Giáo Dục

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Một điểm ngữ pháp tiếng anh tưởng chừng như đơn giản nhưng lại dễ bị mất điểm “oan” ở các bài kiểm tra tiếng Anh có thể kể đến đó là: về phát âm “ed”. Đừng quá lo lắng, Tiếng Anh tốt đã thiết kế một bài viết đầy đủ các dạng bài tập phát âm ed cùng hướng dẫn các mẹo chi tiết giúp bạn chinh phục bài tập đó. Đồng thời, các bạn hoàn toàn có thể tải về file PDF để tiện hơn trong việc luyện tập. Cùng bắt đầu ngay!

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án
Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Phần I: Tổng hợp nhanh kiến thức về phát âm “ed” trong tiếng Anh 

a) Quy tắc phát âm -ed là -/id/

-ed được phát âm là -/id/ trong hai trường hợp:

 • Động từ tận cùng bằng /t/ hoặc /d/: wanted, needed,…
 • Tính từ tận cùng bằng -/ed/: interested, bored,…

b) Quy tắc phát âm -ed là -/t/

-/ed/ được phát âm là -/t/ khi động từ có âm cuối là các âm vô thanh (/s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/) và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

Ví dụ: stopped phát âm là /sta:pt/.

c) Quy tắc phát âm -ed là -/d/

-/ed/ được phát âm là -/d/ khi động từ có âm cuối là các âm hữu thanh hoặc kết thúc bằng nguyên âm.

Ví dụ: loved phát âm là /lәvd/.

Phần II: Mẹo làm bài tập phát âm ed chi tiết 

1. Mẹo chung làm bài tập phát âm ed

Một số mẹo phát âm ed và lưu ý khi phát âm -ed

 • Phát âm -/id/: gồm tận cùng /t/ và /d/ ta có thể ghi nhớ nhanh thành cụm từ “Thể dục”.
 • Phát âm -/t/: gồm tận cùng “s” hoặc các âm vô thanh, ta có thể sử dụng câu ghi nhớ: “Sáng sớm chạy khắp phố phường”.
 • Phát âm -/d/: các trường hợp còn lại.

2. Các dạng bài tập phát âm ed

Dạng 1: Chọn từ có cách phát âm -ed khác với những từ còn lại

Đối với dạng bài tập này, bạn cần xác định 3 đáp án có cách phát âm giống nhau và 1 đáp án có cách phát âm khác. Bạn cần sử dụng mẹo trên để xác định nhanh và chính xác bằng từ tận cùng.

Ví dụ:

A. opened B. knocked C. played D. occurred

Hướng dẫn: Ta có đáp án B có tận cùng là “k” thì sẽ có cách phát âm /ed/ là -/t/. Còn 3 đáp án còn lại có hình thức phát âm là -/d/ khi động từ có âm cuối là các âm hữu thanh.

Đáp án đúng là B.

Tương tự, bạn có thể luyện tập những bài tập sau:

Bài 1: Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Đáp án

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Dạng 2: Phát âm ed khi đọc một đoạn văn tiếng Anh 

Dạng bài này chúng ta có thể bắt gặp ở những bài kiểm tra kĩ năng nói, phát âm. Để phát âm tốt và phản xạ nhanh, bạn cần luyện tập nhiều để nắm cách phát âm “ed” trong nhiều trường hợp.

Lời kết 

Tiếng Anh tốt đã giúp bạn tổng hợp các mẹo khi làm bài tập phát âm ed. Dù đây là nội dung không quá khó và thường không chiếm quá nhiều câu hỏi trong đề thi nhưng các bạn cần luyện tập thật nhiều để đảm bảo có thể làm bài chính xác. Cùng đón chờ những mẹo hay trong chuỗi các bài viết về các cách phát âm es, s…!

Hãy follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để được thông báo về các bài chia sẻ, quizzes & tips mới hữu ích cho việc học và phát triển trình độ tiếng Anh của bạn. 

