Giáo Dục

Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4?

Hoàn thành các hệ số phản ứng của phương trình sau: C2H4 + KMnO4?

 

Phương trình hóa học như sau:

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2
etylen (etilen) nước kali pemanganat kali hydroxit Mangan oxit Ethylene glycol
28 18 158 56 87 62
(khí ga) (chất lỏng) (dung dịch) (dung dịch) (dạng rắn) (dung dịch)
(không màu) (đen tím) (màu đen)

– Điều kiện phản ứng: nhiệt độ cao và xúc tác Niken

– Hiện tượng nhận biết: xuất hiện kết tủa đen

 Etilen là gì?

Etilen hoặc etylene (tên gọi IUPAC là ethene) là một trong số các hiđrocacbon và là anken đơn giản nhất có công thức hóa học C2H4 hoặc CH2=CH2

Đây là một trong những khí sinh học đầu tiên mà con người biết đến và cũng là khí olefin đơn giản nhất.

Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4?

Tính chất vật lý của etylen

Etylen là Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí (d= 28/29), ít tan trong nước. Etilen cũng rất dễ bắt cháy và có mùi ngọt nhẹ của xạ hương. nhưng tan trong ete và nhiều dung môi hữu cơ.

Để nhận biết khí etilen, người ta dùng các phương pháp:

  • Dẫn khí etilen qua dung dịch brom (dung dịch có màu cam), quan sát thấy dung dịch brom bị mất màu.

  • Dẫn khí etilen qua dung dịch kali pemanganat, quan sát thấy dung dịch kali pemanganat bị mất màu.

Tính chất hóa học của etylen

Phản ứng với oxi (Tính cháy)

Khi etilen bị đốt với oxi, etilen và các đồng đẳng đều cháy và tỏa nhiều nhiệt

PTTH:

              C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O (nhiệt độ)

Nhận xét: Khi đốt cháy khí etilen thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

Phản ứng với dd brom (phản ứng cộng)

PTTH:

CH= CH+ Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Nhận xét:

– Liên kết yếu trong liên kết đôi bị phá vỡ và mỗi phân tử etilen đã kết hợp thêm một phân tử brom.

Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng. Ngoài nước brom, ở điều kiện thích hợp etilen có thể tham gia phản ứng cộng với Cl2, H2, HBr…

– Những chất có liên kết đôi như etilen dễ dàng tham gia phản ứng cộng.

Phản ứng trùng ngưng 

Các phân tử etilen kết hợp với nhau tạo ra chất có phân tử lượng rất lớn gọi là PolyEtiten hay còn gọi là PE

Phương trình phản ứng.

….+ CH2= CH2+ CH2= CH2 +….→ ….- CH2– CH2 – CH2– CH2-….

Chú ý:

Phản ứng trên là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Poli etylen là chất không tan trong nước, không độc, là nguồn nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo.

Điều chế etylen

Trong công nghiệp, etilen được điều chế bằng cách tách hydro từ ankan tương ứng hoặc bằng phản ứng crackinh.

– Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế etilen bằng cách đun nóng etanol với axit sunfuric đặc:

Hoàn thành các hệ số phản ứng của phương trình sau: C2H4 + KMnO4? (ảnh 2)

Các ứng dụng của Ethylene C2H4

Etilen ứng dụng và có mặt ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Trong đó, ứng dụng Etilen nổi bật nhất trong các ngành đặc trưng như: Sinh học, công nghiệp và nông nghiệp.

– Etilen được dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poly (vinyl clorua), …

– Etylen dùng để kích thích quả chín, Etilen làm tăng sự sinh trưởng của các tế bào thực vật

Ethylene nguy hiểm như thế nào?

+ Trước tiên thì khí ethene hoàn toàn không độc nếu con người hít vào. Tuy nhiên, trong môi trường quá nhiều khí C2Hsẽ gây ngạt thở do thiếu oxy.

+ Theo tính chất vật lí  – một chất không màu không mùi, vì thế rất khó phân biệt việc khí C2H4 đang tích tụ trong phòng kín hay không.

+ Hít quá nhiều khí C2H4 sẽ bị mất nhận thức, gây mê, và thậm chí tử vong vì ngạt thở. Ngoài ra khi các bạn vô tình tiếp xúc C2Hở dạng lỏng mà không có đồ bảo hộ sẽ gây tê và các mô phơi nhiễm sẽ bị đông cứng.

+ Vì Etilen rất dễ bắt cháy, nên tuyệt đối không để khí C2H4 lọt ra ngoài nơi đang có lửa hay sử dụng đồ gây nổ, cháy trong môi trường có C2H4.

+ Các bình chứa C2H4 đều chứa áp lực cao, tránh trường hợp bình bị rò rỉ. Khi sử dụng bình có chứa Etilen phải thường xuyên kiểm tra.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4?

Video về Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4?

Wiki về Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4?

Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4?

Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4? -

Câu hỏi: Hoàn thành các hệ số phản ứng của phương trình sau: C2H4 + KMnO4?

