Giáo Dục

Binary là hệ đếm gì? | Tin học 10

Câu hỏi: Binary là gì?

A. Hệ thập lục phân

B. Nhị phân

C. Hệ bát phân

D. Hệ thập phân

Câu trả lời :

Câu trả lời chính xác: B. Nhị phân

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về Hệ nhị phân nhé!

1. Hệ thống nhị phân là gì?

Nhị phân là một hệ thống đánh số sử dụng hai ký tự để biểu diễn một giá trị số, bằng tổng các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1; chúng thường được dùng để biểu diễn hai giá trị hiệu điện thế tương ứng. Do những ưu điểm của các phép tính đơn giản có thể thực hiện dễ dàng về mặt vật lý, chẳng hạn như trên các mạch điện tử, hệ nhị phân đã trở thành một khối xây dựng cơ bản trong các máy tính đương đại.

Binary là hệ đếm gì?

 | Tin học 10

Kỹ thuật số là gì?

Đầu tiên chúng ta cần hiểu thuật ngữ kỹ thuật số có nghĩa là gì.

Một máy tính kỹ thuật số hiện đại, trái ngược với một máy tương tự cũ, dựa trên nguyên tắc bao gồm hai trạng thái “bật” hoặc “tắt”. Điều này tương ứng trực tiếp với sự hiện diện hay vắng mặt của dòng điện. Trạng thái “bật” được gán cho số 1 trong khi trạng thái “tắt” được gán cho số 0.

Thuật ngữ “nhị phân” dùng để chỉ “hai”. Do đó, hệ nhị phân là một hệ đếm hoàn toàn chỉ dựa trên hai số, 0 và 1, không có sự hiện diện của bất kỳ số nào khác. Đây là cơ sở để chuỗi nhị phân được hình thành. Mỗi số nhị phân đơn lẻ bao gồm 0 hoặc 1, khi đó chúng ta gọi nó là “bit”. Mỗi bit này tương ứng với một công tắc duy nhất trong mạch điện. Bạn kết hợp càng nhiều công tắc, bạn càng có thể tạo ra nhiều số. Vì vậy, thay vì chỉ một bit, chúng tôi kết hợp chúng thành một nhóm 8 bit để tạo thành một “byte”. Byte ở đây là đơn vị cơ bản của bộ nhớ (lưu trữ), nhiều byte chúng ta sẽ có kilobyte, megabyte,… là những thuật ngữ bạn thường nghe khi nói đến dung lượng của máy tính, điện thoại. Kilobyte lớn hơn byte 1024 lần trong khi Megabyte lớn hơn Kylobyte 1024 lần.

2. Hệ thống số nhị phân

Hệ thống số nhị phân, trong toán học, hệ thống số vị trí sử dụng 2 làm cơ số, do đó chỉ yêu cầu hai ký hiệu khác nhau cho các chữ số của nó, 0 và 1, thay vì 10 ký hiệu khác nhau thường cần trong hệ thập phân. Do đó, các số từ 0 đến 10 ở dạng nhị phân 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001 và 1010.

Tầm quan trọng của hệ nhị phân đối với lý thuyết thông tin và công nghệ máy tính chủ yếu là do tính nhỏ gọn và cách thức đáng tin cậy của nó trong đó các số 0 và 1 có thể được biểu diễn trong các thiết bị điện cơ. với hai trạng thái – chẳng hạn như “bật – tắt”, “bật” hoặc “không hoạt động”.

3. Tại sao máy tính sử dụng hệ nhị phân?

Máy tính được cấu tạo từ các linh kiện điện tử, vì vậy người ta sử dụng hệ nhị phân để biểu diễn sự tồn tại có hoặc không có dòng điện chạy qua. Điều này làm cho các tín hiệu điện dễ dàng nhận ra và biểu diễn. Nhận biết dòng điện chạy hay không dễ hơn phân biệt và xác định 10 trạng thái của dòng điện. Vì vậy, người ta sử dụng hệ nhị phân để máy tính dễ dàng tính toán.

4. Máy tính không nhị phân

Hãy tưởng tượng một máy tính dựa trên hệ thống thập phân. Khi đó có 10 trạng thái có thể có của dòng điện. Và mọi thứ sẽ được biểu diễn bằng các chữ số từ 0 đến 9. Điều này khó xảy ra với cấu tạo của các máy tính ngày nay, nhưng lại có thể xảy ra với các máy tính lượng tử sẽ được thảo luận ở phần sau.

Vậy hệ thống này có hiệu quả hơn hay không? Giả sử các bộ chuyển mạch hệ thống nhị phân chiếm cùng một không gian vật lý với các bộ chuyển mạch hệ thống 10 số cơ sở. Khi đó 10 máy tính này sẽ hoạt động với công suất cao hơn rất nhiều là điều hiển nhiên. Vì vậy, mặc dù câu hỏi về việc liệu hệ thống nhị phân có “kém hiệu quả” trên lý thuyết có vẻ đúng, nhưng trong điều kiện thực tế sử dụng ngày nay thì không.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Binary là hệ đếm gì?

| Tin học 10

Video về Binary là hệ đếm gì?

| Tin học 10

Wiki về Binary là hệ đếm gì?

| Tin học 10

Binary là hệ đếm gì?

| Tin học 10

Binary là hệ đếm gì?

| Tin học 10 –

Câu hỏi: Binary là gì?