Ngoài ra mọi người có thể tải file pdf bài tập phát âm ed tại đây.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Video về Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Wiki về Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án -

Một điểm ngữ pháp tiếng anh tưởng chừng như đơn giản nhưng lại dễ bị mất điểm “oan” ở các bài kiểm tra tiếng Anh có thể kể đến đó là: về phát âm “ed”. Đừng quá lo lắng, Tiếng Anh tốt đã thiết kế một bài viết đầy đủ các dạng bài tập phát âm ed cùng hướng dẫn các mẹo chi tiết giúp bạn chinh phục bài tập đó. Đồng thời, các bạn hoàn toàn có thể tải về file PDF để tiện hơn trong việc luyện tập. Cùng bắt đầu ngay!

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án
Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Phần I: Tổng hợp nhanh kiến thức về phát âm “ed” trong tiếng Anh 

a) Quy tắc phát âm -ed là -/id/

-ed được phát âm là -/id/ trong hai trường hợp:

 • Động từ tận cùng bằng /t/ hoặc /d/: wanted, needed,…
 • Tính từ tận cùng bằng -/ed/: interested, bored,…

b) Quy tắc phát âm -ed là -/t/

-/ed/ được phát âm là -/t/ khi động từ có âm cuối là các âm vô thanh (/s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/) và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

Ví dụ: stopped phát âm là /sta:pt/.

c) Quy tắc phát âm -ed là -/d/

-/ed/ được phát âm là -/d/ khi động từ có âm cuối là các âm hữu thanh hoặc kết thúc bằng nguyên âm.

Ví dụ: loved phát âm là /lәvd/.

Phần II: Mẹo làm bài tập phát âm ed chi tiết 

1. Mẹo chung làm bài tập phát âm ed

Một số mẹo phát âm ed và lưu ý khi phát âm -ed

 • Phát âm -/id/: gồm tận cùng /t/ và /d/ ta có thể ghi nhớ nhanh thành cụm từ “Thể dục”.
 • Phát âm -/t/: gồm tận cùng “s” hoặc các âm vô thanh, ta có thể sử dụng câu ghi nhớ: “Sáng sớm chạy khắp phố phường”.
 • Phát âm -/d/: các trường hợp còn lại.

2. Các dạng bài tập phát âm ed

Dạng 1: Chọn từ có cách phát âm -ed khác với những từ còn lại

Đối với dạng bài tập này, bạn cần xác định 3 đáp án có cách phát âm giống nhau và 1 đáp án có cách phát âm khác. Bạn cần sử dụng mẹo trên để xác định nhanh và chính xác bằng từ tận cùng.

Ví dụ:

A. opened B. knocked C. played D. occurred

Hướng dẫn: Ta có đáp án B có tận cùng là “k” thì sẽ có cách phát âm /ed/ là -/t/. Còn 3 đáp án còn lại có hình thức phát âm là -/d/ khi động từ có âm cuối là các âm hữu thanh.

Đáp án đúng là B.

Tương tự, bạn có thể luyện tập những bài tập sau:

Bài 1: Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Đáp án

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Dạng 2: Phát âm ed khi đọc một đoạn văn tiếng Anh 

Dạng bài này chúng ta có thể bắt gặp ở những bài kiểm tra kĩ năng nói, phát âm. Để phát âm tốt và phản xạ nhanh, bạn cần luyện tập nhiều để nắm cách phát âm “ed” trong nhiều trường hợp.

Lời kết 

Tiếng Anh tốt đã giúp bạn tổng hợp các mẹo khi làm bài tập phát âm ed. Dù đây là nội dung không quá khó và thường không chiếm quá nhiều câu hỏi trong đề thi nhưng các bạn cần luyện tập thật nhiều để đảm bảo có thể làm bài chính xác. Cùng đón chờ những mẹo hay trong chuỗi các bài viết về các cách phát âm es, s…!

Hãy follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để được thông báo về các bài chia sẻ, quizzes & tips mới hữu ích cho việc học và phát triển trình độ tiếng Anh của bạn. 

Ngoài ra mọi người có thể tải file pdf bài tập phát âm ed tại đây.

