Giáo Dục

Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

Bạn đang xem: Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Google Classroom là một ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng Google Lớp học để đăng nội dung và chia sẻ các bài học trực tuyến với học sinh. Dưới đây là các chi tiết từng bước.

Nếu giáo viên cho phép, học sinh có thể giao tiếp với bạn học của mình trên trang Luồng bằng các bài đăng, nhận xét và trả lời.

 • Bài đăng là thông báo hoặc câu hỏi mà bạn thêm vào trang Luồng của lớp học. Ví dụ: Khi nào thì lớp mình đi bảo tàng?
 • Một bình luận là một phản hồi cho một bài viết hoặc bình luận khác. Ví dụ: Chúng tôi sẽ đến viện bảo tàng vào thứ Sáu tới.
 • Trả lời là phản hồi cho nhận xét của ai đó nhắc đến tên bạn: Ví dụ: “tên bạn bè” Cảm ơn bạn!

Không phải tất cả giáo viên đều cho phép bạn đăng hoặc nhận xét trên trang Luồng.

Bạn đang xem: Cách tạo bài đăng để chia sẻ với bạn học trên Google Classroom

Lưu ý: Nếu không muốn đăng trên trang Luồng, bạn có thể gửi nhận xét riêng cho giáo viên của mình để hỏi về bài tập hoặc câu hỏi.

 • Tải xuống Google Lớp học
 • Google Lớp học cho Android
 • Google Lớp học cho iOS

Ứng dụng lớp học trực tuyến Google ClassroomỨng dụng lớp học trực tuyến Google Classroom

Cách tạo bài đăng để chia sẻ với bạn cùng lớp trên Google Lớp học cho máy tính

Tạo bài đăng trên trang Luồng

 • Đăng nhập vào Google Lớp học.
 • Nhấp vào sơ đồ lớp.
 • Trên trang Luồng, bấm vào trường Chia sẻ nội dung nào đó với lớp học của bạn. (Lưu ý: Nếu bạn không thấy trường này, giáo viên của bạn không cho phép bạn gửi bài).

Tạo bài đăng trên trang LuồngTạo bài đăng trên trang Luồng

 • Nhập những gì bạn muốn nói và Đăng.

Thêm hình ảnh, tệp, video hoặc liên kết vào bài đăng của bạn

Người dùng có thể đính kèm vào bài đăng hình ảnh, tệp, mục Google Drive, video YouTube hoặc liên kết liên kết.

 • Tạo một bài viết như trên, nhưng không nhấn xuất bản.
 • Đính kèm một mục vào một bài viết:
Loại tệp đính kèm Đang làm
Hình ảnh hoặc tập tin
 1. Nhấp vào biểu tượng Đính kèm.
 2. Kéo tệp vào để đính kèm hoặc chọn tệp từ máy tính của bạn.
 3. Nhấp vào Tải lên.
Lái xe
 1. Nhấp vào Drive và chọn tệp của bạn.
 2. Nhấp vào Thêm.
YouTube

Tìm kiếm video:

 1. Nhập từ khóa và nhấp vào Tìm kiếm.
 2. Nhấp vào video > Khác.

Đính kèm link video:

 1. Nhấp vào URL và nhập URL.
 2. Nhấp vào Thêm.
liên kết
 1. Nhấp vào biểu tượng liên kết và nhập URL
 2. Nhấp vào Thêm liên kết.

3. Nhấp vào Đăng.

Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo không có quyền đính kèm tệp, hãy nhấp vào Sao chép. Lớp học sẽ tạo một bản sao để đính kèm vào bài đăng của bạn và lưu vào thư mục Drive của lớp.

Chỉnh sửa bài

Bạn có thể chỉnh sửa thông báo hoặc bài đăng trên Google Lớp học bất kỳ lúc nào. Nếu bạn đã đăng nó lên nhiều hơn một lớp, bạn sẽ phải chỉnh sửa từng bài một trong lớp tương ứng.

Nhấp vào nút Thêm trong bài viết. Đây cũng là nơi bạn có thể xóa thông báo hoặc sao chép liên kết để gửi trực tiếp cho người khác. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc sao chép URL cho bài tập, câu hỏi và tài liệu theo cách này.

