Văn Mẫu

Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Bạn đang xem: Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” – Bài làm 1

Trong cuộc chiến tranh của dân tộc nhân dân ta đã sáng tác rất nhiều những câu nói hay để nói về tinh thần chiến đấu đối với kẻ thù xâm lược tiêu biểu trong những câu đó là trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.                     

Trong cuộc chiến tranh để bảo vệ dân tộc nhân dân ta đã chiến đấu cả trên chiến trường và dùng cây bút thần của mình để đấu tranh về mặt tư tưởng, hình ảnh đó đã xuất hiện mạnh mẽ và nó vang vọng trong hình ảnh của mỗi chúng ta, mỗi người chúng ta đều cần phải phát triển và nâng cao tầm hiểu biết của mình trong những khoảng không gian riêng nó tạo nên sự khác biệt và có ý nghĩa mạnh mẽ trong cuộc chiến đấu với tinh thần tự lực tự cường và đó là truyền thống vô cùng đang quý trong mỗi con người, hình ảnh về người chiến sĩ của dân tộc đã tạo nên những yếu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh để bảo vệ dân tộc của nhân dân ta.

Bao nhiêu đạo lý mà được những người chiến sĩ cách mạng viết ra cũng không thẳm được bởi nó là những đạo lý của con người và mỗi người đều cần phải làm và hành động như vậy để bảo vệ cho dân tộc của mình, hình ảnh đạo đã thể hiện sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, hình ảnh đó đã khắc họa sâu sắc trong tim mỗi người, hình ảnh đó trong tim mỗi người ngày càng phát triển mạnh mẽ và có ý nghĩa riêng đối với mặt trận chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng, hình ảnh đó đã khắc sâu trong tim mỗi người, hình ảnh mang những đặc trưng riêng khi hình ảnh đạo trở thuyền nhưng không thẳm, và bút thần của những người sáng tác để bảo vệ quyền lợi thì không tà đó là biểu hiện của chính nghĩa, những hình ảnh đó khắc họa sâu sắc trong tim của mỗi người, hình ảnh mang những đặc trưng riêng và hành động sâu sắc hơn trong trái tim mỗi người.

Hình ảnh trên tác giả đã thể hiện để nói về việc chính nghĩa luôn chiến thắng được phi nghĩa và nó cần phải được thể hiện sâu sắc hơn nữa, khi những người chiến sĩ của ta không chỉ chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng, đó là một mặt trận có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và tạo nên những khoảnh khắc sâu sắc và nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mỗi người, hành động và chúng ta nên hành động và tin tưởng vào những yếu tố và nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn đối với chúng ta hình tượng trên không chỉ thể hiện được phương diện chiến đấu của nhân dân ta mà nó còn thể hiện được nỗi niềm mà tác giả đã muốn thể hiện, và nó đặc biệt sâu sắc và có ý nghĩa lớn lao.

Chúng ta những con người được hưởng nền độc lập do sự hy sinh xương máu của ông cha cần phải biết ơn và tự hào về những truyền thống của dân tộc những điều đó góp phần mạnh mẽ tạo nên những điều vô cùng ý nghĩa và mạnh mẽ hạnh phúc hơn, trở bao nhiêu đọa lý tới nhân dân và những đạo lý răn đe những tên giặc đã mang những điều rất tuyệt vời và nó có ý nghĩa tác dụng mạnh mẽ đến mỗi người chúng ta không chỉ trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà còn trên nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống nữa, hình ảnh mang những điều vô cùng ý nghĩa và nó răn đe tinh thần của dân tộc ta, hình dung được những điều đó chúng ta mới phát triển được chính bản thân mình, hình ảnh mang nhiều điều và có ý nghĩa không chỉ tạo nên những giá trị riêng và mang nhiều ý nghĩa giáo dục.

