Giáo Dục

Bài 1 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 1 (trang 73 SGK GDCD 11)

Sự khác nhau giữa hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Câu trả lời:

Sự khác nhau giữa hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa là:

+ Giai đoạn đầu (hay giai đoạn thấp) của xã hội cộng sản chủ nghĩa, gọi là chủ nghĩa xã hội, được đặc trưng bởi sự phát triển kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất mới đã đến giới hạn bảo hộ. bảo đảm xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối “làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động”.

+ Giai đoạn sau (hay giai đoạn cao) của xã hội cộng sản chủ nghĩa được gọi là chủ nghĩa cộng sản. Ở giai đoạn này, sự phát triển mạnh mẽ của nền sản xuất xã hội, nhất là sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ tạo ra năng suất lao động rất cao và ngày càng tăng, nguồn của cải và xã hội dồi dào. xã hội có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện nguyên tắc phân phối “theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

– Điểm khác nhau là ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất khác nhau thì nguyên tắc phân phối sản phẩm xã hội cũng khác nhau.


Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 1 trang 73 sgk GDCD 11

Video về Bài 1 trang 73 sgk GDCD 11

Wiki về Bài 1 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 1 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 1 trang 73 sgk GDCD 11 -

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 1 (trang 73 SGK GDCD 11)

Sự khác nhau giữa hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Câu trả lời:

Sự khác nhau giữa hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa là:

+ Giai đoạn đầu (hay giai đoạn thấp) của xã hội cộng sản chủ nghĩa, gọi là chủ nghĩa xã hội, được đặc trưng bởi sự phát triển kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất mới đã đến giới hạn bảo hộ. bảo đảm xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối “làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động”.

+ Giai đoạn sau (hay giai đoạn cao) của xã hội cộng sản chủ nghĩa được gọi là chủ nghĩa cộng sản. Ở giai đoạn này, sự phát triển mạnh mẽ của nền sản xuất xã hội, nhất là sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ tạo ra năng suất lao động rất cao và ngày càng tăng, nguồn của cải và xã hội dồi dào. xã hội có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện nguyên tắc phân phối “theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

- Điểm khác nhau là ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất khác nhau thì nguyên tắc phân phối sản phẩm xã hội cũng khác nhau.


Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 1 (trang 73 SGK GDCD 11)

Sự khác nhau giữa hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Câu trả lời:

Sự khác nhau giữa hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa là:

+ Giai đoạn đầu (hay giai đoạn thấp) của xã hội cộng sản chủ nghĩa, gọi là chủ nghĩa xã hội, được đặc trưng bởi sự phát triển kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất mới đã đến giới hạn bảo hộ. bảo đảm xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối “làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động”.

+ Giai đoạn sau (hay giai đoạn cao) của xã hội cộng sản chủ nghĩa được gọi là chủ nghĩa cộng sản. Ở giai đoạn này, sự phát triển mạnh mẽ của nền sản xuất xã hội, nhất là sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ tạo ra năng suất lao động rất cao và ngày càng tăng, nguồn của cải và xã hội dồi dào. xã hội có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện nguyên tắc phân phối “theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

– Điểm khác nhau là ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất khác nhau thì nguyên tắc phân phối sản phẩm xã hội cũng khác nhau.


Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Bạn thấy bài viết Bài 1 trang 73 sgk GDCD 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 1 trang 73 sgk GDCD 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #sgk #GDCD

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button