A. Hệ thập lục phân

B. Nhị phân

C. Hệ bát phân

D. Hệ thập phân

Câu trả lời :

Câu trả lời chính xác: B. Nhị phân


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về Hệ nhị phân nhé!

1. Hệ thống nhị phân là gì?

Nhị phân là một hệ thống đánh số sử dụng hai ký tự để biểu diễn một giá trị số, bằng tổng các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1; chúng thường được dùng để biểu diễn hai giá trị hiệu điện thế tương ứng. Do những ưu điểm của các phép tính đơn giản có thể thực hiện dễ dàng về mặt vật lý, chẳng hạn như trên các mạch điện tử, hệ nhị phân đã trở thành một khối xây dựng cơ bản trong các máy tính đương đại.

Binary là hệ đếm gì?

 | Tin học 10

Kỹ thuật số là gì?

Đầu tiên chúng ta cần hiểu thuật ngữ kỹ thuật số có nghĩa là gì.

Một máy tính kỹ thuật số hiện đại, trái ngược với một máy tương tự cũ, dựa trên nguyên tắc bao gồm hai trạng thái “bật” hoặc “tắt”. Điều này tương ứng trực tiếp với sự hiện diện hay vắng mặt của dòng điện. Trạng thái “bật” được gán cho số 1 trong khi trạng thái “tắt” được gán cho số 0.

Thuật ngữ “nhị phân” dùng để chỉ “hai”. Do đó, hệ nhị phân là một hệ đếm hoàn toàn chỉ dựa trên hai số, 0 và 1, không có sự hiện diện của bất kỳ số nào khác. Đây là cơ sở để chuỗi nhị phân được hình thành. Mỗi số nhị phân đơn lẻ bao gồm 0 hoặc 1, khi đó chúng ta gọi nó là “bit”. Mỗi bit này tương ứng với một công tắc duy nhất trong mạch điện. Bạn kết hợp càng nhiều công tắc, bạn càng có thể tạo ra nhiều số. Vì vậy, thay vì chỉ một bit, chúng tôi kết hợp chúng thành một nhóm 8 bit để tạo thành một “byte”. Byte ở đây là đơn vị cơ bản của bộ nhớ (lưu trữ), nhiều byte chúng ta sẽ có kilobyte, megabyte,… là những thuật ngữ bạn thường nghe khi nói đến dung lượng của máy tính, điện thoại. Kilobyte lớn hơn byte 1024 lần trong khi Megabyte lớn hơn Kylobyte 1024 lần.

2. Hệ thống số nhị phân

Hệ thống số nhị phân, trong toán học, hệ thống số vị trí sử dụng 2 làm cơ số, do đó chỉ yêu cầu hai ký hiệu khác nhau cho các chữ số của nó, 0 và 1, thay vì 10 ký hiệu khác nhau thường cần trong hệ thập phân. Do đó, các số từ 0 đến 10 ở dạng nhị phân 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001 và 1010.

Tầm quan trọng của hệ nhị phân đối với lý thuyết thông tin và công nghệ máy tính chủ yếu là do tính nhỏ gọn và cách thức đáng tin cậy của nó trong đó các số 0 và 1 có thể được biểu diễn trong các thiết bị điện cơ. với hai trạng thái – chẳng hạn như “bật – tắt”, “bật” hoặc “không hoạt động”.

3. Tại sao máy tính sử dụng hệ nhị phân?

Máy tính được cấu tạo từ các linh kiện điện tử, vì vậy người ta sử dụng hệ nhị phân để biểu diễn sự tồn tại có hoặc không có dòng điện chạy qua. Điều này làm cho các tín hiệu điện dễ dàng nhận ra và biểu diễn. Nhận biết dòng điện chạy hay không dễ hơn phân biệt và xác định 10 trạng thái của dòng điện. Vì vậy, người ta sử dụng hệ nhị phân để máy tính dễ dàng tính toán.

4. Máy tính không nhị phân

Hãy tưởng tượng một máy tính dựa trên hệ thống thập phân. Khi đó có 10 trạng thái có thể có của dòng điện. Và mọi thứ sẽ được biểu diễn bằng các chữ số từ 0 đến 9. Điều này khó xảy ra với cấu tạo của các máy tính ngày nay, nhưng lại có thể xảy ra với các máy tính lượng tử sẽ được thảo luận ở phần sau.

Vậy hệ thống này có hiệu quả hơn hay không? Giả sử các bộ chuyển mạch hệ thống nhị phân chiếm cùng một không gian vật lý với các bộ chuyển mạch hệ thống 10 số cơ sở. Khi đó 10 máy tính này sẽ hoạt động với công suất cao hơn rất nhiều là điều hiển nhiên. Vì vậy, mặc dù câu hỏi về việc liệu hệ thống nhị phân có “kém hiệu quả” trên lý thuyết có vẻ đúng, nhưng trong điều kiện thực tế sử dụng ngày nay thì không.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Binary là gì?

