Giáo Dục

Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 2 (trang 73 SGK GDCD 11)

Nêu những nét cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc điểm nào được thể hiện rõ nét nhất trong thực tế đời sống ở nước ta hiện nay?

Câu trả lời:

Những nét cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

+ Là xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;

+ Do nhân dân làm chủ;

+ Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;


+ Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

+ Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện;

+ Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ;

+ Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;

+ Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Đặc điểm rõ nhất trong thực tiễn ở nước ta hiện nay là “nhà nước do nhân dân làm chủ, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của nhân dân”. của Đảng Cộng sản “

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11

Video về Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11

Wiki về Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11 -

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 2 (trang 73 SGK GDCD 11)

Nêu những nét cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc điểm nào được thể hiện rõ nét nhất trong thực tế đời sống ở nước ta hiện nay?

Câu trả lời:

Những nét cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

+ Là xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;

+ Do nhân dân làm chủ;

+ Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;


+ Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

+ Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện;

+ Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ;

+ Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;

+ Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Đặc điểm rõ nhất trong thực tiễn ở nước ta hiện nay là “nhà nước do nhân dân làm chủ, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của nhân dân”. của Đảng Cộng sản "

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 2 (trang 73 SGK GDCD 11)

Nêu những nét cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc điểm nào được thể hiện rõ nét nhất trong thực tế đời sống ở nước ta hiện nay?

Câu trả lời:

Những nét cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

+ Là xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;

+ Do nhân dân làm chủ;

+ Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;


+ Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

+ Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện;

+ Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ;

+ Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;

+ Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Đặc điểm rõ nhất trong thực tiễn ở nước ta hiện nay là “nhà nước do nhân dân làm chủ, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của nhân dân”. của Đảng Cộng sản “

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Bạn thấy bài viết Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #sgk #GDCD

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button