Giáo DụcLà gì?

Bí kíp phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Trạng từ và tính từ đều có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng đều có chức năng chính là bổ sung nghĩa, tạo nên ý nghĩa minh bạch cho câu. Tuy nhiên, rất nhiều người học khó phân biệt được đâu là tính từ, đâu là trạng từ. Vì vậy, để bạn phân biệt được trạng từ và tính từ, cách dùng của chúng như thế nào, ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp lại qua bài viết dưới đây. Cùng theo dõi nhé!

Khái niệm trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Tính từ là những từ được sử dụng để miêu tả tính chất của con người, động vật, sự vật, sự việc,… Trong câu, tính từ có vai trò bổ nghĩa cho danh từ đi kèm.

– Trạng từ là những từ được sử dụng để chỉ tính chất/phụ nghĩa hay bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hoặc cho cả câu.

Cách phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

1. Dựa vào vị trí

– Do tính từ và trạng từ có vai trò bổ nghĩa cho các loại từ khác nhau, nên vị trí của chúng cũng sẽ không giống nhau.

 

Adjective

Adverb

+ Đứng sau động từ tobe

Ex: I am tired! (Tôi rất mệt.)

 

+ Đứng sau một số động từ cố định khác như: seem, become, look, get, sound, feel,…

Ex: You look so beautiful. (Bạn trông rất đẹp.)

 

+ Đứng trước danh từ

Ex: She is an intelligent student. (Cô ấy là một học sinh thông minh.)

+ Đứng sau động từ thường

Ex: I can speak English fluently. (Tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy.)

 

+ Đứng trước tính từ

Ex: You look extremely beautiful. (Bạn trông cực kỳ xinh đẹp.)

 

+ Đứng trước trạng từ khác

Ex: Laura learns languages terribly quickly. (Laura học ngoại ngữ nhanh kinh khủng.)

 

+ Đứng đầu hoặc cuối câu và bổ nghĩa cho cả câu

Ex: Luckily, I arrived before the bus left. (Thật may, tôi đã đến trước khi xe bus rời đi.)

 

 • Tìm hiểu chi tiết về vị trí của trạng từvị trí của tính từ tại đây.

2. Dựa vào dấu hiệu nhận biết

– Đối với tính từ: Các tính từ thường kết thúc là các hậu tố sau:

 • Kết thúc là “able”: comfortable, considerable,…
 • Kết thúc là “ible”: possible, responsible,…
 • Kết thúc là “ive”: expensive, attractive,…
 • Kết thúc là “ful”: beautiful, helpful,…
 • Kết thúc là “less”: careless, helpless,…
 • Kết thúc là “ous”: dangerous, humorous,…
 • Kết thúc là “ent”: diffirent, dependent,…
 • Kết thúc là “al”: physical, magical,…
 • Kết thúc là “ic”: specific, economic,…
 • Kết thúc là “ing”: exciting, boring,…
 • Kết thúc là “ed”: interested, tired,…
 • Kết thúc là “ant”: important,…

– Đối với trạng từ: Các trạng từ thường kết thúc bằng đuôi “ly”

Ex: Carefully (Cẩn thận), seriously (Nghiêm trọng),…

Tuy nhiên, trong một số trường khác, trạng từ không kết thúc với đuôi “ly”, ở bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn nhé.

Xem thêm toàn bộ về trạng từ trong tiếng anh

Mối quan hệ giữa trạng từ và tính từ

Thông thường, từ một tính từ, ta chỉ cần thêm đuôi “ly” để chuyển thành trạng từ:

Ex:

 • Heavy + ly → heavily
 • Serious + ly → seriously
 • Careful + ly → carefully

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp ngoại lệ khi chuyển từ tính từ sang trạng từ như sau:

 • Good → Well
 • Fast → Fast
 • Hard → Hard
 • Early → Early
 • Late → Late

Hay, một số tính từ khi thêm “ly” sẽ làm biến đổi hoàn toàn nghĩa của từ đó:

 • Free (miễn phí) → Freely (tự do để làm gì đó)
 • Wide (mở rộng) →Widely (nhiều nơi)
 • Late (muộn) → Lately (gần đây)
 • Hard (chăm chỉ) → Hardly (gần như không)

Xem thêm sau trạng từ là gì

Kết thúc bài học

Trên đây là những kiến thức cơ bản để có thể phân biệt trạng từ và tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn một phần nào đó tự tin hơn khi làm bài tập về 2 loại từ này. Đừng quên luyện tập để củng cố kiến thức đã học nhé! Fighting!