[rule_{ruleNumber}]

Một điểm ngữ pháp tiếng anh tưởng chừng như đơn giản nhưng lại dễ bị mất điểm “oan” ở các bài kiểm tra tiếng Anh có thể kể đến đó là: về phát âm “ed”. Đừng quá lo lắng, Tiếng Anh tốt đã thiết kế một bài viết đầy đủ các dạng bài tập phát âm ed cùng hướng dẫn các mẹo chi tiết giúp bạn chinh phục bài tập đó. Đồng thời, các bạn hoàn toàn có thể tải về file PDF để tiện hơn trong việc luyện tập. Cùng bắt đầu ngay!

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án
Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Phần I: Tổng hợp nhanh kiến thức về phát âm “ed” trong tiếng Anh 

a) Quy tắc phát âm -ed là -/id/

-ed được phát âm là -/id/ trong hai trường hợp:

 • Động từ tận cùng bằng /t/ hoặc /d/: wanted, needed,…
 • Tính từ tận cùng bằng -/ed/: interested, bored,…

b) Quy tắc phát âm -ed là -/t/

-/ed/ được phát âm là -/t/ khi động từ có âm cuối là các âm vô thanh (/s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/) và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

Ví dụ: stopped phát âm là /sta:pt/.

c) Quy tắc phát âm -ed là -/d/

-/ed/ được phát âm là -/d/ khi động từ có âm cuối là các âm hữu thanh hoặc kết thúc bằng nguyên âm.

Ví dụ: loved phát âm là /lәvd/.

Phần II: Mẹo làm bài tập phát âm ed chi tiết 

1. Mẹo chung làm bài tập phát âm ed

Một số mẹo phát âm ed và lưu ý khi phát âm -ed

 • Phát âm -/id/: gồm tận cùng /t/ và /d/ ta có thể ghi nhớ nhanh thành cụm từ “Thể dục”.
 • Phát âm -/t/: gồm tận cùng “s” hoặc các âm vô thanh, ta có thể sử dụng câu ghi nhớ: “Sáng sớm chạy khắp phố phường”.
 • Phát âm -/d/: các trường hợp còn lại.

2. Các dạng bài tập phát âm ed

Dạng 1: Chọn từ có cách phát âm -ed khác với những từ còn lại

Đối với dạng bài tập này, bạn cần xác định 3 đáp án có cách phát âm giống nhau và 1 đáp án có cách phát âm khác. Bạn cần sử dụng mẹo trên để xác định nhanh và chính xác bằng từ tận cùng.

Ví dụ:

A. opened B. knocked C. played D. occurred

Hướng dẫn: Ta có đáp án B có tận cùng là “k” thì sẽ có cách phát âm /ed/ là -/t/. Còn 3 đáp án còn lại có hình thức phát âm là -/d/ khi động từ có âm cuối là các âm hữu thanh.

Đáp án đúng là B.

Tương tự, bạn có thể luyện tập những bài tập sau:

Bài 1: Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Đáp án

Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án

Dạng 2: Phát âm ed khi đọc một đoạn văn tiếng Anh 

Dạng bài này chúng ta có thể bắt gặp ở những bài kiểm tra kĩ năng nói, phát âm. Để phát âm tốt và phản xạ nhanh, bạn cần luyện tập nhiều để nắm cách phát âm “ed” trong nhiều trường hợp.

Lời kết 

Tiếng Anh tốt đã giúp bạn tổng hợp các mẹo khi làm bài tập phát âm ed. Dù đây là nội dung không quá khó và thường không chiếm quá nhiều câu hỏi trong đề thi nhưng các bạn cần luyện tập thật nhiều để đảm bảo có thể làm bài chính xác. Cùng đón chờ những mẹo hay trong chuỗi các bài viết về các cách phát âm es, s…!

Hãy follow Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để được thông báo về các bài chia sẻ, quizzes & tips mới hữu ích cho việc học và phát triển trình độ tiếng Anh của bạn. 

Ngoài ra mọi người có thể tải file pdf bài tập phát âm ed tại đây.

Bạn thấy bài viết Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài tập phát âm ed đầy đủ, chi tiết có file PDF và đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Bài #tập #phát #âm #đầy #đủ #chi #tiết #có #file #PDF #và #đáp #án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button