Giáo Dục

Câu 4 trang 14 GDQP 12: Lời giải

Câu 4 trang 14 Giáo dục phổ thông 12:

Thực hiện các bước điều lệnh đội hình trung đội 1, 2, 3 theo chiều dọc

Câu trả lời

Đội hình trung đội hàng dọc

Đội hình trung đội hàng dọc gồm: Trung đội 1, 2, 3.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đội cơ bản giống với tổ đội theo hàng dọc, chỉ khác:

Thực hiện các bước điều lệnh đội hình tiểu đội 1, 2, 3 thành hàng dọc (GDQP 12) (ảnh 2)

Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) – Tập hợp”.


Khi thấy Trung đội phó và Trung đội 1 đã đứng ở vị trí tập kết, Trung đội trưởng chạy thẳng về phía trước, dừng cách đội hình 5-8 bước rồi quay vào đội hình đốc thúc cuộc tập hợp.

Bước 2: Ghi điểm (Trung đội 2 hàng dọc không tính điểm)

Khi nghe hiệu lệnh “Ghi điểm”, các chiến sĩ trong toàn tiểu đội từ 1 đến hết, các trung đội trưởng cũng ghi điểm. Điểm của mỗi người di chuyển giống như điểm trong đội hình hàng dọc.

Khi nghe khẩu lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng trung đội lần lượt cho điểm trung đội của mình (tiểu đội trưởng không có điểm số).

Trung đội 3 bằng điểm, chỉ có trung đội 1 (điểm bằng trung đội 1), trung đội trưởng không có điểm. Trung đội 2 và 3 không tính điểm mà lấy điểm của trung đội 1 để tính quân số của trung đội mình. Nếu trung đội 2 và 3 thiếu hoặc thừa so với số điểm của trung đội 1 thì người đứng cuối trung đội 2 và 3 phải báo cáo trung đội trưởng. Khi báo cáo phải đứng tập trung, kết thúc báo cáo và nghỉ giải lao.

Bước 3: Điều chỉnh cấp bậc.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản giống như động tác của một tổ trong đội hình hàng dọc. Khi sắp xếp lại hàng ngũ, trung đội trưởng thực hiện điều chỉnh từ trung đội 1, trung đội 2 thành trung đội 3.

Bước 4: Hòa tan.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Câu 4 trang 14 GDQP 12: Lời giải

Video về Câu 4 trang 14 GDQP 12: Lời giải

Wiki về Câu 4 trang 14 GDQP 12: Lời giải

Câu 4 trang 14 GDQP 12: Lời giải

Câu 4 trang 14 GDQP 12: Lời giải -

Câu 4 trang 14 Giáo dục phổ thông 12:

Thực hiện các bước điều lệnh đội hình trung đội 1, 2, 3 theo chiều dọc

Câu trả lời

Đội hình trung đội hàng dọc

Đội hình trung đội hàng dọc gồm: Trung đội 1, 2, 3.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đội cơ bản giống với tổ đội theo hàng dọc, chỉ khác:

Thực hiện các bước điều lệnh đội hình tiểu đội 1, 2, 3 thành hàng dọc (GDQP 12) (ảnh 2)

Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) - Tập hợp”.


Khi thấy Trung đội phó và Trung đội 1 đã đứng ở vị trí tập kết, Trung đội trưởng chạy thẳng về phía trước, dừng cách đội hình 5-8 bước rồi quay vào đội hình đốc thúc cuộc tập hợp.

Bước 2: Ghi điểm (Trung đội 2 hàng dọc không tính điểm)

Khi nghe hiệu lệnh “Ghi điểm”, các chiến sĩ trong toàn tiểu đội từ 1 đến hết, các trung đội trưởng cũng ghi điểm. Điểm của mỗi người di chuyển giống như điểm trong đội hình hàng dọc.

Khi nghe khẩu lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng trung đội lần lượt cho điểm trung đội của mình (tiểu đội trưởng không có điểm số).

Trung đội 3 bằng điểm, chỉ có trung đội 1 (điểm bằng trung đội 1), trung đội trưởng không có điểm. Trung đội 2 và 3 không tính điểm mà lấy điểm của trung đội 1 để tính quân số của trung đội mình. Nếu trung đội 2 và 3 thiếu hoặc thừa so với số điểm của trung đội 1 thì người đứng cuối trung đội 2 và 3 phải báo cáo trung đội trưởng. Khi báo cáo phải đứng tập trung, kết thúc báo cáo và nghỉ giải lao.

Bước 3: Điều chỉnh cấp bậc.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản giống như động tác của một tổ trong đội hình hàng dọc. Khi sắp xếp lại hàng ngũ, trung đội trưởng thực hiện điều chỉnh từ trung đội 1, trung đội 2 thành trung đội 3.

Bước 4: Hòa tan.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu 4 trang 14 Giáo dục phổ thông 12:

Thực hiện các bước điều lệnh đội hình trung đội 1, 2, 3 theo chiều dọc

Câu trả lời

Đội hình trung đội hàng dọc

Đội hình trung đội hàng dọc gồm: Trung đội 1, 2, 3.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đội cơ bản giống với tổ đội theo hàng dọc, chỉ khác:

Thực hiện các bước điều lệnh đội hình tiểu đội 1, 2, 3 thành hàng dọc (GDQP 12) (ảnh 2)

Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) – Tập hợp”.


Khi thấy Trung đội phó và Trung đội 1 đã đứng ở vị trí tập kết, Trung đội trưởng chạy thẳng về phía trước, dừng cách đội hình 5-8 bước rồi quay vào đội hình đốc thúc cuộc tập hợp.

Bước 2: Ghi điểm (Trung đội 2 hàng dọc không tính điểm)

Khi nghe hiệu lệnh “Ghi điểm”, các chiến sĩ trong toàn tiểu đội từ 1 đến hết, các trung đội trưởng cũng ghi điểm. Điểm của mỗi người di chuyển giống như điểm trong đội hình hàng dọc.

Khi nghe khẩu lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng trung đội lần lượt cho điểm trung đội của mình (tiểu đội trưởng không có điểm số).

Trung đội 3 bằng điểm, chỉ có trung đội 1 (điểm bằng trung đội 1), trung đội trưởng không có điểm. Trung đội 2 và 3 không tính điểm mà lấy điểm của trung đội 1 để tính quân số của trung đội mình. Nếu trung đội 2 và 3 thiếu hoặc thừa so với số điểm của trung đội 1 thì người đứng cuối trung đội 2 và 3 phải báo cáo trung đội trưởng. Khi báo cáo phải đứng tập trung, kết thúc báo cáo và nghỉ giải lao.

Bước 3: Điều chỉnh cấp bậc.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản giống như động tác của một tổ trong đội hình hàng dọc. Khi sắp xếp lại hàng ngũ, trung đội trưởng thực hiện điều chỉnh từ trung đội 1, trung đội 2 thành trung đội 3.

Bước 4: Hòa tan.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

Bạn thấy bài viết Câu 4 trang 14 GDQP 12: Lời giải có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu 4 trang 14 GDQP 12: Lời giải bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Câu #trang #GDQP #12Lời #giải

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button