Giáo Dục

Bài 2 trang 129 sgk Lịch Sử 12

Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946

Bài 2 trang 129 SGK Lịch sử 12

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện những chính sách, chiến lược đối với Pháp như thế nào trong thời gian trước ngày 6/3 và từ ngày 6/3/1946?

Câu trả lời:

Trong khi Trung Quốc nhân danh Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở phương Bắc và tay sai của chúng. Trước tình hình đối mặt với nhiều kẻ thù, Đảng ta đã đưa ra chiến lược hòa hoãn với Trung Quốc để tránh gây ra nhiều mâu thuẫn.

Với chiến lược nhường 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và 4 ghế trong chính phủ Liên hiệp và 1 phó chủ tịch. Đảng Đông Dương tuyên bố giải tán, nhưng thực chất là hoạt động bí mật. nhượng bộ về lợi ích chính trị và kinh tế.

* Từ ngày 6/3/1946 đến ngày 19/12/1946: Với âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai, Pháp kí Hiệp ước Pháp thay Trung Quốc với danh nghĩa giải giáp quân Nhật. Trong hoàn cảnh đó, chính phủ ta chọn cách hòa với Pháp để tiến công, tranh thủ thời gian củng cố lực lượng.

Ký một hiệp định sơ bộ với các điều khoản có lợi cho Pháp về kinh tế và chính trị. Pháp được phép đưa 15.000 quân đến thay thế Trung Quốc ở phía Bắc, nhưng đóng quân ở những nơi đã định và trong thời gian 5 năm. Họ vẫn công nhận quyền tự do của đất nước ta, những lợi thế kinh tế của nước ta và nước Pháp.


Nhìn thấy tất cả Soạn sử 12: Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 2 trang 129 sgk Lịch Sử 12

Video về Bài 2 trang 129 sgk Lịch Sử 12

Wiki về Bài 2 trang 129 sgk Lịch Sử 12

Bài 2 trang 129 sgk Lịch Sử 12

Bài 2 trang 129 sgk Lịch Sử 12 -

Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946

Bài 2 trang 129 SGK Lịch sử 12

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện những chính sách, chiến lược đối với Pháp như thế nào trong thời gian trước ngày 6/3 và từ ngày 6/3/1946?

Câu trả lời:

Trong khi Trung Quốc nhân danh Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở phương Bắc và tay sai của chúng. Trước tình hình đối mặt với nhiều kẻ thù, Đảng ta đã đưa ra chiến lược hòa hoãn với Trung Quốc để tránh gây ra nhiều mâu thuẫn.

Với chiến lược nhường 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và 4 ghế trong chính phủ Liên hiệp và 1 phó chủ tịch. Đảng Đông Dương tuyên bố giải tán, nhưng thực chất là hoạt động bí mật. nhượng bộ về lợi ích chính trị và kinh tế.

* Từ ngày 6/3/1946 đến ngày 19/12/1946: Với âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai, Pháp kí Hiệp ước Pháp thay Trung Quốc với danh nghĩa giải giáp quân Nhật. Trong hoàn cảnh đó, chính phủ ta chọn cách hòa với Pháp để tiến công, tranh thủ thời gian củng cố lực lượng.

Ký một hiệp định sơ bộ với các điều khoản có lợi cho Pháp về kinh tế và chính trị. Pháp được phép đưa 15.000 quân đến thay thế Trung Quốc ở phía Bắc, nhưng đóng quân ở những nơi đã định và trong thời gian 5 năm. Họ vẫn công nhận quyền tự do của đất nước ta, những lợi thế kinh tế của nước ta và nước Pháp.


Nhìn thấy tất cả Soạn sử 12: Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946

Bài 2 trang 129 SGK Lịch sử 12

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện những chính sách, chiến lược đối với Pháp như thế nào trong thời gian trước ngày 6/3 và từ ngày 6/3/1946?

Câu trả lời:

Trong khi Trung Quốc nhân danh Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở phương Bắc và tay sai của chúng. Trước tình hình đối mặt với nhiều kẻ thù, Đảng ta đã đưa ra chiến lược hòa hoãn với Trung Quốc để tránh gây ra nhiều mâu thuẫn.

Với chiến lược nhường 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và 4 ghế trong chính phủ Liên hiệp và 1 phó chủ tịch. Đảng Đông Dương tuyên bố giải tán, nhưng thực chất là hoạt động bí mật. nhượng bộ về lợi ích chính trị và kinh tế.

* Từ ngày 6/3/1946 đến ngày 19/12/1946: Với âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai, Pháp kí Hiệp ước Pháp thay Trung Quốc với danh nghĩa giải giáp quân Nhật. Trong hoàn cảnh đó, chính phủ ta chọn cách hòa với Pháp để tiến công, tranh thủ thời gian củng cố lực lượng.

Ký một hiệp định sơ bộ với các điều khoản có lợi cho Pháp về kinh tế và chính trị. Pháp được phép đưa 15.000 quân đến thay thế Trung Quốc ở phía Bắc, nhưng đóng quân ở những nơi đã định và trong thời gian 5 năm. Họ vẫn công nhận quyền tự do của đất nước ta, những lợi thế kinh tế của nước ta và nước Pháp.


Nhìn thấy tất cả Soạn sử 12: Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Bài 2 trang 129 sgk Lịch Sử 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 2 trang 129 sgk Lịch Sử 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #sgk #Lịch #Sử

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button