Tổng Hợp

Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit

(Cập nhật lần cuối vào: 25/11/2021 bởi Lytuong.net)

Xã hội học mácxít lấy triết học mácxít làm cơ sở nhận thức luận. Xã hội học mácxít có một số nguyên tắc phương pháp luận cơ bản như sau:

Nguyên tắc quyết định xã hội:

Thực chất của nguyên lý này là sự vận dụng các nguyên lý của triết học duy vật biện chứng vào lĩnh vực xã hội với những nguyên lý cụ thể như: nguyên lý vật chất quyết định ý thức, nguyên tắc tồn tại xã hội quyết định trí óc. ý thức xã hội, nguyên tắc cơ sở hạ tầng quyết định kiến ​​trúc thượng tầng xã hội, nguyên tắc hoạt động vật chất quyết định hoạt động tinh thần của các chủ thể xã hội … Một mặt, xã hội học mácxít đã làm rõ những tác động qua lại giữa con người và xã hội, khẳng định vai trò của xã hội cũng cũng như của con người trong quá trình phát triển của lịch sử. Khi phân tích hoạt động của cá nhân, xã hội học mácxít đã xem xét tổng thể hoạt động của con người, bắt đầu từ hoạt động vật chất rồi đến hoạt động tinh thần, đã tìm ra nguyên nhân sâu xa của những hiện tượng này. xã hội bắt đầu từ hoạt động vật chất và thực tiễn xã hội. Mặt khác, xã hội học mácxít cũng khẳng định, hoạt động của con người dưới bất kỳ hình thức nào đều mang tính sáng tạo, thể hiện trí tuệ và năng lực sáng tạo, hơn hẳn loài vật. Tuy nhiên, trong xã hội có giai cấp, sức lao động đã bị xa lánh và trở thành hàng hóa, là nguyên nhân và là nạn nhân của mọi bất bình đẳng xã hội.

Nguyên tắc phát triển:

Xã hội học mácxít khẳng định rằng sự thay đổi và phát triển của xã hội bắt nguồn sâu xa từ sự phát triển của lực lượng sản xuất. . Đó là một quá trình vừa tiến hóa vừa cách mạng phù hợp với các quy luật khách quan. Chính nguyên tắc đó đã chỉ rõ bản chất tồn tại và phát triển của xã hội cũng như động lực của sự phát triển đó. Điều đó trái với quan điểm của các nhà xã hội học phi mácxít (vốn giải thích sự phát triển xã hội là quá trình tiến hóa của các nhân tố tinh thần).

Nguyên tắc hệ thống:

Xã hội học mácxít yêu cầu khi phân tích xã hội phải coi xã hội là một hệ thống hoàn chỉnh, đồng thời phải coi xã hội là một hệ thống tự vận hành và phát triển. Vì là một hệ thống nên xã hội có cấu trúc xã hội cụ thể, trong đó các yếu tố cấu thành xã hội có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Nó là tổng hợp các hình thức hoạt động khác nhau của con người, các quan hệ xã hội, các hình thức cộng đồng người có tính ổn định, hoàn chỉnh và thường xuyên. Theo đó, xã hội học mácxít đã chỉ ra nguyên tắc tiếp cận phân tích hệ thống xã hội từ cái trừu tượng đến cái cụ thể, từ cái chung đến cái riêng và cuối cùng là cốt lõi của xã hội, đó là các quan hệ sản xuất. xã hội và cuối cùng là phương thức sản xuất là cái quyết định mọi mặt và các quá trình của đời sống xã hội.

Xem thêm thông tin chi tiết về Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit

Hình Ảnh về Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit

Video về Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit

Wiki về Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit

Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit

Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit -

(Cập nhật lần cuối vào: 25/11/2021 bởi Lytuong.net)

Xã hội học mácxít lấy triết học mácxít làm cơ sở nhận thức luận. Xã hội học mácxít có một số nguyên tắc phương pháp luận cơ bản như sau:

Nguyên tắc quyết định xã hội:

Thực chất của nguyên lý này là sự vận dụng các nguyên lý của triết học duy vật biện chứng vào lĩnh vực xã hội với những nguyên lý cụ thể như: nguyên lý vật chất quyết định ý thức, nguyên tắc tồn tại xã hội quyết định trí óc. ý thức xã hội, nguyên tắc cơ sở hạ tầng quyết định kiến ​​trúc thượng tầng xã hội, nguyên tắc hoạt động vật chất quyết định hoạt động tinh thần của các chủ thể xã hội ... Một mặt, xã hội học mácxít đã làm rõ những tác động qua lại giữa con người và xã hội, khẳng định vai trò của xã hội cũng cũng như của con người trong quá trình phát triển của lịch sử. Khi phân tích hoạt động của cá nhân, xã hội học mácxít đã xem xét tổng thể hoạt động của con người, bắt đầu từ hoạt động vật chất rồi đến hoạt động tinh thần, đã tìm ra nguyên nhân sâu xa của những hiện tượng này. xã hội bắt đầu từ hoạt động vật chất và thực tiễn xã hội. Mặt khác, xã hội học mácxít cũng khẳng định, hoạt động của con người dưới bất kỳ hình thức nào đều mang tính sáng tạo, thể hiện trí tuệ và năng lực sáng tạo, hơn hẳn loài vật. Tuy nhiên, trong xã hội có giai cấp, sức lao động đã bị xa lánh và trở thành hàng hóa, là nguyên nhân và là nạn nhân của mọi bất bình đẳng xã hội.

Nguyên tắc phát triển:

Xã hội học mácxít khẳng định rằng sự thay đổi và phát triển của xã hội bắt nguồn sâu xa từ sự phát triển của lực lượng sản xuất. . Đó là một quá trình vừa tiến hóa vừa cách mạng phù hợp với các quy luật khách quan. Chính nguyên tắc đó đã chỉ rõ bản chất tồn tại và phát triển của xã hội cũng như động lực của sự phát triển đó. Điều đó trái với quan điểm của các nhà xã hội học phi mácxít (vốn giải thích sự phát triển xã hội là quá trình tiến hóa của các nhân tố tinh thần).

Nguyên tắc hệ thống:

Xã hội học mácxít yêu cầu khi phân tích xã hội phải coi xã hội là một hệ thống hoàn chỉnh, đồng thời phải coi xã hội là một hệ thống tự vận hành và phát triển. Vì là một hệ thống nên xã hội có cấu trúc xã hội cụ thể, trong đó các yếu tố cấu thành xã hội có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Nó là tổng hợp các hình thức hoạt động khác nhau của con người, các quan hệ xã hội, các hình thức cộng đồng người có tính ổn định, hoàn chỉnh và thường xuyên. Theo đó, xã hội học mácxít đã chỉ ra nguyên tắc tiếp cận phân tích hệ thống xã hội từ cái trừu tượng đến cái cụ thể, từ cái chung đến cái riêng và cuối cùng là cốt lõi của xã hội, đó là các quan hệ sản xuất. xã hội và cuối cùng là phương thức sản xuất là cái quyết định mọi mặt và các quá trình của đời sống xã hội.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Các nguyên lý cơ bản của xã hội học Macxit bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Các #nguyên #lý #cơ #bản #của #xã #hội #học #Macxit

Xem thêm bài viết hay:  Điểm qua 10 bản rap hay nhất của chàng rapper điển trai Karik

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button