Giáo Dục

Bài 1 trang 102 Địa Lí 10

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Bài 1 trang 102 SGK Địa lý 10

Phân biệt các loại tài nguyên và ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

Câu trả lời:

– Phân biệt các loại tài nguyên:

Theo nguồn gốc:

+ Vị trí địa lý: tự nhiên, kinh tế – chính trị, giao thông.

+ Tài nguyên thiên nhiên: đất đai, khí hậu, nước, sinh vật, khoáng sản, biển.


+ Nguồn lực kinh tế – xã hội: dân số, lao động, vốn, thị trường, khoa học.

Theo lãnh thổ:

+ Nguồn lực trong nước: bao gồm tài nguyên thiên nhiên và con người, tài sản quốc gia, các chủ trương, chính sách, v.v.

+ Nguồn lực bên ngoài: khoa học – kỹ thuật – công nghệ, vốn, kinh nghiệm.

– Có ý nghĩa:

+ Vị trí địa lý: tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn trong giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong nước và các nước.

Tài nguyên thiên nhiên:

  • Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất
  • Nó là điều kiện cần trong quá trình sản xuất

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội: có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng thời kỳ.

Nhìn thấy tất cả Top 10: Bài 26. Cơ cấu kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 1 trang 102 Địa Lí 10

Video về Bài 1 trang 102 Địa Lí 10

Wiki về Bài 1 trang 102 Địa Lí 10

Bài 1 trang 102 Địa Lí 10

Bài 1 trang 102 Địa Lí 10 -

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Bài 1 trang 102 SGK Địa lý 10

Phân biệt các loại tài nguyên và ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

Câu trả lời:

- Phân biệt các loại tài nguyên:

Theo nguồn gốc:

+ Vị trí địa lý: tự nhiên, kinh tế - chính trị, giao thông.

+ Tài nguyên thiên nhiên: đất đai, khí hậu, nước, sinh vật, khoáng sản, biển.


+ Nguồn lực kinh tế - xã hội: dân số, lao động, vốn, thị trường, khoa học.

Theo lãnh thổ:

+ Nguồn lực trong nước: bao gồm tài nguyên thiên nhiên và con người, tài sản quốc gia, các chủ trương, chính sách, v.v.

+ Nguồn lực bên ngoài: khoa học - kỹ thuật - công nghệ, vốn, kinh nghiệm.

- Có ý nghĩa:

+ Vị trí địa lý: tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn trong giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong nước và các nước.

Tài nguyên thiên nhiên:

  • Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất
  • Nó là điều kiện cần trong quá trình sản xuất

+ Nguồn lực kinh tế - xã hội: có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng thời kỳ.

Nhìn thấy tất cả Top 10: Bài 26. Cơ cấu kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Bài 1 trang 102 SGK Địa lý 10

Phân biệt các loại tài nguyên và ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

Câu trả lời:

– Phân biệt các loại tài nguyên:

Theo nguồn gốc:

+ Vị trí địa lý: tự nhiên, kinh tế – chính trị, giao thông.

+ Tài nguyên thiên nhiên: đất đai, khí hậu, nước, sinh vật, khoáng sản, biển.


+ Nguồn lực kinh tế – xã hội: dân số, lao động, vốn, thị trường, khoa học.

Theo lãnh thổ:

+ Nguồn lực trong nước: bao gồm tài nguyên thiên nhiên và con người, tài sản quốc gia, các chủ trương, chính sách, v.v.

+ Nguồn lực bên ngoài: khoa học – kỹ thuật – công nghệ, vốn, kinh nghiệm.

– Có ý nghĩa:

+ Vị trí địa lý: tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn trong giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong nước và các nước.

Tài nguyên thiên nhiên:

  • Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất
  • Nó là điều kiện cần trong quá trình sản xuất

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội: có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng thời kỳ.

Nhìn thấy tất cả Top 10: Bài 26. Cơ cấu kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Bài 1 trang 102 Địa Lí 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 1 trang 102 Địa Lí 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #Địa #Lí

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button