Giáo DụcMôn tiếng Anh

Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2

Bạn đang xem: Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Cùng nhau tiếp tục ôn tập lại các quy tắc về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ.

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học thêm các dạng đặc biệt về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ mà lần trước chúng ta đang học dở dang.

voh.com.vn-su-hoa-hop-chu-ngu-va-dong-tu

Tìm hiểu về các dạng đặc biệt về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 1. Khi S và V bị ngăn cách bởi một cụm giới từ (prepositional phrase), cụm giới từ này không ảnh hưởng đến S → chia V phù hợp với S

Ex:

The danger (S) of forest fires (prepositional phrase) was mentioned (V) on TV yesterday. (Mối nguy hiểm của các vụ cháy rừng được đề cập trên TV ngày hôm qua.)

 1. Khi có các nhóm từ như: with, together with, along with, accompanied by, as well as, no less than (không ảnh hưởng đến S) →  chia V theo S đứng trước từ trên

Ex:

Tom, with his little brother, are going to the cinema tonight. (Tom cùng em trai mình sẽ đi xem phim vào tối nay.)

 1. Khi S là các đại từ như both, many, a few, several → chia V ở số nhiều

Ex:

Both are beautiful. (Cả hai đều đẹp.)

 1. No + N số ít/ N không đếm được + V ở số ít / No + N số nhiều + V ở số nhiều

Ex:

Nobody is here. (Không có ai ở đây.)

No examples are related to this lesson. (Không có ví dụ nào liên quan đến bài học này.)

 1. None + of the + N số ít/ N không đếm được + V ở số ít/ None + of the + N số nhiều + V ở số nhiều/ V ở số ít

Ex:

None of the evidence has been found. (Không có bằng chứng nào được tìm thấy.)

None of the students have/ has finished the exam yet. (Chưa có học sinh nào hoàn thành bài kiểm tra.)

 1. Cấu trúc ‘not only… but also… ’ → chia V phù hợp với S đứng gần nhất

Ex:

Not only Mary but also her parents are going to the beach. (Không chỉ Mary mà cả ba mẹ cô ấy cũng sẽ đi biển.)

Not only Mary’s parents but also she is going to the beach. (Không chỉ ba mẹ Mary mà cô ấy cũng sẽ đi biển.)

 1. Nếu either/ neither không đi với or/ nor → V ở số ít

Ex:

If either of you takes a vacation now, we will not able to finish the work. (Nếu 1 trong 2 đi du lịch lúc này thì chúng ta sẽ không hoàn thành công việc được.)

 1. Nếu either/ neither đi với or/ nor → V chia phù hợp với S gần nhất

Ex:

Either Tom or his friends are going to the beach today. (Tom hoặc bạn của anh ta sẽ đi ra biển hôm nay.)

 1. Danh từ tập hợp (collective N) như group, committee (hội đồng, ủy ban), family, crowd, class, team, minority (thiểu số),… →  danh từ tập hợp làm S thì V thường ở số ít. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nghĩa của câu, nếu danh từ tập hợp chỉ định từng thành viên riêng việt, hoạt động riêng lẻ → V ở số nhiều

Ex:

Our team is going to win the game. (Đội của chúng tôi sẽ thắng trò chơi này.)

The team have different opinions. (Các thành viên trong nhóm mỗi người một ý.)

 1. Từ ‘majority’
 • Nếu ‘majority’ đứng một mình → V ở số ít
 • Nếu ‘majority’ đi với N số nhiều → V ở số nhiều
 1. A number of + N số nhiều + V ở số nhiều/ The number of + N số nhiều + V ở số ít

Ex:

A number of students are going to the beach today. (Một số học sinh sẽ đi biển vào hôm nay.)

The number of days in a week is seven. (Một tuần có 7 ngày.)

 1. Khi có 2 danh từ trở lên nối với nhau bằng ‘and’ nhưng đứng trước bởi each, very, no → V ở số ít

Ex:

No teacher and no student was present. (Không có giáo viên và học sinh nào có mặt.)

 1. Phân số (fraction)
 • Phân số + N đếm được + V ở số nhiều
 • Phân số + N không đếm được + V ở số ít

Ex:

⅗ (three-fifths) students of this class were from Vietnam. (⅗ học sinh của lớp này đến từ Việt Nam.)