Chỉnh sửa thông báo trên Google Lớp học

 1. Chọn Chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào để lưu.

Đưa bài viết lên đầu

Mọi thứ trên Google Lớp học được liệt kê theo thứ tự thời gian. Không giống như trang Bài tập trên lớp cho phép bạn tự do nhấp và kéo để sắp xếp mọi thứ theo ý muốn, tùy chọn duy nhất có sẵn trong Lớp học – Luồng là chuyển bài viết lên đầu.

 1. Nhấp vào nút Thêm cho bài đăng bạn muốn di chuyển.
 2. Chọn Di chuyển lên trên cùng.

Xóa bài đăng

Lưu ý: Nếu bạn xóa một bài đăng, tất cả các bình luận liên quan đến nó cũng bị xóa. Người dùng không thể hoàn tác hành động này. Giáo viên có thể xóa bài viết của bất kỳ ai và xem tất cả các bài viết đã xóa.

 • Đăng nhập vào Google Lớp học.
 • Vào lớp.
 • Trên bài đăng, nhấn vào biểu tượng Thêm dưới dạng 3 dấu chấm > Xóa.
 • Nhấp và Xóa để xác nhận.

Thêm một bình luận cho bài viết này

Nếu giáo viên của bạn cho phép, bạn có thể nhận xét về các bài đăng và trả lời các nhận xét khác. Giáo viên có thể xóa bình luận hoặc tắt quyền bình luận của bạn. Bình luận chỉ cho phép bạn đăng văn bản, không thể đính kèm hình ảnh, liên kết hoặc video.

 • Đăng nhập vào Google Lớp học.
 • Vào lớp.
 • Tìm bài đăng và trong hộp Thêm nhận xét lớp học, hãy nhập nhận xét. Nếu bạn không nhìn thấy nó, giáo viên của bạn đã tắt quyền này cho bạn.

Thêm một bình luận cho bài viết nàyThêm một bình luận cho bài viết này

 • Nhấp vào Đăng.

Trả lời bình luận

Khi trả lời một bình luận, người bạn trả lời sẽ tự động được đề cập. Người dùng chỉ có thể Trả lời một bình luận nhất định, không thể trả lời bài viết.

 • Đăng nhập vào Google Lớp học.
 • Vào lớp.
 • Chỉ cần đi đến nhận xét và nhấp vào Trả lời. Người mà bạn trả lời sẽ tự động được đề cập.
 • Nhập câu trả lời của bạn và Đăng.

Xóa nhận xét

Bạn chỉ có thể xóa nhận xét của mình

 • Đăng nhập vào Google Lớp học.
 • Vào lớp.
 • Trên nhận xét, nhấp vào biểu tượng Thêm > Xóa.
 • Nhấp vào Xóa để xác nhận.

Để lại bình luận riêng cho giáo viên

Bạn có thể gửi nhận xét riêng tư hoặc nhận xét cho giáo viên mà chỉ họ mới có thể nhìn thấy.

 • Đăng nhập vào Google Lớp học.
 • Vào lớp.
 • Trên trang Luồng, bấm vào bài tập hoặc câu hỏi.
 • (Tùy chọn) Xem bài tập hoặc Xem câu hỏi.
 • Nhấp vào Thêm nhận xét riêng tư, nhập nhận xét và nhấp vào Đăng.

Cách tạo bài đăng để chia sẻ với bạn cùng lớp trên Google Classroom cho Android

Tạo một bài đăng

1. Nhấn vào Lớp họclogo lớp học.

2. Nhấn vào lớp học.

3. Trên trang Luồng, chạm vào Chia sẻ với lớp học của bạn.

Trang truyền trực tuyến trên Google Lớp học

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Chia sẻ với lớp học của mình, điều đó có nghĩa là giáo viên đã tắt quyền đăng.

4. Nhập tin nhắn của bạn > nhấn ĐăngBưu kiện.

Thêm ảnh, tệp, video hoặc liên kết vào bài đăng

Bạn có thể đính kèm dữ liệu vào bài đăng như ảnh, tệp, tệp Google Drive, video YouTube hoặc các liên kết khác.

