Giáo Dục

6 Cộng trừ nhân chia đời người

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc hiểu Cộng, trừ, nhân, chia kiếp người tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm đầy đủ nhất các chuyên đề Tập đọc Cộng, trừ, nhân, chia đời người.

Đọc hiểu Cộng, trừ, nhân, chia kiếp người

Đọc đoạn văn sau và làm các nhiệm vụ:

Trong một khoảng thời gian hữu hạn, con người không thể thành công trong nhiều lĩnh vực hay ngành nghề. Mọi người sẽ buộc phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định cho chính mình. Vì vậy, làm thế nào để chọn và loại bỏ? Chúng ta nên phân chia đơn giản, dễ thực hiện để giải quyết những luân thường đạo lý phức tạp của cuộc sống. Có một câu chuyện ngụ ngôn về một con chó săn liên tục chạy tới chạy lui để truy đuổi hai con thỏ, nhưng cuối cùng cũng không bắt được. Thực tế, con chó săn đã mắc sai lầm, vì nó không hiểu một biểu thức toán học đơn giản: ½ – 50%, tức là khi đuổi theo hai con thỏ cùng một lúc, xác suất thành công của con chó săn chỉ có thể là 50%. . Con người dù có hai chân nhưng chỉ đi được trên một con đường thì cũng chỉ có một kiếp người với 6083 ngày hữu ích. Ở góc độ logic, sự thành bại của một người cũng do mục tiêu hành động quyết định, nếu có hai mục tiêu thì khả năng thành công là 100% hoặc ít nhất cũng phải gần 100%. xác suất chỉ là 50%.

Từ đó, ta suy ra rằng càng theo đuổi nhiều mục tiêu thì khả năng thành công càng nhỏ, con đường đời càng mịt mờ. Tất nhiên, cuộc sống càng trở nên bi thảm hơn, nếu không muốn nói là hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa, thậm chí không có bất kỳ mục tiêu nào.

Ra khỏi công trường với một khởi đầu tỉnh táo và chính xác với phép nhân và phép chia trừ!

(Cộng, trừ, nhân, chia đời người, Quảng Đường, NXB Văn hóa Thông tin 2015)

Câu hỏi 1: Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên (0,5 điểm)

Câu 2: Theo tác giả, tại sao con chó săn không bắt được con thỏ nào? (0,5 điểm)

Câu hỏi 3:

Bạn hiểu câu nói như thế nào; “Bước ra khỏi công trường bắt đầu với một phép nhân và chia tỉnh táo và chính xác!” (1,0 điểm)

Câu hỏi 4:

Tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì đến người đọc qua đoạn văn này? Thông điệp đó có ý nghĩa thiết thực gì đối với giới trẻ, đặc biệt là học sinh THPT? (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên mang tính chính luận

Câu 2:

Theo tác giả, con chó săn không bắt được con thỏ nào vì nó không hiểu một biểu thức toán học đơn giản: ½ – 50%, Tức là khi đuổi theo hai con thỏ đồng thời, xác suất săn thành công của con chó chỉ có thể là 50%.

Câu hỏi 3:

“Bước ra khỏi công trường bắt đầu với một phép nhân và chia tỉnh táo và chính xác!” Cần có sự tính toán kỹ lưỡng trong việc xác định mục tiêu để phấn đấu, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đó.

Câu hỏi 4:

Học sinh có thể bày tỏ ý kiến ​​và quan điểm của riêng mình.

Gợi ý:

+ Tác giả muốn nhắn nhủ người đọc: Hãy xác định mục tiêu rõ ràng để cố gắng

+ Thông điệp đó có tác dụng: giúp học sinh cuối cấp xác định được mục tiêu tiếp theo của mình sau khi tốt nghiệp là gì; sau đó phấn đấu xác định mục tiêu đó – lời khuyên mang tính thực tế cao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về 6 Cộng trừ nhân chia đời người

Video về 6 Cộng trừ nhân chia đời người

Wiki về 6 Cộng trừ nhân chia đời người

6 Cộng trừ nhân chia đời người

6 Cộng trừ nhân chia đời người -

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc hiểu Cộng, trừ, nhân, chia kiếp người tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm đầy đủ nhất các chuyên đề Tập đọc Cộng, trừ, nhân, chia đời người.

