Kiến thức chung

Câu điều kiện loại 1

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 1 tại ĐH KD & CN Hà Nội

Trang chủ »Ngữ pháp tiếng Anh

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Câu điều kiện Loại I là một trong ba loại câu điều kiện chính. trong đó nói về các tình huống có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai về chủ đề hôm nay Verbalern Tôi sẽ tìm hiểu với bạn về Bài tập về câu điều kiện Loại 1 Bằng cách này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về câu điều kiện loại 1 mà chúng ta đã thảo luận ở phần trước. và sẽ luyện tập qua một số bài tập

Mục lục 1. Loại 12 Câu điều kiện Một cách diễn đạt khác Loại 13 Câu điều kiện Bài tập cho câu điều kiện loại 1

mệnh đề if (mệnh đề if)điểm chínhthì hiện tại đơn giản
thì hiện tại tiếp diễn
bài thuyết trình hoàn hảo
Trình bày thì hoàn thành liên tục trong tương lai gần
thì tương lai đơn giản
bản tường trình
S + can / may / must / should / should… + V-inf

 • Sử dụng các thì liên tục để mô tả các hành động đang diễn ra hoặc các thỏa thuận trong tương lai.

Như là Nếu bạn đang đợi xe buýt, bạn nên tham gia vào hàng đợi.

(Nếu bạn đang đợi xe thì nên xếp hàng)

Như là Nếu bạn ở lại một đêm Tốt hơn là tôi nên nhờ người quản lý sắp xếp một phòng cho bạn.

(Nếu bạn ở lại đêm khác, hãy yêu cầu giám đốc sắp xếp phòng tốt hơn)

 • Sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong mệnh đề if để mô tả hành động hoàn chỉnh.

Như là Nếu anh ấy viết thư, tôi sẽ đăng nó.

(Nếu anh ấy viết xong bức thư, tôi sẽ gửi nó.)

 • Sử dụng thì tương lai gần để thể hiện hoặc dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Như là Nếu trời mưa, tôi nên mang theo ô.

(Nếu trời mưa, hãy mang ô theo bạn)

 • Các động từ phương thức “có thể / có thể / phải / nên / nên để / phải…” có thể được sử dụng trong mệnh đề chính để nói về các khả năng, sự chắc chắn, quyền hạn, nghĩa vụ hoặc nhu cầu đặt ra.

Như là Muốn nhìn rõ phải đeo kính.

(Muốn nhìn rõ phải đeo kính)

Như là nếu bạn muốn một vé tôi có thể tìm thấy bạn

(nếu bạn cần một vé Tôi có thể mua nó cho bạn)

 • Đôi khi chúng ta có thể sử dụng “should” trong mệnh đề if để gợi ý điều gì đó không chắc chắn.

Như là bạn nên thay đổi suy nghĩ của mình vui lòng gọi cho tôi

(Gọi cho tôi nếu bạn đổi ý)

Như là Nếu ai có thể gọi xin vui lòng để lại tin nhắn.

(Nếu ai đó gọi, vui lòng soạn tin nhắn)

ghi lại:

√ Hiện tại phân từ cũng được sử dụng trong cả hai câu để chỉ sự việc. quy luật tự nhiên hoặc hành động theo thói quen

Như là Nếu bạn làm việc quá sức, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi.

(Nếu bạn làm việc quá sức, bạn sẽ mệt mỏi)

Như là Nếu bạn nhấn công tắc này máy tính sẽ bật

(Nếu bạn nhấn nút này Máy tính sẽ mở)

Như là Nếu Daniel có tiền, anh ấy đã tiêu nó.

(Nếu Daniel có tiền Anh ấy sẽ tiêu tất cả)

Như là Nếu bạn làm nóng đá nó sẽ biến thành nước

(nếu được làm ấm bằng đá đá sẽ tan thành nước)

√ Không sử dụng “will” trong câu điều kiện, nhưng “will” có thể được sử dụng trong câu điều kiện khi chúng ta đưa ra yêu cầu. hoặc khi hành động trong câu điều kiện là kết quả của hành động trong câu chính.

Như là Nếu chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi sẽ đi xe buýt.

(Nếu chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi sẽ đi xe buýt)

không:

Nếu chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi sẽ đi xe buýt.

