Giáo Dục

8 bộ đề đọc hiểu Một nhành xuân

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc Một cành xuân tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề Đọc hiểu đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Một cành xuân – Đề 1

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:

Năm thứ 20 của thế kỷ 20

Tôi đã được sinh ra. Nhưng chưa phải là con người

Nước bị mất. Cha là một nô lệ.

Ôi ngày xưa… Mưa xứ Huế

Sao mưa buồn, tàn hương tàn!

Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời

Mảnh đất đẫm nước mắt…

Có lẽ vậy thôi … Tôi đã trôi như một con thuyền đang lắc lư

Trên dòng sông mù sương

Tôi đã khô héo như một cây sậy bên vệ đường

Đâu dám ước hoa thơm trái ngọt.

Tôi chết lặng, im lặng, như một con chim không bao giờ hót

Một bài hát ru cho cuộc sống

Nếu mùa xuân đến muộn em ơi!

(Một cành xuân Tố Hữu)

Câu hỏi 1. Tác giả sử dụng những phương thức biểu đạt nào trong đoạn văn trên?

Câu 2. Nêu ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh mặt trời và giọt nước mắt trong bài thơ.

Câu 3. Cụm từ “Có lẽ vậy” thể hiện suy nghĩ, tình cảm gì của nhân vật trữ tình?

Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đặc sắc nhất được thể hiện trong 7 dòng cuối của bài thơ?

Câu trả lời

Câu hỏi 1. Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài thơ: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2. Ý nghĩa tượng trưng của hình ảnh:

– Mặt trời: Tượng trưng cho sự tự do / ánh sáng của lí tưởng / cuộc sống cao đẹp.

– Nước mắt: Tượng trưng cho nỗi đau / mất mát / nô lệ / than thở / cuộc đời tăm tối.

Câu 3. Cụm từ “Có lẽ vậy” diễn tả ý nghĩ đầu hàng trước số phận / định mệnh; trạng thái chán nản, tuyệt vọng.

Câu 4. Biện pháp nghệ thuật xuất sắc nhất: So sánh.

Tác dụng: Thể hiện rõ sự mất phương hướng, mất niềm tin và ước mơ, cuộc đời vô nghĩa, chao đảo của nhân vật trữ tình “tôi” khi chưa kịp gặp mùa xuân lí tưởng.

Đọc hiểu Một cành xuân – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Năm thứ 20 của thế kỷ 20

Tôi đã được sinh ra. Nhưng chưa phải là con người

Nước bị mất. Cha là một nô lệ.

Ôi ngày xưa… Mưa xứ Huế

Mưa buồn quá quê tôi ơi!

Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời

Mảnh đất đẫm nước mắt…

Có lẽ vậy thôi … Tôi đã trôi như một con thuyền đang lắc lư

Trên dòng sông mù sương

Tôi khô khan như một cây sậy ven đường

Nơi nào dám ước nguyện làm ra những bông hoa ngọt ngào

Tôi chết lặng, im lặng, như một con chim không bao giờ hót

Một bài hát ru cho cuộc sống

Nếu mùa xuân đến muộn em ơi!

(Một cành xuân – Tố Hữu)

Câu hỏi 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.

Câu 2: Hình ảnh mặt trời và nước mắt tượng trưng cho điều gì?

Câu hỏi 3: Xác định biện pháp tu từ trong 7 khổ thơ cuối.

Câu hỏi 4: Cụm từ “có lẽ vậy” thể hiện lí tưởng và tình cảm gì của nhân vật trữ tình?

Câu trả lời

Câu hỏi 1.

PTBD: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2.

– Mặt trời: Tượng trưng cho tự do, là ánh sáng của lí tưởng sống cao đẹp.

– Nước mắt: Tượng trưng cho đau thương, mất mát, của một cuộc đời tăm tối.

Câu 4.

Thiết bị tu từ: so sánh

Câu 3.