⅗ water of this river pours into the sea. (⅗ lượng nước của dòng sông này chảy ra biển.)

 1. There + V số nhiều + N số nhiều/ There + V số ít + N số ít/ N không đếm được

Ex:

There are 30 students in this class. (Có 30 học sinh trong lớp này.)

There is a book. (Có một quyển sách.)

 1. Phần trăm (percentage)
 • Phần trăm + N số nhiều + V số nhiều
 • Phần trăm + N không đếm được + V số ít
 1. More than one + V ở số ít/ More than two + V ở số nhiều

Ex:

More than one student is from Japan. (Nhiều hơn một học sinh đến từ Nhật.)

More than two students are chosen. (Nhiều hơn 2 học sinh được chọn.)

 1. Mệnh đề ‘that’ → V ở số ít

Ex:

That she failed the exam surprises me. (Cô ấy thi rớt là điều khiến tôi kinh ngạc.)

 1. Các từ chỉ một đàn động vật như:
 • Flock of birds/ sheeps
 • Herd of cattle
 • Pack of dogs
 • School of fish    
 • Pride of lions/ monkeys
 • Gang of cows
 • Fleet of ships

=> tất cả + V ở số ít

Ex:

A school of fish is swimming. (Một đàn cá đang bơi.)

Two schools of fish are swimming. (Hai đàn cá đang bơi.)

Đây là bài tổng hợp tất tần tật về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, các bạn nhớ xem thật kỹ để khi gặp chúng trong các kỳ thi thì điều đó sẽ không làm khó bạn được nữa.

Học nhanh các từ đồng nghĩa thông dụng nhất: Học từ đồng nghĩa chính là cách mở rộng vốn từ hiệu quả nhất giúp cho việc giao tiếp trở nên thuận lợi, dễ dàng nhờ sử dụng các từ ngữ phù hợp, khiến câu văn trở nên lưu loát, rành mạch, trôi …

5 bí quyết học nghe tiếng Anh và các kênh thực hành ngay: Chiến lược luyện nghe luôn luôn có hiệu quả cho dù bạn là người lười biếng đến đâu đi nữa!

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2

Video về Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2

Wiki về Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2

Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2

Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject - Verb Agreement) - Phần 2 - Cùng nhau tiếp tục ôn tập lại các quy tắc về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ.

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học thêm các dạng đặc biệt về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ mà lần trước chúng ta đang học dở dang.

voh.com.vn-su-hoa-hop-chu-ngu-va-dong-tu

Tìm hiểu về các dạng đặc biệt về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 1. Khi S và V bị ngăn cách bởi một cụm giới từ (prepositional phrase), cụm giới từ này không ảnh hưởng đến S → chia V phù hợp với S

Ex:

The danger (S) of forest fires (prepositional phrase) was mentioned (V) on TV yesterday. (Mối nguy hiểm của các vụ cháy rừng được đề cập trên TV ngày hôm qua.)

 1. Khi có các nhóm từ như: with, together with, along with, accompanied by, as well as, no less than (không ảnh hưởng đến S) →  chia V theo S đứng trước từ trên

Ex:

Tom, with his little brother, are going to the cinema tonight. (Tom cùng em trai mình sẽ đi xem phim vào tối nay.)

 1. Khi S là các đại từ như both, many, a few, several → chia V ở số nhiều

Ex:

Both are beautiful. (Cả hai đều đẹp.)

 1. No + N số ít/ N không đếm được + V ở số ít / No + N số nhiều + V ở số nhiều

Ex:

Nobody is here. (Không có ai ở đây.)

No examples are related to this lesson. (Không có ví dụ nào liên quan đến bài học này.)

 1. None + of the + N số ít/ N không đếm được + V ở số ít/ None + of the + N số nhiều + V ở số nhiều/ V ở số ít

Ex:

None of the evidence has been found. (Không có bằng chứng nào được tìm thấy.)

None of the students have/ has finished the exam yet. (Chưa có học sinh nào hoàn thành bài kiểm tra.)

 1. Cấu trúc ‘not only… but also… ’ → chia V phù hợp với S đứng gần nhất

Ex:

Not only Mary but also her parents are going to the beach. (Không chỉ Mary mà cả ba mẹ cô ấy cũng sẽ đi biển.)

Not only Mary’s parents but also she is going to the beach. (Không chỉ ba mẹ Mary mà cô ấy cũng sẽ đi biển.)

