Giáo Dục

Cách nhận xét biểu đồ đường

Định dạng biểu đồ đường (đồ thị)

Là loại biểu đồ thường được sử dụng để vẽ biểu đồ sự thay đổi của các đại lượng địa lý khi số năm là nhiều và tương đối liên tục, hoặc để thể hiện tốc độ phát triển của một hoặc nhiều đại lượng địa lý có cùng đơn vị hoặc tương tự nhau. Sự khác biệt.

Dấu nhận dạng biểu đồ đường

Biểu đồ đường thể hiện tiến trình phát triển, động thái phát triển của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng nên dấu hiệu nhận biết biểu đồ đường rất đơn giản:

 • Thường xuất hiện cụm từ: phát triển, tốc độ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng.
 • Mốc thời gian:> = 4 năm.

Đơn vị: xử lý dữ liệu theo%, rất ít trường hợp vẽ dữ liệu thô (chưa xử lý).

Các bước vẽ biểu đồ đường

– Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ vuông góc (trục tung thể hiện kích thước của các đối tượng như số lượng người, sản lượng, tỷ lệ phần trăm .. và trục hoành thể hiện thời gian)

– Bước 2: Xác định tỷ lệ thích hợp ở cả hai trục (chú ý tương quan giữa độ cao của trục tung và độ dài của trục hoành để biểu đồ trực quan và thẩm mỹ)

– Bước 3: Dựa vào số liệu của bài toán và tỷ lệ xác định để tính toán đánh giá tọa độ của các mốc trên 2 trục. Khi đánh dấu các năm trên trục hoành cần chú ý đến tỷ lệ (cần đúng tỷ lệ đã cho). Khi năm đầu tiên nằm trên trục tung


– Bước 4: Hoàn thiện bản đồ (ghi số liệu trên bản đồ, nếu dùng ký hiệu thì phần chú thích cuối cùng thì ta ghi tên biểu đồ)

Ghi chú :

+ Nếu vẽ từ 2 dòng trở lên cùng một đơn vị thì mỗi dòng cần dùng một ký hiệu riêng và chú giải kèm theo.

+ Nếu vẽ 2 đoạn thẳng có các đơn vị khác nhau thì vẽ 2 trục tung ở hai bên biểu đồ, mỗi trục biểu thị 1 đơn vị.

+ Nếu phải vẽ nhiều dòng mà số liệu đã cho ở các đơn vị khác nhau thì phải tính toán để chuyển từ số liệu thô (số liệu tuyệt đối theo các đơn vị khác nhau) sang số liệu tinh (số liệu tương đối). , với cùng đơn vị là%). Chúng tôi thường lấy số liệu của năm đầu tiên là tương ứng với 100%, số liệu của các năm sau là tỷ lệ phần trăm so với năm đầu tiên. Sau đó, chúng tôi sẽ vẽ đường

Biểu đồ đường là biểu đồ thường được sử dụng để vẽ biểu đồ sự thay đổi của các đại lượng địa lý khi số năm lớn và tương đối liên tục, hoặc để thể hiện tốc độ tăng trưởng.

Các loại biểu đồ đường:

– Nhập có một hoặc nhiều dòng được vẽ theo giá trị tuyệt đối.

– Gõ với một hoặc nhiều dòng được vẽ có giá trị tương đối.

– Công thức tính biểu đồ đường

Tốc độ tăng trưởng = Giá trị năm sau / Giá trị năm gốc x 100% (Năm gốc là năm lấy mốc 100%).

Cách nhận xét về biểu đồ đường

Phiên bản instance của một đối tượng:

– So sánh số liệu đầu năm và năm trước trong bảng số liệu để trả lời câu hỏi: tăng hay giảm đối tượng học? Nếu tăng (giảm) thì tăng (giảm) bao nhiêu? (trừ dữ liệu của năm đầu tiên với dữ liệu của năm trước hoặc chia nó thành nhiều lần tùy ý)

– Xem đường cong lên (tăng) có liên tục hay không? (lưu ý năm nào không liên tục)

– Hai trường hợp

+ nếu liên tục, cho biết pha nào tăng nhanh và pha nào tăng chậm

+ nếu không liên tục: thì năm nào không còn liên tục

– Một số giải thích cho chủ đề, giải thích những năm không liên tục.

