Giáo DụcLà gì?Môn tiếng Anh

Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh

Bạn đang xem: Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

( ĐH KD & CN Hà Nội ) – Khi sử dụng so sánh hơn và nhất của tính từ và trạng từ, chúng ta cần phải biết tính từ và trạng từ đó được phân loại như thế nào để có thể sử dụng đúng hình thức so sánh.

TÍNH TỪ:

 1. Tính từ bất quy tắc:

Tính từu bất quy tắc: là những tính từ mà dang so sánh hơn và so sánh nhất của nó không được hình thành theo quy tắc.

Hình thức nguyên dạng

Hình thức so sánh hơn

Hình thức so sánh nhất

good / well

better

the best

bad

worse

the worst

old

older / elder

the oldest / the eldest

many / much / a lot of / lots of

more

the most

little

less

the least

far

farther / further

the farthest / the furthest

 1. Tính từ ngắn:

Tính từ ngắn: là những tính từ có 1 trong những đặc điểm sau:

Tính từ có 1 âm

E.g.: 

 • big (to lớn)
 • small (nhỏ)
 • thin (ốm, gầy)
 • fat (mập, béo)
 • high (cao)
 • low (thấp)

Tính từ có 2 âm và có tận cùng là 1 trong những đuôi sau: -Y, -LE, -ER, -OW

E.g.: 

 • happy (hạnh phúc)
 • pretty (đẹp)
 • simple (đơn giản)
 • slender (thon gọn)
 • narrow (chật hẹp)
 • shallow (cạn)

Tính từ: quiet (yên lặng)

voh.com.vn-phan-loai-tinh-tu-va-trang-tu-0

 1. Tính từ dài:

Tính từ dài: là những tính từ có 1 trong những đặc điểm sau:

Tính từ có 2 âm và không có các tận cùng sau: -Y, -LE, -ER, -OW

E.g.: 

 • useful (hữu ích)
 • recent (gần đây)
 • severe (nghiêm trọng)
 • usual (thông thường)
 • crucial (quan trọng)

Tính từ có từ 3 âm trở lên

E.g.:

 • intelligent (thông minh)
 • suitable (phù hợp)
 • wonderful (tuyệt vời)
 • significant (quan trọng, đáng kể)
 • popular (phổ biến)

Tính từ có hình thức của phân từ (V-ing hoặc V3/-ed)

E.g.:

 • bored (cảm thấy buồn chán)
 • hurt (cảm thấy đau)
 • interesting (thú vị)
 • ….

TRẠNG TỪ:

 1. Trạng từ bất quy tắc:

Trạng từ bất quy tắc: là những trạng từ mà dang so sánh hơn và so sánh nhất của nó không được hình thành theo quy tắc.

Hình thức nguyên dạng

Hình thức so sánh hơn

Hình thức so sánh nhất

well

better

best

badly

worse

worst

much / a lot

more

most

little

less

least

far

farther / further

farthest / furthest

 1. Trạng từ ngắn:

Trạng từ ngắn: là những trạng từ có 1 trong những đặc điểm sau:

Trạng từ có 1 âm:

E.g.:

 • late (trễ)
 • hard (vất vả)
 • fast (nhanh)
 • high (cao)
 • low (thấp)

Trạng từ: early (sớm)

 1. Trạng từ dài:

Trạng từ dài: là những trạng từ có 1 trong những đặc điểm sau:

Trạng từ có từ 2 âm trở lên

E.g.:

 • quickly (nhanh)
 • easily (dễ dàng)
 • carefully (cẩn thận)
 • considerably (nhiều, đáng kể)
 • beautifully (đẹp, hay)

Trên đây là các phân loại tính từ và trạng từ để sử dụng trong so sánh. Các bạn hãy nắm thật kĩ cách phân loại để có thể sử dụng đúng từ khi so sánh nhé.

Nội dung được thực hiện bởi Ms. Ngọc Ruby –  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
Địa chỉ:
 134 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
Số điện thoại: 0909 861 911 
Email: [email protected] 

Đại từ là gì? Hiểu rõ về 7 loại đại từ trong tiếng Anh: Hiểu rõ về 7 loại đại từ: Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ phản thân, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ tương hỗ.