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bí kíp phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Video về Bí kíp phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Wiki về Bí kíp phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Bí kíp phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Bí kíp phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh -

Trạng từ và tính từ đều có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng đều có chức năng chính là bổ sung nghĩa, tạo nên ý nghĩa minh bạch cho câu. Tuy nhiên, rất nhiều người học khó phân biệt được đâu là tính từ, đâu là trạng từ. Vì vậy, để bạn phân biệt được trạng từ và tính từ, cách dùng của chúng như thế nào, ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp lại qua bài viết dưới đây. Cùng theo dõi nhé!

Khái niệm trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Tính từ là những từ được sử dụng để miêu tả tính chất của con người, động vật, sự vật, sự việc,… Trong câu, tính từ có vai trò bổ nghĩa cho danh từ đi kèm.

– Trạng từ là những từ được sử dụng để chỉ tính chất/phụ nghĩa hay bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hoặc cho cả câu.

Cách phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

1. Dựa vào vị trí

– Do tính từ và trạng từ có vai trò bổ nghĩa cho các loại từ khác nhau, nên vị trí của chúng cũng sẽ không giống nhau.

 

Adjective

Adverb

+ Đứng sau động từ tobe

Ex: I am tired! (Tôi rất mệt.)

 

+ Đứng sau một số động từ cố định khác như: seem, become, look, get, sound, feel,…

Ex: You look so beautiful. (Bạn trông rất đẹp.)

 

+ Đứng trước danh từ

Ex: She is an intelligent student. (Cô ấy là một học sinh thông minh.)

+ Đứng sau động từ thường

Ex: I can speak English fluently. (Tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy.)

 

+ Đứng trước tính từ

Ex: You look extremely beautiful. (Bạn trông cực kỳ xinh đẹp.)

 

+ Đứng trước trạng từ khác

Ex: Laura learns languages terribly quickly. (Laura học ngoại ngữ nhanh kinh khủng.)

 

+ Đứng đầu hoặc cuối câu và bổ nghĩa cho cả câu

Ex: Luckily, I arrived before the bus left. (Thật may, tôi đã đến trước khi xe bus rời đi.)

 

 • Tìm hiểu chi tiết về vị trí của trạng từvị trí của tính từ tại đây.

2. Dựa vào dấu hiệu nhận biết

– Đối với tính từ: Các tính từ thường kết thúc là các hậu tố sau:

 • Kết thúc là “able”: comfortable, considerable,…
 • Kết thúc là “ible”: possible, responsible,…
 • Kết thúc là “ive”: expensive, attractive,…
 • Kết thúc là “ful”: beautiful, helpful,…
 • Kết thúc là “less”: careless, helpless,…
 • Kết thúc là “ous”: dangerous, humorous,…
 • Kết thúc là “ent”: diffirent, dependent,…
 • Kết thúc là “al”: physical, magical,…
 • Kết thúc là “ic”: specific, economic,…
 • Kết thúc là “ing”: exciting, boring,…
 • Kết thúc là “ed”: interested, tired,…
 • Kết thúc là “ant”: important,…

– Đối với trạng từ: Các trạng từ thường kết thúc bằng đuôi “ly”

Ex: Carefully (Cẩn thận), seriously (Nghiêm trọng),…

Tuy nhiên, trong một số trường khác, trạng từ không kết thúc với đuôi “ly”, ở bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn nhé.

Xem thêm toàn bộ về trạng từ trong tiếng anh

Mối quan hệ giữa trạng từ và tính từ

Thông thường, từ một tính từ, ta chỉ cần thêm đuôi “ly” để chuyển thành trạng từ:

Ex:

 • Heavy + ly → heavily
 • Serious + ly → seriously
 • Careful + ly → carefully

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp ngoại lệ khi chuyển từ tính từ sang trạng từ như sau:

 • Good → Well
 • Fast → Fast
 • Hard → Hard
 • Early → Early
 • Late → Late

Hay, một số tính từ khi thêm “ly” sẽ làm biến đổi hoàn toàn nghĩa của từ đó:

 • Free (miễn phí) → Freely (tự do để làm gì đó)
 • Wide (mở rộng) →Widely (nhiều nơi)
 • Late (muộn) → Lately (gần đây)
 • Hard (chăm chỉ) → Hardly (gần như không)

Xem thêm sau trạng từ là gì

Kết thúc bài học

Trên đây là những kiến thức cơ bản để có thể phân biệt trạng từ và tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn một phần nào đó tự tin hơn khi làm bài tập về 2 loại từ này. Đừng quên luyện tập để củng cố kiến thức đã học nhé! Fighting!

