Giáo Dục

Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Bài văn hay nhất về vấn đề dân tộc và tôn giáo

Tiểu luận về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề luôn cần được quan tâm và điều chỉnh phù hợp. Vì đất nước chúng ta là một đất nước đa văn hóa, đa tôn giáo và đa sắc tộc. Chính vì sự đa dạng đó mà đất nước có nhiều nét văn hóa riêng biệt được bạn bè quốc tế công nhận. Vậy nước ta đã có những chính sách gì để phát triển và duy trì đặc điểm dân tộc, tôn giáo? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

Nước ta là đất nước đa dân tộc với 54 dân tộc anh em. Trong đó, người Kinh chiếm đa số và sống chủ yếu ở khu vực đồng bằng. Các dân tộc thiểu số nhỏ sống xen kẽ ở các vùng núi xa xôi. Từ xa xưa, người dân nước ta đã biết trồng lúa nước, người dân vùng đồng bằng có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Nhưng người dân miền núi thiên nhiên có hạn, địa hình đi lại khó khăn nên dân cư ở đây kém phát triển.

Nhà nước nhận thức được sự chênh lệch đó nên điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển là đồng bào phải đoàn kết, mạnh mẽ, bình đẳng mới có sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy nhà nước luôn tăng cường hỗ trợ người dân miền núi được phát triển để hạn chế sự chênh lệch về kinh tế giữa các vùng miền. Vì vậy, nhà nước ta đã có những chính sách sau để giúp đồng bào dân tộc thiểu số đi lên:

Phát triển dân tộc thiểu số và miền núi

Trong phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Nhà nước đã quan tâm toàn diện đến đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân với các chính sách sau:

 • Về chính trị: Nâng cao nhận thức bằng việc nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc, thống nhất vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nhằm chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.
 • Về kinh tế: Xây dựng các chương trình, dự án kinh tế ở miền núi phù hợp với địa lý tự nhiên và thế mạnh của người dân, giúp người dân phát triển dự án đạt hiệu quả cao nhất. .
 • Về xã hội: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, dân số. Tiếp tục xây dựng công tác xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, có chính sách ưu tiên, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và miền núi. Về y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng về địa phương để chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân.
 • Về văn hóa: Nâng cao nhận thức về văn hóa của nhân dân, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa góp phần phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo định hướng phát triển của Nhà nước.
 • Cuối cùng, để phát triển toàn diện, cần sự phối hợp của các bộ, ban, ngành trên các lĩnh vực để cùng phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

Tăng cường đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số cũng là một mục tiêu nhằm giữ sự bình đẳng giữa các dân tộc trong cơ quan nhà nước như:

 • Tăng cường giáo dục đào tạo để đồng bào dân tộc thiểu số chủ động học tập, không ỷ lại.
 • Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Xây dựng tỷ lệ cụ thể cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong từng cấp hành chính, cơ quan nhà nước cụ thể để bảo đảm cân đối.
 • Tăng cường bồi dưỡng pháp luật, kinh tế cho cán bộ dân tộc, nhất là cán bộ nữ cấp xã.
 • Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuyển dụng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở từng vùng miền nhằm nhân rộng những tấm gương cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tự giác học tập, tu dưỡng. chăm lo cán bộ nữ.
Chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Vai trò của báo chí với đồng bào dân tộc miền núi

Để nhân dân, đồng bào các dân tộc và miền núi hiểu rõ đường lối, chính sách của họ Đặng, cần có sự tuyên truyền mạnh mẽ của báo chí đến người dân. Khi báo chí được tăng cường, người dân sẽ cập nhật nhanh chóng thông tin về Đảng, Nhà nước, đường lối, chính sách, kinh tế, pháp luật của đất nước. Chính sách cụ thể:

 • Thông qua tuyên truyền trên các báo, tạp chí tiếp tục vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi tích cực học tập và rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Biên tập báo, tạp chí theo hướng ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, phù hợp với trình độ dân trí của từng dân tộc, từng vùng miền của đất nước. Và cũng phải trình bày đúng hình thức, hấp dẫn, kết hợp giữa hình ảnh và cỡ chữ để mọi người dễ dàng tiếp thu thông tin được truyền tải.
 • Thông tin trên báo, tạp chí phải đúng, đủ, chính xác, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến nhân dân, không gây mất ổn định về ANTT. và trật tự xã hội không nghe kẻ xấu xúi giục.
 • Rà soát công tác tuyên truyền của các báo, tạp chí, loại bỏ những báo kém hiệu quả. Và tăng cường các tờ báo đúng chất lượng

2. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Tôn giáo cũng là nhu cầu chính đáng của nhân dân. Vì vậy, nhà nước cần đảm bảo tôn giáo luôn được bảo vệ và phát triển bình đẳng. Nhà nước luôn chủ động hoàn thiện chính sách về tôn giáo của nước ta như:

 • Tích cực quan tâm giải quyết nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Khuyến khích mọi người phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo.
 • Ngăn chặn các luận điệu sai trái, gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch liên quan đến tôn giáo.
 • Các cấp chính quyền thông qua chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cần tuyên truyền để đồng bào có đạo hiểu và thực hiện đúng pháp luật liên quan đến tôn giáo.
 • Nhà nước khuyến khích tín đồ, chức sắc các tôn giáo phát huy mặt tích cực và các giá trị văn hóa của tôn giáo, cổ vũ tinh thần yêu nước của đồng bào các tôn giáo.
 • Phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, những người có công với Tổ quốc và nhân dân, đây cũng là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
 • Xây dựng định hướng để các tôn giáo, tín ngưỡng đoàn kết đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tâm lý, tâm linh của nhân dân.
 • Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hoạt động trái pháp luật, gây chia rẽ đồng bào và dân tộc.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo và tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới của đất nước.

3. Mối quan hệ giữa dân tộc – tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Thời gian gần đây, sự du nhập của các tôn giáo, tín ngưỡng đã có những chuyển biến lớn làm cho mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo càng bền chặt. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn có niềm tin mãnh liệt vào tín ngưỡng, tôn giáo nên ảnh hưởng đến văn hóa của đồng bào các dân tộc. Mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số và tôn giáo luôn có tác động qua lại trong đời sống nhân dân:

 • Tôn giáo giúp con người gắn kết với nhau, khi tham gia tôn giáo con người có thể hiểu nhau hơn và tương tác với nhau trong các hoạt động tôn giáo.
 • Tôn giáo còn là chỗ dựa vững chắc, là niềm tin, là tâm linh, là tâm lý của con người trong cuộc sống.
 • Tôn giáo tác động đến đời sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc và tác động đến văn hóa của dân tộc.
 • Dân tộc là nền tảng để tôn giáo được duy trì. Khi mọi người theo một tôn giáo nào đó, cộng đồng tôn giáo sẽ phát triển. Ngược lại, tôn giáo sẽ biến mất khi không có tín đồ.

Mối quan hệ này đã tác động đến các vấn đề xã hội cả mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, quan hệ dân tộc – tôn giáo giúp mở rộng cộng đồng dân tộc – tôn giáo với nhau, giúp mở ra mối giao lưu giữa các dân tộc. Và mối quan hệ này cũng giúp ổn định hoạt động chính trị – xã hội của nhà nước. Tiêu cực có thể làm mất ổn định các hoạt động chính trị – xã hội, gây rạn nứt quan hệ cộng đồng.

Như vậy, trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề bài học dân tộc và tôn giáo. Vui lòng tham khảo các bài viết hữu ích trong phần Thu hoạch liên quan.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Video về Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Wiki về Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo -

Bài văn hay nhất về vấn đề dân tộc và tôn giáo

Tiểu luận về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề luôn cần được quan tâm và điều chỉnh phù hợp. Vì đất nước chúng ta là một đất nước đa văn hóa, đa tôn giáo và đa sắc tộc. Chính vì sự đa dạng đó mà đất nước có nhiều nét văn hóa riêng biệt được bạn bè quốc tế công nhận. Vậy nước ta đã có những chính sách gì để phát triển và duy trì đặc điểm dân tộc, tôn giáo? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.

Bài văn mẫu về dân tộc, tôn giáo

1. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

Nước ta là đất nước đa dân tộc với 54 dân tộc anh em. Trong đó, người Kinh chiếm đa số và sống chủ yếu ở khu vực đồng bằng. Các dân tộc thiểu số nhỏ sống xen kẽ ở các vùng núi xa xôi. Từ xa xưa, người dân nước ta đã biết trồng lúa nước, người dân vùng đồng bằng có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Nhưng người dân miền núi thiên nhiên có hạn, địa hình đi lại khó khăn nên dân cư ở đây kém phát triển.

