Giáo Dục

Cách tính tọa độ trọng tâm tam giác cùng các dạng toán liên quan

Cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác và các dạng toán liên quan

Tọa độ trọng tâm của tam giác cũng như cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác đã được các em học sinh môn Hình học 10. Tìm hiểu nhằm giúp các em nắm bắt tốt hơn phần kiến ​​thức vô cùng quan trọng này, trường ĐH KD & CN Hà Nội đã Chia sẻ bài viết sau. Bạn tìm hiểu xem!

I. CÁCH TÍNH MÃ TRUNG TÂM CỦA TAM GIÁC.

1. Phương pháp giải

Cho ABC là một tam giác với A (xMột; yMột), B (xGỠ BỎ; yGỠ BỎ), C(x; y). Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10


2. Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm M (2; 0), N (2; 2), P (-1; 3) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ của điểm B là:

MỘT. B (1; 1)

B. B (1; -1)

C. B (-1; 1)

D. B (-1; -1)

Hướng dẫn giải pháp:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Gọi tọa độ của A là (xMột; yMột), B (xGỠ BỎ; yGỠ BỎ), C(x; y)

M là trung điểm của BC nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (Đầu tiên)

N là trung điểm của AC nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (2)

P là trung điểm của AB nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (3)

Từ (1), (2) và (3), cộng cả hai vế, ta được: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC

Tìm tọa độ G: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Chúng ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên N là trung điểm của AC)

Có nguồn gốc từ: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 B (-1; 1)

ĐÁP ÁN C

II. BÀI TẬP MÃ TRỌNG TÂM CỦA TAM GIÁC.

Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (2; 0), B (0; 4), C (1; 3).

a, Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b, Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC.

Hướng dẫn giải pháp:

a, Chúng tôi có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 = (- 2; 4) và Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 = (- 1; 3)

Làm Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 không cùng phương nên A, B, C không thẳng hàng.

Vậy A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b, Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó tọa độ của G là:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là G (1; Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10).

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A (1; -1), B (5; -3) và C trên trục Oy, trọng tâm G của tam giác ABC nằm trên trục Ox. Tọa độ của điểm C là:

MỘT. C (0; 4)

B. C (0; 2)

C. C (2; 0)

D. C (2; 4)

Hướng dẫn giải pháp:

Chúng ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 C (0; c)

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 G (g; 0)

G là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vậy C (0; 4).

Đáp án A

Bài 3: Tam giác ABC có C (-2; -4), trọng tâm G (0; 4), trung điểm BC là M (2; 0). Tọa độ đỉnh A và đỉnh B là:

MỘT. A (4; 12), B (4; 6)

B. A (-4; -12), B (6; 4)

C. A (-4; 12), B (6; 4)

D. A (4; -12), B (-6; 4)

Hướng dẫn giải pháp:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vì M là trung điểm của BC nên

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 B (6; 4)

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 A (-4; 12)

ĐÁP ÁN C

Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác DEF với tọa độ ba điểm D (-4; 1), E (2; 4) và F (2; -2).

a, Tìm tọa độ trọng tâm H của tam giác DEF.

b, Tìm tọa độ điểm K sao cho F là trọng tâm tam giác DEK.

Hướng dẫn giải pháp:

a, Tọa độ trọng tâm H của tam giác DEF là

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 H (0; 1)

b, Gọi tọa độ là K (xKY; yKY)

Vì F là trọng tâm của tam giác DEK nên ta có:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Thay thế số chúng tôi nhận được:Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 K (8; -11)

Bài 5:

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A (3; 5); B (1; 2) và C (5; 2). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC?

một. G (-9; -9)

b. G (9/2; 9/2)

c. G (3; 3)

d. g (9; 9)

Chọn C.

Chúng ta có

Bài 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho A (-2; 0); B (5; -4); C (-5; 1). Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành là:

một. D (-2; 5)

b. D (12; 5)

C. D (8; 5)

D. D (8; -5)

Câu trả lời:

Chọn một.

Gọi tọa độ của D (x; y)

sau đó MộtDỄx+2;y

‘>AD⇀x + 2; y

; GỠ BỎmười;5

‘>BC → -10; 5

Ta có: tứ giác ABCD là hình bình hành khi GỠ BỎ=MộtDỄ

‘>BC → = AD →

x+2=mườiy=5x=thứ mười haiy=5

‘>x + 2 = -10y = 5⇔x = -12y = 5

Vậy tọa độ của D là: D (-12; 5)

Như vậy là các bạn vừa được học cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác và nhiều kiến ​​thức liên quan khác trong chuyên đề này. Hi vọng qua bài viết cùng chia sẻ, các bạn đã nắm vững hơn những kiến ​​thức Hình học 10 quan trọng này. xem thêm cách tính tọa độ trung điểm của đoạn thẳng tại liên kết này!

