Giáo Dục

Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000).
Liên bang Nga (1991 – 2000)

Giải bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12 bài 2

Niên đại các sự kiện lớn của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Câu trả lời :

Thời gian

Liên Xô

Các nước Đông Âu

[1945-1950[1945-1950


– Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và khoa học kĩ thuật. Phá thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mỹ.

– 8/1/1949: Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa để phát triển kinh tế – kỹ thuật.

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu tiến hành cải cách ruộng đất và xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

– Ban hành các quyền tự do dân chủ, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ngày càng được khẳng định.

– Năm 1949, ký tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế góp phần phát triển kinh tế.

1950 – 1970

Liên Xô tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

-Trong thời gian này Liên Xô thực hiện kế hoạch lâu dài là tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhiều thành tựu to lớn đã đạt được.

Liên Xô trở thành nước công nghiệp phát triển thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.

Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Năm 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ chở nhà du hành vũ trụ Gagarin bay quanh trái đất.

Về xã hội Liên Xô có nhiều thay đổi, tỷ lệ công nhân chiếm hơn ½ dân số, mức sống không ngừng được nâng cao.

Liên Xô thực hiện nhiều chính sách bảo vệ hoà bình.

-Sự phục hồi kinh tế của các nước Đông Âu

– Các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm với nhiều thành tựu quan trọng.

– Từ nước nghèo thành nước công – nông nghiệp.

70 đến 1991

Liên Xô lâm vào khủng hoảng.

+ Năm 1973: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình chính trị và tài chính của nhiều nước.

+ Liên Xô chậm tiến hành các biện pháp sửa chữa để thích ứng với tình hình mới. Cuối những năm 70 và đầu những năm 80, Liên Xô dần có dấu hiệu suy yếu.

+ 3/1985: M. Gorbachev lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Liên Xô, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước nhằm cải cách triệt để nền kinh tế.

+ Năm 1991: Sau 6 năm cải tổ, do sai lầm, Liên Xô lâm vào tình trạng hoàn toàn khủng hoảng.

+ Tháng 8/1991: Một cuộc đảo chính lật đổ Gorbachev diễn ra nhưng không thành công. Sau đó, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, yêu cầu giải tán ủy ban trung ương của đảng.

+ Ngày 21/12/1991: Hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên Xô tan rã.

+ Ngày 25/12/1991: Gorbachev từ chức Tổng thống, lá cờ búa liềm được hạ xuống. Đánh dấu sự kết thúc của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

+ Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 ở Liên Xô đã tác động mạnh mẽ đến các nước Đông Âu.

Trong bối cảnh đó, các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ.

+ Lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước ngày càng giảm sút, lãnh đạo các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.

+ Khủng hoảng nổ ra ở CHDC Đức, một số chạy sang Tây Đức, Bức tường Berlin bị phá bỏ. Nước Đức thống nhất.

Nhìn thấy tất cả Soạn lịch sử 12: Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên bang Nga (1991 – 2000)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12

Video về Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12

Wiki về Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12

Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12

Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12 -

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000).
Liên bang Nga (1991 - 2000)

Giải bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12 bài 2

Niên đại các sự kiện lớn của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Câu trả lời :

Thời gian

Liên Xô

Các nước Đông Âu

[1945-1950[1945-1950


- Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và khoa học kĩ thuật. Phá thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mỹ.

- 8/1/1949: Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa để phát triển kinh tế - kỹ thuật.

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu tiến hành cải cách ruộng đất và xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

- Ban hành các quyền tự do dân chủ, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ngày càng được khẳng định.

- Năm 1949, ký tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế góp phần phát triển kinh tế.

1950 - 1970

Liên Xô tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

-Trong thời gian này Liên Xô thực hiện kế hoạch lâu dài là tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhiều thành tựu to lớn đã đạt được.

Liên Xô trở thành nước công nghiệp phát triển thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.

Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Năm 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ chở nhà du hành vũ trụ Gagarin bay quanh trái đất.

Về xã hội Liên Xô có nhiều thay đổi, tỷ lệ công nhân chiếm hơn ½ dân số, mức sống không ngừng được nâng cao.

Liên Xô thực hiện nhiều chính sách bảo vệ hoà bình.

-Sự phục hồi kinh tế của các nước Đông Âu

- Các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm với nhiều thành tựu quan trọng.

- Từ nước nghèo thành nước công - nông nghiệp.

70 đến 1991

Liên Xô lâm vào khủng hoảng.

+ Năm 1973: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình chính trị và tài chính của nhiều nước.