Nhà nước nhận thức được sự chênh lệch đó nên điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển là đồng bào phải đoàn kết, mạnh mẽ, bình đẳng mới có sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy nhà nước luôn tăng cường hỗ trợ người dân miền núi được phát triển để hạn chế sự chênh lệch về kinh tế giữa các vùng miền. Vì vậy, nhà nước ta đã có những chính sách sau để giúp đồng bào dân tộc thiểu số đi lên:

Phát triển dân tộc thiểu số và miền núi

Trong phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Nhà nước đã quan tâm toàn diện đến đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân với các chính sách sau:

 • Về chính trị: Nâng cao nhận thức bằng việc nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc, thống nhất vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nhằm chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.
 • Về kinh tế: Xây dựng các chương trình, dự án kinh tế ở miền núi phù hợp với địa lý tự nhiên và thế mạnh của người dân, giúp người dân phát triển dự án đạt hiệu quả cao nhất. .
 • Về xã hội: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, dân số. Tiếp tục xây dựng công tác xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, có chính sách ưu tiên, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và miền núi. Về y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng về địa phương để chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân.
 • Về văn hóa: Nâng cao nhận thức về văn hóa của nhân dân, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa góp phần phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo định hướng phát triển của Nhà nước.
 • Cuối cùng, để phát triển toàn diện, cần sự phối hợp của các bộ, ban, ngành trên các lĩnh vực để cùng phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

Tăng cường đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số cũng là một mục tiêu nhằm giữ sự bình đẳng giữa các dân tộc trong cơ quan nhà nước như:

 • Tăng cường giáo dục đào tạo để đồng bào dân tộc thiểu số chủ động học tập, không ỷ lại.
 • Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Xây dựng tỷ lệ cụ thể cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong từng cấp hành chính, cơ quan nhà nước cụ thể để bảo đảm cân đối.
 • Tăng cường bồi dưỡng pháp luật, kinh tế cho cán bộ dân tộc, nhất là cán bộ nữ cấp xã.
 • Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuyển dụng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở từng vùng miền nhằm nhân rộng những tấm gương cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tự giác học tập, tu dưỡng. chăm lo cán bộ nữ.
Chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Vai trò của báo chí với đồng bào dân tộc miền núi

Để nhân dân, đồng bào các dân tộc và miền núi hiểu rõ đường lối, chính sách của họ Đặng, cần có sự tuyên truyền mạnh mẽ của báo chí đến người dân. Khi báo chí được tăng cường, người dân sẽ cập nhật nhanh chóng thông tin về Đảng, Nhà nước, đường lối, chính sách, kinh tế, pháp luật của đất nước. Chính sách cụ thể:

 • Thông qua tuyên truyền trên các báo, tạp chí tiếp tục vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi tích cực học tập và rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Biên tập báo, tạp chí theo hướng ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, phù hợp với trình độ dân trí của từng dân tộc, từng vùng miền của đất nước. Và cũng phải trình bày đúng hình thức, hấp dẫn, kết hợp giữa hình ảnh và cỡ chữ để mọi người dễ dàng tiếp thu thông tin được truyền tải.
 • Thông tin trên báo, tạp chí phải đúng, đủ, chính xác, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến nhân dân, không gây mất ổn định về ANTT. và trật tự xã hội không nghe kẻ xấu xúi giục.
 • Rà soát công tác tuyên truyền của các báo, tạp chí, loại bỏ những báo kém hiệu quả. Và tăng cường các tờ báo đúng chất lượng

2. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Tôn giáo cũng là nhu cầu chính đáng của nhân dân. Vì vậy, nhà nước cần đảm bảo tôn giáo luôn được bảo vệ và phát triển bình đẳng. Nhà nước luôn chủ động hoàn thiện chính sách về tôn giáo của nước ta như:

 • Tích cực quan tâm giải quyết nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Khuyến khích mọi người phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo.
 • Ngăn chặn các luận điệu sai trái, gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch liên quan đến tôn giáo.
 • Các cấp chính quyền thông qua chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cần tuyên truyền để đồng bào có đạo hiểu và thực hiện đúng pháp luật liên quan đến tôn giáo.
 • Nhà nước khuyến khích tín đồ, chức sắc các tôn giáo phát huy mặt tích cực và các giá trị văn hóa của tôn giáo, cổ vũ tinh thần yêu nước của đồng bào các tôn giáo.
 • Phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, những người có công với Tổ quốc và nhân dân, đây cũng là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
 • Xây dựng định hướng để các tôn giáo, tín ngưỡng đoàn kết đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tâm lý, tâm linh của nhân dân.
 • Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hoạt động trái pháp luật, gây chia rẽ đồng bào và dân tộc.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo và tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới của đất nước.

