quê hương ai cũng có

Ngay khi tôi vừa mở mắt, tôi đã được sinh ra

Quê hương là sữa mẹ

Hương thơm buông xuống thành cũi.

Quê hương đối với mỗi người chỉ là một

Giống như một người mẹ

Nếu ai không nhớ quê hương

Lớn lên sẽ không trở thành một con người.

(Trích Bài học đầu đời cho con – Đỗ Trung Quân)

1. Em hãy cho biết thể thơ? (1,0 điểm)

2. Tác giả đã chọn những hình ảnh nào để viết về quê hương? (0,5 điểm)

3. Xác định phong cách ngôn ngữ của bài thơ trên? (0,5 điểm)

4. Nêu suy nghĩ của anh / chị về ảnh hưởng của quê hương đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. (Trình bày thành 5-7 câu) (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Thể thơ tự do – 6 giờ

Câu 2: Những hình ảnh quê hương: Bàn tay mẹ, bát canh ngọt, bông bí vàng, hàng rào râm bụt, bờ dâm bụt, dòng sữa mẹ, …

Câu hỏi 3: Phong cách nghệ thuật / ngôn ngữ nghệ thuật.

Câu hỏi 4: Đoạn văn giàu cảm xúc, suy nghĩ chân thành, sâu sắc về quê hương đất nước trong sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người.

{5 Quê hương là bàn tay mẹ

Đọc – hiểu Quê hương là bàn tay mẹ – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Quê hương là bàn tay của mẹ

Nhẹ nhàng nhặt lá rau mùi

Canh khói

Buổi chiều tan học, trời mưa

Quê hương là hoa bí vàng

Đó là một bông hồng tím trong hàng rào

Có phải cây dâm bụt đỏ không?

Màu sen trắng tinh khôi

Quê hương ai cũng có

Ngay khi tôi vừa mở mắt, tôi đã được sinh ra

Quê hương là sữa mẹ

Hương thơm buông xuống thành cũi.

Quê hương đối với mỗi người chỉ là một

Giống như một người mẹ

Nếu ai không nhớ quê hương

Lớn lên sẽ không trở thành một con người.

(Trích Bài học đầu đời cho con – Đỗ Trung Quân)

Câu hỏi 1. Chỉ ra luật thơ và phương thức biểu đạt của văn bản. Bài học đầu tiên nhà thơ muốn gửi gắm đến các con là gì?

Câu 2. Trong đoạn văn, tác giả định nghĩa “quê hương” như thế nào? Qua đó, em thấy tình cảm của Đỗ Trung Quân đối với quê hương đất nước như thế nào?

Câu 3. Lí do vì sao tác giả cho rằng: Quê hương đối với mỗi người chỉ là một và Quê hương nếu ai chẳng nhớ / Lớn lên sẽ không thành người?

Câu 4. Nêu suy nghĩ của mình về ảnh hưởng của quê hương đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. (Trình bày trong khoảng 5-7 câu)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc và hiểu Quê hương là bàn tay mẹ tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các đề đọc hiểu Quê hương có bàn tay mẹ đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Quê hương là bàn tay mẹ – Đề 1

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

Quê hương là bàn tay của mẹ

Nhẹ nhàng nhặt lá rau mùi

Canh khói

Buổi chiều tan học, trời mưa


Quê hương là hoa bí vàng

Đó là một bông hồng tím trong hàng rào

Có phải cây dâm bụt đỏ không?

Màu sen trắng tinh khôi

Quê hương ai cũng có

Ngay khi tôi vừa mở mắt, tôi đã được sinh ra

Quê hương là sữa mẹ

Hương thơm buông xuống thành cũi.

Quê hương đối với mỗi người chỉ là một

Giống như một người mẹ

Nếu ai không nhớ quê hương

Lớn lên sẽ không trở thành một con người.

(Trích Bài học đầu đời cho con – Đỗ Trung Quân)

1. Em hãy cho biết thể thơ? (1,0 điểm)

2. Tác giả đã chọn những hình ảnh nào để viết về quê hương? (0,5 điểm)

3. Xác định phong cách ngôn ngữ của bài thơ trên? (0,5 điểm)

4. Nêu suy nghĩ của anh / chị về ảnh hưởng của quê hương đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. (Trình bày thành 5-7 câu) (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Thể thơ tự do – 6 giờ

Câu 2: Những hình ảnh quê hương: Bàn tay mẹ, bát canh ngọt, bông bí vàng, hàng rào râm bụt, bờ dâm bụt, dòng sữa mẹ, …

Câu hỏi 3: Phong cách nghệ thuật / ngôn ngữ nghệ thuật.

Câu hỏi 4: Đoạn văn giàu cảm xúc, suy nghĩ chân thành, sâu sắc về quê hương đất nước trong sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người.

{5 Quê hương là bàn tay mẹ

Đọc – hiểu Quê hương là bàn tay mẹ – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Quê hương là bàn tay của mẹ

Nhẹ nhàng nhặt lá rau mùi

Canh khói

Buổi chiều tan học, trời mưa

Quê hương là hoa bí vàng

Đó là một bông hồng tím trong hàng rào

Có phải cây dâm bụt đỏ không?

Màu sen trắng tinh khôi

Quê hương ai cũng có

Ngay khi tôi vừa mở mắt, tôi đã được sinh ra

Quê hương là sữa mẹ

Hương thơm buông xuống thành cũi.

Quê hương đối với mỗi người chỉ là một

Giống như một người mẹ

Nếu ai không nhớ quê hương

Lớn lên sẽ không trở thành một con người.

(Trích Bài học đầu đời cho con – Đỗ Trung Quân)

Câu hỏi 1. Chỉ ra luật thơ và phương thức biểu đạt của văn bản. Bài học đầu tiên nhà thơ muốn gửi gắm đến các con là gì?

Câu 2. Trong đoạn văn, tác giả định nghĩa “quê hương” như thế nào? Qua đó, em thấy tình cảm của Đỗ Trung Quân đối với quê hương đất nước như thế nào?

Câu 3. Lí do vì sao tác giả cho rằng: Quê hương đối với mỗi người chỉ là một và Quê hương nếu ai chẳng nhớ / Lớn lên sẽ không thành người?

Câu 4. Nêu suy nghĩ của mình về ảnh hưởng của quê hương đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. (Trình bày trong khoảng 5-7 câu)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết {5 Quê hương là bàn tay mẹ có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về {5 Quê hương là bàn tay mẹ bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Quê #hương #là #bàn #tay #mẹ

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button