+ Liên Xô chậm tiến hành các biện pháp sửa chữa để thích ứng với tình hình mới. Cuối những năm 70 và đầu những năm 80, Liên Xô dần có dấu hiệu suy yếu.

+ 3/1985: M. Gorbachev lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Liên Xô, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước nhằm cải cách triệt để nền kinh tế.

+ Năm 1991: Sau 6 năm cải tổ, do sai lầm, Liên Xô lâm vào tình trạng hoàn toàn khủng hoảng.

+ Tháng 8/1991: Một cuộc đảo chính lật đổ Gorbachev diễn ra nhưng không thành công. Sau đó, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, yêu cầu giải tán ủy ban trung ương của đảng.

+ Ngày 21/12/1991: Hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên Xô tan rã.

+ Ngày 25/12/1991: Gorbachev từ chức Tổng thống, lá cờ búa liềm được hạ xuống. Đánh dấu sự kết thúc của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

+ Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 ở Liên Xô đã tác động mạnh mẽ đến các nước Đông Âu.

Trong bối cảnh đó, các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ.

+ Lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước ngày càng giảm sút, lãnh đạo các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.

+ Khủng hoảng nổ ra ở CHDC Đức, một số chạy sang Tây Đức, Bức tường Berlin bị phá bỏ. Nước Đức thống nhất.

Nhìn thấy tất cả Soạn lịch sử 12: Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000). Liên bang Nga (1991 - 2000)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000).
Liên bang Nga (1991 – 2000)

Giải bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12 bài 2

Niên đại các sự kiện lớn của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Câu trả lời :

Thời gian

Liên Xô

Các nước Đông Âu

[1945-1950[1945-1950


– Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và khoa học kĩ thuật. Phá thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mỹ.

– 8/1/1949: Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa để phát triển kinh tế – kỹ thuật.

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu tiến hành cải cách ruộng đất và xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

– Ban hành các quyền tự do dân chủ, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ngày càng được khẳng định.

– Năm 1949, ký tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế góp phần phát triển kinh tế.

1950 – 1970

Liên Xô tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

-Trong thời gian này Liên Xô thực hiện kế hoạch lâu dài là tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhiều thành tựu to lớn đã đạt được.

Liên Xô trở thành nước công nghiệp phát triển thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.

Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Năm 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ chở nhà du hành vũ trụ Gagarin bay quanh trái đất.

Về xã hội Liên Xô có nhiều thay đổi, tỷ lệ công nhân chiếm hơn ½ dân số, mức sống không ngừng được nâng cao.

Liên Xô thực hiện nhiều chính sách bảo vệ hoà bình.

-Sự phục hồi kinh tế của các nước Đông Âu

– Các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm với nhiều thành tựu quan trọng.

– Từ nước nghèo thành nước công – nông nghiệp.

70 đến 1991

Liên Xô lâm vào khủng hoảng.

+ Năm 1973: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình chính trị và tài chính của nhiều nước.

+ Liên Xô chậm tiến hành các biện pháp sửa chữa để thích ứng với tình hình mới. Cuối những năm 70 và đầu những năm 80, Liên Xô dần có dấu hiệu suy yếu.

+ 3/1985: M. Gorbachev lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Liên Xô, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước nhằm cải cách triệt để nền kinh tế.

+ Năm 1991: Sau 6 năm cải tổ, do sai lầm, Liên Xô lâm vào tình trạng hoàn toàn khủng hoảng.

+ Tháng 8/1991: Một cuộc đảo chính lật đổ Gorbachev diễn ra nhưng không thành công. Sau đó, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, yêu cầu giải tán ủy ban trung ương của đảng.

+ Ngày 21/12/1991: Hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên Xô tan rã.

+ Ngày 25/12/1991: Gorbachev từ chức Tổng thống, lá cờ búa liềm được hạ xuống. Đánh dấu sự kết thúc của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

+ Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 ở Liên Xô đã tác động mạnh mẽ đến các nước Đông Âu.

Trong bối cảnh đó, các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ.

+ Lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước ngày càng giảm sút, lãnh đạo các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.

+ Khủng hoảng nổ ra ở CHDC Đức, một số chạy sang Tây Đức, Bức tường Berlin bị phá bỏ. Nước Đức thống nhất.

Nhìn thấy tất cả Soạn lịch sử 12: Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên bang Nga (1991 – 2000)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #sgk #Lịch #Sử

Xem thêm bài viết hay:  Bài 9 trang 64 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button