Giáo Dục

Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11

Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài 8 (trang 56 SGK GDCD 11)

Tại sao trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay?

Câu trả lời:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm tăng quan hệ với các nước phát triển về sản xuất công nghiệp, sự giao lưu trao đổi các yếu tố sản xuất lại càng khăng khít hơn.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ tăng việc làm trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển, do đó người lao động linh hoạt hơn trong việc lựa chọn công việc phù hợp, tạo điều kiện mở rộng thị trường. lao động, đặc biệt là thị trường lao động cho khu vực liên doanh và tư nhân

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cùng với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ giới hoá nông nghiệp có tác dụng hạn chế sự luân chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, giảm đáng kể áp lực cầu lao động thành thị. thành phố.


– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm tăng yêu cầu về chất lượng lao động. Nó đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn nhất định do sự phát triển của một số ngành có trình độ cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy.

Vì những lý do trên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đi kèm với chuyển dịch cơ cấu lao động.

Ở Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế đang tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Nhưng trước đây, cơ cấu lao động của nước ta phân bố chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, trình độ chuyên môn thấp. Vì vậy, khi đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ thì cần phải chuyển đổi cơ cấu lao động cho phù hợp và đáp ứng cơ cấu kinh tế, tức là phải đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành. công nghiệp và dịch vụ, giảm lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, v.v.

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11

Video về Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11

Wiki về Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11

Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11

Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11 -

Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài 8 (trang 56 SGK GDCD 11)

Tại sao trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay?

Câu trả lời:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm tăng quan hệ với các nước phát triển về sản xuất công nghiệp, sự giao lưu trao đổi các yếu tố sản xuất lại càng khăng khít hơn.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ tăng việc làm trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển, do đó người lao động linh hoạt hơn trong việc lựa chọn công việc phù hợp, tạo điều kiện mở rộng thị trường. lao động, đặc biệt là thị trường lao động cho khu vực liên doanh và tư nhân

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cùng với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ giới hoá nông nghiệp có tác dụng hạn chế sự luân chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, giảm đáng kể áp lực cầu lao động thành thị. thành phố.


- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm tăng yêu cầu về chất lượng lao động. Nó đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn nhất định do sự phát triển của một số ngành có trình độ cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy.

Vì những lý do trên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đi kèm với chuyển dịch cơ cấu lao động.

Ở Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế đang tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Nhưng trước đây, cơ cấu lao động của nước ta phân bố chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, trình độ chuyên môn thấp. Vì vậy, khi đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ thì cần phải chuyển đổi cơ cấu lao động cho phù hợp và đáp ứng cơ cấu kinh tế, tức là phải đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành. công nghiệp và dịch vụ, giảm lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, v.v.

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài 8 (trang 56 SGK GDCD 11)

Tại sao trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay?

Câu trả lời:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm tăng quan hệ với các nước phát triển về sản xuất công nghiệp, sự giao lưu trao đổi các yếu tố sản xuất lại càng khăng khít hơn.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ tăng việc làm trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển, do đó người lao động linh hoạt hơn trong việc lựa chọn công việc phù hợp, tạo điều kiện mở rộng thị trường. lao động, đặc biệt là thị trường lao động cho khu vực liên doanh và tư nhân

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cùng với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ giới hoá nông nghiệp có tác dụng hạn chế sự luân chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, giảm đáng kể áp lực cầu lao động thành thị. thành phố.


– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm tăng yêu cầu về chất lượng lao động. Nó đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn nhất định do sự phát triển của một số ngành có trình độ cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy.

Vì những lý do trên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đi kèm với chuyển dịch cơ cấu lao động.

Ở Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế đang tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Nhưng trước đây, cơ cấu lao động của nước ta phân bố chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, trình độ chuyên môn thấp. Vì vậy, khi đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ thì cần phải chuyển đổi cơ cấu lao động cho phù hợp và đáp ứng cơ cấu kinh tế, tức là phải đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành. công nghiệp và dịch vụ, giảm lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, v.v.

Nhìn thấy tất cả: Giải GDCD 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Bạn thấy bài viết Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #sgk #GDCD

Xem thêm bài viết hay:  Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button