Xem thêm:  Đề và đáp án HSG vănlớp 9 tỉnh Thanh Hóa 2019

Đối với kẻ thù đây là câu răn đe và giáo dục mạnh mẽ về những tên cướp nước, cho dù bọn chúng chỉ là những công cụ để bọn đầu xỏ thực hiện được âm mưu của mình nhưng nó đang có ý nghĩa nhắc nhở và thúc dục ý chí tỉnh táo của mỗi người, nên phân biệt đâu là tà đâu là tốt, hành động như vậy mới xứng đáng cho một dân tộc tự di và có một đất nước tươi đẹp được. Chúng ta cần phải phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa về câu nói này nó mang một lời giáo dục răn đe và có ý nghĩa riêng sâu sắc của mỗi người, chúng ta nên hành động và phát triển bản năng của mình nhiều nó phục vụ sâu sắc và mạnh mẽ hơn.

Những yếu tố quan trọng mà mỗi người đều phải học tập đó là tinh thần tự lực, tựu cường và những yếu tố đó có ý nghĩa sâu sắc và ý nghĩa răn đe nhiều hơn, hành động đó mới được đúng với đạo lý mà ông cha ta đã để lạ, chính như chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã nói nay ở trong thơ còn có thép, nên nhà thơ cũng biết xung phong, không chỉ chiến đấu trên chiến trường chúng ta còn phải phát triển bản thân trên cả lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tư tưởng, trong những sáng tác đó xuất hiện rất nhiều những tấm gương và phát triển bản thân nhiều hơn nữa, mỗi ngày đều phải phát triển mạnh mẽ và đưa lên những ý kiến và những hành động riêng biệt và ý nghĩa riêng biệt sâu sắc hơn, hành động đó ảnh hưởng đến mỗi chúng ta, chính vì vậy chúng ta cần biết vận dụng và noi theo tinh thần đó của dân tộc mình.

Những ngòi bút thần của tác giả sẽ sáng tác nên những tác phẩm hay và nó mang một ý nghĩa sâu sắc và hạnh phúc hơn, những hành động đó không chỉ tạo nên những điều cao cả và ý nghĩa riêng nó đã khắc sâu và hành động như những kẻ thù của chúng ta đang ở trước mắt, hành động và những yếu tố liên quan đó có ảnh hưởng mạnh mẽ và nó sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều đối với chúng ta. Hành động và những hình ảnh mà tác giả đã thể hiện nó mang một giá trị đặc biệt và sâu sắc trong tim mỗi người, hình ảnh của những người đã hoàn thành được giá trị của chính bản thân mình, hành động của chúng ta có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc và hành động đó đã tác động vô cùng mạnh mẽ và ý nghĩa hơn đối với những giá trị riêng và sâu sắc, ý nghĩa sâu sắc.

Hình ảnh của chúng ta đang dần khắc họa lên trên những trang thơ trang văn nhằm làm một thứ vũ khí lợi hại trên mặt trận nó tạo nên những giá trịu lớn và sâu sắc hơn hình ảnh đó đã tạo nên những điều mang giá trị hạnh phúc riêng trong những con người của chúng ta, hình ảnh trên mang đậm sâu sắc tạo nên những giá trị lớn qua những trang sách và vần thơ đanh thép đấu tranh trên lĩnh vực tinh thần nó không chỉ tạo nên những giá trị riêng và đặc biệt có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hình ảnh đó, hình ảnh đó đã tạo nên nhiều giá trị và nó răn đe tinh thần cũng như trách nhiệm của chúng ta phải hoàn thành và biết được giá trị cao cả của nó hơn.

Xem thêm:  Bài văn cảm nghĩ của em về người thân

Hình ảnh trên không chỉ tạo nên những giá trị về mặt giáo dục và nó tạo nên những giá trị nhân văn sâu săc trở bao nhiêu đạo nhưng thuyền không thẳm bởi trên con thuyền đó chỉ có đạo lý của lý lẽ của tâm lý và là hành động của những việc chính nghĩa, không có những điều sai trái trong đó nên nó hiện hữu lên những hình ảnh giàu cảm xúc và vang vọng trong tim mỗi người, muốn tạo nên những ý nghĩa riêng và nó ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi con người và hành động đúng với những gì mình có và đã đạt được, những điều đó có ý nghĩa lớn lao không chỉ trên lĩnh vực tinh thần mà trên tư tưởng chính trị nó là nguồn chiến đấu trên lĩnh vực tinh thần mạnh mẽ nó có ý nghĩa sâu sắc đến tâm hồn của con người, nó là vũ khí sắc bến và tạo nên những không gian chúng và ý nghĩa của nó mang và đậm nét.     

Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đã được sử dụng và phát triển mạnh mẽ hơn nhiều ý nghĩa riêng và có ý nghĩa tạo nên những giá trị nhân sinh và cao cả trong trái tim của mỗi người, hình ảnh đó vang vọng và sâu sắc trong tim mỗi người.

Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” – Bài làm 2

Nguyễn Đình Chiểu được biết đến như một vì sao sáng trên nền trời văn học Việt Nam, ngôi sao ấy không những sáng tỏ ngày ấy mà đến mãi ngày hôm nay và có thể là mai sau ngôi sao ấy vẫn sáng, thứ ánh sáng của riêng Nguyễn Đình Chiểu mà thôi. Và cái tên Nguyễn Đình Chiểu sẽ còn được con cháu mai sau nhắc đến mãi. Và đặc biệt khi nhắc tới ông chúng ta nhớ ngay đến hai câu thơ mang quan điểm sáng tác của cả một thời văn học trung đại thời bấy giờ:

“ Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Hai câu thơ mang đến cho ta một quan niệm văn chương thời trung đại, đó là quan niệm “văn dĩ tải đạo”. Những nhà thơ nhà văn như Nguyễn Đình Chiểu không thể cầm giáo và đánh giặc thì họ sẽ cầm bút để tấn công địch trên mặt trận tư tưởng tinh thần. Nó giống như con thuyền có thể là nhỏ bé kia, dẫu có trở bao nhiêu đạo thì cũng không đắm không chìm. Đạo đức là một thứ văn chương thời bấy giờ luôn hướng đến và đem vào thơ ca để mang đến sự truyền tải đến với người đọc. Còn mấy thằng gian tà gồm những kẻ bán nước và cướp nước kia dẫu có dùng bút mà vạch tội đâm thẳng vào bộ mặt chúng cũng không tà, không mòn bút. Có thể nói đây là quan điểm tích cực ngay cả sau này Hồ Chí Minh cũng xây dựng quan điểm tư tưởng của mình trên cơ sở quan điểm này, đó là coi văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận ấy:

Xem thêm:  The subject I consider most important – Môn học mà tôi thấy quan trọng nhất

“Nay ở trong thơ cần có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

Vậy quan niệm qua hai câu thơ trên được thể hiện như thế nào trong thơ Nguyễn Đình Chiểu. trước hết là những câu thơ mang tính chất tải đạo lí con người của ông. Đó là những câu thơ trong chính tác phẩm lớn của ông đó là Lục Vân Tiên.

Thứ nhất đó là bản chất anh hùng làm ơn không mong đợi người khác trả ơn mình. Đó là một tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, thấy kẻ yếu bị bắt nạt thì không thể khoanh tay đứng nhìn:

“Ngẫm câu báo đức thù công, 
Lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. 
Vân Tiên nghe nói liền cười: 
Làm ơn há dễ trông người trả ơn”

Thứ hai đó còn là một bản chất anh hùng thời đó, một người anh hùng là gặp những chuyện chẳng lành bất bình trên đường thì không thẻ khoanh tay đứng nhìn. Nếu khoan tay giương mắt thì không phải là bậc đại trượng phu một vị anh hùng thật sự. Người anh hùng thời bấy giờ nổi bật lên với hình ảnh đầu đội trời chân đạp đất, hiên ngang đường hoàng bước trên đường thấy quân cướp thì không do dự bẻ gậy tả đột hữu xông đánh cho chúng tơi bời, đánh cho chúng phải vắt chân lên cổ mà chạy:

“Nhớ câu kiến ngãi bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”