Câu trả lời:

Phương trình hóa học như sau:

3C2H4 + 4 TIẾNG2O + 2KMnO4 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2
etylen (etilen) quốc gia thuốc tím kali hydroxit Mangan oxit Ethylene glycol
28 18 158 56 87 62
(khí ga) (chất lỏng) (đ) (đ) (con rắn) (đ)
(không màu) (tím đen) (màu đen)

– Điều kiện phản ứng: nhiệt độ cao và xúc tác Niken

– Hiện tượng nhận biết: xuất hiện kết tủa đen

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội khám phá những tính chất thú vị của etilen (C2H4) Xin vui lòng.

I. etylen là gì?


Etylen hoặc etylen (tên gọi IUPAC là etilen) là một trong số các hiđrocacbon và là anken đơn giản nhất có công thức hóa học C.2H4 hoặc CHỈ2= CHỈ2

Đây là một trong những khí sinh học đầu tiên mà con người biết đến và cũng là khí olefin đơn giản nhất.

Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4?

II. Tính chất vật lý của etylen

Etylen là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước, nhưng tan trong ete và nhiều dung môi hữu cơ. Etylen nhẹ hơn không khí, khối lượng riêng dC2H4 / kk = 28/29.

III. Tính chất hóa học của etylen

1. Phản ứng với oxi

Khi đốt cháy trong oxi, etilen cháy tạo thành khí CO. khí ga2 và họ2O, tỏa ra rất nhiều nhiệt.

PTTH:

2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2 NHÀ Ở2O

Bình luận: Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO. thu được2 tính bằng mol của H2Ô.

2. Phản ứng với dung dịch brom (phản ứng cộng)

PTTH:

CHỈ CÓ2 = CHỈ2 + Br2 → Br – CHỈ2 – CHỈ CÓ2 – Br

Bình luận:

– Liên kết yếu trong liên kết đôi bị phá vỡ và mỗi phân tử etilen đã kết hợp thêm một phân tử brom.

Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng. Ngoài nước brom, ở điều kiện thích hợp etilen có thể tham gia phản ứng cộng với Cl.2H2HBr…

– Những chất có liên kết đôi như etilen dễ dàng tham gia phản ứng cộng.

3. Các phân tử etilen liên kết với nhau (phản ứng trùng hợp)

– Ở điều kiện thích hợp, các phân tử của etilen kết hợp với nhau tạo thành chất có khối lượng phân tử rất lớn gọi là polime.

PTTH:

…. + CHỈ2 = CHỈ2 + CHỈ2 = CHỈ2 +…. →…. – CHỈ CÓ2 – CHỈ CÓ2 – CHỈ CÓ2 – CHỈ CÓ2 -….

Chú ý:

Phản ứng trên là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Poli etylen là chất không tan trong nước, không độc, là nguồn nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo.

IV. Điều chế etylen

Trong công nghiệp, etilen được điều chế bằng cách tách hydro từ ankan tương ứng hoặc bằng phản ứng crackinh.

– Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế etilen bằng cách đun nóng etanol với axit sunfuric đặc:

Hoàn thành các hệ số phản ứng của phương trình sau: C2H4 + KMnO4? (ảnh 2)

V. Các ứng dụng của Ethylene C2H4

– Etilen được dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poly (vinyl clorua), …

– Etylen dùng để kích thích quả chín.

TẠI VÌ. Ethylene nguy hiểm như thế nào?

Thứ nhất, khí etilen hoàn toàn không độc hại nếu con người hít phải. Tuy nhiên, trong môi trường có quá nhiều C2H4 ngạt thở do thiếu oxy.

+ Theo tính chất vật lí – là chất không màu, không mùi nên khó phân biệt đâu là khí C2H4 đang tích lũy trong phòng kín hay không.

+ Hít quá nhiều C2H4 mất ý thức, gây mê, và thậm chí tử vong do ngạt thở. Ngoài ra, khi bạn vô tình tiếp xúc với C2H4 ở dạng lỏng nếu không có đồ bảo hộ sẽ gây mê và các mô tiếp xúc sẽ bị đông cứng.

+ Vì etilen rất dễ cháy nên tuyệt đối không để C2H4 ra khỏi nơi có cháy, sử dụng chất nổ, chữa cháy trong môi trường có khói2H4.

+ Thùng C2H4 Tất cả đều chứa áp suất cao, tránh trường hợp bình bị rò rỉ. Khi sử dụng các bình chứa etylen phải thường xuyên kiểm tra.

VII. Nhận biết etilen

+ Phương án 1: CŨ2H4 khử màu dung dịch nước Br2

CHỈ CÓ2 = CHỈ2 + Br2 → Br – CHỈ2 – CHỈ CÓ2 – Br

+ Cách 2: HẾT2H4 khử màu của KMnO. dung dịch4

Hoàn thành các hệ số phản ứng của phương trình sau: C2H4 + KMnO4? (ảnh 3)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Hoàn thành các hệ số phản ứng của phương trình sau: C2H4 + KMnO4?