3. Mối quan hệ giữa dân tộc - tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Thời gian gần đây, sự du nhập của các tôn giáo, tín ngưỡng đã có những chuyển biến lớn làm cho mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo càng bền chặt. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn có niềm tin mãnh liệt vào tín ngưỡng, tôn giáo nên ảnh hưởng đến văn hóa của đồng bào các dân tộc. Mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số và tôn giáo luôn có tác động qua lại trong đời sống nhân dân:

 • Tôn giáo giúp con người gắn kết với nhau, khi tham gia tôn giáo con người có thể hiểu nhau hơn và tương tác với nhau trong các hoạt động tôn giáo.
 • Tôn giáo còn là chỗ dựa vững chắc, là niềm tin, là tâm linh, là tâm lý của con người trong cuộc sống.
 • Tôn giáo tác động đến đời sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc và tác động đến văn hóa của dân tộc.
 • Dân tộc là nền tảng để tôn giáo được duy trì. Khi mọi người theo một tôn giáo nào đó, cộng đồng tôn giáo sẽ phát triển. Ngược lại, tôn giáo sẽ biến mất khi không có tín đồ.

Mối quan hệ này đã tác động đến các vấn đề xã hội cả mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, quan hệ dân tộc - tôn giáo giúp mở rộng cộng đồng dân tộc - tôn giáo với nhau, giúp mở ra mối giao lưu giữa các dân tộc. Và mối quan hệ này cũng giúp ổn định hoạt động chính trị - xã hội của nhà nước. Tiêu cực có thể làm mất ổn định các hoạt động chính trị - xã hội, gây rạn nứt quan hệ cộng đồng.

Như vậy, trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề bài học dân tộc và tôn giáo. Vui lòng tham khảo các bài viết hữu ích trong phần Thu hoạch liên quan.

[rule_{ruleNumber}]

Bài văn hay nhất về vấn đề dân tộc và tôn giáo

Tiểu luận về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề luôn cần được quan tâm và điều chỉnh phù hợp. Vì đất nước chúng ta là một đất nước đa văn hóa, đa tôn giáo và đa sắc tộc. Chính vì sự đa dạng đó mà đất nước có nhiều nét văn hóa riêng biệt được bạn bè quốc tế công nhận. Vậy nước ta đã có những chính sách gì để phát triển và duy trì đặc điểm dân tộc, tôn giáo? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.

Bài văn mẫu về dân tộc, tôn giáo

1. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

Nước ta là đất nước đa dân tộc với 54 dân tộc anh em. Trong đó, người Kinh chiếm đa số và sống chủ yếu ở khu vực đồng bằng. Các dân tộc thiểu số nhỏ sống xen kẽ ở các vùng núi xa xôi. Từ xa xưa, người dân nước ta đã biết trồng lúa nước, người dân vùng đồng bằng có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Nhưng người dân miền núi thiên nhiên có hạn, địa hình đi lại khó khăn nên dân cư ở đây kém phát triển.

Nhà nước nhận thức được sự chênh lệch đó nên điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển là đồng bào phải đoàn kết, mạnh mẽ, bình đẳng mới có sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy nhà nước luôn tăng cường hỗ trợ người dân miền núi được phát triển để hạn chế sự chênh lệch về kinh tế giữa các vùng miền. Vì vậy, nhà nước ta đã có những chính sách sau để giúp đồng bào dân tộc thiểu số đi lên:

Phát triển dân tộc thiểu số và miền núi

Trong phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Nhà nước đã quan tâm toàn diện đến đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân với các chính sách sau:

 • Về chính trị: Nâng cao nhận thức bằng việc nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc, thống nhất vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nhằm chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.
 • Về kinh tế: Xây dựng các chương trình, dự án kinh tế ở miền núi phù hợp với địa lý tự nhiên và thế mạnh của người dân, giúp người dân phát triển dự án đạt hiệu quả cao nhất. .
 • Về xã hội: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, dân số. Tiếp tục xây dựng công tác xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, có chính sách ưu tiên, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và miền núi. Về y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng về địa phương để chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân.
 • Về văn hóa: Nâng cao nhận thức về văn hóa của nhân dân, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa góp phần phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo định hướng phát triển của Nhà nước.
 • Cuối cùng, để phát triển toàn diện, cần sự phối hợp của các bộ, ban, ngành trên các lĩnh vực để cùng phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

Tăng cường đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số cũng là một mục tiêu nhằm giữ sự bình đẳng giữa các dân tộc trong cơ quan nhà nước như:

 • Tăng cường giáo dục đào tạo để đồng bào dân tộc thiểu số chủ động học tập, không ỷ lại.
 • Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Xây dựng tỷ lệ cụ thể cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong từng cấp hành chính, cơ quan nhà nước cụ thể để bảo đảm cân đối.
 • Tăng cường bồi dưỡng pháp luật, kinh tế cho cán bộ dân tộc, nhất là cán bộ nữ cấp xã.
 • Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuyển dụng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở từng vùng miền nhằm nhân rộng những tấm gương cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tự giác học tập, tu dưỡng. chăm lo cán bộ nữ.
Chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Vai trò của báo chí với đồng bào dân tộc miền núi

