Kiến thức chung

Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Bạn đang xem: Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup tại ĐH KD & CN Hà Nội

Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Bà Cao Thị Hà An là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 10 tháng 9 năm 1968 tại Hà Nội, bà hiện là Giám đốc Phát triển Dự án của Tập đoàn Vingroup và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes.

Bà Cao Thị Hà An được bầu vào Hội đồng quản trị từ tháng 2/2018 đến nay Bà Cao Thị Hà An giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup từ năm 2016. Trước khi gia nhập Vingroup, bà An là Phó Giám đốc. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Chi nhánh TP.

Cô có bằng Thạc sĩ Tài chính Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm Úc và New Zealand. và bằng MBA của Đại học Bang Bulacan, Philippines.

Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Vingroup

Tiểu sử Cô Cao Thị Hà An:

 • Họ và tên: Cao Ti Ha An
 • Sinh: 10 tháng 9 năm 1968
 • ĐT: 024370462
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 7, Đường Nội Khu Nam Thông 1C, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • mức độ:
  • Trường Cao đẳng Tài chính và Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm Úc và New Zealand
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Bang Bulacan, Philippines
 • gia tộc:
  • Mẹ: Nguyễn Thị Anh Thục
  • Các em: Đặng Hoàng Long, Đặng Hoàng Bảo Trâm
  • Anh chị: Cao Quang Anh, Cao Thị Hồng Ân

Tiến độ công việc:

 • Từ năm 1991 đến năm 1992: Nhân viên cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Xí nghiệp Dịch vụ và Sản xuất hàng may mặc Confextimex.
 • Từ năm 1992 đến năm 1996: Nhân viên bán hàng tại Cửa hàng số 2 – Công ty Bưu điện 2
 • Từ năm 1996 đến năm 2000: Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu – Công ty Bưu kiện 2
 • Từ 02/2000 đến 08/2002: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty Bảo hiểm Liên doanh, Chi nhánh TP.HCM (PTI-HCM)
 • Từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003: Giám đốc Tài sản Kỹ thuật (PTI-HCM)
 • Từ 01/2004 đến 07/2007: Trưởng phòng Kinh doanh Bảo hiểm số 1 (PTI-HCM)
 • Từ 08/2007 đến 10/2007: Giám đốc Dự bị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
 • Từ ngày 19 tháng 10 năm 2007 đến ngày 30 tháng 4 năm 2008: Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 01/05/2008 đến 02/02/2016, Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2012 là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc Bộ TT&TT). Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Từ 002/2016 đến nay: Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần
 • Từ tháng 02/2018 đến nay: Giám đốc, Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Giám đốc phát triển dự án Vingroup
 • Bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinhomes.
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển An Thịnh

Bà Cao Thị Hà An là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 10 tháng 9 năm 1968 tại Hà Nội, bà hiện là Giám đốc Phát triển Dự án của Tập đoàn Vingroup và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes.

Bà Cao Thị Hà An được bầu vào Hội đồng quản trị từ tháng 2/2018 đến nay Bà Cao Thị Hà An giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup từ năm 2016. Trước khi gia nhập Vingroup, bà An là Phó Giám đốc. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Chi nhánh TP.

Cô có bằng Thạc sĩ Tài chính Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm Úc và New Zealand. và bằng MBA của Đại học Bang Bulacan, Philippines.

Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Vingroup

Tiểu sử Cô Cao Thị Hà An:

 • Họ và tên: Cao Ti Ha An
 • Sinh: 10 tháng 9 năm 1968
 • ĐT: 024370462
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 7, Đường Nội Khu Nam Thông 1C, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • mức độ:
  • Trường Cao đẳng Tài chính và Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm Úc và New Zealand
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Bang Bulacan, Philippines
 • gia tộc:
  • Mẹ: Nguyễn Thị Anh Thục
  • Các em: Đặng Hoàng Long, Đặng Hoàng Bảo Trâm
  • Anh chị: Cao Quang Anh, Cao Thị Hồng Ân

Tiến độ công việc:

 • Từ năm 1991 đến năm 1992: Nhân viên cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Xí nghiệp Dịch vụ và Sản xuất hàng may mặc Confextimex.
 • Từ năm 1992 đến năm 1996: Nhân viên bán hàng tại Cửa hàng số 2 – Công ty Bưu kiện2
 • Từ năm 1996 đến năm 2000: Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu – Công ty Bưu kiện 2
 • Từ 02/2000 đến 08/2002: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Tài sản – Bưu điện và Cổ phần Bảo hiểm, Công ty Cổ phần, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PTI-HCM)
 • Từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003: Giám đốc Tài sản Kỹ thuật (PTI-HCM)
 • Từ 01/2004 đến 07/2007: Trưởng phòng Kinh doanh Bảo hiểm số 1 (PTI-HCM)
 • Từ 08/2007 đến 10/2007: Giám đốc Dự bị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
 • Từ ngày 19 tháng 10 năm 2007 đến ngày 30 tháng 4 năm 2008: Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 01/05/2008 đến 02/02/2016, Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2012 là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc Bộ TT&TT). Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Từ 002/2016 đến nay: Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần
 • Từ tháng 02/2018 đến nay: Giám đốc, Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Giám đốc phát triển dự án Vingroup
 • Bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinhomes.
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển An Thịnh

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_3_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_1_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_2_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_2_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_3_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_1_plain]

Thông tin cần xem thêm: Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Hình Ảnh về Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Video về Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Wiki về Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup -

Bà Cao Thị Hà An - Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup

Bà Cao Thị Hà An là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 10 tháng 9 năm 1968 tại Hà Nội, bà hiện là Giám đốc Phát triển Dự án của Tập đoàn Vingroup và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes.

