Giáo Dục

Brombenzen ra natri phenolat?

Câu trả lời chi tiết và dễ hiểu nhất cho câu hỏi ”Brombenzen thành natri phenolat?Cùng với đó là những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu rất hay và bổ ích giúp các em học sinh ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức môn Hóa học.

Trả lời câu hỏi: Brombenzen thành natri phenolat?

NaOH

+

C6H5Br

C6H5ONa

+

H2O

+

NaBr

Hãy cùng Tài liệu Top tìm hiểu về halogen, ancol và dẫn xuất phenol nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về Halogen, rượu và dẫn xuất phenol

Một lý thuyết

Dẫn xuất halogen

xHyX

rượu bia

CnH2n + 1OH

Phenol

6H5OH

Thứ hạng của nhóm chức năng

Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm chức

Bậc của rượu bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với -OH. tập đoàn

X hoặc OH

xHyX → LxHyOH

NH2n + 1OH → CNH2n + 1Br

2 CNH2n + 1OH → CNH2n + 1O

NH2n + 1 + BẠN BÈ2O

Nhóm thế H của -OH

2ROH + 2Na → 2RONa + H2

R là CNH2n + 1 hoặc CŨ6H5

HX hoặc H. phản ứng tách2O

NH2n + 1X → CnH2n + HX

NH2n + 1OH → CNH2n + BẠN BÈ2O

Phản ứng thế H ở vòng benzen

6H5OH → (+ Br2) Br36H2OH

6H5OH → (+ HNO3/ H2VÌ THẾ4) (KHÔNG2)36H2OH

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

RCH2OH → RCH = O

RCH (OH) RĐầu tiên → RCO RẺĐầu tiên

Điều chế

Thế H của một hiđrocacbon bằng X.

Thêm HX hoặc X2 và anken, anken, v.v.

Cộng đồng2O thành anken.

Nhóm thế X của dẫn xuất halogen.

Điều chế etanol từ tinh bột.

Nhóm thế H của benzen.

Quá trình oxy hóa dạ cỏ.

B. Bài tập

Câu hỏi 1: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; ancol mạch hở có công thức phân tử C4HmườiO, C4Hsố 8Ô.

Câu trả lời

Brombenzen ra natri phenolat?
Brombenzen thành natri phenolat? (ảnh 2)

Câu 2: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng; NaOH + C. dung dịch2H5OH đun nóng.

Ghi nhớ: dẫn xuất halogen phản ứng với dd NaOH trong môi trường nước tạo ra ancol, phản ứng với dd NaOH trong môi trường ancol tạo ra anken


=> từ đó bạn có thể viết PTHH

Câu trả lời

a) CŨ2H5Br + NaOH → C2H5OH + NaBr

in đậm2H5Br + NaOH + C2H5OH → C2H5OH + C2H4 + NaBr + H2O

Câu 3: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa ancol etylic, phenol với từng chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Phân công:

– Phản ứng của rượu etylic:

2H5OH + Na → C2H5ONa + FAMILY2

Phản ứng của phenol:

6H5OH + Na → C6H5ONa + FAMILY2

6H5OH + NaOH → C6H5ONa + FAMILY2O

Câu hỏi 4: Viết T (đúng) hoặc S (sai) vào ô bên cạnh các ô sau:

a) Hợp chất C6H5– CHỈ CÓ2-OH không phải là hợp chất phenol mà là một ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan phenol, tan trong nước.

c) Ancol và phenol đều có thể phản ứng với natri tạo ra khí hiđro

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan được trong dung dịch NaOH vì phản ứng với NaOH tạo muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là tan thường.

h) Dung dịch phenol trong nước chuyển sang màu đỏ quỳ tím.

Câu trả lời

quảng cáo

B d

c) ĐỎ

d) ĐỎ

e) ĐỎ

g) S vì đây là chất hòa tan hóa học nên xảy ra phản ứng: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + FAMILY2O

h) S vì tính axit của phenol rất yếu không làm đổi màu quỳ đỏ.

Câu hỏi 5: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan → (1) axetilen → (2) etilen → (3) etanol → (4) axit axetic

b) Benzen (→ (1) brombenzen → (2) natri phenolat → (3) phenol → (4) 2,4,6- tribromphenol

Giải thích chi tiết

a) CHỈ4 → C2H2 + HOÀN TOÀN2 → CŨ2H4 + HOÀN TOÀN2OH + t0→ C2H5OH + O2→ đàn ông + O2 + CHỈ3COOH

in đậm6H6 + Br2/ Fe → Br2/ Fe + C6H5Br + NaOH → NaOH + C6H5ONa + CO2H2O → CO2H2O

6H5OH + Br2→ + Br2 Br36H2OH

Câu hỏi 6: Hỗn hợp etanol và phenol phản ứng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro ở dtc. Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch nước brom thì thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.

a) Viết các phương trình hóa học cho các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Phân công:

a) Khi cho hỗn hợp phản ứng với Na:

2 C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + FAMILY2 (Đầu tiên)

2 C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + FAMILY2 (2)

Khi cho hỗn hợp phản ứng với Br2:

6H5OH + 3Br2 → Br36H2OH + 3HBr (3)

b) Cho hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch nước brom, thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.