Trong trường hợp cột có hai hoặc nhiều dòng

– Ta nhận xét từng dòng như trên theo đúng thứ tự của bảng số liệu cho: đường a trước, đường b rồi đến đường c, d

– Sau đó, ta tiến hành so sánh, tìm mối liên hệ giữa các đồ thị.

Kết luận và giải thích.

Một số lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ đường

– Các yếu tố chính trên biểu đồ

 • Thiếu dữ liệu về đường, thiếu đơn vị trên trục dọc và trục ngang.
 • Thiếu số 0 ở gốc.
 • Phân chia sai năm trên trục hoành, sai tỷ lệ trên trục tung.

– Các yếu tố phụ bên ngoài biểu đồ: thiếu tên biểu đồ hoặc bảng chú giải.

– Mốc thời gian đầu tiên không gắn với trục tung, sử dụng các đường cong để nối một đối tượng với các giá trị khác nhau.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách nhận xét biểu đồ đường

Video về Cách nhận xét biểu đồ đường

Wiki về Cách nhận xét biểu đồ đường

Cách nhận xét biểu đồ đường

Cách nhận xét biểu đồ đường -

Định dạng biểu đồ đường (đồ thị)

Là loại biểu đồ thường được sử dụng để vẽ biểu đồ sự thay đổi của các đại lượng địa lý khi số năm là nhiều và tương đối liên tục, hoặc để thể hiện tốc độ phát triển của một hoặc nhiều đại lượng địa lý có cùng đơn vị hoặc tương tự nhau. Sự khác biệt.

Dấu nhận dạng biểu đồ đường

Biểu đồ đường thể hiện tiến trình phát triển, động thái phát triển của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng nên dấu hiệu nhận biết biểu đồ đường rất đơn giản:

 • Thường xuất hiện cụm từ: phát triển, tốc độ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng.
 • Mốc thời gian:> = 4 năm.

Đơn vị: xử lý dữ liệu theo%, rất ít trường hợp vẽ dữ liệu thô (chưa xử lý).

Các bước vẽ biểu đồ đường

- Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ vuông góc (trục tung thể hiện kích thước của các đối tượng như số lượng người, sản lượng, tỷ lệ phần trăm .. và trục hoành thể hiện thời gian)

- Bước 2: Xác định tỷ lệ thích hợp ở cả hai trục (chú ý tương quan giữa độ cao của trục tung và độ dài của trục hoành để biểu đồ trực quan và thẩm mỹ)

- Bước 3: Dựa vào số liệu của bài toán và tỷ lệ xác định để tính toán đánh giá tọa độ của các mốc trên 2 trục. Khi đánh dấu các năm trên trục hoành cần chú ý đến tỷ lệ (cần đúng tỷ lệ đã cho). Khi năm đầu tiên nằm trên trục tung


- Bước 4: Hoàn thiện bản đồ (ghi số liệu trên bản đồ, nếu dùng ký hiệu thì phần chú thích cuối cùng thì ta ghi tên biểu đồ)

Ghi chú :

+ Nếu vẽ từ 2 dòng trở lên cùng một đơn vị thì mỗi dòng cần dùng một ký hiệu riêng và chú giải kèm theo.

+ Nếu vẽ 2 đoạn thẳng có các đơn vị khác nhau thì vẽ 2 trục tung ở hai bên biểu đồ, mỗi trục biểu thị 1 đơn vị.

