Giáo Dục

Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau

Chứng minh hai vectơ vuông góc, chứng minh hai vectơ bằng nhau các em đã được học trong chương trình Hình học lớp 10. Nhằm giúp quý thầy cô có thêm nguồn tư liệu quý giá phục vụ quá trình giảng dạy của mình và giúp các em Học sinh nắm rõ hơn cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau trường ĐH KD & CN Hà Nội chia sẻ bài viết dưới đây.

I. CÁCH CUNG CẤP HAI Vectơ ĐÚNG

Phương pháp 1: Sử dụng định nghĩa

Nếu Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10


sau đó hai vectơ Công thức, cách tính góc giữa hai vectơ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau, ký hiệu Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Phương pháp 2: Sử dụng thuộc tính của sản phẩm chấm và áp dụng trong hệ tọa độ

Cho Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.


Sau đó:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Tìm k để hai vectơ Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau.

MỘT. k = 20

B. k = -20

C. k = -40

D. k = 40

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho phép phủ quyết Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10= (9; 3). Vectơ nào sau đây không vuông góc với vectơ.? Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Hướng dẫn giải pháp:

Kiểm tra các sản phẩm vô hướng Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10nếu bất kỳ câu trả lời nào cho kết quả khác 0, thì kết luận rằng vectơ không vuông góc với Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 3: Cho hai vectơ Công thức, cách tính góc giữa hai vectơ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau và Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Chứng minh hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 4: Cho tứ giác ABCD có Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Chứng minh hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 5: Cho ABC là tam giác vuông tại A với AB = a, AC = 2a. Gọi M là trung điểm BC và điểm D bất kỳ trên cạnh AC. Tính AD theo a sao cho BD ⊥ AM.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

II. CÁCH CUNG CẤP HAI Vectơ EQUAL

Như vậy các bạn vừa được học cách chứng minh hai vectơ vuông góc và cách chứng minh hai vectơ bằng nhau. Hi vọng, đây sẽ là nguồn tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc dạy và học ngày càng tốt hơn. Xem thêm chủ đề tích chấm của hai vectơ tại liên kết này!

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Kiến thức chung

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

Video về Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

Wiki về Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay -

Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau

Chứng minh hai vectơ vuông góc, chứng minh hai vectơ bằng nhau các em đã được học trong chương trình Hình học lớp 10. Nhằm giúp quý thầy cô có thêm nguồn tư liệu quý giá phục vụ quá trình giảng dạy của mình và giúp các em Học sinh nắm rõ hơn cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau trường ĐH KD & CN Hà Nội chia sẻ bài viết dưới đây.

I. CÁCH CUNG CẤP HAI Vectơ ĐÚNG

Phương pháp 1: Sử dụng định nghĩa

Nếu Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10


sau đó hai vectơ Công thức, cách tính góc giữa hai vectơ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau, ký hiệu Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Phương pháp 2: Sử dụng thuộc tính của sản phẩm chấm và áp dụng trong hệ tọa độ

Cho Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.


Sau đó:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Tìm k để hai vectơ Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau.

MỘT. k = 20

B. k = -20

C. k = -40

D. k = 40

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho phép phủ quyết Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10= (9; 3). Vectơ nào sau đây không vuông góc với vectơ.? Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Hướng dẫn giải pháp:

Kiểm tra các sản phẩm vô hướng Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10nếu bất kỳ câu trả lời nào cho kết quả khác 0, thì kết luận rằng vectơ không vuông góc với Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 3: Cho hai vectơ Công thức, cách tính góc giữa hai vectơ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau và Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Chứng minh hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 4: Cho tứ giác ABCD có Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Chứng minh hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 5: Cho ABC là tam giác vuông tại A với AB = a, AC = 2a. Gọi M là trung điểm BC và điểm D bất kỳ trên cạnh AC. Tính AD theo a sao cho BD ⊥ AM.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

II. CÁCH CUNG CẤP HAI Vectơ EQUAL

Như vậy các bạn vừa được học cách chứng minh hai vectơ vuông góc và cách chứng minh hai vectơ bằng nhau. Hi vọng, đây sẽ là nguồn tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc dạy và học ngày càng tốt hơn. Xem thêm chủ đề tích chấm của hai vectơ tại liên kết này!

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Kiến thức chung

[rule_{ruleNumber}]

Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau

Chứng minh hai vectơ vuông góc, chứng minh hai vectơ bằng nhau các em đã được học trong chương trình Hình học lớp 10. Nhằm giúp quý thầy cô có thêm nguồn tư liệu quý giá phục vụ quá trình giảng dạy của mình và giúp các em Học sinh nắm rõ hơn cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau trường ĐH KD & CN Hà Nội chia sẻ bài viết dưới đây.

I. CÁCH CUNG CẤP HAI Vectơ ĐÚNG

Phương pháp 1: Sử dụng định nghĩa

Nếu Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10


sau đó hai vectơ Công thức, cách tính góc giữa hai vectơ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau, ký hiệu Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Phương pháp 2: Sử dụng thuộc tính của sản phẩm chấm và áp dụng trong hệ tọa độ

Cho Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.


Sau đó:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Tìm k để hai vectơ Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau.

MỘT. k = 20

B. k = -20

C. k = -40

D. k = 40

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho phép phủ quyết Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10= (9; 3). Vectơ nào sau đây không vuông góc với vectơ.? Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Hướng dẫn giải pháp:

Kiểm tra các sản phẩm vô hướng Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10nếu bất kỳ câu trả lời nào cho kết quả khác 0, thì kết luận rằng vectơ không vuông góc với Cách tính độ dài vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10.

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 3: Cho hai vectơ Công thức, cách tính góc giữa hai vectơ cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau và Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Chứng minh hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 4: Cho tứ giác ABCD có Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10. Chứng minh hai vectơ Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10 vuông góc.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Ví dụ 5: Cho ABC là tam giác vuông tại A với AB = a, AC = 2a. Gọi M là trung điểm BC và điểm D bất kỳ trên cạnh AC. Tính AD theo a sao cho BD ⊥ AM.

Hướng dẫn giải pháp:

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

Cách chứng minh Hai vectơ vuông góc cực hay và chi tiết - Toán lớp 10

II. CÁCH CUNG CẤP HAI Vectơ EQUAL

Như vậy các bạn vừa được học cách chứng minh hai vectơ vuông góc và cách chứng minh hai vectơ bằng nhau. Hi vọng, đây sẽ là nguồn tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc dạy và học ngày càng tốt hơn. Xem thêm chủ đề tích chấm của hai vectơ tại liên kết này!

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Kiến thức chung

Bạn thấy bài viết Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cách #chứng #minh #hai #vectơ #vuông #góc #và #bằng #nhau #cực #hay

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button