=> nBr36H2OH = 19,86: 331,0 = 0,06 (mol)

Từ pt (3) => nC6H5OH = nBr36H2OH = 0,06 (mol)

=> Trong hỗn hợp đầu: mphenol = 0,0600. 94,0 = 5,64 g

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol phản ứng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro:

=> nH2 = 3,36: 22,4 = 0,15 (mol) = nH2(1) + n2(2)

đó n2(2) = nphenol = 0,06: 2 = 0,03 (mol)

=> n2(1) = 0,12 (mol)

=> nC2H5OH = 0,2400 mol

Trong hỗn hợp đầu tiên: mC2H5OH = 0,2400. 46,0 = 11,05 g

=>% C2H5OH = 11,0511,05 + 5,64 .100% = 66,2%

=>% phenol = 100% – 66,2% = 33,8%

Câu 7: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

Giải thích chi tiết

Đáp án A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Brombenzen ra natri phenolat?

Video về Brombenzen ra natri phenolat?

Wiki về Brombenzen ra natri phenolat?

Brombenzen ra natri phenolat?

Brombenzen ra natri phenolat? -

Câu trả lời chi tiết và dễ hiểu nhất cho câu hỏi ”Brombenzen thành natri phenolat?Cùng với đó là những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu rất hay và bổ ích giúp các em học sinh ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức môn Hóa học.

Trả lời câu hỏi: Brombenzen thành natri phenolat?

NaOH

+

C6H5Br

C6H5ONa

+

H2O

+

NaBr

Hãy cùng Tài liệu Top tìm hiểu về halogen, ancol và dẫn xuất phenol nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về Halogen, rượu và dẫn xuất phenol

Một lý thuyết

Dẫn xuất halogen

xHyX

rượu bia

CnH2n + 1OH

Phenol

6H5OH

Thứ hạng của nhóm chức năng

Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm chức

Bậc của rượu bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với -OH. tập đoàn

X hoặc OH

xHyX → LxHyOH

NH2n + 1OH → CNH2n + 1Br

2 CNH2n + 1OH → CNH2n + 1O

NH2n + 1 + BẠN BÈ2O

Nhóm thế H của -OH

2ROH + 2Na → 2RONa + H2

R là CNH2n + 1 hoặc CŨ6H5

HX hoặc H. phản ứng tách2O

NH2n + 1X → CnH2n + HX

NH2n + 1OH → CNH2n + BẠN BÈ2O

Phản ứng thế H ở vòng benzen

6H5OH → (+ Br2) Br36H2OH

6H5OH → (+ HNO3/ H2VÌ THẾ4) (KHÔNG2)36H2OH

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

RCH2OH → RCH = O

RCH (OH) RĐầu tiên → RCO RẺĐầu tiên

Điều chế

Thế H của một hiđrocacbon bằng X.

Thêm HX hoặc X2 và anken, anken, v.v.

Cộng đồng2O thành anken.

Nhóm thế X của dẫn xuất halogen.

Điều chế etanol từ tinh bột.

Nhóm thế H của benzen.

Quá trình oxy hóa dạ cỏ.


B. Bài tập

Câu hỏi 1: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; ancol mạch hở có công thức phân tử C4HmườiO, C4Hsố 8Ô.

Câu trả lời

Brombenzen ra natri phenolat?
Brombenzen thành natri phenolat? (ảnh 2)

Câu 2: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng; NaOH + C. dung dịch2H5OH đun nóng.

Ghi nhớ: dẫn xuất halogen phản ứng với dd NaOH trong môi trường nước tạo ra ancol, phản ứng với dd NaOH trong môi trường ancol tạo ra anken


=> từ đó bạn có thể viết PTHH

Câu trả lời

a) CŨ2H5Br + NaOH → C2H5OH + NaBr

in đậm2H5Br + NaOH + C2H5OH → C2H5OH + C2H4 + NaBr + H2O

Câu 3: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa ancol etylic, phenol với từng chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Phân công:

– Phản ứng của rượu etylic:

2H5OH + Na → C2H5ONa + FAMILY2

Phản ứng của phenol:

6H5OH + Na → C6H5ONa + FAMILY2

6H5OH + NaOH → C6H5ONa + FAMILY2O

Câu hỏi 4: Viết T (đúng) hoặc S (sai) vào ô bên cạnh các ô sau:

a) Hợp chất C6H5– CHỈ CÓ2-OH không phải là hợp chất phenol mà là một ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan phenol, tan trong nước.

c) Ancol và phenol đều có thể phản ứng với natri tạo ra khí hiđro

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan được trong dung dịch NaOH vì phản ứng với NaOH tạo muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là tan thường.

h) Dung dịch phenol trong nước chuyển sang màu đỏ quỳ tím.