+ Nếu phải vẽ nhiều dòng mà số liệu đã cho ở các đơn vị khác nhau thì phải tính toán để chuyển từ số liệu thô (số liệu tuyệt đối theo các đơn vị khác nhau) sang số liệu tinh (số liệu tương đối). , với cùng đơn vị là%). Chúng tôi thường lấy số liệu của năm đầu tiên là tương ứng với 100%, số liệu của các năm sau là tỷ lệ phần trăm so với năm đầu tiên. Sau đó, chúng tôi sẽ vẽ đường

Biểu đồ đường là biểu đồ thường được sử dụng để vẽ biểu đồ sự thay đổi của các đại lượng địa lý khi số năm lớn và tương đối liên tục, hoặc để thể hiện tốc độ tăng trưởng.

Các loại biểu đồ đường:

- Nhập có một hoặc nhiều dòng được vẽ theo giá trị tuyệt đối.

- Gõ với một hoặc nhiều dòng được vẽ có giá trị tương đối.

- Công thức tính biểu đồ đường

Tốc độ tăng trưởng = Giá trị năm sau / Giá trị năm gốc x 100% (Năm gốc là năm lấy mốc 100%).

Cách nhận xét về biểu đồ đường

Phiên bản instance của một đối tượng:

- So sánh số liệu đầu năm và năm trước trong bảng số liệu để trả lời câu hỏi: tăng hay giảm đối tượng học? Nếu tăng (giảm) thì tăng (giảm) bao nhiêu? (trừ dữ liệu của năm đầu tiên với dữ liệu của năm trước hoặc chia nó thành nhiều lần tùy ý)

- Xem đường cong lên (tăng) có liên tục hay không? (lưu ý năm nào không liên tục)

- Hai trường hợp

+ nếu liên tục, cho biết pha nào tăng nhanh và pha nào tăng chậm

+ nếu không liên tục: thì năm nào không còn liên tục

- Một số giải thích cho chủ đề, giải thích những năm không liên tục.

Trong trường hợp cột có hai hoặc nhiều dòng

- Ta nhận xét từng dòng như trên theo đúng thứ tự của bảng số liệu cho: đường a trước, đường b rồi đến đường c, d

- Sau đó, ta tiến hành so sánh, tìm mối liên hệ giữa các đồ thị.

Kết luận và giải thích.

Một số lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ đường

- Các yếu tố chính trên biểu đồ

 • Thiếu dữ liệu về đường, thiếu đơn vị trên trục dọc và trục ngang.
 • Thiếu số 0 ở gốc.
 • Phân chia sai năm trên trục hoành, sai tỷ lệ trên trục tung.

- Các yếu tố phụ bên ngoài biểu đồ: thiếu tên biểu đồ hoặc bảng chú giải.

- Mốc thời gian đầu tiên không gắn với trục tung, sử dụng các đường cong để nối một đối tượng với các giá trị khác nhau.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Định dạng biểu đồ đường (đồ thị)

Là loại biểu đồ thường được sử dụng để vẽ biểu đồ sự thay đổi của các đại lượng địa lý khi số năm là nhiều và tương đối liên tục, hoặc để thể hiện tốc độ phát triển của một hoặc nhiều đại lượng địa lý có cùng đơn vị hoặc tương tự nhau. Sự khác biệt.

Dấu nhận dạng biểu đồ đường

Biểu đồ đường thể hiện tiến trình phát triển, động thái phát triển của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng nên dấu hiệu nhận biết biểu đồ đường rất đơn giản:

 • Thường xuất hiện cụm từ: phát triển, tốc độ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng.
 • Mốc thời gian:> = 4 năm.

Đơn vị: xử lý dữ liệu theo%, rất ít trường hợp vẽ dữ liệu thô (chưa xử lý).

