Giáo Dục

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

 

Căn cứ về nguồn gốc tài nguyên được phân thành 

A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.

C. Điều kiện tự nhiên, nhân văn và hỗn hợp.

D. Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội.

Câu trả lời:

Đáp án D. Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội.

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân thành vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội, bởi Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

Khái niệm về Nguồn lực

Nguồn lực  là tổng thể vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở trong và ngoài nước có thể khai thác được. khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất định.

 Phân loại Nguồn lực

 

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Tài nguyên, vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông vận tải, … tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau. Tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

+ Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển …) Có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. trong từng giai đoạn.

Dựa vào nguồn tài nguyên được phân thành nhóm? (ảnh 2)

Dựa trên lãnh thổ

– Nguồn lực bên trong: Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội trong nước.

– Nguồn lực bên ngoài: Vốn, thị trường, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh của các nước.

Vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế

– Vị trí địa lý tài nguyên (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông…) tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau.

– Tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

  • Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất.
  • Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.
  • Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển…) đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng đất. nước trong từng giai đoạn.

Nguồn lực chính để phát triển nền kinh tế Việt Nam 

  • -Hiện nay nhà nước có nhiều chính sách mở cửa khuyến khích người dân làm ăn phát triển kinh tế cá nhân nói chung và kinh tế đất nước nói riêng. Không chỉ hội nhập mà còn thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có sẵn nguồn lực làm bàn đạp để phát triển kinh doanh.
  • Không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh và theo chiều sâu luôn chú trọng nội lực. Trong đó, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển và quản lý.
  • Muốn phát triển bền vững phải biết nắm bắt các nguồn lực kết hợp các nguồn lực sẵn có bên trong và bên ngoài để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sự phát triển chung của nền kinh tế.

 

Nguồn: hubm.edu.vn

#Căn #cứ #vào #nguồn #gốc #nguồn #lực #được #phân #loại #thành #các #nhóm #Địa #Lý

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button