Cụm từ “có lẽ đó là … em bé!” Thể hiện tư tưởng buông xuôi, đầu hàng trước số phận; là trạng thái chán nản, tuyệt vọng.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về 8} bộ đề đọc hiểu Một nhành xuân

Video về 8} bộ đề đọc hiểu Một nhành xuân

Wiki về 8} bộ đề đọc hiểu Một nhành xuân

8} bộ đề đọc hiểu Một nhành xuân

8} bộ đề đọc hiểu Một nhành xuân -

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc Một cành xuân tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề Đọc hiểu đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Một cành xuân – Đề 1

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:

Năm thứ 20 của thế kỷ 20

Tôi đã được sinh ra. Nhưng chưa phải là con người

Nước bị mất. Cha là một nô lệ.

Ôi ngày xưa… Mưa xứ Huế


Sao mưa buồn, tàn hương tàn!

Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời

Mảnh đất đẫm nước mắt…

Có lẽ vậy thôi … Tôi đã trôi như một con thuyền đang lắc lư

Trên dòng sông mù sương

Tôi đã khô héo như một cây sậy bên vệ đường

Đâu dám ước hoa thơm trái ngọt.

Tôi chết lặng, im lặng, như một con chim không bao giờ hót

Một bài hát ru cho cuộc sống

Nếu mùa xuân đến muộn em ơi!

(Một cành xuân Tố Hữu)

Câu hỏi 1. Tác giả sử dụng những phương thức biểu đạt nào trong đoạn văn trên?

Câu 2. Nêu ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh mặt trời và giọt nước mắt trong bài thơ.

Câu 3. Cụm từ “Có lẽ vậy” thể hiện suy nghĩ, tình cảm gì của nhân vật trữ tình?

Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đặc sắc nhất được thể hiện trong 7 dòng cuối của bài thơ?

Câu trả lời

Câu hỏi 1. Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài thơ: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2. Ý nghĩa tượng trưng của hình ảnh:

– Mặt trời: Tượng trưng cho sự tự do / ánh sáng của lí tưởng / cuộc sống cao đẹp.

– Nước mắt: Tượng trưng cho nỗi đau / mất mát / nô lệ / than thở / cuộc đời tăm tối.

Câu 3. Cụm từ “Có lẽ vậy” diễn tả ý nghĩ đầu hàng trước số phận / định mệnh; trạng thái chán nản, tuyệt vọng.

Câu 4. Biện pháp nghệ thuật xuất sắc nhất: So sánh.

Tác dụng: Thể hiện rõ sự mất phương hướng, mất niềm tin và ước mơ, cuộc đời vô nghĩa, chao đảo của nhân vật trữ tình “tôi” khi chưa kịp gặp mùa xuân lí tưởng.

Đọc hiểu Một cành xuân – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Năm thứ 20 của thế kỷ 20

Tôi đã được sinh ra. Nhưng chưa phải là con người

Nước bị mất. Cha là một nô lệ.

Ôi ngày xưa… Mưa xứ Huế

Mưa buồn quá quê tôi ơi!

Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời

Mảnh đất đẫm nước mắt…

Có lẽ vậy thôi … Tôi đã trôi như một con thuyền đang lắc lư

Trên dòng sông mù sương

Tôi khô khan như một cây sậy ven đường

Nơi nào dám ước nguyện làm ra những bông hoa ngọt ngào

Tôi chết lặng, im lặng, như một con chim không bao giờ hót

Một bài hát ru cho cuộc sống

Nếu mùa xuân đến muộn em ơi!

(Một cành xuân – Tố Hữu)

Câu hỏi 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.

Câu 2: Hình ảnh mặt trời và nước mắt tượng trưng cho điều gì?

Câu hỏi 3: Xác định biện pháp tu từ trong 7 khổ thơ cuối.

Câu hỏi 4: Cụm từ “có lẽ vậy” thể hiện lí tưởng và tình cảm gì của nhân vật trữ tình?

Câu trả lời

Câu hỏi 1.

PTBD: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2.

– Mặt trời: Tượng trưng cho tự do, là ánh sáng của lí tưởng sống cao đẹp.

– Nước mắt: Tượng trưng cho đau thương, mất mát, của một cuộc đời tăm tối.

Câu 4.

Thiết bị tu từ: so sánh

Câu 3.