Để nhân dân, đồng bào các dân tộc và miền núi hiểu rõ đường lối, chính sách của họ Đặng, cần có sự tuyên truyền mạnh mẽ của báo chí đến người dân. Khi báo chí được tăng cường, người dân sẽ cập nhật nhanh chóng thông tin về Đảng, Nhà nước, đường lối, chính sách, kinh tế, pháp luật của đất nước. Chính sách cụ thể:

 • Thông qua tuyên truyền trên các báo, tạp chí tiếp tục vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi tích cực học tập và rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Biên tập báo, tạp chí theo hướng ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, phù hợp với trình độ dân trí của từng dân tộc, từng vùng miền của đất nước. Và cũng phải trình bày đúng hình thức, hấp dẫn, kết hợp giữa hình ảnh và cỡ chữ để mọi người dễ dàng tiếp thu thông tin được truyền tải.
 • Thông tin trên báo, tạp chí phải đúng, đủ, chính xác, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến nhân dân, không gây mất ổn định về ANTT. và trật tự xã hội không nghe kẻ xấu xúi giục.
 • Rà soát công tác tuyên truyền của các báo, tạp chí, loại bỏ những báo kém hiệu quả. Và tăng cường các tờ báo đúng chất lượng

2. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Tôn giáo cũng là nhu cầu chính đáng của nhân dân. Vì vậy, nhà nước cần đảm bảo tôn giáo luôn được bảo vệ và phát triển bình đẳng. Nhà nước luôn chủ động hoàn thiện chính sách về tôn giáo của nước ta như:

 • Tích cực quan tâm giải quyết nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Khuyến khích mọi người phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo.
 • Ngăn chặn các luận điệu sai trái, gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch liên quan đến tôn giáo.
 • Các cấp chính quyền thông qua chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cần tuyên truyền để đồng bào có đạo hiểu và thực hiện đúng pháp luật liên quan đến tôn giáo.
 • Nhà nước khuyến khích tín đồ, chức sắc các tôn giáo phát huy mặt tích cực và các giá trị văn hóa của tôn giáo, cổ vũ tinh thần yêu nước của đồng bào các tôn giáo.
 • Phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, những người có công với Tổ quốc và nhân dân, đây cũng là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
 • Xây dựng định hướng để các tôn giáo, tín ngưỡng đoàn kết đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tâm lý, tâm linh của nhân dân.
 • Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hoạt động trái pháp luật, gây chia rẽ đồng bào và dân tộc.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo và tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới của đất nước.

3. Mối quan hệ giữa dân tộc – tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Thời gian gần đây, sự du nhập của các tôn giáo, tín ngưỡng đã có những chuyển biến lớn làm cho mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo càng bền chặt. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn có niềm tin mãnh liệt vào tín ngưỡng, tôn giáo nên ảnh hưởng đến văn hóa của đồng bào các dân tộc. Mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số và tôn giáo luôn có tác động qua lại trong đời sống nhân dân:

 • Tôn giáo giúp con người gắn kết với nhau, khi tham gia tôn giáo con người có thể hiểu nhau hơn và tương tác với nhau trong các hoạt động tôn giáo.
 • Tôn giáo còn là chỗ dựa vững chắc, là niềm tin, là tâm linh, là tâm lý của con người trong cuộc sống.
 • Tôn giáo tác động đến đời sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc và tác động đến văn hóa của dân tộc.
 • Dân tộc là nền tảng để tôn giáo được duy trì. Khi mọi người theo một tôn giáo nào đó, cộng đồng tôn giáo sẽ phát triển. Ngược lại, tôn giáo sẽ biến mất khi không có tín đồ.

Mối quan hệ này đã tác động đến các vấn đề xã hội cả mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, quan hệ dân tộc – tôn giáo giúp mở rộng cộng đồng dân tộc – tôn giáo với nhau, giúp mở ra mối giao lưu giữa các dân tộc. Và mối quan hệ này cũng giúp ổn định hoạt động chính trị – xã hội của nhà nước. Tiêu cực có thể làm mất ổn định các hoạt động chính trị – xã hội, gây rạn nứt quan hệ cộng đồng.

Như vậy, trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề bài học dân tộc và tôn giáo. Vui lòng tham khảo các bài viết hữu ích trong phần Thu hoạch liên quan.

Bạn thấy bài viết Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #thu #hoạch #về #vấn #đề #dân #tộc #tôn #giáo

Xem thêm bài viết hay:  Bài 10 trang 41 SGK Đại số 11

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button