Tìm hiểu từ A đến Z khái niệm và cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh: Tìm hiểu về tất cả các kiểu trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn, tần suất, mức độ, nghi vấn, quan hệ, cách thức,…

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh

Video về Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh

Wiki về Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh

Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh

Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh - ( ĐH KD & CN Hà Nội ) - Khi sử dụng so sánh hơn và nhất của tính từ và trạng từ, chúng ta cần phải biết tính từ và trạng từ đó được phân loại như thế nào để có thể sử dụng đúng hình thức so sánh.

TÍNH TỪ:

 1. Tính từ bất quy tắc:

Tính từu bất quy tắc: là những tính từ mà dang so sánh hơn và so sánh nhất của nó không được hình thành theo quy tắc.

Hình thức nguyên dạng

Hình thức so sánh hơn

Hình thức so sánh nhất

good / well

better

the best

bad

worse

the worst

old

older / elder

the oldest / the eldest

many / much / a lot of / lots of

more

the most

little

less

the least

far

farther / further

the farthest / the furthest

 1. Tính từ ngắn:

Tính từ ngắn: là những tính từ có 1 trong những đặc điểm sau:

Tính từ có 1 âm

E.g.: 

 • big (to lớn)
 • small (nhỏ)
 • thin (ốm, gầy)
 • fat (mập, béo)
 • high (cao)
 • low (thấp)

Tính từ có 2 âm và có tận cùng là 1 trong những đuôi sau: -Y, -LE, -ER, -OW

E.g.: 

 • happy (hạnh phúc)
 • pretty (đẹp)
 • simple (đơn giản)
 • slender (thon gọn)
 • narrow (chật hẹp)
 • shallow (cạn)

Tính từ: quiet (yên lặng)

voh.com.vn-phan-loai-tinh-tu-va-trang-tu-0

 1. Tính từ dài:

Tính từ dài: là những tính từ có 1 trong những đặc điểm sau:

Tính từ có 2 âm và không có các tận cùng sau: -Y, -LE, -ER, -OW

E.g.: 

 • useful (hữu ích)
 • recent (gần đây)
 • severe (nghiêm trọng)
 • usual (thông thường)
 • crucial (quan trọng)

Tính từ có từ 3 âm trở lên

E.g.:

 • intelligent (thông minh)
 • suitable (phù hợp)
 • wonderful (tuyệt vời)
 • significant (quan trọng, đáng kể)
 • popular (phổ biến)

Tính từ có hình thức của phân từ (V-ing hoặc V3/-ed)

E.g.:

 • bored (cảm thấy buồn chán)
 • hurt (cảm thấy đau)
 • interesting (thú vị)
 • ....

TRẠNG TỪ:

 1. Trạng từ bất quy tắc:

Trạng từ bất quy tắc: là những trạng từ mà dang so sánh hơn và so sánh nhất của nó không được hình thành theo quy tắc.

Hình thức nguyên dạng

Hình thức so sánh hơn

Hình thức so sánh nhất

well

better

best

badly

worse

worst

much / a lot

more

most

little

less

least

far

farther / further

farthest / furthest

 1. Trạng từ ngắn:

Trạng từ ngắn: là những trạng từ có 1 trong những đặc điểm sau:

Trạng từ có 1 âm:

E.g.:

 • late (trễ)
 • hard (vất vả)
 • fast (nhanh)
 • high (cao)
 • low (thấp)

Trạng từ: early (sớm)

 1. Trạng từ dài:

Trạng từ dài: là những trạng từ có 1 trong những đặc điểm sau:

Trạng từ có từ 2 âm trở lên

E.g.:

 • quickly (nhanh)
 • easily (dễ dàng)
 • carefully (cẩn thận)
 • considerably (nhiều, đáng kể)
 • beautifully (đẹp, hay)

Trên đây là các phân loại tính từ và trạng từ để sử dụng trong so sánh. Các bạn hãy nắm thật kĩ cách phân loại để có thể sử dụng đúng từ khi so sánh nhé.

Nội dung được thực hiện bởi Ms. Ngọc Ruby -  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
Địa chỉ:
 134 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
Số điện thoại: 0909 861 911 
Email: [email protected] 

Đại từ là gì? Hiểu rõ về 7 loại đại từ trong tiếng Anh: Hiểu rõ về 7 loại đại từ: Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ phản thân, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ tương hỗ.

Tìm hiểu từ A đến Z khái niệm và cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh: Tìm hiểu về tất cả các kiểu trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn, tần suất, mức độ, nghi vấn, quan hệ, cách thức,...

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách phân loại tính từ và trạng từ trong so sánh bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Cách #phân #loại #tính #từ #và #trạng #từ #trong #sánh

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button