Bà Cao Thị Hà An được bầu vào Hội đồng quản trị từ tháng 2/2018 đến nay Bà Cao Thị Hà An giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup từ năm 2016. Trước khi gia nhập Vingroup, bà An là Phó Giám đốc. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - Chi nhánh TP.

Cô có bằng Thạc sĩ Tài chính Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm Úc và New Zealand. và bằng MBA của Đại học Bang Bulacan, Philippines.

Bà Cao Thị Hà An - Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Vingroup

Tiểu sử Cô Cao Thị Hà An:

 • Họ và tên: Cao Ti Ha An
 • Sinh: 10 tháng 9 năm 1968
 • ĐT: 024370462
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 7, Đường Nội Khu Nam Thông 1C, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • mức độ:
  • Trường Cao đẳng Tài chính và Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm Úc và New Zealand
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Bang Bulacan, Philippines
 • gia tộc:
  • Mẹ: Nguyễn Thị Anh Thục
  • Các em: Đặng Hoàng Long, Đặng Hoàng Bảo Trâm
  • Anh chị: Cao Quang Anh, Cao Thị Hồng Ân

Tiến độ công việc:

 • Từ năm 1991 đến năm 1992: Nhân viên cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Xí nghiệp Dịch vụ và Sản xuất hàng may mặc Confextimex.
 • Từ năm 1992 đến năm 1996: Nhân viên bán hàng tại Cửa hàng số 2 - Công ty Bưu điện 2
 • Từ năm 1996 đến năm 2000: Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu - Công ty Bưu kiện 2
 • Từ 02/2000 đến 08/2002: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty Bảo hiểm Liên doanh, Chi nhánh TP.HCM (PTI-HCM)
 • Từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003: Giám đốc Tài sản Kỹ thuật (PTI-HCM)
 • Từ 01/2004 đến 07/2007: Trưởng phòng Kinh doanh Bảo hiểm số 1 (PTI-HCM)
 • Từ 08/2007 đến 10/2007: Giám đốc Dự bị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
 • Từ ngày 19 tháng 10 năm 2007 đến ngày 30 tháng 4 năm 2008: Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 01/05/2008 đến 02/02/2016, Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2012 là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc Bộ TT&TT). Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Từ 002/2016 đến nay: Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần
 • Từ tháng 02/2018 đến nay: Giám đốc, Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Giám đốc phát triển dự án Vingroup
 • Bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinhomes.
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển An Thịnh

Bà Cao Thị Hà An là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 10 tháng 9 năm 1968 tại Hà Nội, bà hiện là Giám đốc Phát triển Dự án của Tập đoàn Vingroup và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes.

Bà Cao Thị Hà An được bầu vào Hội đồng quản trị từ tháng 2/2018 đến nay Bà Cao Thị Hà An giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup từ năm 2016. Trước khi gia nhập Vingroup, bà An là Phó Giám đốc. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - Chi nhánh TP.

Cô có bằng Thạc sĩ Tài chính Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm Úc và New Zealand. và bằng MBA của Đại học Bang Bulacan, Philippines.

Bà Cao Thị Hà An - Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Vingroup

Tiểu sử Cô Cao Thị Hà An:

 • Họ và tên: Cao Ti Ha An
 • Sinh: 10 tháng 9 năm 1968
 • ĐT: 024370462
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 7, Đường Nội Khu Nam Thông 1C, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • mức độ:
  • Trường Cao đẳng Tài chính và Bảo hiểm của Học viện Bảo hiểm Úc và New Zealand
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Bang Bulacan, Philippines
 • gia tộc:
  • Mẹ: Nguyễn Thị Anh Thục
  • Các em: Đặng Hoàng Long, Đặng Hoàng Bảo Trâm
  • Anh chị: Cao Quang Anh, Cao Thị Hồng Ân

Tiến độ công việc:

 • Từ năm 1991 đến năm 1992: Nhân viên cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Xí nghiệp Dịch vụ và Sản xuất hàng may mặc Confextimex.
 • Từ năm 1992 đến năm 1996: Nhân viên bán hàng tại Cửa hàng số 2 - Công ty Bưu kiện2
 • Từ năm 1996 đến năm 2000: Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu - Công ty Bưu kiện 2
 • Từ 02/2000 đến 08/2002: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Tài sản - Bưu điện và Cổ phần Bảo hiểm, Công ty Cổ phần, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PTI-HCM)
 • Từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003: Giám đốc Tài sản Kỹ thuật (PTI-HCM)
 • Từ 01/2004 đến 07/2007: Trưởng phòng Kinh doanh Bảo hiểm số 1 (PTI-HCM)
 • Từ 08/2007 đến 10/2007: Giám đốc Dự bị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
 • Từ ngày 19 tháng 10 năm 2007 đến ngày 30 tháng 4 năm 2008: Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 01/05/2008 đến 02/02/2016, Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quân đội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2012 là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội kiêm Giám đốc Bộ TT&TT). Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Từ 002/2016 đến nay: Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần
 • Từ tháng 02/2018 đến nay: Giám đốc, Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí hiện tại:

 • Giám đốc phát triển dự án Vingroup
 • Bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinhomes.
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển An Thịnh

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_3_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_1_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_2_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_2_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_3_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_1_plain]

[rule_{ruleNumber}]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_1_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_2_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_2_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_3_plain]

# Bà #Chaotee #Ha #Director #Develop #Project #Wingroup

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bà Cao Thị Hà An – Giám đốc Phát triển Dự án Vingroup bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Bà #Cao #Thị #Hà #Giám #đốc #Phát #triển #Dự #án #Vingroup

Xem thêm bài viết hay:  Đề minh họa môn Lịch Sử lần 1 năm 2017 của Bộ GD&ĐT

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button