[rule_{ruleNumber}]

Trạng từ và tính từ đều có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng đều có chức năng chính là bổ sung nghĩa, tạo nên ý nghĩa minh bạch cho câu. Tuy nhiên, rất nhiều người học khó phân biệt được đâu là tính từ, đâu là trạng từ. Vì vậy, để bạn phân biệt được trạng từ và tính từ, cách dùng của chúng như thế nào, ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp lại qua bài viết dưới đây. Cùng theo dõi nhé!

Khái niệm trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Tính từ là những từ được sử dụng để miêu tả tính chất của con người, động vật, sự vật, sự việc,… Trong câu, tính từ có vai trò bổ nghĩa cho danh từ đi kèm.

– Trạng từ là những từ được sử dụng để chỉ tính chất/phụ nghĩa hay bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hoặc cho cả câu.

Cách phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

1. Dựa vào vị trí

– Do tính từ và trạng từ có vai trò bổ nghĩa cho các loại từ khác nhau, nên vị trí của chúng cũng sẽ không giống nhau.

 

Adjective

Adverb

+ Đứng sau động từ tobe

Ex: I am tired! (Tôi rất mệt.)

 

+ Đứng sau một số động từ cố định khác như: seem, become, look, get, sound, feel,…

Ex: You look so beautiful. (Bạn trông rất đẹp.)

 

+ Đứng trước danh từ

Ex: She is an intelligent student. (Cô ấy là một học sinh thông minh.)

+ Đứng sau động từ thường

Ex: I can speak English fluently. (Tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy.)

 

+ Đứng trước tính từ

Ex: You look extremely beautiful. (Bạn trông cực kỳ xinh đẹp.)

 

+ Đứng trước trạng từ khác

Ex: Laura learns languages terribly quickly. (Laura học ngoại ngữ nhanh kinh khủng.)

 

+ Đứng đầu hoặc cuối câu và bổ nghĩa cho cả câu

Ex: Luckily, I arrived before the bus left. (Thật may, tôi đã đến trước khi xe bus rời đi.)

 

 • Tìm hiểu chi tiết về vị trí của trạng từvị trí của tính từ tại đây.

2. Dựa vào dấu hiệu nhận biết

– Đối với tính từ: Các tính từ thường kết thúc là các hậu tố sau:

 • Kết thúc là “able”: comfortable, considerable,…
 • Kết thúc là “ible”: possible, responsible,…
 • Kết thúc là “ive”: expensive, attractive,…
 • Kết thúc là “ful”: beautiful, helpful,…
 • Kết thúc là “less”: careless, helpless,…
 • Kết thúc là “ous”: dangerous, humorous,…
 • Kết thúc là “ent”: diffirent, dependent,…
 • Kết thúc là “al”: physical, magical,…
 • Kết thúc là “ic”: specific, economic,…
 • Kết thúc là “ing”: exciting, boring,…
 • Kết thúc là “ed”: interested, tired,…
 • Kết thúc là “ant”: important,…

– Đối với trạng từ: Các trạng từ thường kết thúc bằng đuôi “ly”

Ex: Carefully (Cẩn thận), seriously (Nghiêm trọng),…

Tuy nhiên, trong một số trường khác, trạng từ không kết thúc với đuôi “ly”, ở bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn nhé.

Xem thêm toàn bộ về trạng từ trong tiếng anh

Mối quan hệ giữa trạng từ và tính từ

Thông thường, từ một tính từ, ta chỉ cần thêm đuôi “ly” để chuyển thành trạng từ:

Ex:

 • Heavy + ly → heavily
 • Serious + ly → seriously
 • Careful + ly → carefully

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp ngoại lệ khi chuyển từ tính từ sang trạng từ như sau:

 • Good → Well
 • Fast → Fast
 • Hard → Hard
 • Early → Early
 • Late → Late

Hay, một số tính từ khi thêm “ly” sẽ làm biến đổi hoàn toàn nghĩa của từ đó:

 • Free (miễn phí) → Freely (tự do để làm gì đó)
 • Wide (mở rộng) →Widely (nhiều nơi)
 • Late (muộn) → Lately (gần đây)
 • Hard (chăm chỉ) → Hardly (gần như không)

Xem thêm sau trạng từ là gì

Kết thúc bài học

Trên đây là những kiến thức cơ bản để có thể phân biệt trạng từ và tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn một phần nào đó tự tin hơn khi làm bài tập về 2 loại từ này. Đừng quên luyện tập để củng cố kiến thức đã học nhé! Fighting!

Bạn thấy bài viết Bí kíp phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bí kíp phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Bí #kíp #phân #biệt #trạng #từ #và #tính #từ #trong #tiếng #Anh

Xem thêm bài viết hay:  Bài 4 trang 99 SGK Hình học 12

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button