Đọc hiểu Cộng, trừ, nhân, chia kiếp người

Đọc đoạn văn sau và làm các nhiệm vụ:

Trong một khoảng thời gian hữu hạn, con người không thể thành công trong nhiều lĩnh vực hay ngành nghề. Mọi người sẽ buộc phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định cho chính mình. Vì vậy, làm thế nào để chọn và loại bỏ? Chúng ta nên phân chia đơn giản, dễ thực hiện để giải quyết những luân thường đạo lý phức tạp của cuộc sống. Có một câu chuyện ngụ ngôn về một con chó săn liên tục chạy tới chạy lui để truy đuổi hai con thỏ, nhưng cuối cùng cũng không bắt được. Thực tế, con chó săn đã mắc sai lầm, vì nó không hiểu một biểu thức toán học đơn giản: ½ – 50%, tức là khi đuổi theo hai con thỏ cùng một lúc, xác suất thành công của con chó săn chỉ có thể là 50%. . Con người dù có hai chân nhưng chỉ đi được trên một con đường thì cũng chỉ có một kiếp người với 6083 ngày hữu ích. Ở góc độ logic, sự thành bại của một người cũng do mục tiêu hành động quyết định, nếu có hai mục tiêu thì khả năng thành công là 100% hoặc ít nhất cũng phải gần 100%. xác suất chỉ là 50%.

Từ đó, ta suy ra rằng càng theo đuổi nhiều mục tiêu thì khả năng thành công càng nhỏ, con đường đời càng mịt mờ. Tất nhiên, cuộc sống càng trở nên bi thảm hơn, nếu không muốn nói là hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa, thậm chí không có bất kỳ mục tiêu nào.

Ra khỏi công trường với một khởi đầu tỉnh táo và chính xác với phép nhân và phép chia trừ!

(Cộng, trừ, nhân, chia đời người, Quảng Đường, NXB Văn hóa Thông tin 2015)


Câu hỏi 1: Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên (0,5 điểm)

Câu 2: Theo tác giả, tại sao con chó săn không bắt được con thỏ nào? (0,5 điểm)

Câu hỏi 3:

Bạn hiểu câu nói như thế nào; “Bước ra khỏi công trường bắt đầu với một phép nhân và chia tỉnh táo và chính xác!” (1,0 điểm)

Câu hỏi 4:

Tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì đến người đọc qua đoạn văn này? Thông điệp đó có ý nghĩa thiết thực gì đối với giới trẻ, đặc biệt là học sinh THPT? (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên mang tính chính luận

Câu 2:

Theo tác giả, con chó săn không bắt được con thỏ nào vì nó không hiểu một biểu thức toán học đơn giản: ½ – 50%, Tức là khi đuổi theo hai con thỏ đồng thời, xác suất săn thành công của con chó chỉ có thể là 50%.

Câu hỏi 3:

“Bước ra khỏi công trường bắt đầu với một phép nhân và chia tỉnh táo và chính xác!” Cần có sự tính toán kỹ lưỡng trong việc xác định mục tiêu để phấn đấu, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đó.

Câu hỏi 4:

Học sinh có thể bày tỏ ý kiến ​​và quan điểm của riêng mình.

Gợi ý:

+ Tác giả muốn nhắn nhủ người đọc: Hãy xác định mục tiêu rõ ràng để cố gắng

+ Thông điệp đó có tác dụng: giúp học sinh cuối cấp xác định được mục tiêu tiếp theo của mình sau khi tốt nghiệp là gì; sau đó phấn đấu xác định mục tiêu đó – lời khuyên mang tính thực tế cao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc hiểu Cộng, trừ, nhân, chia kiếp người tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm đầy đủ nhất các chuyên đề Tập đọc Cộng, trừ, nhân, chia đời người.