Thứ ba nó là đạo lý yêu thương nhân dân, ghét những đời quan ăn chơi xa đọa, ham mê tửu sắc, phân tranh các miền, rắc rối triền miên khiến cho cuộc sống của nhân dân không những không được bình yên mà còn loạn lạc, nhục nhã, khổ đau, mất mát, đánh đập. điều ấy thể hiện rõ trong bài lẽ ghét thương của ông. Đồng thời khen ngợi yêu thương những người hiền tài nổi tiếng:

“Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm,
Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang. 
……
Ghét đời thúc quí phân băng
Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân. ”
Rồi thương những bậc thánh nhân quân tử:
“Thương là thương đức thánh nhân
Khi nơi Tống, Vệ lúc Trần, lúc Khuông
……
Thương thầy Liêm, Lạc đã ra, 
Bị lời xua đuổi về nhà giáo dân”

Thứ tư, văn chương tải đạo đâm giặc bằng ngòi bút của ông thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc, vạch ra những tôi ác mà bọn chúng đã gây ra cho chính nhân dân ta, những nỗi nhục nối khổ ấy được thể hiện rõ trong những câu thơ bài chạy giặc:

“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
 Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ bầy chim dáo dác bay”

Hay ác động hơn qua bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc:

“Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều, 
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xế vật vờ trước ngõ”

Như vậy qua đây ta thấy Nguyễn Đình Chiểu đã thể hiện rõ quan niệm trong hai câu thơ của mình qua những bài thơ của mình. Thế mới biết rằng Nguyễn Đình Chiểu luôn đi đầu trong việc cầm bút dể đánh giặc. Thật sự yêu mến lắm nhà thơ, người chiến sĩ cộng sản ấy, ông không chỉ góp cho nước nha một tư tưởng lớn mà còn góp những tác phẩm văn học chứa đựng ý nghĩ triết lý sâu sắc.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Video về Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Wiki về Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” -

Bình luận câu "Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" – Bài làm 1

Trong cuộc chiến tranh của dân tộc nhân dân ta đã sáng tác rất nhiều những câu nói hay để nói về tinh thần chiến đấu đối với kẻ thù xâm lược tiêu biểu trong những câu đó là trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.                     

Trong cuộc chiến tranh để bảo vệ dân tộc nhân dân ta đã chiến đấu cả trên chiến trường và dùng cây bút thần của mình để đấu tranh về mặt tư tưởng, hình ảnh đó đã xuất hiện mạnh mẽ và nó vang vọng trong hình ảnh của mỗi chúng ta, mỗi người chúng ta đều cần phải phát triển và nâng cao tầm hiểu biết của mình trong những khoảng không gian riêng nó tạo nên sự khác biệt và có ý nghĩa mạnh mẽ trong cuộc chiến đấu với tinh thần tự lực tự cường và đó là truyền thống vô cùng đang quý trong mỗi con người, hình ảnh về người chiến sĩ của dân tộc đã tạo nên những yếu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh để bảo vệ dân tộc của nhân dân ta.

Bao nhiêu đạo lý mà được những người chiến sĩ cách mạng viết ra cũng không thẳm được bởi nó là những đạo lý của con người và mỗi người đều cần phải làm và hành động như vậy để bảo vệ cho dân tộc của mình, hình ảnh đạo đã thể hiện sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, hình ảnh đó đã khắc họa sâu sắc trong tim mỗi người, hình ảnh đó trong tim mỗi người ngày càng phát triển mạnh mẽ và có ý nghĩa riêng đối với mặt trận chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng, hình ảnh đó đã khắc sâu trong tim mỗi người, hình ảnh mang những đặc trưng riêng khi hình ảnh đạo trở thuyền nhưng không thẳm, và bút thần của những người sáng tác để bảo vệ quyền lợi thì không tà đó là biểu hiện của chính nghĩa, những hình ảnh đó khắc họa sâu sắc trong tim của mỗi người, hình ảnh mang những đặc trưng riêng và hành động sâu sắc hơn trong trái tim mỗi người.

