Giáo Dục

Bộ đề sô 8 đọc hiểu Nhớ con sông quê hương

Bộ sưu tập Phân môn Tập đọc Nhớ sông quê hương. hay nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia. Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Nhớ dòng sông quê hương chi tiết nhất.

Đọc hiểu Nhớ sông quê hương – Đề 1

“Quê tôi có dòng sông xanh

Nước gương trong soi bóng hàng tre.

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa sáng trên lòng sông lấp lánh “

(Trích “Nhớ sông quê hương” – Tế Hanh)

Đọc đoạn văn trên và làm các công việc sau:

– Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ

– Nội dung chính của bài thơ

– Tìm và phân tích tác dụng biểu đạt của các biện pháp tu từ trong bài thơ.

Giải pháp chi tiết:

– Phương thức biểu đạt của bài thơ: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

– Nội dung chính của bài thơ: Miêu tả hình ảnh dòng sông quê hương trong tâm tưởng nhà thơ – đẹp đẽ, hiền hòa, dịu dàng; Đồng thời thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương đất nước.

Các phép tu từ trong bài thơ:

Ẩn dụ trang trọng: “Nước trong như gương”

+ Nhân hoá: “soi tóc hàng tre”.

+ So sánh: “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè”

– Hiệu quả: Tăng sức gợi cảm cho cách diễn đạt, làm nổi bật hình ảnh dòng sông hiền hòa, thơ mộng và giúp tác giả bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên, sinh động, mượt mà.

Đọc hiểu Nhớ sông quê hương – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Quê tôi có dòng sông xanh

Nước gương trong soi bóng hàng tre.

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Soi bóng xuống lòng sông lấp lánh

Không biết nước giữ ngày, giữ tháng.

Giữa dòng sông em lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm?

(Nhớ dòng sông quê hương – Tế Hanh)

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ

Câu 2: (0,5 điểm) Trong bài thơ sử dụng biện pháp tu từ nào?

Câu hỏi 3: (1,0 điểm) Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ trong đoạn văn

Câu hỏi 4: (1,0 điểm) Khái quát nội dung bài thơ?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Câu 2:

Các phép tu từ trong bài thơ:

Ẩn dụ trang trọng: “Nước trong như gương”

+ Nhân hoá: “soi tóc hàng tre”.

+ So sánh: “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè”

Câu hỏi 3:

– Tăng sự gợi cảm cho cách diễn đạt

– Hình ảnh nổi bật của dòng sông hiền hòa, thơ mộng

Thể hiện cảm xúc của bạn một cách tự nhiên, sinh động, trôi chảy.

Câu hỏi 4:

– Miêu tả hình ảnh dòng sông quê hương trong tâm tưởng nhà thơ – đẹp đẽ, hiền hòa, dịu dàng; Đồng thời thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương đất nước.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bộ đề 8} bộ đề đọc hiểu Nhớ con sông quê hương

Video về Bộ đề 8} bộ đề đọc hiểu Nhớ con sông quê hương

Wiki về Bộ đề 8} bộ đề đọc hiểu Nhớ con sông quê hương

Bộ đề 8} bộ đề đọc hiểu Nhớ con sông quê hương

Bộ đề 8} bộ đề đọc hiểu Nhớ con sông quê hương -

Bộ sưu tập Phân môn Tập đọc Nhớ sông quê hương. hay nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia. Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Nhớ dòng sông quê hương chi tiết nhất.

Đọc hiểu Nhớ sông quê hương – Đề 1

“Quê tôi có dòng sông xanh

Nước gương trong soi bóng hàng tre.

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa sáng trên lòng sông lấp lánh “

(Trích “Nhớ sông quê hương” – Tế Hanh)


Đọc đoạn văn trên và làm các công việc sau:

– Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ

– Nội dung chính của bài thơ

– Tìm và phân tích tác dụng biểu đạt của các biện pháp tu từ trong bài thơ.

Giải pháp chi tiết:

– Phương thức biểu đạt của bài thơ: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

– Nội dung chính của bài thơ: Miêu tả hình ảnh dòng sông quê hương trong tâm tưởng nhà thơ – đẹp đẽ, hiền hòa, dịu dàng; Đồng thời thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương đất nước.

Các phép tu từ trong bài thơ:

Ẩn dụ trang trọng: “Nước trong như gương”

+ Nhân hoá: “soi tóc hàng tre”.

