Giáo Dục

Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là

Câu hỏi: Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:

A. Đỏ, lục, lam

B. Đỏ, tím, vàng

C. Xanh, đỏ, tím

D. Đỏ, Xanh, Vàng

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng A


Các màu được coi là màu cơ bản trong máy thu hình màu là: Đỏ (R), xanh lá cây (G) và xanh lam (B).

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài Truyền hình dưới đây

I. Khái niệm về máy thu hình

Máy thu hình là thiết bị thu và tái tạo lại tín hiệu hình ảnh và âm thanh của đài truyền hình. Âm thanh và hình ảnh được xử lý độc lập trong bộ thu.

[CHUẨN NHẤT]  Các màu cơ bản trong máy thu màu là

Phân loại

– Đầu ghi hình đen trắng.

– Máy ảnh màu

II. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu

Có hai loại tivi đen trắng và tivi màu. Các nguyên tắc cơ bản của chúng gần như giống nhau.

Bộ thu bao gồm 7 khối chính:

1. Thiết bị dò sóng cao tần, trung tần, sóng có nhiệm vụ thu tín hiệu từ anten, khuếch đại tín hiệu này, phát hiện sóng hình ảnh, tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại và ngoại vi, đưa tín hiệu về khối 2, 3, 4

2. Khối xử lý tín hiệu âm thanh có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, tiền khuếch đại, phát hiện và khuếch đại công suất để đưa ra loa.

3. Khối xử lý ảnh có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuếch đại tín hiệu màu để đưa đến 3 đèn màu catốt.

4. Khối đồng bộ và tạo xung quét có nhiệm vụ tách xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ màn, các xung quét màn được đưa đến cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời ở khối này cũng sinh ra điện áp cao để đưa đến cực dương của đèn.

5. Khối khôi phục ảnh có nhiệm vụ nhận tín hiệu ảnh màu và tín hiệu quét để khôi phục ảnh phát ra màn hình.

6. Khối xử lý và điều khiển có nhiệm vụ nhận các lệnh hoặc phím điều khiển từ xa để điều khiển hoạt động của máy thu hình.

7. Khối nguồn có nhiệm vụ tạo ra các mức điện áp cần thiết để cung cấp cho các khối làm việc

[CHUẨN NHẤT]  Các màu cơ bản trong máy thu màu là (Hình 2)

III. Nguyên lý làm việc

[CHUẨN NHẤT]  Màu cơ bản trong máy thu màu là (Hình 3)

– Cơ chế truyền và nhận màu trong máy thu hình màu là sự kết hợp của các màu cơ bản đỏ (R), lục (G), lam (B).

– Tín hiệu từ bộ tách ảnh đến: Khối 1 khuếch đại và xử lý tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu RY và BY.

– Ngõ ra của khối 1 và khối 2 được đưa vào mạch ma trận 3 để phục hồi 3 tín hiệu màu sơ cấp.

– Các tín hiệu màu cơ bản này được khuếch đại lần cuối qua các khối 4, 5, 6 sao cho biên độ đủ lớn và ngược pha với cực tím âm rồi đưa đến ba catốt của đèn hình màu điều khiển ba chùm điện tử bắn vào các ống. lần lượt là đỏ, lục và lam trên màn hình.

Các màu cơ bản ở trên được trộn hoàn toàn với nhau để tạo thành hình ảnh màu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là

Video về Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là

Wiki về Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là

Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là

Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là -

Câu hỏi: Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:

A. Đỏ, lục, lam

B. Đỏ, tím, vàng

C. Xanh, đỏ, tím

D. Đỏ, Xanh, Vàng

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng A


Các màu được coi là màu cơ bản trong máy thu hình màu là: Đỏ (R), xanh lá cây (G) và xanh lam (B).

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài Truyền hình dưới đây

I. Khái niệm về máy thu hình

Máy thu hình là thiết bị thu và tái tạo lại tín hiệu hình ảnh và âm thanh của đài truyền hình. Âm thanh và hình ảnh được xử lý độc lập trong bộ thu.

[CHUẨN NHẤT]  Các màu cơ bản trong máy thu màu là

Phân loại

- Đầu ghi hình đen trắng.

- Máy ảnh màu

II. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu

Có hai loại tivi đen trắng và tivi màu. Các nguyên tắc cơ bản của chúng gần như giống nhau.

Bộ thu bao gồm 7 khối chính:

1. Thiết bị dò sóng cao tần, trung tần, sóng có nhiệm vụ thu tín hiệu từ anten, khuếch đại tín hiệu này, phát hiện sóng hình ảnh, tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại và ngoại vi, đưa tín hiệu về khối 2, 3, 4

2. Khối xử lý tín hiệu âm thanh có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, tiền khuếch đại, phát hiện và khuếch đại công suất để đưa ra loa.

3. Khối xử lý ảnh có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuếch đại tín hiệu màu để đưa đến 3 đèn màu catốt.

4. Khối đồng bộ và tạo xung quét có nhiệm vụ tách xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ màn, các xung quét màn được đưa đến cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời ở khối này cũng sinh ra điện áp cao để đưa đến cực dương của đèn.

