Giáo Dục

Bài 1 trang 128 sgk Địa Lí 12

Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bài 1 (trang 128 SGK Địa lý 12)

Cho bảng dữ liệu sau:

Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: tỷ đồng)

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và 2005. Nhận xét.

Câu trả lời:

– Cơ cấu xử lý (%)


Bảng: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: %)

Tính kích thước của bán kính hình tròn:

+ Đặt R1996 là bán kính của hình tròn 1996 = 1,0 (đơn vị bán kính)

+ R2005 là bán kính của hình tròn năm 2005 = 2,6 (đơn vị bán kính)

– Vẽ biểu đồ hình tròn: Để học tốt Địa Lí 12 | Giải bài tập Địa lý 12

– Bình luận:

  • Tổng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo các ngành kinh tế có xu hướng tăng từ 1996-2005: 6,6 lần và 841617 tỷ đồng
  • Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo các ngành kinh tế của nước ta từ năm 1996 đến năm 2005 có sự thay đổi như sau:

+ Khu vực nhà nước giảm mạnh: năm 1996 lớn nhất là 49,6%, năm 2005 là 25,1%.

+ Khu vực ngoài quốc doanh tăng nhanh: Năm 1996 chiếm tỷ trọng thấp nhất là 23,9%, năm 2005 là 31,2% (tăng 6,6%)

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh: Năm 1996 chiếm 26,5%, năm 2005 là 43,7%, chiếm tỉ trọng cao nhất.

→ Chuyển đổi phù hợp sang cơ chế kinh tế thị trường

Trong đó khu vực đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất, khu vực ngoài nhà nước đứng thứ hai và thấp nhất là khu vực nhà nước.

* Giải thích:

– Do chính sách đa dạng hoá các thành phần kinh tế

– Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

– Tập trung phát triển công nghiệp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 12: Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 1 trang 128 sgk Địa Lí 12

Video về Bài 1 trang 128 sgk Địa Lí 12

Wiki về Bài 1 trang 128 sgk Địa Lí 12

Bài 1 trang 128 sgk Địa Lí 12

Bài 1 trang 128 sgk Địa Lí 12 -

Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bài 1 (trang 128 SGK Địa lý 12)

Cho bảng dữ liệu sau:

Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: tỷ đồng)

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và 2005. Nhận xét.

Câu trả lời:

- Cơ cấu xử lý (%)


Bảng: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: %)

Tính kích thước của bán kính hình tròn:

+ Đặt R1996 là bán kính của hình tròn 1996 = 1,0 (đơn vị bán kính)

+ R2005 là bán kính của hình tròn năm 2005 = 2,6 (đơn vị bán kính)

- Vẽ biểu đồ hình tròn: Để học tốt Địa Lí 12 | Giải bài tập Địa lý 12

- Bình luận:

  • Tổng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo các ngành kinh tế có xu hướng tăng từ 1996-2005: 6,6 lần và 841617 tỷ đồng
  • Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo các ngành kinh tế của nước ta từ năm 1996 đến năm 2005 có sự thay đổi như sau:

+ Khu vực nhà nước giảm mạnh: năm 1996 lớn nhất là 49,6%, năm 2005 là 25,1%.

+ Khu vực ngoài quốc doanh tăng nhanh: Năm 1996 chiếm tỷ trọng thấp nhất là 23,9%, năm 2005 là 31,2% (tăng 6,6%)

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh: Năm 1996 chiếm 26,5%, năm 2005 là 43,7%, chiếm tỉ trọng cao nhất.

→ Chuyển đổi phù hợp sang cơ chế kinh tế thị trường

Trong đó khu vực đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất, khu vực ngoài nhà nước đứng thứ hai và thấp nhất là khu vực nhà nước.

* Giải thích:

- Do chính sách đa dạng hoá các thành phần kinh tế

- Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Tập trung phát triển công nghiệp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 12: Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bài 1 (trang 128 SGK Địa lý 12)

Cho bảng dữ liệu sau:

Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: tỷ đồng)

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và 2005. Nhận xét.

Câu trả lời:

– Cơ cấu xử lý (%)


Bảng: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: %)

Tính kích thước của bán kính hình tròn:

+ Đặt R1996 là bán kính của hình tròn 1996 = 1,0 (đơn vị bán kính)

+ R2005 là bán kính của hình tròn năm 2005 = 2,6 (đơn vị bán kính)

– Vẽ biểu đồ hình tròn: Để học tốt Địa Lí 12 | Giải bài tập Địa lý 12

– Bình luận:

  • Tổng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo các ngành kinh tế có xu hướng tăng từ 1996-2005: 6,6 lần và 841617 tỷ đồng
  • Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo các ngành kinh tế của nước ta từ năm 1996 đến năm 2005 có sự thay đổi như sau:

+ Khu vực nhà nước giảm mạnh: năm 1996 lớn nhất là 49,6%, năm 2005 là 25,1%.

+ Khu vực ngoài quốc doanh tăng nhanh: Năm 1996 chiếm tỷ trọng thấp nhất là 23,9%, năm 2005 là 31,2% (tăng 6,6%)

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh: Năm 1996 chiếm 26,5%, năm 2005 là 43,7%, chiếm tỉ trọng cao nhất.

→ Chuyển đổi phù hợp sang cơ chế kinh tế thị trường

Trong đó khu vực đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất, khu vực ngoài nhà nước đứng thứ hai và thấp nhất là khu vực nhà nước.

* Giải thích:

– Do chính sách đa dạng hoá các thành phần kinh tế

– Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

– Tập trung phát triển công nghiệp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 12: Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Bạn thấy bài viết Bài 1 trang 128 sgk Địa Lí 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 1 trang 128 sgk Địa Lí 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #sgk #Địa #Lí

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button