+ So sánh: “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè”

– Hiệu quả: Tăng sức gợi cảm cho cách diễn đạt, làm nổi bật hình ảnh dòng sông hiền hòa, thơ mộng và giúp tác giả bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên, sinh động, mượt mà.

Đọc hiểu Nhớ sông quê hương – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Quê tôi có dòng sông xanh

Nước gương trong soi bóng hàng tre.

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Soi bóng xuống lòng sông lấp lánh

Không biết nước giữ ngày, giữ tháng.

Giữa dòng sông em lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm?

(Nhớ dòng sông quê hương – Tế Hanh)

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ

Câu 2: (0,5 điểm) Trong bài thơ sử dụng biện pháp tu từ nào?

Câu hỏi 3: (1,0 điểm) Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ trong đoạn văn

Câu hỏi 4: (1,0 điểm) Khái quát nội dung bài thơ?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Câu 2:

Các phép tu từ trong bài thơ:

Ẩn dụ trang trọng: “Nước trong như gương”

+ Nhân hoá: “soi tóc hàng tre”.

+ So sánh: “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè”

Câu hỏi 3:

– Tăng sự gợi cảm cho cách diễn đạt

– Hình ảnh nổi bật của dòng sông hiền hòa, thơ mộng

Thể hiện cảm xúc của bạn một cách tự nhiên, sinh động, trôi chảy.

Câu hỏi 4:

– Miêu tả hình ảnh dòng sông quê hương trong tâm tưởng nhà thơ – đẹp đẽ, hiền hòa, dịu dàng; Đồng thời thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương đất nước.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Bộ sưu tập Phân môn Tập đọc Nhớ sông quê hương. hay nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia. Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Nhớ dòng sông quê hương chi tiết nhất.

Đọc hiểu Nhớ sông quê hương – Đề 1

“Quê tôi có dòng sông xanh

Nước gương trong soi bóng hàng tre.

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa sáng trên lòng sông lấp lánh “

(Trích “Nhớ sông quê hương” – Tế Hanh)


Đọc đoạn văn trên và làm các công việc sau:

– Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ

– Nội dung chính của bài thơ

– Tìm và phân tích tác dụng biểu đạt của các biện pháp tu từ trong bài thơ.

Giải pháp chi tiết:

– Phương thức biểu đạt của bài thơ: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

– Nội dung chính của bài thơ: Miêu tả hình ảnh dòng sông quê hương trong tâm tưởng nhà thơ – đẹp đẽ, hiền hòa, dịu dàng; Đồng thời thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương đất nước.

Các phép tu từ trong bài thơ:

Ẩn dụ trang trọng: “Nước trong như gương”

+ Nhân hoá: “soi tóc hàng tre”.

+ So sánh: “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè”

– Hiệu quả: Tăng sức gợi cảm cho cách diễn đạt, làm nổi bật hình ảnh dòng sông hiền hòa, thơ mộng và giúp tác giả bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên, sinh động, mượt mà.

Đọc hiểu Nhớ sông quê hương – Đề 2

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Quê tôi có dòng sông xanh

Nước gương trong soi bóng hàng tre.

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Soi bóng xuống lòng sông lấp lánh

Không biết nước giữ ngày, giữ tháng.

Giữa dòng sông em lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm?

(Nhớ dòng sông quê hương – Tế Hanh)

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ

Câu 2: (0,5 điểm) Trong bài thơ sử dụng biện pháp tu từ nào?

Câu hỏi 3: (1,0 điểm) Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ trong đoạn văn

Câu hỏi 4: (1,0 điểm) Khái quát nội dung bài thơ?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Câu 2:

Các phép tu từ trong bài thơ:

Ẩn dụ trang trọng: “Nước trong như gương”

+ Nhân hoá: “soi tóc hàng tre”.

+ So sánh: “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè”

Câu hỏi 3:

– Tăng sự gợi cảm cho cách diễn đạt

– Hình ảnh nổi bật của dòng sông hiền hòa, thơ mộng

Thể hiện cảm xúc của bạn một cách tự nhiên, sinh động, trôi chảy.

Câu hỏi 4:

– Miêu tả hình ảnh dòng sông quê hương trong tâm tưởng nhà thơ – đẹp đẽ, hiền hòa, dịu dàng; Đồng thời thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương đất nước.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết Bộ đề 8} bộ đề đọc hiểu Nhớ con sông quê hương có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bộ đề 8} bộ đề đọc hiểu Nhớ con sông quê hương bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bộ #đề #bộ #đề #đọc #hiểu #Nhớ #con #sông #quê #hương

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button