Giáo Dục

Bộ GDĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?

Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đang và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NXBGDVN.

Ngày 13/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét các bị can liên quan.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 14/2, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ GD&ĐT phối hợp với cơ quan. cơ quan chức năng thực hiện.

Theo đó, năm 2022, căn cứ kết quả kiểm tra, trên cơ sở Kết luận, Quyết định thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng kết quả kiểm tra, thanh tra. , giám sát, ngày 5/7/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký Quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Giáo dục và Đào tạo. Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD-ĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?  - Ảnh 1

Theo Quyết định thi hành kỷ luật, ông Nguyễn Đức Thái đã có những vi phạm như: Có khuyết điểm, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc Chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh NXBGDVN. kinh doanh, biên soạn, in, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện ban hành nghị quyết trái pháp luật của Nhà nước.

Các sai phạm của ông Nguyễn Đức Thái diễn ra chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. Ông Nguyễn Đức Thái nghỉ việc từ tháng 12/2022.

Trên tinh thần triển khai kịp thời, nghiêm túc kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với các đơn vị, Bộ Công Bảo đảm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: rà soát, khắc phục những hạn chế tồn tại, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, quản lý chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, bảo đảm hoạt động lành mạnh. , hiệu quả; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý cán bộ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, ưu tiên bảo đảm hoạt động biên tập, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa đúng quy định. đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Bộ GDĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?

Video về
Bộ GDĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?

Wiki về
Bộ GDĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?

Bộ GDĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?


Bộ GDĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?
-

Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đang và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NXBGDVN.

Ngày 13/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét các bị can liên quan.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 14/2, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ GD&ĐT phối hợp với cơ quan. cơ quan chức năng thực hiện.

Theo đó, năm 2022, căn cứ kết quả kiểm tra, trên cơ sở Kết luận, Quyết định thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng kết quả kiểm tra, thanh tra. , giám sát, ngày 5/7/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký Quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Giáo dục và Đào tạo. Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD-ĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?  - Ảnh 1

Theo Quyết định thi hành kỷ luật, ông Nguyễn Đức Thái đã có những vi phạm như: Có khuyết điểm, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc Chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh NXBGDVN. kinh doanh, biên soạn, in, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện ban hành nghị quyết trái pháp luật của Nhà nước.

Các sai phạm của ông Nguyễn Đức Thái diễn ra chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. Ông Nguyễn Đức Thái nghỉ việc từ tháng 12/2022.

Trên tinh thần triển khai kịp thời, nghiêm túc kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với các đơn vị, Bộ Công Bảo đảm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: rà soát, khắc phục những hạn chế tồn tại, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, quản lý chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, bảo đảm hoạt động lành mạnh. , hiệu quả; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý cán bộ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, ưu tiên bảo đảm hoạt động biên tập, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa đúng quy định. đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

[rule_{ruleNumber}]

Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đang và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NXBGDVN.

Ngày 13/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét các bị can liên quan.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 14/2, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ GD&ĐT phối hợp với cơ quan. cơ quan chức năng thực hiện.

Theo đó, năm 2022, căn cứ kết quả kiểm tra, trên cơ sở Kết luận, Quyết định thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng kết quả kiểm tra, thanh tra. , giám sát, ngày 5/7/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký Quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Giáo dục và Đào tạo. Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD-ĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?  - Ảnh 1

Theo Quyết định thi hành kỷ luật, ông Nguyễn Đức Thái đã có những vi phạm như: Có khuyết điểm, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc Chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh NXBGDVN. kinh doanh, biên soạn, in, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện ban hành nghị quyết trái pháp luật của Nhà nước.

Các sai phạm của ông Nguyễn Đức Thái diễn ra chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. Ông Nguyễn Đức Thái nghỉ việc từ tháng 12/2022.

Trên tinh thần triển khai kịp thời, nghiêm túc kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với các đơn vị, Bộ Công Bảo đảm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: rà soát, khắc phục những hạn chế tồn tại, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, quản lý chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, bảo đảm hoạt động lành mạnh. , hiệu quả; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý cán bộ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, ưu tiên bảo đảm hoạt động biên tập, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa đúng quy định. đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Bạn thấy bài viết
Bộ GDĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Bộ GDĐT nói gì sau hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Bộ #GDĐT #nói #gì #sau #hàng #loạt #sai #phạm #của #Nhà #xuất #bản #Giáo #dục #Việt #Nam

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button