Các bước vẽ biểu đồ đường

– Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ vuông góc (trục tung thể hiện kích thước của các đối tượng như số lượng người, sản lượng, tỷ lệ phần trăm .. và trục hoành thể hiện thời gian)

– Bước 2: Xác định tỷ lệ thích hợp ở cả hai trục (chú ý tương quan giữa độ cao của trục tung và độ dài của trục hoành để biểu đồ trực quan và thẩm mỹ)

– Bước 3: Dựa vào số liệu của bài toán và tỷ lệ xác định để tính toán đánh giá tọa độ của các mốc trên 2 trục. Khi đánh dấu các năm trên trục hoành cần chú ý đến tỷ lệ (cần đúng tỷ lệ đã cho). Khi năm đầu tiên nằm trên trục tung


– Bước 4: Hoàn thiện bản đồ (ghi số liệu trên bản đồ, nếu dùng ký hiệu thì phần chú thích cuối cùng thì ta ghi tên biểu đồ)

Ghi chú :

+ Nếu vẽ từ 2 dòng trở lên cùng một đơn vị thì mỗi dòng cần dùng một ký hiệu riêng và chú giải kèm theo.

+ Nếu vẽ 2 đoạn thẳng có các đơn vị khác nhau thì vẽ 2 trục tung ở hai bên biểu đồ, mỗi trục biểu thị 1 đơn vị.

+ Nếu phải vẽ nhiều dòng mà số liệu đã cho ở các đơn vị khác nhau thì phải tính toán để chuyển từ số liệu thô (số liệu tuyệt đối theo các đơn vị khác nhau) sang số liệu tinh (số liệu tương đối). , với cùng đơn vị là%). Chúng tôi thường lấy số liệu của năm đầu tiên là tương ứng với 100%, số liệu của các năm sau là tỷ lệ phần trăm so với năm đầu tiên. Sau đó, chúng tôi sẽ vẽ đường

Biểu đồ đường là biểu đồ thường được sử dụng để vẽ biểu đồ sự thay đổi của các đại lượng địa lý khi số năm lớn và tương đối liên tục, hoặc để thể hiện tốc độ tăng trưởng.

Các loại biểu đồ đường:

– Nhập có một hoặc nhiều dòng được vẽ theo giá trị tuyệt đối.

– Gõ với một hoặc nhiều dòng được vẽ có giá trị tương đối.

– Công thức tính biểu đồ đường

Tốc độ tăng trưởng = Giá trị năm sau / Giá trị năm gốc x 100% (Năm gốc là năm lấy mốc 100%).

Cách nhận xét về biểu đồ đường

Phiên bản instance của một đối tượng:

– So sánh số liệu đầu năm và năm trước trong bảng số liệu để trả lời câu hỏi: tăng hay giảm đối tượng học? Nếu tăng (giảm) thì tăng (giảm) bao nhiêu? (trừ dữ liệu của năm đầu tiên với dữ liệu của năm trước hoặc chia nó thành nhiều lần tùy ý)

– Xem đường cong lên (tăng) có liên tục hay không? (lưu ý năm nào không liên tục)

– Hai trường hợp

+ nếu liên tục, cho biết pha nào tăng nhanh và pha nào tăng chậm

+ nếu không liên tục: thì năm nào không còn liên tục

– Một số giải thích cho chủ đề, giải thích những năm không liên tục.

Trong trường hợp cột có hai hoặc nhiều dòng

– Ta nhận xét từng dòng như trên theo đúng thứ tự của bảng số liệu cho: đường a trước, đường b rồi đến đường c, d

– Sau đó, ta tiến hành so sánh, tìm mối liên hệ giữa các đồ thị.

Kết luận và giải thích.

Một số lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ đường

– Các yếu tố chính trên biểu đồ

 • Thiếu dữ liệu về đường, thiếu đơn vị trên trục dọc và trục ngang.
 • Thiếu số 0 ở gốc.
 • Phân chia sai năm trên trục hoành, sai tỷ lệ trên trục tung.

– Các yếu tố phụ bên ngoài biểu đồ: thiếu tên biểu đồ hoặc bảng chú giải.

– Mốc thời gian đầu tiên không gắn với trục tung, sử dụng các đường cong để nối một đối tượng với các giá trị khác nhau.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Bạn thấy bài viết Cách nhận xét biểu đồ đường có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách nhận xét biểu đồ đường bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cách #nhận #xét #biểu #đồ #đường

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button