1. Nhấn vào Lớp học.

2. Chạm vào lớp học

3. Trên trang Luồng, chạm vào Chia sẻ với lớp học của bạn. Nếu bạn không thấy Chia sẻ với lớp học của mình, giáo viên đã tắt quyền đăng.

4. Nhấn vào Đính kèmTệp đính kèm> kiểm tra một tùy chọn:

Loại tệp đính kèm Đang làm
Lái xe
 1. Nhấn vào Lái xe
 2. Nhấn vào tùy chọn > Lái xe.
liên kết
 1. Nhấn vào Liên kết.
 2. Nhập URL và nhấn Thêm.
Tài liệu
 1. Nhấn vào Tải lênTải lên.
 2. Chạm vào lựa chọn.
Chụp ảnh
 1. Chạm vào CaremaMáy ảnh.
 2. Nhấn vào ảnh và nhấn Xong.
Băng hình
 1. Nhấn vào quay videoBăng hình.
 2. Quay video và nhấn Xong.
PDF
 1. Nhấn vào PDF mớiPDF.
 2. (Tùy chọn) Để viết ghi chú hoặc vẽ ảnh trên PDF, hãy đi tới Viết ghi chú cho công việc của bạn.
 3. Nhấn LưuCứu.

5. Thêm nội dung vào bài đăng. Bạn không thể đăng tệp đính kèm mà không có tin nhắn

6. Nhấn vào Đăng.

Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo cho biết bạn không có quyền đính kèm tệp, hãy nhấn vào Sao chép. Lớp học tạo một bản sao của tệp đó để đính kèm vào bài viết và lưu bản sao vào thư mục lớp học trên Drive.

Đính kèm tệp Drive với các phiên bản Android cũ hơn

Phiên bản android Dạy
Android 4.4 Kitkat

Nhấn vào Tệp > Chọn tệp đính kèm. Lưu ý: Bạn sẽ không thấy biểu tượng Drive.

Android 4.1–4.3 Jelly Bean

Khi chạm vào biểu tượng Drive, bạn sẽ nhận được yêu cầu cập nhật thiết bị. Vui lòng làm theo hướng dẫn.

Bản cập nhật có thể không hoạt động trên một số thiết bị cũ nhưng bạn có các lựa chọn thay thế khác:

 • Sao chép tệp từ trình duyệt di động của bạn > nhấn Thêm liên kết để đính kèm.
 • Sử dụng máy tính thay vì thiết bị di động.

Xóa bài đăng

Bạn chỉ có thể xóa bài viết của mình.

Nếu bạn xóa một bài đăng riêng lẻ, tất cả các bình luận liên quan đến nó cũng sẽ biến mất. Bạn không thể hoàn tác hành động này. Tuy nhiên, giáo viên có thể xem tất cả các bài đã đăng.

 1. Nhấn vào Lớp học.
 2. Lớp cảm ứng.
 3. Trên bài đăng này, hãy nhấn vào biểu tượng ThêmHơn > Xóa.
 4. Nhấn Xóa để xác nhận.

Thêm một bình luận vào một bài viết

Bạn chỉ có thể bình luận dưới dạng văn bản, không thể thêm ảnh, liên kết hoặc video. Giáo viên có thể xóa nhận xét.

 1. Nhấn vào Lớp học.
 2. Nhấn vào tên lớp.
 3. Trên bài đăng đó, hãy nhấn vào Thêm nhận xét của lớp.
 4. Nhập nhận xét và nhấn Đăng.

Trả lời bình luận

Tính năng này chỉ khả dụng trong phiên bản Google Lớp học dành cho máy tính để bàn.

Xóa bình luận

Bạn chỉ có thể xóa nhận xét của chính mình.

 1. Nhấn vào Lớp học.
 2. Nhấn vào tên lớp.
 3. Tìm bài đăng chứa nhận xét của bạn và nhấn vào # nhận xét của lớp.
 4. Nhấn vào nhận xét đó > Xóa.
 5. Nhấn Xóa để xác nhận.