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Kiến thức chung

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách tính tọa độ trọng tâm tam giác cùng các dạng toán liên quan

Video về Cách tính tọa độ trọng tâm tam giác cùng các dạng toán liên quan

Wiki về Cách tính tọa độ trọng tâm tam giác cùng các dạng toán liên quan

Cách tính tọa độ trọng tâm tam giác cùng các dạng toán liên quan

Cách tính tọa độ trọng tâm tam giác cùng các dạng toán liên quan -

Cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác và các dạng toán liên quan

Tọa độ trọng tâm của tam giác cũng như cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác đã được các em học sinh môn Hình học 10. Tìm hiểu nhằm giúp các em nắm bắt tốt hơn phần kiến ​​thức vô cùng quan trọng này, trường ĐH KD & CN Hà Nội đã Chia sẻ bài viết sau. Bạn tìm hiểu xem!

I. CÁCH TÍNH MÃ TRUNG TÂM CỦA TAM GIÁC.

1. Phương pháp giải

Cho ABC là một tam giác với A (xMột; yMột), B (xGỠ BỎ; yGỠ BỎ), C(x; y). Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10


2. Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm M (2; 0), N (2; 2), P (-1; 3) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ của điểm B là:

MỘT. B (1; 1)

B. B (1; -1)

C. B (-1; 1)

D. B (-1; -1)

Hướng dẫn giải pháp:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Gọi tọa độ của A là (xMột; yMột), B (xGỠ BỎ; yGỠ BỎ), C(x; y)

M là trung điểm của BC nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (Đầu tiên)

N là trung điểm của AC nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (2)

P là trung điểm của AB nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (3)

Từ (1), (2) và (3), cộng cả hai vế, ta được: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC

Tìm tọa độ G: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Chúng ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên N là trung điểm của AC)

Có nguồn gốc từ: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 B (-1; 1)

ĐÁP ÁN C

II. BÀI TẬP MÃ TRỌNG TÂM CỦA TAM GIÁC.

Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (2; 0), B (0; 4), C (1; 3).

a, Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b, Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC.

Hướng dẫn giải pháp:

a, Chúng tôi có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 = (- 2; 4) và Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 = (- 1; 3)

Làm Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 không cùng phương nên A, B, C không thẳng hàng.

Vậy A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b, Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó tọa độ của G là:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là G (1; Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10).

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A (1; -1), B (5; -3) và C trên trục Oy, trọng tâm G của tam giác ABC nằm trên trục Ox. Tọa độ của điểm C là:

MỘT. C (0; 4)

B. C (0; 2)

C. C (2; 0)

D. C (2; 4)

Hướng dẫn giải pháp:

Chúng ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 C (0; c)

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 G (g; 0)

G là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vậy C (0; 4).

Đáp án A

Bài 3: Tam giác ABC có C (-2; -4), trọng tâm G (0; 4), trung điểm BC là M (2; 0). Tọa độ đỉnh A và đỉnh B là:

MỘT. A (4; 12), B (4; 6)

B. A (-4; -12), B (6; 4)

C. A (-4; 12), B (6; 4)

D. A (4; -12), B (-6; 4)

Hướng dẫn giải pháp:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vì M là trung điểm của BC nên

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 B (6; 4)

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 A (-4; 12)

ĐÁP ÁN C

Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác DEF với tọa độ ba điểm D (-4; 1), E (2; 4) và F (2; -2).

a, Tìm tọa độ trọng tâm H của tam giác DEF.

b, Tìm tọa độ điểm K sao cho F là trọng tâm tam giác DEK.

Hướng dẫn giải pháp:

a, Tọa độ trọng tâm H của tam giác DEF là

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 H (0; 1)

b, Gọi tọa độ là K (xKY; yKY)

Vì F là trọng tâm của tam giác DEK nên ta có:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Thay thế số chúng tôi nhận được:Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 K (8; -11)

Bài 5:

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A (3; 5); B (1; 2) và C (5; 2). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC?

một. G (-9; -9)

b. G (9/2; 9/2)

c. G (3; 3)

d. g (9; 9)

Chọn C.

Chúng ta có

Bài 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho A (-2; 0); B (5; -4); C (-5; 1). Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành là:

một. D (-2; 5)

b. D (12; 5)

C. D (8; 5)

D. D (8; -5)

Câu trả lời:

Chọn một.

Gọi tọa độ của D (x; y)

sau đó MộtDỄx+2;y

'>AD⇀x + 2; y

; GỠ BỎ-mười;5

'>BC → -10; 5

Ta có: tứ giác ABCD là hình bình hành khi GỠ BỎ=MộtDỄ

'>BC → = AD →

x+2=-mườiy=5x=-thứ mười haiy=5

'>x + 2 = -10y = 5⇔x = -12y = 5

Vậy tọa độ của D là: D (-12; 5)

Như vậy là các bạn vừa được học cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác và nhiều kiến ​​thức liên quan khác trong chuyên đề này. Hi vọng qua bài viết cùng chia sẻ, các bạn đã nắm vững hơn những kiến ​​thức Hình học 10 quan trọng này. xem thêm cách tính tọa độ trung điểm của đoạn thẳng tại liên kết này!