Hình ảnh trên tác giả đã thể hiện để nói về việc chính nghĩa luôn chiến thắng được phi nghĩa và nó cần phải được thể hiện sâu sắc hơn nữa, khi những người chiến sĩ của ta không chỉ chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng, đó là một mặt trận có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và tạo nên những khoảnh khắc sâu sắc và nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mỗi người, hành động và chúng ta nên hành động và tin tưởng vào những yếu tố và nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn đối với chúng ta hình tượng trên không chỉ thể hiện được phương diện chiến đấu của nhân dân ta mà nó còn thể hiện được nỗi niềm mà tác giả đã muốn thể hiện, và nó đặc biệt sâu sắc và có ý nghĩa lớn lao.

Chúng ta những con người được hưởng nền độc lập do sự hy sinh xương máu của ông cha cần phải biết ơn và tự hào về những truyền thống của dân tộc những điều đó góp phần mạnh mẽ tạo nên những điều vô cùng ý nghĩa và mạnh mẽ hạnh phúc hơn, trở bao nhiêu đọa lý tới nhân dân và những đạo lý răn đe những tên giặc đã mang những điều rất tuyệt vời và nó có ý nghĩa tác dụng mạnh mẽ đến mỗi người chúng ta không chỉ trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà còn trên nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống nữa, hình ảnh mang những điều vô cùng ý nghĩa và nó răn đe tinh thần của dân tộc ta, hình dung được những điều đó chúng ta mới phát triển được chính bản thân mình, hình ảnh mang nhiều điều và có ý nghĩa không chỉ tạo nên những giá trị riêng và mang nhiều ý nghĩa giáo dục.

Xem thêm:  Đề và đáp án HSG vănlớp 9 tỉnh Thanh Hóa 2019

Đối với kẻ thù đây là câu răn đe và giáo dục mạnh mẽ về những tên cướp nước, cho dù bọn chúng chỉ là những công cụ để bọn đầu xỏ thực hiện được âm mưu của mình nhưng nó đang có ý nghĩa nhắc nhở và thúc dục ý chí tỉnh táo của mỗi người, nên phân biệt đâu là tà đâu là tốt, hành động như vậy mới xứng đáng cho một dân tộc tự di và có một đất nước tươi đẹp được. Chúng ta cần phải phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa về câu nói này nó mang một lời giáo dục răn đe và có ý nghĩa riêng sâu sắc của mỗi người, chúng ta nên hành động và phát triển bản năng của mình nhiều nó phục vụ sâu sắc và mạnh mẽ hơn.

Những yếu tố quan trọng mà mỗi người đều phải học tập đó là tinh thần tự lực, tựu cường và những yếu tố đó có ý nghĩa sâu sắc và ý nghĩa răn đe nhiều hơn, hành động đó mới được đúng với đạo lý mà ông cha ta đã để lạ, chính như chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã nói nay ở trong thơ còn có thép, nên nhà thơ cũng biết xung phong, không chỉ chiến đấu trên chiến trường chúng ta còn phải phát triển bản thân trên cả lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tư tưởng, trong những sáng tác đó xuất hiện rất nhiều những tấm gương và phát triển bản thân nhiều hơn nữa, mỗi ngày đều phải phát triển mạnh mẽ và đưa lên những ý kiến và những hành động riêng biệt và ý nghĩa riêng biệt sâu sắc hơn, hành động đó ảnh hưởng đến mỗi chúng ta, chính vì vậy chúng ta cần biết vận dụng và noi theo tinh thần đó của dân tộc mình.

Những ngòi bút thần của tác giả sẽ sáng tác nên những tác phẩm hay và nó mang một ý nghĩa sâu sắc và hạnh phúc hơn, những hành động đó không chỉ tạo nên những điều cao cả và ý nghĩa riêng nó đã khắc sâu và hành động như những kẻ thù của chúng ta đang ở trước mắt, hành động và những yếu tố liên quan đó có ảnh hưởng mạnh mẽ và nó sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều đối với chúng ta. Hành động và những hình ảnh mà tác giả đã thể hiện nó mang một giá trị đặc biệt và sâu sắc trong tim mỗi người, hình ảnh của những người đã hoàn thành được giá trị của chính bản thân mình, hành động của chúng ta có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc và hành động đó đã tác động vô cùng mạnh mẽ và ý nghĩa hơn đối với những giá trị riêng và sâu sắc, ý nghĩa sâu sắc.