Như là nếu bạn đợi một chút Tôi sẽ tìm ai đó để giúp bạn

(Vui lòng đợi một lát, tôi sẽ tìm người giúp)

= Vui lòng đợi Tôi sẽ tìm ai đó để giúp bạn

√ để làm cho câu trang trọng hơn Chúng ta có thể sử dụng phép đảo ngược cho câu điều kiện loại 1 bằng cách bỏ “if” thay vì “should”.

should + S + V, S + will / could / might / must… + V-inf

Như là Nếu bạn thành công lần này Bạn có thể được thăng chức.

(Nếu thành công lần này có thể được thăng chức)

= Nếu bạn thành công lần này Bạn có thể được thăng chức.

 • trong điều kiện thực tế Chúng ta có thể thay thế kết hợp “if” bằng “trừ khi, miễn là, miễn là (miễn là) chỉ khi “là) thứ gì đó khác (nếu không) hoặc (nếu không) có điều kiện (điều đó) (với điều kiện là) …”

Như là Nếu bạn muốn giảm cân Bạn nên chạy bộ thường xuyên.

(Nếu bạn muốn giảm cân, bạn nên chạy bộ thường xuyên).

= trong trường hợp / khi nào / miễn là / miễn là / miễn là / cung cấp rằng Nếu bạn muốn giảm cân, bạn nên chạy bộ thường xuyên.

 • “Ngoại trừ” tương đương với “nếu… không” và có nghĩa là “ngoại trừ nếu” (trừ khi).

Như là Nếu bạn không học tập chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi.

(Nếu bạn không học chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi.)

= Nếu bạn không có ý định học, thì hãy làm bài kiểm tra cuối kỳ

 • Tuy nhiên, chúng ta sử dụng “nếu… không” chứ không phải “trừ khi” khi điều gì đó trong mệnh đề “nếu” là nguyên nhân gốc rễ của tình huống chúng ta đang nói hoặc trong câu hỏi.

Như là Vợ tôi sẽ rất buồn nếu ngày mai tôi không về.

(Vợ tôi sẽ rất buồn nếu ngày mai cô ấy không quay lại.)

không:

Vợ tôi sẽ rất buồn trừ khi tôi trở lại vào ngày mai

Như là Bạn sẽ làm gì nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra?

(Bạn sẽ làm gì nếu bạn trượt kỳ thi?)

không:

Bạn sẽ làm gì nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra?

ghi lại:

√ Các câu có “ngoại trừ” luôn ở trong câu khẳng định.

Như là Hãy đến vào ngày mai, trừ khi tôi gọi điện thoại.

(Nếu cuộc gọi không liên lạc được Bạn có thể đến vào ngày mai)

không:

Hãy đến vào ngày mai nếu tôi không gọi

√ Không sử dụng thì tương lai ngang bằng với “trừ khi.” Thì hiện tại thường được sử dụng cho tương lai.

Như là Tôi sẽ ở lại cả ngày ngoại trừ điện thoại văn phòng.

(Tôi sẽ ở nhà cả ngày trừ khi công ty gọi)

không:

Tôi sẽ ở lại cả ngày trừ khi văn phòng gọi

Trên đây là phần lý thuyết và một số Bài tập cho câu điều kiện loại 1 Nó giúp bạn luyện tập và hiểu các loại câu điều kiện này tốt hơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bài viết Bạn có thể bình luận bên dưới. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.

Thông tin cần xem thêm: Câu điều kiện loại 1

Hình Ảnh về Câu điều kiện loại 1

Video về Câu điều kiện loại 1

Wiki về Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 -

Trang chủ »Ngữ pháp tiếng Anh

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Câu điều kiện Loại I là một trong ba loại câu điều kiện chính. trong đó nói về các tình huống có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai về chủ đề hôm nay Verbalern Tôi sẽ tìm hiểu với bạn về Bài tập về câu điều kiện Loại 1 Bằng cách này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về câu điều kiện loại 1 mà chúng ta đã thảo luận ở phần trước. và sẽ luyện tập qua một số bài tập

Mục lục 1. Loại 12 Câu điều kiện Một cách diễn đạt khác Loại 13 Câu điều kiện Bài tập cho câu điều kiện loại 1

mệnh đề if (mệnh đề if)điểm chínhthì hiện tại đơn giản
thì hiện tại tiếp diễn
bài thuyết trình hoàn hảo
Trình bày thì hoàn thành liên tục trong tương lai gần
thì tương lai đơn giản
bản tường trình
S + can / may / must / should / should… + V-inf

 • Sử dụng các thì liên tục để mô tả các hành động đang diễn ra hoặc các thỏa thuận trong tương lai.

