Giáo Dục

5 Xây dựng bản lĩnh cá nhân

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc hiểu Xây dựng bản lĩnh cá nhân tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề Đọc hiểu đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

“Nghị lực là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn ”.

(Tuoitre.vn – Xây dựng bản lĩnh cá nhân)

Câu hỏi 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là người dũng cảm? (0,75 điểm)

Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. (0,75 điểm)

Câu 4. Theo bạn, người có khả năng sống phải là người như thế nào? (1,0 điểm)

Câu trả lời:

Câu hỏi 1.

– Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là phương thức lập luận.

Câu 2.

Theo tác giả, người có bản lĩnh là người dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.

Câu 3.

– Sở dĩ tác giả cho rằng lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh vì khi một cá nhân có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm nhưng chỉ vì mục đích phục vụ cá nhân thì không. quan tâm đến những người xung quanh, thậm chí gây hại cho xã hội, sẽ không ai nhận rằng anh là một người dũng cảm …

Câu 4.

– Phải trau dồi kiến ​​thức, kinh nghiệm, kỹ năng

– Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

– Phải có ý chí, quyết tâm, nghị lực

– Bạn phải có chính kiến ​​của mình trong mọi vấn đề. Những người can đảm dám đối mặt với bất kỳ thử thách nào để đạt được điều họ muốn.

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

… Dũng cảm là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.

(Trích Tuổi Trẻ.vn – Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân)

Câu hỏi 1. Nêu tác dụng của lòng dũng cảm sống được nêu trong đoạn trích. (0,5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, đâu là những cách giúp bạn xây dựng lòng dũng cảm để sống? (0,5 điểm)

Câu 3. Theo em, tại sao tác giả lại cho rằng: “Lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích của cá nhân, vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh”? (1,0 điểm)

Câu 4. Bạn có đồng tình với quan điểm “Một người mạnh hay yếu phụ thuộc vào năng lực của người đó”? Tại sao? (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Tác dụng của bản lĩnh sống: vừa phục vụ mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh

Câu 2: Theo tác giả, cách để xây dựng bản lĩnh sống là: Đầu tiên phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn.

Câu hỏi 3: Bởi vì:

– Có dũng khí để thực hiện mục tiêu, ước mơ, hoài bão… Đó là chìa khóa thành công trong cuộc sống.

Có bản lĩnh sẽ góp phần bảo vệ, giúp đỡ những người xung quanh, mang lại niềm tự hào, hạnh phúc cho người thân, gia đình và xã hội.

Câu hỏi 4: Thí sinh nêu ý kiến ​​của mình: đồng ý hay không đồng ý và đưa ra lý lẽ thuyết phục

Ví dụ:

– Đồng ý. Bởi lẽ, bản lĩnh là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm mạnh hay yếu, thành công hay thất bại, có dám đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống hay không…

– Không đồng ý. Bởi lẽ, ngoài bản lĩnh, muốn đánh giá điểm mạnh hay yếu, thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào năng lực, sở trường, sở thích, cơ hội, may mắn….

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 3

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Dũng cảm là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.

(Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân, theo Tuoitre.vn)

Câu hỏi 1. Nêu các thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là người dũng cảm?

Câu 3. Theo người viết, mỗi người cần làm gì để rèn luyện bản lĩnh của chính mình? Yếu tố quan trọng nhất tạo nên bản lĩnh của một cá nhân là gì?

Câu 4. Theo em tại sao tác giả cho rằng để trở nên dũng cảm mỗi người cần kiên trì rèn luyện?

Câu trả lời

Câu hỏi 1:

Các thao tác lập luận: phân tích, trình bày

Câu 2:

Người có bản lĩnh là người dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.

Câu hỏi 3:

Cách rèn luyện bản lĩnh: Đầu tiên phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những hành trang bổ trợ như: sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm, .. Điều thứ ba vô cùng quan trọng đó chính là năng lực của bạn. Đó là những kỹ năng được trau dồi bằng kiến ​​thức và kinh nghiệm.

Câu hỏi 4:

Muốn có bản lĩnh thì phải kiên trì rèn luyện vì: bản lĩnh con người không phải vốn có, tự sinh ra mà phải trải qua khó khăn, thử thách, va chạm mới có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, để trở thành người có năng lực cũng cần phải kiên trì rèn luyện.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về {5 Xây dựng bản lĩnh cá nhân

Video về {5 Xây dựng bản lĩnh cá nhân

Wiki về {5 Xây dựng bản lĩnh cá nhân

{5 Xây dựng bản lĩnh cá nhân

{5 Xây dựng bản lĩnh cá nhân -

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc hiểu Xây dựng bản lĩnh cá nhân tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề Đọc hiểu đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

“Nghị lực là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn ”.