Câu trả lời:

Phương trình hóa học như sau:

3C2H4 + 4 TIẾNG2O + 2KMnO4 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2
etylen (etilen) quốc gia thuốc tím kali hydroxit Mangan oxit Ethylene glycol
28 18 158 56 87 62
(khí ga) (chất lỏng) (đ) (đ) (con rắn) (đ)
(không màu) (tím đen) (màu đen)

– Điều kiện phản ứng: nhiệt độ cao và xúc tác Niken

– Hiện tượng nhận biết: xuất hiện kết tủa đen

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội khám phá những tính chất thú vị của etilen (C2H4) Xin vui lòng.

I. etylen là gì?


Etylen hoặc etylen (tên gọi IUPAC là etilen) là một trong số các hiđrocacbon và là anken đơn giản nhất có công thức hóa học C.2H4 hoặc CHỈ2= CHỈ2

Đây là một trong những khí sinh học đầu tiên mà con người biết đến và cũng là khí olefin đơn giản nhất.

Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4?

II. Tính chất vật lý của etylen

Etylen là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước, nhưng tan trong ete và nhiều dung môi hữu cơ. Etylen nhẹ hơn không khí, khối lượng riêng dC2H4 / kk = 28/29.

III. Tính chất hóa học của etylen

1. Phản ứng với oxi

Khi đốt cháy trong oxi, etilen cháy tạo thành khí CO. khí ga2 và họ2O, tỏa ra rất nhiều nhiệt.

PTTH:

2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2 NHÀ Ở2O

Bình luận: Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO. thu được2 tính bằng mol của H2Ô.

2. Phản ứng với dung dịch brom (phản ứng cộng)

PTTH:

CHỈ CÓ2 = CHỈ2 + Br2 → Br – CHỈ2 – CHỈ CÓ2 – Br

Bình luận:

– Liên kết yếu trong liên kết đôi bị phá vỡ và mỗi phân tử etilen đã kết hợp thêm một phân tử brom.

Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng. Ngoài nước brom, ở điều kiện thích hợp etilen có thể tham gia phản ứng cộng với Cl.2H2HBr…

– Những chất có liên kết đôi như etilen dễ dàng tham gia phản ứng cộng.

3. Các phân tử etilen liên kết với nhau (phản ứng trùng hợp)

– Ở điều kiện thích hợp, các phân tử của etilen kết hợp với nhau tạo thành chất có khối lượng phân tử rất lớn gọi là polime.

PTTH:

…. + CHỈ2 = CHỈ2 + CHỈ2 = CHỈ2 +…. →…. – CHỈ CÓ2 – CHỈ CÓ2 – CHỈ CÓ2 – CHỈ CÓ2 -….

Chú ý:

Phản ứng trên là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Poli etylen là chất không tan trong nước, không độc, là nguồn nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo.

IV. Điều chế etylen

Trong công nghiệp, etilen được điều chế bằng cách tách hydro từ ankan tương ứng hoặc bằng phản ứng crackinh.

– Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế etilen bằng cách đun nóng etanol với axit sunfuric đặc:

Hoàn thành các hệ số phản ứng của phương trình sau: C2H4 + KMnO4? (ảnh 2)

V. Các ứng dụng của Ethylene C2H4

– Etilen được dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poly (vinyl clorua), …

– Etylen dùng để kích thích quả chín.

TẠI VÌ. Ethylene nguy hiểm như thế nào?

Thứ nhất, khí etilen hoàn toàn không độc hại nếu con người hít phải. Tuy nhiên, trong môi trường có quá nhiều C2H4 ngạt thở do thiếu oxy.

+ Theo tính chất vật lí – là chất không màu, không mùi nên khó phân biệt đâu là khí C2H4 đang tích lũy trong phòng kín hay không.

+ Hít quá nhiều C2H4 mất ý thức, gây mê, và thậm chí tử vong do ngạt thở. Ngoài ra, khi bạn vô tình tiếp xúc với C2H4 ở dạng lỏng nếu không có đồ bảo hộ sẽ gây mê và các mô tiếp xúc sẽ bị đông cứng.

+ Vì etilen rất dễ cháy nên tuyệt đối không để C2H4 ra khỏi nơi có cháy, sử dụng chất nổ, chữa cháy trong môi trường có khói2H4.

+ Thùng C2H4 Tất cả đều chứa áp suất cao, tránh trường hợp bình bị rò rỉ. Khi sử dụng các bình chứa etylen phải thường xuyên kiểm tra.

VII. Nhận biết etilen

+ Phương án 1: CŨ2H4 khử màu dung dịch nước Br2

CHỈ CÓ2 = CHỈ2 + Br2 → Br – CHỈ2 – CHỈ CÓ2 – Br

+ Cách 2: HẾT2H4 khử màu của KMnO. dung dịch4

Hoàn thành các hệ số phản ứng của phương trình sau: C2H4 + KMnO4? (ảnh 3)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Bạn thấy bài viết Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hoàn thành hệ số phản ứng của PTHH sau: C2H4 + KMnO4? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hoàn #thành #hệ #số #phản #ứng #của #PTHH #sau #C2H4 #KMnO4

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button