Cụm từ “có lẽ đó là … em bé!” Thể hiện tư tưởng buông xuôi, đầu hàng trước số phận; là trạng thái chán nản, tuyệt vọng.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Bộ sưu tập các chủ đề Đọc Một cành xuân tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề Đọc hiểu đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Một cành xuân – Đề 1

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:

Năm thứ 20 của thế kỷ 20

Tôi đã được sinh ra. Nhưng chưa phải là con người

Nước bị mất. Cha là một nô lệ.

Ôi ngày xưa… Mưa xứ Huế


Sao mưa buồn, tàn hương tàn!

Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời

Mảnh đất đẫm nước mắt…

Có lẽ vậy thôi … Tôi đã trôi như một con thuyền đang lắc lư

Trên dòng sông mù sương

Tôi đã khô héo như một cây sậy bên vệ đường

Đâu dám ước hoa thơm trái ngọt.

Tôi chết lặng, im lặng, như một con chim không bao giờ hót

Một bài hát ru cho cuộc sống

Nếu mùa xuân đến muộn em ơi!

(Một cành xuân Tố Hữu)

Câu hỏi 1. Tác giả sử dụng những phương thức biểu đạt nào trong đoạn văn trên?

Câu 2. Nêu ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh mặt trời và giọt nước mắt trong bài thơ.

Câu 3. Cụm từ “Có lẽ vậy” thể hiện suy nghĩ, tình cảm gì của nhân vật trữ tình?

Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đặc sắc nhất được thể hiện trong 7 dòng cuối của bài thơ?

Câu trả lời

Câu hỏi 1. Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài thơ: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2. Ý nghĩa tượng trưng của hình ảnh:

– Mặt trời: Tượng trưng cho sự tự do / ánh sáng của lí tưởng / cuộc sống cao đẹp.

– Nước mắt: Tượng trưng cho nỗi đau / mất mát / nô lệ / than thở / cuộc đời tăm tối.

Câu 3. Cụm từ “Có lẽ vậy” diễn tả ý nghĩ đầu hàng trước số phận / định mệnh; trạng thái chán nản, tuyệt vọng.

Câu 4. Biện pháp nghệ thuật xuất sắc nhất: So sánh.

Tác dụng: Thể hiện rõ sự mất phương hướng, mất niềm tin và ước mơ, cuộc đời vô nghĩa, chao đảo của nhân vật trữ tình “tôi” khi chưa kịp gặp mùa xuân lí tưởng.

Đọc hiểu Một cành xuân – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Năm thứ 20 của thế kỷ 20

Tôi đã được sinh ra. Nhưng chưa phải là con người

Nước bị mất. Cha là một nô lệ.

Ôi ngày xưa… Mưa xứ Huế

Mưa buồn quá quê tôi ơi!

Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời

Mảnh đất đẫm nước mắt…

Có lẽ vậy thôi … Tôi đã trôi như một con thuyền đang lắc lư

Trên dòng sông mù sương

Tôi khô khan như một cây sậy ven đường

Nơi nào dám ước nguyện làm ra những bông hoa ngọt ngào

Tôi chết lặng, im lặng, như một con chim không bao giờ hót

Một bài hát ru cho cuộc sống

Nếu mùa xuân đến muộn em ơi!

(Một cành xuân – Tố Hữu)

Câu hỏi 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.

Câu 2: Hình ảnh mặt trời và nước mắt tượng trưng cho điều gì?

Câu hỏi 3: Xác định biện pháp tu từ trong 7 khổ thơ cuối.

Câu hỏi 4: Cụm từ “có lẽ vậy” thể hiện lí tưởng và tình cảm gì của nhân vật trữ tình?

Câu trả lời

Câu hỏi 1.

PTBD: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2.

– Mặt trời: Tượng trưng cho tự do, là ánh sáng của lí tưởng sống cao đẹp.

– Nước mắt: Tượng trưng cho đau thương, mất mát, của một cuộc đời tăm tối.

Câu 4.

Thiết bị tu từ: so sánh

Câu 3.

Cụm từ “có lẽ đó là … em bé!” Thể hiện tư tưởng buông xuôi, đầu hàng trước số phận; là trạng thái chán nản, tuyệt vọng.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết 8} bộ đề đọc hiểu Một nhành xuân có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về 8} bộ đề đọc hiểu Một nhành xuân bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#bộ #đề #đọc #hiểu #Một #nhành #xuân

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button