(Tuoitre.vn – Xây dựng bản lĩnh cá nhân)


Câu hỏi 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là người dũng cảm? (0,75 điểm)

Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. (0,75 điểm)

Câu 4. Theo bạn, người có khả năng sống phải là người như thế nào? (1,0 điểm)

Câu trả lời:

Câu hỏi 1.

– Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là phương thức lập luận.

Câu 2.

Theo tác giả, người có bản lĩnh là người dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.

Câu 3.

– Sở dĩ tác giả cho rằng lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh vì khi một cá nhân có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm nhưng chỉ vì mục đích phục vụ cá nhân thì không. quan tâm đến những người xung quanh, thậm chí gây hại cho xã hội, sẽ không ai nhận rằng anh là một người dũng cảm …

Câu 4.

– Phải trau dồi kiến ​​thức, kinh nghiệm, kỹ năng

– Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

– Phải có ý chí, quyết tâm, nghị lực

– Bạn phải có chính kiến ​​của mình trong mọi vấn đề. Những người can đảm dám đối mặt với bất kỳ thử thách nào để đạt được điều họ muốn.

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

… Dũng cảm là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.

(Trích Tuổi Trẻ.vn – Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân)

Câu hỏi 1. Nêu tác dụng của lòng dũng cảm sống được nêu trong đoạn trích. (0,5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, đâu là những cách giúp bạn xây dựng lòng dũng cảm để sống? (0,5 điểm)

Câu 3. Theo em, tại sao tác giả lại cho rằng: “Lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích của cá nhân, vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh”? (1,0 điểm)

Câu 4. Bạn có đồng tình với quan điểm “Một người mạnh hay yếu phụ thuộc vào năng lực của người đó”? Tại sao? (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Tác dụng của bản lĩnh sống: vừa phục vụ mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh

Câu 2: Theo tác giả, cách để xây dựng bản lĩnh sống là: Đầu tiên phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn.

Câu hỏi 3: Bởi vì:

– Có dũng khí để thực hiện mục tiêu, ước mơ, hoài bão… Đó là chìa khóa thành công trong cuộc sống.

Có bản lĩnh sẽ góp phần bảo vệ, giúp đỡ những người xung quanh, mang lại niềm tự hào, hạnh phúc cho người thân, gia đình và xã hội.

Câu hỏi 4: Thí sinh nêu ý kiến ​​của mình: đồng ý hay không đồng ý và đưa ra lý lẽ thuyết phục

Ví dụ:

– Đồng ý. Bởi lẽ, bản lĩnh là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm mạnh hay yếu, thành công hay thất bại, có dám đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống hay không…

– Không đồng ý. Bởi lẽ, ngoài bản lĩnh, muốn đánh giá điểm mạnh hay yếu, thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào năng lực, sở trường, sở thích, cơ hội, may mắn….

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 3

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Dũng cảm là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.

(Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân, theo Tuoitre.vn)

Câu hỏi 1. Nêu các thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là người dũng cảm?

Câu 3. Theo người viết, mỗi người cần làm gì để rèn luyện bản lĩnh của chính mình? Yếu tố quan trọng nhất tạo nên bản lĩnh của một cá nhân là gì?

Câu 4. Theo em tại sao tác giả cho rằng để trở nên dũng cảm mỗi người cần kiên trì rèn luyện?

Câu trả lời

Câu hỏi 1:

Các thao tác lập luận: phân tích, trình bày

Câu 2:

Người có bản lĩnh là người dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.

Câu hỏi 3:

Cách rèn luyện bản lĩnh: Đầu tiên phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những hành trang bổ trợ như: sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm, .. Điều thứ ba vô cùng quan trọng đó chính là năng lực của bạn. Đó là những kỹ năng được trau dồi bằng kiến ​​thức và kinh nghiệm.

Câu hỏi 4:

Muốn có bản lĩnh thì phải kiên trì rèn luyện vì: bản lĩnh con người không phải vốn có, tự sinh ra mà phải trải qua khó khăn, thử thách, va chạm mới có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, để trở thành người có năng lực cũng cần phải kiên trì rèn luyện.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc hiểu Xây dựng bản lĩnh cá nhân tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề Đọc hiểu đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

“Nghị lực là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn ”.

(Tuoitre.vn – Xây dựng bản lĩnh cá nhân)


Câu hỏi 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là người dũng cảm? (0,75 điểm)

Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. (0,75 điểm)

Câu 4. Theo bạn, người có khả năng sống phải là người như thế nào? (1,0 điểm)

Câu trả lời:

Câu hỏi 1.

– Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là phương thức lập luận.

Câu 2.

Theo tác giả, người có bản lĩnh là người dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.