Hình ảnh của chúng ta đang dần khắc họa lên trên những trang thơ trang văn nhằm làm một thứ vũ khí lợi hại trên mặt trận nó tạo nên những giá trịu lớn và sâu sắc hơn hình ảnh đó đã tạo nên những điều mang giá trị hạnh phúc riêng trong những con người của chúng ta, hình ảnh trên mang đậm sâu sắc tạo nên những giá trị lớn qua những trang sách và vần thơ đanh thép đấu tranh trên lĩnh vực tinh thần nó không chỉ tạo nên những giá trị riêng và đặc biệt có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hình ảnh đó, hình ảnh đó đã tạo nên nhiều giá trị và nó răn đe tinh thần cũng như trách nhiệm của chúng ta phải hoàn thành và biết được giá trị cao cả của nó hơn.

Xem thêm:  Bài văn cảm nghĩ của em về người thân

Hình ảnh trên không chỉ tạo nên những giá trị về mặt giáo dục và nó tạo nên những giá trị nhân văn sâu săc trở bao nhiêu đạo nhưng thuyền không thẳm bởi trên con thuyền đó chỉ có đạo lý của lý lẽ của tâm lý và là hành động của những việc chính nghĩa, không có những điều sai trái trong đó nên nó hiện hữu lên những hình ảnh giàu cảm xúc và vang vọng trong tim mỗi người, muốn tạo nên những ý nghĩa riêng và nó ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi con người và hành động đúng với những gì mình có và đã đạt được, những điều đó có ý nghĩa lớn lao không chỉ trên lĩnh vực tinh thần mà trên tư tưởng chính trị nó là nguồn chiến đấu trên lĩnh vực tinh thần mạnh mẽ nó có ý nghĩa sâu sắc đến tâm hồn của con người, nó là vũ khí sắc bến và tạo nên những không gian chúng và ý nghĩa của nó mang và đậm nét.     

Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đã được sử dụng và phát triển mạnh mẽ hơn nhiều ý nghĩa riêng và có ý nghĩa tạo nên những giá trị nhân sinh và cao cả trong trái tim của mỗi người, hình ảnh đó vang vọng và sâu sắc trong tim mỗi người.

Bình luận câu "Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" – Bài làm 2

Nguyễn Đình Chiểu được biết đến như một vì sao sáng trên nền trời văn học Việt Nam, ngôi sao ấy không những sáng tỏ ngày ấy mà đến mãi ngày hôm nay và có thể là mai sau ngôi sao ấy vẫn sáng, thứ ánh sáng của riêng Nguyễn Đình Chiểu mà thôi. Và cái tên Nguyễn Đình Chiểu sẽ còn được con cháu mai sau nhắc đến mãi. Và đặc biệt khi nhắc tới ông chúng ta nhớ ngay đến hai câu thơ mang quan điểm sáng tác của cả một thời văn học trung đại thời bấy giờ:

“ Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Hai câu thơ mang đến cho ta một quan niệm văn chương thời trung đại, đó là quan niệm “văn dĩ tải đạo”. Những nhà thơ nhà văn như Nguyễn Đình Chiểu không thể cầm giáo và đánh giặc thì họ sẽ cầm bút để tấn công địch trên mặt trận tư tưởng tinh thần. Nó giống như con thuyền có thể là nhỏ bé kia, dẫu có trở bao nhiêu đạo thì cũng không đắm không chìm. Đạo đức là một thứ văn chương thời bấy giờ luôn hướng đến và đem vào thơ ca để mang đến sự truyền tải đến với người đọc. Còn mấy thằng gian tà gồm những kẻ bán nước và cướp nước kia dẫu có dùng bút mà vạch tội đâm thẳng vào bộ mặt chúng cũng không tà, không mòn bút. Có thể nói đây là quan điểm tích cực ngay cả sau này Hồ Chí Minh cũng xây dựng quan điểm tư tưởng của mình trên cơ sở quan điểm này, đó là coi văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận ấy:

