Kiến thức chung

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc tại ĐH KD & CN Hà Nội

700 bộ câu hỏi toán lớp 12 và các bài tập trắc nghiệm, giải cơ bản, giải tích nâng cao. có đáp án chi tiết giúp các bạn củng cố và ôn tập kiến ​​thức môn Toán 12 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia.

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 (Có đáp án): Hiệp phương sai của hàm số (Phần 1)

class = “sub-title”>

Chương 1: Cho hàm số y = sin2x – 2x hàm số này.

g. Luôn thay đổi trên RB. Chỉ thay đổi theo thời gian (0; + ∞)

C. Chỉ nghịch biến trên (-∞; -1) D. Luôn nghịch biến với R.

Chương 2: Hàm số nào sau đây chỉ đồng biến theo thời gian (-∞; 1)?

Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 Câu hỏi trắc nghiệm

Chương 3: tìm tôi để hành động

luôn nghịch đảo tại một thời điểm nhất định

g-2 2

c. -2

Chương 4: Cho hàm số y = -x3 + 3x2 + 3mx – 1 Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên các khoảng (0; + ∞).

g m <1 b. m ≥ 1 c. m ≤ -1 d. m ≥ -1

Chương 5: Xác định đồ thị của hàm số với x. [- π/2 ; 3π/2] như một bản vẽ

Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 Câu hỏi trắc nghiệm

Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = sinx với x. [- π/2 ; 3π/2]

Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 Câu hỏi trắc nghiệm

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 (Có đáp án): Hàm số cực trị (Phần 1)

class = “sub-title”>

Chương 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x.3 – 2x2 + mx + 1 cực đại tại x = 1

Am = -1 B. m = 1 C. m = 4/3 D. không tồn tại.

Chương 2: Cho hàm số y = x3 – 2x2 + 3. Điểm M (0; 3) là:

A. Giá trị lớn nhất của hàm số C. Giá trị lớn nhất của đồ thị hàm số

B. Điểm cao nhất của hàm số D. Điểm thấp nhất của đồ thị hàm số

Chương 3: Tìm đỉnh của hàm số y = sin.2x + 3cosx + 1 với x (0;)

g. x = 0 b. x = c. / 6 ngày. / 3

Chương 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Hàm số không đạo hàm tại x = 0

2. Hàm rời rạc tại x = 0

3. Hàm số vô tận tại x = 0

4. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 0.

g. 0 b. 1 c. 2 d. 3

Chương 5: Cho hàm số y = -3x4 – 2x3 + 3

chức năng có

a. Một sự thật và hai giá trị thấp nhất

b. Một tối thiểu và hai tối đa

c. Tối đa và không có tối thiểu

D. Cực tiểu là một và cực đại là một.

Thông tin cần xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc

Hình Ảnh về Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc

Video về Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc

Wiki về Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc -

700 bộ câu hỏi toán lớp 12 và các bài tập trắc nghiệm, giải cơ bản, giải tích nâng cao. có đáp án chi tiết giúp các bạn củng cố và ôn tập kiến ​​thức môn Toán 12 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia.

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 (Có đáp án): Hiệp phương sai của hàm số (Phần 1)

class = "sub-title">

Chương 1: Cho hàm số y = sin2x - 2x hàm số này.

g. Luôn thay đổi trên RB. Chỉ thay đổi theo thời gian (0; + ∞)

C. Chỉ nghịch biến trên (-∞; -1) D. Luôn nghịch biến với R.

Chương 2: Hàm số nào sau đây chỉ đồng biến theo thời gian (-∞; 1)?

Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 Câu hỏi trắc nghiệm

Chương 3: tìm tôi để hành động

luôn nghịch đảo tại một thời điểm nhất định

g-2 2

c. -2

Chương 4: Cho hàm số y = -x3 + 3x2 + 3mx - 1 Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên các khoảng (0; + ∞).

g m <1 b. m ≥ 1 c. m ≤ -1 d. m ≥ -1

Chương 5: Xác định đồ thị của hàm số với x. [- π/2 ; 3π/2] như một bản vẽ

Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 Câu hỏi trắc nghiệm

Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = sinx với x. [- π/2 ; 3π/2]

Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 Câu hỏi trắc nghiệm

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 (Có đáp án): Hàm số cực trị (Phần 1)

class = "sub-title">

Chương 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x.3 - 2x2 + mx + 1 cực đại tại x = 1

Am = -1 B. m = 1 C. m = 4/3 D. không tồn tại.

Chương 2: Cho hàm số y = x3 - 2x2 + 3. Điểm M (0; 3) là:

A. Giá trị lớn nhất của hàm số C. Giá trị lớn nhất của đồ thị hàm số

B. Điểm cao nhất của hàm số D. Điểm thấp nhất của đồ thị hàm số

Chương 3: Tìm đỉnh của hàm số y = sin.2x + 3cosx + 1 với x (0;)

g. x = 0 b. x = c. / 6 ngày. / 3

Chương 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Hàm số không đạo hàm tại x = 0

2. Hàm rời rạc tại x = 0

3. Hàm số vô tận tại x = 0

4. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 0.

g. 0 b. 1 c. 2 d. 3

Chương 5: Cho hàm số y = -3x4 - 2x3 + 3

chức năng có

a. Một sự thật và hai giá trị thấp nhất

b. Một tối thiểu và hai tối đa

c. Tối đa và không có tối thiểu

D. Cực tiểu là một và cực đại là một.

[rule_{ruleNumber}]

như một bản vẽ

Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 Câu hỏi trắc nghiệm

Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = sinx với x. [- π/2 ; 3π/2]

Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm | Giải tích 12 Câu hỏi trắc nghiệm

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 (Có đáp án): Hàm số cực trị (Phần 1)

class = “sub-title”>

Chương 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x.3 – 2x2 + mx + 1 cực đại tại x = 1

Am = -1 B. m = 1 C. m = 4/3 D. không tồn tại.

Chương 2: Cho hàm số y = x3 – 2x2 + 3. Điểm M (0; 3) là:

A. Giá trị lớn nhất của hàm số C. Giá trị lớn nhất của đồ thị hàm số

B. Điểm cao nhất của hàm số D. Điểm thấp nhất của đồ thị hàm số

Chương 3: Tìm đỉnh của hàm số y = sin.2x + 3cosx + 1 với x (0;)

g. x = 0 b. x = c. / 6 ngày. / 3

Chương 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Hàm số không đạo hàm tại x = 0

2. Hàm rời rạc tại x = 0

3. Hàm số vô tận tại x = 0

4. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 0.

g. 0 b. 1 c. 2 d. 3

Chương 5: Cho hàm số y = -3x4 – 2x3 + 3

chức năng có

a. Một sự thật và hai giá trị thấp nhất

b. Một tối thiểu và hai tối đa

c. Tối đa và không có tối thiểu

D. Cực tiểu là một và cực đại là một.

Bạn thấy bài viết Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chọn lọc bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Giải #tích #chọn #lọc

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý & văn mẫu

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button