 1. Nếu either/ neither không đi với or/ nor → V ở số ít

Ex:

If either of you takes a vacation now, we will not able to finish the work. (Nếu 1 trong 2 đi du lịch lúc này thì chúng ta sẽ không hoàn thành công việc được.)

 1. Nếu either/ neither đi với or/ nor → V chia phù hợp với S gần nhất

Ex:

Either Tom or his friends are going to the beach today. (Tom hoặc bạn của anh ta sẽ đi ra biển hôm nay.)

 1. Danh từ tập hợp (collective N) như group, committee (hội đồng, ủy ban), family, crowd, class, team, minority (thiểu số),... →  danh từ tập hợp làm S thì V thường ở số ít. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nghĩa của câu, nếu danh từ tập hợp chỉ định từng thành viên riêng việt, hoạt động riêng lẻ → V ở số nhiều

Ex:

Our team is going to win the game. (Đội của chúng tôi sẽ thắng trò chơi này.)

The team have different opinions. (Các thành viên trong nhóm mỗi người một ý.)

 1. Từ ‘majority’
 • Nếu ‘majority’ đứng một mình → V ở số ít
 • Nếu ‘majority’ đi với N số nhiều → V ở số nhiều
 1. A number of + N số nhiều + V ở số nhiều/ The number of + N số nhiều + V ở số ít

Ex:

A number of students are going to the beach today. (Một số học sinh sẽ đi biển vào hôm nay.)

The number of days in a week is seven. (Một tuần có 7 ngày.)

 1. Khi có 2 danh từ trở lên nối với nhau bằng ‘and’ nhưng đứng trước bởi each, very, no → V ở số ít

Ex:

No teacher and no student was present. (Không có giáo viên và học sinh nào có mặt.)

 1. Phân số (fraction)
 • Phân số + N đếm được + V ở số nhiều
 • Phân số + N không đếm được + V ở số ít

Ex:

⅗ (three-fifths) students of this class were from Vietnam. (⅗ học sinh của lớp này đến từ Việt Nam.)

⅗ water of this river pours into the sea. (⅗ lượng nước của dòng sông này chảy ra biển.)

 1. There + V số nhiều + N số nhiều/ There + V số ít + N số ít/ N không đếm được

Ex:

There are 30 students in this class. (Có 30 học sinh trong lớp này.)

There is a book. (Có một quyển sách.)

 1. Phần trăm (percentage)
 • Phần trăm + N số nhiều + V số nhiều
 • Phần trăm + N không đếm được + V số ít
 1. More than one + V ở số ít/ More than two + V ở số nhiều

Ex:

More than one student is from Japan. (Nhiều hơn một học sinh đến từ Nhật.)

More than two students are chosen. (Nhiều hơn 2 học sinh được chọn.)

 1. Mệnh đề ‘that’ → V ở số ít

Ex:

That she failed the exam surprises me. (Cô ấy thi rớt là điều khiến tôi kinh ngạc.)

 1. Các từ chỉ một đàn động vật như:
 • Flock of birds/ sheeps
 • Herd of cattle
 • Pack of dogs
 • School of fish    
 • Pride of lions/ monkeys
 • Gang of cows
 • Fleet of ships

=> tất cả + V ở số ít

Ex:

A school of fish is swimming. (Một đàn cá đang bơi.)

Two schools of fish are swimming. (Hai đàn cá đang bơi.)

Đây là bài tổng hợp tất tần tật về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, các bạn nhớ xem thật kỹ để khi gặp chúng trong các kỳ thi thì điều đó sẽ không làm khó bạn được nữa.

Học nhanh các từ đồng nghĩa thông dụng nhất: Học từ đồng nghĩa chính là cách mở rộng vốn từ hiệu quả nhất giúp cho việc giao tiếp trở nên thuận lợi, dễ dàng nhờ sử dụng các từ ngữ phù hợp, khiến câu văn trở nên lưu loát, rành mạch, trôi ...

5 bí quyết học nghe tiếng Anh và các kênh thực hành ngay: Chiến lược luyện nghe luôn luôn có hiệu quả cho dù bạn là người lười biếng đến đâu đi nữa!

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Cách #chia #động #từ #số #ít #số #nhiều #theo #chủ #ngữ #Subject #Verb #Agreement #Phần

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button