Giáo Dục

Bài 8 trang 222 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Bài 8 (trang 222 SGK Đại số 10 nâng cao)

Biện luận theo tham số m số nghiệm và dấu nghiệm của phương trình

cây rìu2-4 (m + 3) x + 6 (m2-5phút + 6) = 0

b) (m-1) x2– (m-3) xm-3 = 0

Câu trả lời:

a) Số nghiệm và dấu các nghiệm của phương trình phụ thuộc vào dấu của các biểu thức sau:

‘= -2 phút2+ 54m, c / a = 6 (m2-5m + 6) và -b / a = 4 (m + 3)


Chúng tôi lập một bảng để kiểm tra các dấu hiệu của các biểu thức này:

Từ bảng trên, chúng ta có các kết luận sau:

Nếu m 27 thì ‘

Nếu m = 0 hoặc m = 27 thì Δ ‘= 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có nghiệm dương (căn kép).

Nếu 2

Nếu m = 2 hoặc m = 3 thì c / a = 0 và -b / a> 0 nên phương trình có 1 nghiệm x = 0 và nghiệm kia dương.

b) Khi m = 1, ta có phương trình 2x – 4 = 0, phương trình có nghiệm dương.

Khi m ≠ 1 ta có phương trình bậc hai. Số nghiệm và dấu của các nghiệm phụ thuộc vào dấu của các biểu thức sau.

= 5m2+ 2m-3; c / a = (- m-3) / (m-1); -b / a = (m-3) / (m-1)

Lập bảng để xem xét dấu hiệu của các biểu thức sau:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 8 trang 222 SGK Đại số 10 nâng cao


Từ bảng, hãy suy ra các kết quả sau:

Nếu -1

Nếu m 1 thì c / a

Nếu -3 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có hai nghiệm dương phân biệt

Nếu m = -3 thì c / a = 0 và -b / a> 0 nên phương trình có một nghiệm x = 0 nghiệm kia dương (x = 3/2)

Nếu m = -1 hoặc m = 5/3 thì = 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có một căn kép dương

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao |

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 8 trang 222 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Video về Bài 8 trang 222 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Wiki về Bài 8 trang 222 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 8 trang 222 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 8 trang 222 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Bài 8 (trang 222 SGK Đại số 10 nâng cao)

Biện luận theo tham số m số nghiệm và dấu nghiệm của phương trình

cây rìu2-4 (m + 3) x + 6 (m2-5phút + 6) = 0

b) (m-1) x2- (m-3) xm-3 = 0

Câu trả lời:

a) Số nghiệm và dấu các nghiệm của phương trình phụ thuộc vào dấu của các biểu thức sau:

'= -2 phút2+ 54m, c / a = 6 (m2-5m + 6) và -b / a = 4 (m + 3)


Chúng tôi lập một bảng để kiểm tra các dấu hiệu của các biểu thức này:

Từ bảng trên, chúng ta có các kết luận sau:

Nếu m 27 thì '

Nếu m = 0 hoặc m = 27 thì Δ '= 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có nghiệm dương (căn kép).

Nếu 2

Nếu m = 2 hoặc m = 3 thì c / a = 0 và -b / a> 0 nên phương trình có 1 nghiệm x = 0 và nghiệm kia dương.

b) Khi m = 1, ta có phương trình 2x - 4 = 0, phương trình có nghiệm dương.

Khi m ≠ 1 ta có phương trình bậc hai. Số nghiệm và dấu của các nghiệm phụ thuộc vào dấu của các biểu thức sau.

= 5m2+ 2m-3; c / a = (- m-3) / (m-1); -b / a = (m-3) / (m-1)

Lập bảng để xem xét dấu hiệu của các biểu thức sau:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 8 trang 222 SGK Đại số 10 nâng cao


Từ bảng, hãy suy ra các kết quả sau:

Nếu -1

Nếu m 1 thì c / a

Nếu -3 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có hai nghiệm dương phân biệt

Nếu m = -3 thì c / a = 0 và -b / a> 0 nên phương trình có một nghiệm x = 0 nghiệm kia dương (x = 3/2)

Nếu m = -1 hoặc m = 5/3 thì = 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có một căn kép dương

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao |

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Bài 8 (trang 222 SGK Đại số 10 nâng cao)

Biện luận theo tham số m số nghiệm và dấu nghiệm của phương trình

cây rìu2-4 (m + 3) x + 6 (m2-5phút + 6) = 0

b) (m-1) x2– (m-3) xm-3 = 0

Câu trả lời:

a) Số nghiệm và dấu các nghiệm của phương trình phụ thuộc vào dấu của các biểu thức sau:

‘= -2 phút2+ 54m, c / a = 6 (m2-5m + 6) và -b / a = 4 (m + 3)


Chúng tôi lập một bảng để kiểm tra các dấu hiệu của các biểu thức này:

Từ bảng trên, chúng ta có các kết luận sau:

Nếu m 27 thì ‘

Nếu m = 0 hoặc m = 27 thì Δ ‘= 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có nghiệm dương (căn kép).

Nếu 2

Nếu m = 2 hoặc m = 3 thì c / a = 0 và -b / a> 0 nên phương trình có 1 nghiệm x = 0 và nghiệm kia dương.

b) Khi m = 1, ta có phương trình 2x – 4 = 0, phương trình có nghiệm dương.

Khi m ≠ 1 ta có phương trình bậc hai. Số nghiệm và dấu của các nghiệm phụ thuộc vào dấu của các biểu thức sau.

= 5m2+ 2m-3; c / a = (- m-3) / (m-1); -b / a = (m-3) / (m-1)

Lập bảng để xem xét dấu hiệu của các biểu thức sau:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 8 trang 222 SGK Đại số 10 nâng cao


Từ bảng, hãy suy ra các kết quả sau:

Nếu -1

Nếu m 1 thì c / a

Nếu -3 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có hai nghiệm dương phân biệt

Nếu m = -3 thì c / a = 0 và -b / a> 0 nên phương trình có một nghiệm x = 0 nghiệm kia dương (x = 3/2)

Nếu m = -1 hoặc m = 5/3 thì = 0, c / a> 0 và -b / a> 0 nên phương trình có một căn kép dương

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao |

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Bạn thấy bài viết Bài 8 trang 222 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 8 trang 222 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #SGK #Đại #Số #nâng #cao #Giải #Toán

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button