Xem thêm:  The subject I consider most important - Môn học mà tôi thấy quan trọng nhất

“Nay ở trong thơ cần có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

Vậy quan niệm qua hai câu thơ trên được thể hiện như thế nào trong thơ Nguyễn Đình Chiểu. trước hết là những câu thơ mang tính chất tải đạo lí con người của ông. Đó là những câu thơ trong chính tác phẩm lớn của ông đó là Lục Vân Tiên.

Thứ nhất đó là bản chất anh hùng làm ơn không mong đợi người khác trả ơn mình. Đó là một tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, thấy kẻ yếu bị bắt nạt thì không thể khoanh tay đứng nhìn:

“Ngẫm câu báo đức thù công, 
Lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. 
Vân Tiên nghe nói liền cười: 
Làm ơn há dễ trông người trả ơn”

Thứ hai đó còn là một bản chất anh hùng thời đó, một người anh hùng là gặp những chuyện chẳng lành bất bình trên đường thì không thẻ khoanh tay đứng nhìn. Nếu khoan tay giương mắt thì không phải là bậc đại trượng phu một vị anh hùng thật sự. Người anh hùng thời bấy giờ nổi bật lên với hình ảnh đầu đội trời chân đạp đất, hiên ngang đường hoàng bước trên đường thấy quân cướp thì không do dự bẻ gậy tả đột hữu xông đánh cho chúng tơi bời, đánh cho chúng phải vắt chân lên cổ mà chạy:

“Nhớ câu kiến ngãi bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”

Thứ ba nó là đạo lý yêu thương nhân dân, ghét những đời quan ăn chơi xa đọa, ham mê tửu sắc, phân tranh các miền, rắc rối triền miên khiến cho cuộc sống của nhân dân không những không được bình yên mà còn loạn lạc, nhục nhã, khổ đau, mất mát, đánh đập. điều ấy thể hiện rõ trong bài lẽ ghét thương của ông. Đồng thời khen ngợi yêu thương những người hiền tài nổi tiếng:

“Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm,
Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang. 
……
Ghét đời thúc quí phân băng
Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân. ”
Rồi thương những bậc thánh nhân quân tử:
“Thương là thương đức thánh nhân
Khi nơi Tống, Vệ lúc Trần, lúc Khuông
……
Thương thầy Liêm, Lạc đã ra, 
Bị lời xua đuổi về nhà giáo dân”

Thứ tư, văn chương tải đạo đâm giặc bằng ngòi bút của ông thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc, vạch ra những tôi ác mà bọn chúng đã gây ra cho chính nhân dân ta, những nỗi nhục nối khổ ấy được thể hiện rõ trong những câu thơ bài chạy giặc:

“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
 Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ bầy chim dáo dác bay”

Hay ác động hơn qua bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc:

“Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều, 
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xế vật vờ trước ngõ”

Như vậy qua đây ta thấy Nguyễn Đình Chiểu đã thể hiện rõ quan niệm trong hai câu thơ của mình qua những bài thơ của mình. Thế mới biết rằng Nguyễn Đình Chiểu luôn đi đầu trong việc cầm bút dể đánh giặc. Thật sự yêu mến lắm nhà thơ, người chiến sĩ cộng sản ấy, ông không chỉ góp cho nước nha một tư tưởng lớn mà còn góp những tác phẩm văn học chứa đựng ý nghĩ triết lý sâu sắc.


[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bình luận câu “Trở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Văn mẫu

#Bình #luận #câu #Trở #bao #nhiêu #đạo #thuyền #không #thẳm #Đâm #mấy #thằng #gian #bút #chẳng #tà

Xem thêm bài viết hay:  Lossless là gì? Nhạc Lossless khác gì so với nhạc thông thường?

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button