Đọc hiểu Cộng, trừ, nhân, chia kiếp người

Đọc đoạn văn sau và làm các nhiệm vụ:

Trong một khoảng thời gian hữu hạn, con người không thể thành công trong nhiều lĩnh vực hay ngành nghề. Mọi người sẽ buộc phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định cho chính mình. Vì vậy, làm thế nào để chọn và loại bỏ? Chúng ta nên phân chia đơn giản, dễ thực hiện để giải quyết những luân thường đạo lý phức tạp của cuộc sống. Có một câu chuyện ngụ ngôn về một con chó săn liên tục chạy tới chạy lui để truy đuổi hai con thỏ, nhưng cuối cùng cũng không bắt được. Thực tế, con chó săn đã mắc sai lầm, vì nó không hiểu một biểu thức toán học đơn giản: ½ – 50%, tức là khi đuổi theo hai con thỏ cùng một lúc, xác suất thành công của con chó săn chỉ có thể là 50%. . Con người dù có hai chân nhưng chỉ đi được trên một con đường thì cũng chỉ có một kiếp người với 6083 ngày hữu ích. Ở góc độ logic, sự thành bại của một người cũng do mục tiêu hành động quyết định, nếu có hai mục tiêu thì khả năng thành công là 100% hoặc ít nhất cũng phải gần 100%. xác suất chỉ là 50%.

Từ đó, ta suy ra rằng càng theo đuổi nhiều mục tiêu thì khả năng thành công càng nhỏ, con đường đời càng mịt mờ. Tất nhiên, cuộc sống càng trở nên bi thảm hơn, nếu không muốn nói là hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa, thậm chí không có bất kỳ mục tiêu nào.

Ra khỏi công trường với một khởi đầu tỉnh táo và chính xác với phép nhân và phép chia trừ!

(Cộng, trừ, nhân, chia đời người, Quảng Đường, NXB Văn hóa Thông tin 2015)


Câu hỏi 1: Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên (0,5 điểm)

Câu 2: Theo tác giả, tại sao con chó săn không bắt được con thỏ nào? (0,5 điểm)

Câu hỏi 3:

Bạn hiểu câu nói như thế nào; “Bước ra khỏi công trường bắt đầu với một phép nhân và chia tỉnh táo và chính xác!” (1,0 điểm)

Câu hỏi 4:

Tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì đến người đọc qua đoạn văn này? Thông điệp đó có ý nghĩa thiết thực gì đối với giới trẻ, đặc biệt là học sinh THPT? (1,0 điểm)

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên mang tính chính luận

Câu 2:

Theo tác giả, con chó săn không bắt được con thỏ nào vì nó không hiểu một biểu thức toán học đơn giản: ½ – 50%, Tức là khi đuổi theo hai con thỏ đồng thời, xác suất săn thành công của con chó chỉ có thể là 50%.

Câu hỏi 3:

“Bước ra khỏi công trường bắt đầu với một phép nhân và chia tỉnh táo và chính xác!” Cần có sự tính toán kỹ lưỡng trong việc xác định mục tiêu để phấn đấu, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đó.

Câu hỏi 4:

Học sinh có thể bày tỏ ý kiến ​​và quan điểm của riêng mình.

Gợi ý:

+ Tác giả muốn nhắn nhủ người đọc: Hãy xác định mục tiêu rõ ràng để cố gắng

+ Thông điệp đó có tác dụng: giúp học sinh cuối cấp xác định được mục tiêu tiếp theo của mình sau khi tốt nghiệp là gì; sau đó phấn đấu xác định mục tiêu đó – lời khuyên mang tính thực tế cao.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết 6 Cộng trừ nhân chia đời người có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về 6 Cộng trừ nhân chia đời người bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cộng #trừ #nhân #chia #đời #người

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button