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Kiến thức chung

[rule_{ruleNumber}]

Cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác và các dạng toán liên quan

Tọa độ trọng tâm của tam giác cũng như cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác đã được các em học sinh môn Hình học 10. Tìm hiểu nhằm giúp các em nắm bắt tốt hơn phần kiến ​​thức vô cùng quan trọng này, trường ĐH KD & CN Hà Nội đã Chia sẻ bài viết sau. Bạn tìm hiểu xem!

I. CÁCH TÍNH MÃ TRUNG TÂM CỦA TAM GIÁC.

1. Phương pháp giải

Cho ABC là một tam giác với A (xMột; yMột), B (xGỠ BỎ; yGỠ BỎ), C(x; y). Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10


2. Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm M (2; 0), N (2; 2), P (-1; 3) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ của điểm B là:

MỘT. B (1; 1)

B. B (1; -1)

C. B (-1; 1)

D. B (-1; -1)

Hướng dẫn giải pháp:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Gọi tọa độ của A là (xMột; yMột), B (xGỠ BỎ; yGỠ BỎ), C(x; y)

M là trung điểm của BC nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (Đầu tiên)

N là trung điểm của AC nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (2)

P là trung điểm của AB nên ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (3)

Từ (1), (2) và (3), cộng cả hai vế, ta được: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC

Tìm tọa độ G: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Chúng ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 (Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên N là trung điểm của AC)

Có nguồn gốc từ: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 B (-1; 1)

ĐÁP ÁN C

II. BÀI TẬP MÃ TRỌNG TÂM CỦA TAM GIÁC.

Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (2; 0), B (0; 4), C (1; 3).

a, Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b, Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC.

Hướng dẫn giải pháp:

a, Chúng tôi có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 = (- 2; 4) và Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 = (- 1; 3)

Làm Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 không cùng phương nên A, B, C không thẳng hàng.

Vậy A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b, Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó tọa độ của G là:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là G (1; Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10).

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A (1; -1), B (5; -3) và C trên trục Oy, trọng tâm G của tam giác ABC nằm trên trục Ox. Tọa độ của điểm C là:

MỘT. C (0; 4)

B. C (0; 2)

C. C (2; 0)

D. C (2; 4)

Hướng dẫn giải pháp:

Chúng ta có: Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 C (0; c)

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 G (g; 0)

G là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vậy C (0; 4).

Đáp án A

Bài 3: Tam giác ABC có C (-2; -4), trọng tâm G (0; 4), trung điểm BC là M (2; 0). Tọa độ đỉnh A và đỉnh B là:

MỘT. A (4; 12), B (4; 6)

B. A (-4; -12), B (6; 4)

C. A (-4; 12), B (6; 4)

D. A (4; -12), B (-6; 4)

Hướng dẫn giải pháp:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Vì M là trung điểm của BC nên

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 B (6; 4)

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 A (-4; 12)

ĐÁP ÁN C

Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác DEF với tọa độ ba điểm D (-4; 1), E (2; 4) và F (2; -2).

a, Tìm tọa độ trọng tâm H của tam giác DEF.

b, Tìm tọa độ điểm K sao cho F là trọng tâm tam giác DEK.

Hướng dẫn giải pháp:

a, Tọa độ trọng tâm H của tam giác DEF là

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 H (0; 1)

b, Gọi tọa độ là K (xKY; yKY)

Vì F là trọng tâm của tam giác DEK nên ta có:

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10

Thay thế số chúng tôi nhận được:Cách tìm tọa độ trọng tâm của hình tam giác cực hay, chi tiết - Toán lớp 10 K (8; -11)

Bài 5:

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A (3; 5); B (1; 2) và C (5; 2). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC?

một. G (-9; -9)

b. G (9/2; 9/2)

c. G (3; 3)

d. g (9; 9)

Chọn C.

Chúng ta có

Bài 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho A (-2; 0); B (5; -4); C (-5; 1). Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành là:

một. D (-2; 5)

b. D (12; 5)

C. D (8; 5)

D. D (8; -5)

Câu trả lời:

Chọn một.

Gọi tọa độ của D (x; y)

sau đó MộtDỄx+2;y

‘>AD⇀x + 2; y

; GỠ BỎmười;5

‘>BC → -10; 5

Ta có: tứ giác ABCD là hình bình hành khi GỠ BỎ=MộtDỄ

‘>BC → = AD →

x+2=mườiy=5x=thứ mười haiy=5

‘>x + 2 = -10y = 5⇔x = -12y = 5

Vậy tọa độ của D là: D (-12; 5)

Như vậy là các bạn vừa được học cách tính tọa độ trọng tâm của tam giác và nhiều kiến ​​thức liên quan khác trong chuyên đề này. Hi vọng qua bài viết cùng chia sẻ, các bạn đã nắm vững hơn những kiến ​​thức Hình học 10 quan trọng này. xem thêm cách tính tọa độ trung điểm của đoạn thẳng tại liên kết này!

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Kiến thức chung

Bạn thấy bài viết Cách tính tọa độ trọng tâm tam giác cùng các dạng toán liên quan có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách tính tọa độ trọng tâm tam giác cùng các dạng toán liên quan bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cách #tính #tọa #độ #trọng #tâm #tam #giác #cùng #các #dạng #toán #liên #quan

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button