Giáo Dục

Bài 3 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 3 (trang 73 SGK GDCD 11)

Tại sao phải nói thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là khách quan?

Câu trả lời:

Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn đúng đắn vì:

+ Chỉ khi đi lên chủ nghĩa xã hội thì nước nhà mới thực sự độc lập.

+ Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ áp bức, bóc lột

+ Đi lên chủ nghĩa xã hội sẽ có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; mọi người đều có điều kiện để phát triển toàn diện.


Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong những năm đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã chứng minh điều đó là đúng đắn.

Đảng ta đã khẳng định: Con đường đi lên của nước ta là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là xác lập địa vị thống trị trong quan hệ sản xuất và sản xuất. kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu và kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhất là về khoa học và công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.

Như vậy, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 3 trang 73 sgk GDCD 11

Video về Bài 3 trang 73 sgk GDCD 11

Wiki về Bài 3 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 3 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 3 trang 73 sgk GDCD 11 -

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 3 (trang 73 SGK GDCD 11)

Tại sao phải nói thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là khách quan?

Câu trả lời:

Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn đúng đắn vì:

+ Chỉ khi đi lên chủ nghĩa xã hội thì nước nhà mới thực sự độc lập.

+ Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ áp bức, bóc lột

+ Đi lên chủ nghĩa xã hội sẽ có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; mọi người đều có điều kiện để phát triển toàn diện.


Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong những năm đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã chứng minh điều đó là đúng đắn.

Đảng ta đã khẳng định: Con đường đi lên của nước ta là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là xác lập địa vị thống trị trong quan hệ sản xuất và sản xuất. kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu và kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhất là về khoa học và công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.

Như vậy, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 3 (trang 73 SGK GDCD 11)

Tại sao phải nói thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là khách quan?

Câu trả lời:

Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn đúng đắn vì:

+ Chỉ khi đi lên chủ nghĩa xã hội thì nước nhà mới thực sự độc lập.

+ Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ áp bức, bóc lột

+ Đi lên chủ nghĩa xã hội sẽ có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; mọi người đều có điều kiện để phát triển toàn diện.


Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong những năm đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã chứng minh điều đó là đúng đắn.

Đảng ta đã khẳng định: Con đường đi lên của nước ta là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là xác lập địa vị thống trị trong quan hệ sản xuất và sản xuất. kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu và kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhất là về khoa học và công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.

Như vậy, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Bạn thấy bài viết Bài 3 trang 73 sgk GDCD 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 3 trang 73 sgk GDCD 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #sgk #GDCD

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button