Giáo DụcMôn tiếng Anh

Bài tập thực hành cấu trúc ‘Would rather’ (Có đáp án)

Bạn đang xem: Bài tập thực hành cấu trúc ‘Would rather’ (Có đáp án) tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

(ĐH KD & CN Hà Nội) – Học ngữ pháp tiếng Anh xong rồi thì phải áp dụng một chút chứ nhỉ? Các bài tập sau đây sẽ giúp bạn ôn lại kiến thức thật hiệu quả.

Học mà không đi đôi với hành thì sẽ nhanh chóng quên kiến thức mất thôi. Để giúp bạn củng cố ngữ pháp ‘Would rather’ đã học, hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội English luyện tập lại cấu trúc này và sau đó cùng xem đáp án để rút kinh nghiệm sử dụng ‘Would rather’  sao cho thật chuẩn xác nào!

A. BÀI TẬP

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây với các gợi ý cho sẵn

be an engineer
study Chinese
not go out
stay home
lie on the beach
not tell you
go to an opera
go out with their friends … stay home with their parents

 1. I went to the movies last night. I prefer opera to movies. I would rather ______________.
 2. I studied French when I was in high school only because my parents wanted me to.
  I would rather ______________.
 3. Jack’s parents want him to become a doctor, but he’d rather ______________.
 4. I know you want to know, but I’d rather ______________. I told Marge that I’d keep it a secret.
 5. Sometimes teenagers would rather ______________ than ______________.
 6. I would rather ______________ right after dinner at the restaurant last night, but my friends insisted on going to the cinema.
 7. Tonight, I’d really rather ______________. I want to get a good night’s sleep for the first time all week
 8. I don’t want to do anything energetic. I’d rather______________.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

        1.  John would rather ______________ free tomorrow.

 1.  is
 2. was
 3. be
 4. will be

2.  I would rather he ______________ her to his birthday party last Sunday.

 1. have invited
 2. had invited
 3. invited
 4. would invite

3.  I’d rather you ______________ me now.

 1. had paid
 2. is paying
 3. paid
 4. pay

4.  Peter would rather ______________ on a mattress than on the floor.

 1. to sleep
 2. sleeping
 3. sleep
 4. have slept

5.  Did you go to the concert last night? ~ Yes, but I’d rather ______________ to the concert.

 1. not go
 2. haven’t gone
 3. not have gone
 4. not had gone

B. ĐÁP ÁN

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây với các gợi ý cho sẵn

be an engineer
study Chinese
not go out
stay home
lie on the beach
not tell you
go to an opera
go out with their friends … stay home with their parents

 1. I went to the movies last night. I prefer opera to movies. I would rather have gone to an opera.
 2. I studied French when I was in high school only because my parents wanted me to.
  I would rather have studied Chinese.
 3. Jack’s parents want him to become a doctor, but he’d rather be an engineer.
 4. I know you want to know, but I’d rather not tell you. I told Marge that I’d keep it a secret.
 5. Sometimes teenagers would rather go out with their friends than stay home with their parents.
 6. I would rather have not gone out right after dinner at the restaurant last night, but my friends insisted on going to the cinema.
 7. Tonight, I’d really rather stay home. I want to get a good night’s sleep for the first time all week
 8. I don’t want to do anything energetic. I’d rather lie/ be lying on the beach.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 John would rather ______________ free tomorrow.

 1.  is
 2. was
 3. be
 4. will be

2.  I would rather he ______________ her to his birthday party last Sunday.

 1. have invited
 2. had invited
 3. invited
 4. would invite

3.  I’d rather you ______________ me now.

 1. had paid
 2. is paying
 3. paid
 4. pay

4.  Peter would rather ______________ on a mattress than on the floor.

 1. to sleep
 2. sleeping
 3. sleep
 4. have slept

5.  Did you go to the concert last night? ~ Yes, but I’d rather ______________ to the concert.

 1. not go
 2. haven’t gone
 3. not have gone
 4. not had gone

voh.com.vn-bai-tap-would-rather-1

Hãy luôn nỗ lực, đừng bỏ cuộc!

Cách dùng ‘All, Most, Some, No, All/ Most/ Some/ None of’ cực chuẩn: Nhắc đến ‘All, Most, Some, No, All/ Most/ Some/ None of’ nhiều bạn khi học tiếng Anh đã thấy ‘nhức não’. Chớ vội lo, với bài viết của ĐH KD & CN Hà Nội, bạn sẽ ‘nắm trong tay’ bí quyết dùng những từ này chuẩn nhất!

Quy tắc và cách phát âm đuôi ‘-ed’; ‘-s”https://voh.com.vn/”-es’ dễ nhớ nhất: (ĐH KD & CN Hà Nội) – Bạn ngại giao tiếp với người nước ngoài vì phát âm kém? Đừng lo, ĐH KD & CN Hà Nội sẽ giúp bạn lấy lại tự tin bằng cách phát âm ‘-ed’; ‘-s”https://voh.com.vn/”-es’ thật chính xác.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài tập thực hành cấu trúc ‘Would rather’ (Có đáp án)

Video về Bài tập thực hành cấu trúc ‘Would rather’ (Có đáp án)

Wiki về Bài tập thực hành cấu trúc ‘Would rather’ (Có đáp án)

Bài tập thực hành cấu trúc ‘Would rather’ (Có đáp án)

Bài tập thực hành cấu trúc 'Would rather' (Có đáp án) - (ĐH KD & CN Hà Nội) - Học ngữ pháp tiếng Anh xong rồi thì phải áp dụng một chút chứ nhỉ? Các bài tập sau đây sẽ giúp bạn ôn lại kiến thức thật hiệu quả.