Câu 3.

– Sở dĩ tác giả cho rằng lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh vì khi một cá nhân có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm nhưng chỉ vì mục đích phục vụ cá nhân thì không. quan tâm đến những người xung quanh, thậm chí gây hại cho xã hội, sẽ không ai nhận rằng anh là một người dũng cảm …

Câu 4.

– Phải trau dồi kiến ​​thức, kinh nghiệm, kỹ năng

– Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

– Phải có ý chí, quyết tâm, nghị lực

– Bạn phải có chính kiến ​​của mình trong mọi vấn đề. Những người can đảm dám đối mặt với bất kỳ thử thách nào để đạt được điều họ muốn.

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

… Dũng cảm là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.

(Trích Tuổi Trẻ.vn – Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân)

Câu hỏi 1. Nêu tác dụng của lòng dũng cảm sống được nêu trong đoạn trích. (0,5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, đâu là những cách giúp bạn xây dựng lòng dũng cảm để sống? (0,5 điểm)

Câu 3. Theo em, tại sao tác giả lại cho rằng: “Lòng dũng cảm tốt là vừa phục vụ cho mục đích của cá nhân, vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh”? (1,0 điểm)

Câu 4. Bạn có đồng tình với quan điểm “Một người mạnh hay yếu phụ thuộc vào năng lực của người đó”? Tại sao? (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Tác dụng của bản lĩnh sống: vừa phục vụ mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh

Câu 2: Theo tác giả, cách để xây dựng bản lĩnh sống là: Đầu tiên phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn.

Câu hỏi 3: Bởi vì:

– Có dũng khí để thực hiện mục tiêu, ước mơ, hoài bão… Đó là chìa khóa thành công trong cuộc sống.

Có bản lĩnh sẽ góp phần bảo vệ, giúp đỡ những người xung quanh, mang lại niềm tự hào, hạnh phúc cho người thân, gia đình và xã hội.

Câu hỏi 4: Thí sinh nêu ý kiến ​​của mình: đồng ý hay không đồng ý và đưa ra lý lẽ thuyết phục

Ví dụ:

– Đồng ý. Bởi lẽ, bản lĩnh là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm mạnh hay yếu, thành công hay thất bại, có dám đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống hay không…

– Không đồng ý. Bởi lẽ, ngoài bản lĩnh, muốn đánh giá điểm mạnh hay yếu, thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào năng lực, sở trường, sở thích, cơ hội, may mắn….

Đọc hiểu Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân – Chủ đề 3

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Dũng cảm là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn bản lĩnh thì cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu những người có dũng khí sống. Bản lĩnh thực sự chỉ có được khi bạn biết đặt mục tiêu và phương pháp để đạt được những mục tiêu đó. Không có phương pháp thì chẳng khác nào bạn đang chạy trên con đường nhiều ổ gà mà nhắm mắt đưa chân.

Cách làm ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không thể tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm… Điều thứ ba cực kỳ quan trọng là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Một người mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ cho mục đích cá nhân vừa nhận được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi bạn xây dựng được lòng dũng cảm, bạn không chỉ thể hiện bản thân mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.

(Xây dựng lòng dũng cảm cá nhân, theo Tuoitre.vn)

Câu hỏi 1. Nêu các thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là người dũng cảm?

Câu 3. Theo người viết, mỗi người cần làm gì để rèn luyện bản lĩnh của chính mình? Yếu tố quan trọng nhất tạo nên bản lĩnh của một cá nhân là gì?

Câu 4. Theo em tại sao tác giả cho rằng để trở nên dũng cảm mỗi người cần kiên trì rèn luyện?

Câu trả lời

Câu hỏi 1:

Các thao tác lập luận: phân tích, trình bày

Câu 2:

Người có bản lĩnh là người dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.

Câu hỏi 3:

Cách rèn luyện bản lĩnh: Đầu tiên phải xác định được hoàn cảnh, môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, không tùy tiện. Thứ hai, bạn phải chuẩn bị cho mình những hành trang bổ trợ như: sự tự tin, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm, .. Điều thứ ba vô cùng quan trọng đó chính là năng lực của bạn. Đó là những kỹ năng được trau dồi bằng kiến ​​thức và kinh nghiệm.

Câu hỏi 4:

Muốn có bản lĩnh thì phải kiên trì rèn luyện vì: bản lĩnh con người không phải vốn có, tự sinh ra mà phải trải qua khó khăn, thử thách, va chạm mới có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, để trở thành người có năng lực cũng cần phải kiên trì rèn luyện.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết {5 Xây dựng bản lĩnh cá nhân có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về {5 Xây dựng bản lĩnh cá nhân bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Xây #dựng #bản #lĩnh #cá #nhân

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button