Câu trả lời

quảng cáo

B d

c) ĐỎ

d) ĐỎ

e) ĐỎ

g) S vì đây là chất hòa tan hóa học nên xảy ra phản ứng: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + FAMILY2O

h) S vì tính axit của phenol rất yếu không làm đổi màu quỳ đỏ.

Câu hỏi 5: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan → (1) axetilen → (2) etilen → (3) etanol → (4) axit axetic

b) Benzen (→ (1) brombenzen → (2) natri phenolat → (3) phenol → (4) 2,4,6- tribromphenol

Giải thích chi tiết

a) CHỈ4 → C2H2 + HOÀN TOÀN2 → CŨ2H4 + HOÀN TOÀN2OH + t0→ C2H5OH + O2→ đàn ông + O2 + CHỈ3COOH

in đậm6H6 + Br2/ Fe → Br2/ Fe + C6H5Br + NaOH → NaOH + C6H5ONa + CO2H2O → CO2H2O

6H5OH + Br2→ + Br2 Br36H2OH

Câu hỏi 6: Hỗn hợp etanol và phenol phản ứng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro ở dtc. Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch nước brom thì thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.

a) Viết các phương trình hóa học cho các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Phân công:

a) Khi cho hỗn hợp phản ứng với Na:

2 C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + FAMILY2 (Đầu tiên)

2 C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + FAMILY2 (2)

Khi cho hỗn hợp phản ứng với Br2:

6H5OH + 3Br2 → Br36H2OH + 3HBr (3)

b) Cho hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch nước brom, thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.

=> nBr36H2OH = 19,86: 331,0 = 0,06 (mol)

Từ pt (3) => nC6H5OH = nBr36H2OH = 0,06 (mol)

=> Trong hỗn hợp đầu: mphenol = 0,0600. 94,0 = 5,64 g

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol phản ứng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro:

=> nH2 = 3,36: 22,4 = 0,15 (mol) = nH2(1) + n2(2)

đó n2(2) = nphenol = 0,06: 2 = 0,03 (mol)

=> n2(1) = 0,12 (mol)

=> nC2H5OH = 0,2400 mol

Trong hỗn hợp đầu tiên: mC2H5OH = 0,2400. 46,0 = 11,05 g

=>% C2H5OH = 11,0511,05 + 5,64 .100% = 66,2%

=>% phenol = 100% – 66,2% = 33,8%

Câu 7: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

Giải thích chi tiết

Đáp án A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu trả lời chi tiết và dễ hiểu nhất cho câu hỏi ”Brombenzen thành natri phenolat?Cùng với đó là những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu rất hay và bổ ích giúp các em học sinh ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức môn Hóa học.

Trả lời câu hỏi: Brombenzen thành natri phenolat?

NaOH

+

C6H5Br

C6H5ONa

+

H2O

+

NaBr

Hãy cùng Tài liệu Top tìm hiểu về halogen, ancol và dẫn xuất phenol nhé!

Tham khảo kiến ​​thức về Halogen, rượu và dẫn xuất phenol

Một lý thuyết

Dẫn xuất halogen

xHyX

rượu bia

CnH2n + 1OH

Phenol

6H5OH

Thứ hạng của nhóm chức năng

Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm chức

Bậc của rượu bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với -OH. tập đoàn

X hoặc OH

xHyX → LxHyOH

NH2n + 1OH → CNH2n + 1Br

2 CNH2n + 1OH → CNH2n + 1O

NH2n + 1 + BẠN BÈ2O

Nhóm thế H của -OH

2ROH + 2Na → 2RONa + H2

R là CNH2n + 1 hoặc CŨ6H5

HX hoặc H. phản ứng tách2O

NH2n + 1X → CnH2n + HX

NH2n + 1OH → CNH2n + BẠN BÈ2O

Phản ứng thế H ở vòng benzen

6H5OH → (+ Br2) Br36H2OH

6H5OH → (+ HNO3/ H2VÌ THẾ4) (KHÔNG2)36H2OH

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

RCH2OH → RCH = O

RCH (OH) RĐầu tiên → RCO RẺĐầu tiên

Điều chế

Thế H của một hiđrocacbon bằng X.