A. Hệ thập lục phân

B. Nhị phân

C. Hệ bát phân

D. Hệ thập phân

Câu trả lời :

Câu trả lời chính xác: B. Nhị phân


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về Hệ nhị phân nhé!

1. Hệ thống nhị phân là gì?

Nhị phân là một hệ thống đánh số sử dụng hai ký tự để biểu diễn một giá trị số, bằng tổng các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1; chúng thường được dùng để biểu diễn hai giá trị hiệu điện thế tương ứng. Do những ưu điểm của các phép tính đơn giản có thể thực hiện dễ dàng về mặt vật lý, chẳng hạn như trên các mạch điện tử, hệ nhị phân đã trở thành một khối xây dựng cơ bản trong các máy tính đương đại.

Binary là hệ đếm gì?

 | Tin học 10

Kỹ thuật số là gì?

Đầu tiên chúng ta cần hiểu thuật ngữ kỹ thuật số có nghĩa là gì.

Một máy tính kỹ thuật số hiện đại, trái ngược với một máy tương tự cũ, dựa trên nguyên tắc bao gồm hai trạng thái “bật” hoặc “tắt”. Điều này tương ứng trực tiếp với sự hiện diện hay vắng mặt của dòng điện. Trạng thái “bật” được gán cho số 1 trong khi trạng thái “tắt” được gán cho số 0.

Thuật ngữ “nhị phân” dùng để chỉ “hai”. Do đó, hệ nhị phân là một hệ đếm hoàn toàn chỉ dựa trên hai số, 0 và 1, không có sự hiện diện của bất kỳ số nào khác. Đây là cơ sở để chuỗi nhị phân được hình thành. Mỗi số nhị phân đơn lẻ bao gồm 0 hoặc 1, khi đó chúng ta gọi nó là “bit”. Mỗi bit này tương ứng với một công tắc duy nhất trong mạch điện. Bạn kết hợp càng nhiều công tắc, bạn càng có thể tạo ra nhiều số. Vì vậy, thay vì chỉ một bit, chúng tôi kết hợp chúng thành một nhóm 8 bit để tạo thành một “byte”. Byte ở đây là đơn vị cơ bản của bộ nhớ (lưu trữ), nhiều byte chúng ta sẽ có kilobyte, megabyte,… là những thuật ngữ bạn thường nghe khi nói đến dung lượng của máy tính, điện thoại. Kilobyte lớn hơn byte 1024 lần trong khi Megabyte lớn hơn Kylobyte 1024 lần.

2. Hệ thống số nhị phân

Hệ thống số nhị phân, trong toán học, hệ thống số vị trí sử dụng 2 làm cơ số, do đó chỉ yêu cầu hai ký hiệu khác nhau cho các chữ số của nó, 0 và 1, thay vì 10 ký hiệu khác nhau thường cần trong hệ thập phân. Do đó, các số từ 0 đến 10 ở dạng nhị phân 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001 và 1010.

Tầm quan trọng của hệ nhị phân đối với lý thuyết thông tin và công nghệ máy tính chủ yếu là do tính nhỏ gọn và cách thức đáng tin cậy của nó trong đó các số 0 và 1 có thể được biểu diễn trong các thiết bị điện cơ. với hai trạng thái – chẳng hạn như “bật – tắt”, “bật” hoặc “không hoạt động”.

3. Tại sao máy tính sử dụng hệ nhị phân?

Máy tính được cấu tạo từ các linh kiện điện tử, vì vậy người ta sử dụng hệ nhị phân để biểu diễn sự tồn tại có hoặc không có dòng điện chạy qua. Điều này làm cho các tín hiệu điện dễ dàng nhận ra và biểu diễn. Nhận biết dòng điện chạy hay không dễ hơn phân biệt và xác định 10 trạng thái của dòng điện. Vì vậy, người ta sử dụng hệ nhị phân để máy tính dễ dàng tính toán.

4. Máy tính không nhị phân

Hãy tưởng tượng một máy tính dựa trên hệ thống thập phân. Khi đó có 10 trạng thái có thể có của dòng điện. Và mọi thứ sẽ được biểu diễn bằng các chữ số từ 0 đến 9. Điều này khó xảy ra với cấu tạo của các máy tính ngày nay, nhưng lại có thể xảy ra với các máy tính lượng tử sẽ được thảo luận ở phần sau.

Vậy hệ thống này có hiệu quả hơn hay không? Giả sử các bộ chuyển mạch hệ thống nhị phân chiếm cùng một không gian vật lý với các bộ chuyển mạch hệ thống 10 số cơ sở. Khi đó 10 máy tính này sẽ hoạt động với công suất cao hơn rất nhiều là điều hiển nhiên. Vì vậy, mặc dù câu hỏi về việc liệu hệ thống nhị phân có “kém hiệu quả” trên lý thuyết có vẻ đúng, nhưng trong điều kiện thực tế sử dụng ngày nay thì không.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Bạn thấy bài viết Binary là hệ đếm gì?

| Tin học 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Binary là hệ đếm gì?

| Tin học 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Binary #là #hệ #đếm #gì #Tin #học

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button