Gửi nhận xét riêng cho giáo viên

Bạn có thể gửi nhận xét riêng cho giáo viên và họ chỉ có thể xem nhận xét đó từ bài tập hoặc câu hỏi. Bạn có thể xem câu trả lời của giáo viên khi mở bài tập/câu hỏi. Nếu bạn xóa nhận xét riêng tư, giáo viên vẫn có thể nhìn thấy nhận xét đó.

 1. Nhấn vào Lớp học.
 2. Lớp cảm ứng.
 3. Trên trang Luồng > nhấn vào câu hỏi hoặc bài tập.
 4. Bên dưới đó, nhấn Thêm nhận xét riêng tư.
 5. Nhập nhận xét > nhấn Đăng.

Cách tạo bài đăng để chia sẻ với bạn cùng lớp trên Google Classroom cho iPhone và iPad

Tạo bài đăng

1. Nhấn vào Lớp họclogo lớp học.

2. Nhấn vào lớp học.

3. Trên trang Luồng, chạm vào Chia sẻ điều gì đó với lớp học của bạn. Nếu bạn không thấy Chia sẻ với lớp học của mình, giáo viên đã tắt quyền đăng.

Chia sẻ bài viết trên Google Lớp học

4. Nhập tin nhắn của bạn > nhấn ĐăngBưu kiện

Thêm ảnh, tệp, video hoặc chèn URL vào bài viết

1. Nhấn vào Lớp học.

2. Chạm vào lớp học

3. Trên trang Luồng, chạm vào Chia sẻ điều gì đó với lớp học của bạn.

4. Nhấn vào Đính kèmTệp đính kèm> kiểm tra một tùy chọn:

Loại tệp đính kèm Đang làm
Lái xe
 1. Nhấn vào Lái xe.
 2. Chạm vào lựa chọn.
liên kết
 1. Nhấn vào Liên kết.
 2. Nhập URL > nhấn Thêm.
Đính kèm ảnh
 1. Nhấn vào Chọn ảnh.
 2. Chạm vào ảnh.
Chụp ảnh
 1. Nhấn vào Sử dụng máy ảnh.
 2. Chụp ảnh > nhấn Sử dụng ảnh.

5. Thêm nội dung vào bài đăng. Bạn không thể đăng tệp đính kèm mà không có phần này.

6. Nhấn vào Đăng.

Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo cho biết bạn không có quyền đính kèm tệp, hãy nhấn vào Sao chép. Lớp học tạo một bản sao của tệp đó để đính kèm vào bài viết và lưu bản sao vào thư mục lớp học trên Drive.

Các bước xóa bài, thêm/bớt bình luận/gửi bình luận riêng cho giáo viên trên Google Classroom cho iOS tương tự như trên nền tảng Android.

Hy vọng bài viết này hữu ích và có thể trả lời câu hỏi của bạn về cách học sinh tạo bài đăng trên Dòng, nhận xét về bài đăng hoặc phản hồi thông tin đầu vào của ai đó trong ứng dụng Google Lớp học.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Hướng dẫn giáo viên

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

#Cách #tạo #bài #đăng #chia #sẻ #với #các #bạn #trong #lớp #trên #Google #Classroom

Video Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

Hình Ảnh Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

#Cách #tạo #bài #đăng #chia #sẻ #với #các #bạn #trong #lớp #trên #Google #Classroom

Tin tức Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

#Cách #tạo #bài #đăng #chia #sẻ #với #các #bạn #trong #lớp #trên #Google #Classroom

Review Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

#Cách #tạo #bài #đăng #chia #sẻ #với #các #bạn #trong #lớp #trên #Google #Classroom

Tham khảo Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

#Cách #tạo #bài #đăng #chia #sẻ #với #các #bạn #trong #lớp #trên #Google #Classroom

Mới nhất Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

#Cách #tạo #bài #đăng #chia #sẻ #với #các #bạn #trong #lớp #trên #Google #Classroom

Hướng dẫn Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

#Cách #tạo #bài #đăng #chia #sẻ #với #các #bạn #trong #lớp #trên #Google #Classroom

Tổng Hợp Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

Wiki về Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom

Bạn thấy bài viết Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách tạo bài đăng chia sẻ với các bạn trong lớp trên Google Classroom bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cách #tạo #bài #đăng #chia #sẻ #với #các #bạn #trong #lớp #trên #Google #Classroom

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button