Thêm HX hoặc X2 và anken, anken, v.v.

Cộng đồng2O thành anken.

Nhóm thế X của dẫn xuất halogen.

Điều chế etanol từ tinh bột.

Nhóm thế H của benzen.

Quá trình oxy hóa dạ cỏ.


B. Bài tập

Câu hỏi 1: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; ancol mạch hở có công thức phân tử C4HmườiO, C4Hsố 8Ô.

Câu trả lời

Brombenzen ra natri phenolat?
Brombenzen thành natri phenolat? (ảnh 2)

Câu 2: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng; NaOH + C. dung dịch2H5OH đun nóng.

Ghi nhớ: dẫn xuất halogen phản ứng với dd NaOH trong môi trường nước tạo ra ancol, phản ứng với dd NaOH trong môi trường ancol tạo ra anken


=> từ đó bạn có thể viết PTHH

Câu trả lời

a) CŨ2H5Br + NaOH → C2H5OH + NaBr

in đậm2H5Br + NaOH + C2H5OH → C2H5OH + C2H4 + NaBr + H2O

Câu 3: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa ancol etylic, phenol với từng chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Phân công:

– Phản ứng của rượu etylic:

2H5OH + Na → C2H5ONa + FAMILY2

Phản ứng của phenol:

6H5OH + Na → C6H5ONa + FAMILY2

6H5OH + NaOH → C6H5ONa + FAMILY2O

Câu hỏi 4: Viết T (đúng) hoặc S (sai) vào ô bên cạnh các ô sau:

a) Hợp chất C6H5– CHỈ CÓ2-OH không phải là hợp chất phenol mà là một ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan phenol, tan trong nước.

c) Ancol và phenol đều có thể phản ứng với natri tạo ra khí hiđro

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan được trong dung dịch NaOH vì phản ứng với NaOH tạo muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là tan thường.

h) Dung dịch phenol trong nước chuyển sang màu đỏ quỳ tím.

Câu trả lời

quảng cáo

B d

c) ĐỎ

d) ĐỎ

e) ĐỎ

g) S vì đây là chất hòa tan hóa học nên xảy ra phản ứng: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + FAMILY2O

h) S vì tính axit của phenol rất yếu không làm đổi màu quỳ đỏ.

Câu hỏi 5: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan → (1) axetilen → (2) etilen → (3) etanol → (4) axit axetic

b) Benzen (→ (1) brombenzen → (2) natri phenolat → (3) phenol → (4) 2,4,6- tribromphenol

Giải thích chi tiết

a) CHỈ4 → C2H2 + HOÀN TOÀN2 → CŨ2H4 + HOÀN TOÀN2OH + t0→ C2H5OH + O2→ đàn ông + O2 + CHỈ3COOH

in đậm6H6 + Br2/ Fe → Br2/ Fe + C6H5Br + NaOH → NaOH + C6H5ONa + CO2H2O → CO2H2O

6H5OH + Br2→ + Br2 Br36H2OH

Câu hỏi 6: Hỗn hợp etanol và phenol phản ứng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro ở dtc. Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch nước brom thì thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.

a) Viết các phương trình hóa học cho các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Phân công:

a) Khi cho hỗn hợp phản ứng với Na:

2 C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + FAMILY2 (Đầu tiên)

2 C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + FAMILY2 (2)

Khi cho hỗn hợp phản ứng với Br2:

6H5OH + 3Br2 → Br36H2OH + 3HBr (3)

b) Cho hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch nước brom, thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.

=> nBr36H2OH = 19,86: 331,0 = 0,06 (mol)

Từ pt (3) => nC6H5OH = nBr36H2OH = 0,06 (mol)

=> Trong hỗn hợp đầu: mphenol = 0,0600. 94,0 = 5,64 g

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol phản ứng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro:

=> nH2 = 3,36: 22,4 = 0,15 (mol) = nH2(1) + n2(2)

đó n2(2) = nphenol = 0,06: 2 = 0,03 (mol)

=> n2(1) = 0,12 (mol)

=> nC2H5OH = 0,2400 mol

Trong hỗn hợp đầu tiên: mC2H5OH = 0,2400. 46,0 = 11,05 g

=>% C2H5OH = 11,0511,05 + 5,64 .100% = 66,2%

=>% phenol = 100% – 66,2% = 33,8%

Câu 7: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

Giải thích chi tiết

Đáp án A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Bạn thấy bài viết Brombenzen ra natri phenolat? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Brombenzen ra natri phenolat? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Brombenzen #natri #phenolat

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button