Giáo Dục

Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải

Câu 3 trang 86 SGK GDTX 12:

Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ an ninh quốc gia

Câu trả lời

1. Nâng cao ý thức và trách nhiệm

– Nhận thức đúng tính chất, nhiệm vụ, nội dung của công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.

Tích cực học tập nâng cao kiến ​​thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu rõ những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

– Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt các nội dung bảo vệ an ninh quốc gia


– Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

– Thực hiện tốt phương châm: Học sinh 3 không.

– Không tự phát thành lập các hội, câu lạc bộ, đăng báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái với quy định của pháp luật. Cảnh giác và đề phòng những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.

– Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

– Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện các nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

– Luôn nâng cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác và đưa tin sai sự thật.

– Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết công việc theo yêu cầu.

– Động viên, giúp đỡ những em mắc lỗi, sa ngã để giúp các em nhanh chóng tiến bộ. Hãy kiên quyết không che đậy khuyết điểm của mình.

– Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải

Video về Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải

Wiki về Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải

Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải

Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải -

Câu 3 trang 86 SGK GDTX 12:

Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ an ninh quốc gia

Câu trả lời

1. Nâng cao ý thức và trách nhiệm

- Nhận thức đúng tính chất, nhiệm vụ, nội dung của công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.

Tích cực học tập nâng cao kiến ​​thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu rõ những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

- Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt các nội dung bảo vệ an ninh quốc gia


- Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Thực hiện tốt phương châm: Học sinh 3 không.

- Không tự phát thành lập các hội, câu lạc bộ, đăng báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái với quy định của pháp luật. Cảnh giác và đề phòng những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.

- Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện các nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Luôn nâng cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác và đưa tin sai sự thật.

- Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết công việc theo yêu cầu.

- Động viên, giúp đỡ những em mắc lỗi, sa ngã để giúp các em nhanh chóng tiến bộ. Hãy kiên quyết không che đậy khuyết điểm của mình.

- Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu 3 trang 86 SGK GDTX 12:

Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ an ninh quốc gia

Câu trả lời

1. Nâng cao ý thức và trách nhiệm

– Nhận thức đúng tính chất, nhiệm vụ, nội dung của công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.

Tích cực học tập nâng cao kiến ​​thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu rõ những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

– Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt các nội dung bảo vệ an ninh quốc gia


– Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

– Thực hiện tốt phương châm: Học sinh 3 không.

– Không tự phát thành lập các hội, câu lạc bộ, đăng báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái với quy định của pháp luật. Cảnh giác và đề phòng những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.

– Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

– Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện các nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

– Luôn nâng cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác và đưa tin sai sự thật.

– Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết công việc theo yêu cầu.

– Động viên, giúp đỡ những em mắc lỗi, sa ngã để giúp các em nhanh chóng tiến bộ. Hãy kiên quyết không che đậy khuyết điểm của mình.

– Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

Bạn thấy bài viết Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Câu #3trang #GDQP #12Lời #giải

Xem thêm bài viết hay:  Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng?

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button