Học mà không đi đôi với hành thì sẽ nhanh chóng quên kiến thức mất thôi. Để giúp bạn củng cố ngữ pháp ‘Would rather’ đã học, hãy cùng ĐH KD & CN Hà Nội English luyện tập lại cấu trúc này và sau đó cùng xem đáp án để rút kinh nghiệm sử dụng ‘Would rather’  sao cho thật chuẩn xác nào!

A. BÀI TẬP

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây với các gợi ý cho sẵn

be an engineer
study Chinese
not go out
stay home
lie on the beach
not tell you
go to an opera
go out with their friends … stay home with their parents

 1. I went to the movies last night. I prefer opera to movies. I would rather ______________.
 2. I studied French when I was in high school only because my parents wanted me to.
  I would rather ______________.
 3. Jack’s parents want him to become a doctor, but he’d rather ______________.
 4. I know you want to know, but I’d rather ______________. I told Marge that I’d keep it a secret.
 5. Sometimes teenagers would rather ______________ than ______________.
 6. I would rather ______________ right after dinner at the restaurant last night, but my friends insisted on going to the cinema.
 7. Tonight, I’d really rather ______________. I want to get a good night’s sleep for the first time all week
 8. I don’t want to do anything energetic. I’d rather______________.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

        1.  John would rather ______________ free tomorrow.

 1.  is
 2. was
 3. be
 4. will be

2.  I would rather he ______________ her to his birthday party last Sunday.

 1. have invited
 2. had invited
 3. invited
 4. would invite

3.  I’d rather you ______________ me now.

 1. had paid
 2. is paying
 3. paid
 4. pay

4.  Peter would rather ______________ on a mattress than on the floor.

 1. to sleep
 2. sleeping
 3. sleep
 4. have slept

5.  Did you go to the concert last night? ~ Yes, but I’d rather ______________ to the concert.

 1. not go
 2. haven’t gone
 3. not have gone
 4. not had gone

B. ĐÁP ÁN

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây với các gợi ý cho sẵn

be an engineer
study Chinese
not go out
stay home
lie on the beach
not tell you
go to an opera
go out with their friends … stay home with their parents

 1. I went to the movies last night. I prefer opera to movies. I would rather have gone to an opera.
 2. I studied French when I was in high school only because my parents wanted me to.
  I would rather have studied Chinese.
 3. Jack’s parents want him to become a doctor, but he’d rather be an engineer.
 4. I know you want to know, but I’d rather not tell you. I told Marge that I’d keep it a secret.
 5. Sometimes teenagers would rather go out with their friends than stay home with their parents.
 6. I would rather have not gone out right after dinner at the restaurant last night, but my friends insisted on going to the cinema.
 7. Tonight, I’d really rather stay home. I want to get a good night’s sleep for the first time all week
 8. I don’t want to do anything energetic. I’d rather lie/ be lying on the beach.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 John would rather ______________ free tomorrow.

 1.  is
 2. was
 3. be
 4. will be

2.  I would rather he ______________ her to his birthday party last Sunday.

 1. have invited
 2. had invited
 3. invited
 4. would invite

3.  I’d rather you ______________ me now.

 1. had paid
 2. is paying
 3. paid
 4. pay

4.  Peter would rather ______________ on a mattress than on the floor.

 1. to sleep
 2. sleeping
 3. sleep
 4. have slept

5.  Did you go to the concert last night? ~ Yes, but I’d rather ______________ to the concert.

 1. not go
 2. haven’t gone
 3. not have gone
 4. not had gone

voh.com.vn-bai-tap-would-rather-1

Hãy luôn nỗ lực, đừng bỏ cuộc!

Cách dùng 'All, Most, Some, No, All/ Most/ Some/ None of' cực chuẩn: Nhắc đến ‘All, Most, Some, No, All/ Most/ Some/ None of’ nhiều bạn khi học tiếng Anh đã thấy ‘nhức não’. Chớ vội lo, với bài viết của ĐH KD & CN Hà Nội, bạn sẽ ‘nắm trong tay’ bí quyết dùng những từ này chuẩn nhất!

Quy tắc và cách phát âm đuôi '-ed'; '-s"https://voh.com.vn/"-es' dễ nhớ nhất: (ĐH KD & CN Hà Nội) - Bạn ngại giao tiếp với người nước ngoài vì phát âm kém? Đừng lo, ĐH KD & CN Hà Nội sẽ giúp bạn lấy lại tự tin bằng cách phát âm '-ed'; '-s"https://voh.com.vn/"-es' thật chính xác.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Bài tập thực hành cấu trúc ‘Would rather’ (Có đáp án) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài tập thực hành cấu trúc ‘Would rather’ (Có đáp án) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Bài #tập #thực #hành #cấu #trúc #Có #đáp #án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button