Giáo Dục

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Câu hỏi: Căn cứ về nguồn gốc tài nguyên được phân thành nhóm?

A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.

C. Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội.

D. Điều kiện tự nhiên, nhân văn và hỗn hợp.

Câu trả lời:

Câu trả lời: C. Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội.

Căn cứ vào nguồn gốc tài nguyên được phân thành các nhóm vị trí địa lý, tự nhiên và kinh tế – xã hội.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về các nguồn tài liệu nhé.

1. Khái niệm về tài nguyên

– Tài nguyên là tổng thể vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở trong và ngoài nước có thể khai thác được. khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất định.

2. Phân loại tài nguyên

một. Dựa vào nguồn gốc, có thể phân loại tài nguyên như sau:

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Tài nguyên, vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông vận tải, …) tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau. Tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

Xem thêm bài viết hay:  Bài 42 trang 214 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

+ Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển …) Có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. trong từng giai đoạn.

Dựa vào nguồn tài nguyên được phân thành nhóm? (ảnh 2)

b. Dựa trên lãnh thổ

– Nội lực: Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội trong nước.

– Nguồn lực bên ngoài: Vốn, thị trường, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh của các nước.

3. Vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế

– Vị trí địa lý tài nguyên (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông…) tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau.

– Tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất.

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

– Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển…) đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng đất. nước trong từng giai đoạn.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Hóa Bài 8 trang 102 SGK Hóa 11

– Hiện nay nhà nước có nhiều chính sách mở cửa khuyến khích người dân làm ăn phát triển kinh tế cá nhân nói chung và kinh tế đất nước nói riêng. Không chỉ hội nhập mà còn thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có sẵn nguồn lực làm bàn đạp để phát triển kinh doanh.

– Không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh và theo chiều sâu luôn chú trọng nội lực. Trong đó, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển và quản lý.

– Muốn phát triển bền vững phải biết nắm bắt các nguồn lực kết hợp các nguồn lực sẵn có bên trong và bên ngoài để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sự phát triển chung của nền kinh tế.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Video về Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Wiki về Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Nồng độ mol của cation trong dung dịch BA(NO3)2 0,45m là

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Căn cứ về nguồn gốc tài nguyên được phân thành nhóm?

A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.

C. Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội.

D. Điều kiện tự nhiên, nhân văn và hỗn hợp.

Câu trả lời:

Câu trả lời: C. Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội.


Căn cứ vào nguồn gốc tài nguyên được phân thành các nhóm vị trí địa lý, tự nhiên và kinh tế – xã hội.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về các nguồn tài liệu nhé.

1. Khái niệm về tài nguyên

– Tài nguyên là tổng thể vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở trong và ngoài nước có thể khai thác được. khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất định.

2. Phân loại tài nguyên

một. Dựa vào nguồn gốc, có thể phân loại tài nguyên như sau:

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Tài nguyên, vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông vận tải, …) tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau. Tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

+ Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển …) Có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. trong từng giai đoạn.

Dựa vào nguồn tài nguyên được phân thành nhóm? (ảnh 2)

b. Dựa trên lãnh thổ

– Nội lực: Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội trong nước.

– Nguồn lực bên ngoài: Vốn, thị trường, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh của các nước.

3. Vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế

– Vị trí địa lý tài nguyên (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông…) tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau.

– Tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất.

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

– Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển…) đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng đất. nước trong từng giai đoạn.

– Hiện nay nhà nước có nhiều chính sách mở cửa khuyến khích người dân làm ăn phát triển kinh tế cá nhân nói chung và kinh tế đất nước nói riêng. Không chỉ hội nhập mà còn thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có sẵn nguồn lực làm bàn đạp để phát triển kinh doanh.

– Không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh và theo chiều sâu luôn chú trọng nội lực. Trong đó, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển và quản lý.

– Muốn phát triển bền vững phải biết nắm bắt các nguồn lực kết hợp các nguồn lực sẵn có bên trong và bên ngoài để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sự phát triển chung của nền kinh tế.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Căn cứ về nguồn gốc tài nguyên được phân thành nhóm?

A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.

C. Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội.

D. Điều kiện tự nhiên, nhân văn và hỗn hợp.

Câu trả lời:

Câu trả lời: C. Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội.


Căn cứ vào nguồn gốc tài nguyên được phân thành các nhóm vị trí địa lý, tự nhiên và kinh tế – xã hội.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về các nguồn tài liệu nhé.

1. Khái niệm về tài nguyên

– Tài nguyên là tổng thể vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở trong và ngoài nước có thể khai thác được. khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất định.

2. Phân loại tài nguyên

một. Dựa vào nguồn gốc, có thể phân loại tài nguyên như sau:

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10

Tài nguyên, vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông vận tải, …) tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau. Tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

+ Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển …) Có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. trong từng giai đoạn.

Dựa vào nguồn tài nguyên được phân thành nhóm? (ảnh 2)

b. Dựa trên lãnh thổ

– Nội lực: Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội trong nước.

– Nguồn lực bên ngoài: Vốn, thị trường, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh của các nước.

3. Vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế

– Vị trí địa lý tài nguyên (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông…) tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau.

– Tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất.

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

– Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển…) đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng đất. nước trong từng giai đoạn.

– Hiện nay nhà nước có nhiều chính sách mở cửa khuyến khích người dân làm ăn phát triển kinh tế cá nhân nói chung và kinh tế đất nước nói riêng. Không chỉ hội nhập mà còn thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có sẵn nguồn lực làm bàn đạp để phát triển kinh doanh.

– Không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh và theo chiều sâu luôn chú trọng nội lực. Trong đó, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển và quản lý.

– Muốn phát triển bền vững phải biết nắm bắt các nguồn lực kết hợp các nguồn lực sẵn có bên trong và bên ngoài để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sự phát triển chung của nền kinh tế.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân loại thành các nhóm? | Địa Lý 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Căn #cứ #vào #nguồn #gốc #nguồn #lực #được #phân #loại #thành #các #nhóm #Địa #Lý

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button