5. Khối khôi phục ảnh có nhiệm vụ nhận tín hiệu ảnh màu và tín hiệu quét để khôi phục ảnh phát ra màn hình.

6. Khối xử lý và điều khiển có nhiệm vụ nhận các lệnh hoặc phím điều khiển từ xa để điều khiển hoạt động của máy thu hình.

7. Khối nguồn có nhiệm vụ tạo ra các mức điện áp cần thiết để cung cấp cho các khối làm việc

[CHUẨN NHẤT]  Các màu cơ bản trong máy thu màu là (Hình 2)

III. Nguyên lý làm việc

[CHUẨN NHẤT]  Màu cơ bản trong máy thu màu là (Hình 3)

- Cơ chế truyền và nhận màu trong máy thu hình màu là sự kết hợp của các màu cơ bản đỏ (R), lục (G), lam (B).

- Tín hiệu từ bộ tách ảnh đến: Khối 1 khuếch đại và xử lý tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu RY và BY.

- Ngõ ra của khối 1 và khối 2 được đưa vào mạch ma trận 3 để phục hồi 3 tín hiệu màu sơ cấp.

- Các tín hiệu màu cơ bản này được khuếch đại lần cuối qua các khối 4, 5, 6 sao cho biên độ đủ lớn và ngược pha với cực tím âm rồi đưa đến ba catốt của đèn hình màu điều khiển ba chùm điện tử bắn vào các ống. lần lượt là đỏ, lục và lam trên màn hình.

Các màu cơ bản ở trên được trộn hoàn toàn với nhau để tạo thành hình ảnh màu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:

A. Đỏ, lục, lam

B. Đỏ, tím, vàng

C. Xanh, đỏ, tím

D. Đỏ, Xanh, Vàng

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng A


Các màu được coi là màu cơ bản trong máy thu hình màu là: Đỏ (R), xanh lá cây (G) và xanh lam (B).

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài Truyền hình dưới đây

I. Khái niệm về máy thu hình

Máy thu hình là thiết bị thu và tái tạo lại tín hiệu hình ảnh và âm thanh của đài truyền hình. Âm thanh và hình ảnh được xử lý độc lập trong bộ thu.

[CHUẨN NHẤT]  Các màu cơ bản trong máy thu màu là

Phân loại

– Đầu ghi hình đen trắng.

– Máy ảnh màu

II. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu

Có hai loại tivi đen trắng và tivi màu. Các nguyên tắc cơ bản của chúng gần như giống nhau.

Bộ thu bao gồm 7 khối chính:

1. Thiết bị dò sóng cao tần, trung tần, sóng có nhiệm vụ thu tín hiệu từ anten, khuếch đại tín hiệu này, phát hiện sóng hình ảnh, tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại và ngoại vi, đưa tín hiệu về khối 2, 3, 4

2. Khối xử lý tín hiệu âm thanh có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, tiền khuếch đại, phát hiện và khuếch đại công suất để đưa ra loa.

3. Khối xử lý ảnh có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuếch đại tín hiệu màu để đưa đến 3 đèn màu catốt.

4. Khối đồng bộ và tạo xung quét có nhiệm vụ tách xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ màn, các xung quét màn được đưa đến cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời ở khối này cũng sinh ra điện áp cao để đưa đến cực dương của đèn.

5. Khối khôi phục ảnh có nhiệm vụ nhận tín hiệu ảnh màu và tín hiệu quét để khôi phục ảnh phát ra màn hình.

6. Khối xử lý và điều khiển có nhiệm vụ nhận các lệnh hoặc phím điều khiển từ xa để điều khiển hoạt động của máy thu hình.

7. Khối nguồn có nhiệm vụ tạo ra các mức điện áp cần thiết để cung cấp cho các khối làm việc

[CHUẨN NHẤT]  Các màu cơ bản trong máy thu màu là (Hình 2)

III. Nguyên lý làm việc

[CHUẨN NHẤT]  Màu cơ bản trong máy thu màu là (Hình 3)

– Cơ chế truyền và nhận màu trong máy thu hình màu là sự kết hợp của các màu cơ bản đỏ (R), lục (G), lam (B).

– Tín hiệu từ bộ tách ảnh đến: Khối 1 khuếch đại và xử lý tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu RY và BY.

– Ngõ ra của khối 1 và khối 2 được đưa vào mạch ma trận 3 để phục hồi 3 tín hiệu màu sơ cấp.

– Các tín hiệu màu cơ bản này được khuếch đại lần cuối qua các khối 4, 5, 6 sao cho biên độ đủ lớn và ngược pha với cực tím âm rồi đưa đến ba catốt của đèn hình màu điều khiển ba chùm điện tử bắn vào các ống. lần lượt là đỏ, lục và lam trên màn hình.

Các màu cơ bản ở trên được trộn hoàn toàn với nhau để tạo thành hình ảnh màu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Các #màu #cơ #bản #trong #máy #thu #hình #màu #là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button