Như là Nếu bạn đang đợi xe buýt, bạn nên tham gia vào hàng đợi.

(Nếu bạn đang đợi xe thì nên xếp hàng)

Như là Nếu bạn ở lại một đêm Tốt hơn là tôi nên nhờ người quản lý sắp xếp một phòng cho bạn.

(Nếu bạn ở lại đêm khác, hãy yêu cầu giám đốc sắp xếp phòng tốt hơn)

 • Sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong mệnh đề if để mô tả hành động hoàn chỉnh.

Như là Nếu anh ấy viết thư, tôi sẽ đăng nó.

(Nếu anh ấy viết xong bức thư, tôi sẽ gửi nó.)

 • Sử dụng thì tương lai gần để thể hiện hoặc dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Như là Nếu trời mưa, tôi nên mang theo ô.

(Nếu trời mưa, hãy mang ô theo bạn)

 • Các động từ phương thức “có thể / có thể / phải / nên / nên để / phải…” có thể được sử dụng trong mệnh đề chính để nói về các khả năng, sự chắc chắn, quyền hạn, nghĩa vụ hoặc nhu cầu đặt ra.

Như là Muốn nhìn rõ phải đeo kính.

(Muốn nhìn rõ phải đeo kính)

Như là nếu bạn muốn một vé tôi có thể tìm thấy bạn

(nếu bạn cần một vé Tôi có thể mua nó cho bạn)

 • Đôi khi chúng ta có thể sử dụng "should" trong mệnh đề if để gợi ý điều gì đó không chắc chắn.

Như là bạn nên thay đổi suy nghĩ của mình vui lòng gọi cho tôi

(Gọi cho tôi nếu bạn đổi ý)

Như là Nếu ai có thể gọi xin vui lòng để lại tin nhắn.

(Nếu ai đó gọi, vui lòng soạn tin nhắn)

ghi lại:

√ Hiện tại phân từ cũng được sử dụng trong cả hai câu để chỉ sự việc. quy luật tự nhiên hoặc hành động theo thói quen

Như là Nếu bạn làm việc quá sức, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi.

(Nếu bạn làm việc quá sức, bạn sẽ mệt mỏi)

Như là Nếu bạn nhấn công tắc này máy tính sẽ bật

(Nếu bạn nhấn nút này Máy tính sẽ mở)

Như là Nếu Daniel có tiền, anh ấy đã tiêu nó.

(Nếu Daniel có tiền Anh ấy sẽ tiêu tất cả)

Như là Nếu bạn làm nóng đá nó sẽ biến thành nước

(nếu được làm ấm bằng đá đá sẽ tan thành nước)

√ Không sử dụng "will" trong câu điều kiện, nhưng "will" có thể được sử dụng trong câu điều kiện khi chúng ta đưa ra yêu cầu. hoặc khi hành động trong câu điều kiện là kết quả của hành động trong câu chính.

Như là Nếu chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi sẽ đi xe buýt.

(Nếu chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi sẽ đi xe buýt)

không:

Nếu chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi sẽ đi xe buýt.

Như là nếu bạn đợi một chút Tôi sẽ tìm ai đó để giúp bạn

(Vui lòng đợi một lát, tôi sẽ tìm người giúp)

= Vui lòng đợi Tôi sẽ tìm ai đó để giúp bạn

√ để làm cho câu trang trọng hơn Chúng ta có thể sử dụng phép đảo ngược cho câu điều kiện loại 1 bằng cách bỏ "if" thay vì "should".

should + S + V, S + will / could / might / must… + V-inf

Như là Nếu bạn thành công lần này Bạn có thể được thăng chức.

(Nếu thành công lần này có thể được thăng chức)

= Nếu bạn thành công lần này Bạn có thể được thăng chức.

 • trong điều kiện thực tế Chúng ta có thể thay thế kết hợp "if" bằng "trừ khi, miễn là, miễn là (miễn là) chỉ khi "là) thứ gì đó khác (nếu không) hoặc (nếu không) có điều kiện (điều đó) (với điều kiện là) ..."

Như là Nếu bạn muốn giảm cân Bạn nên chạy bộ thường xuyên.

(Nếu bạn muốn giảm cân, bạn nên chạy bộ thường xuyên).

= trong trường hợp / khi nào / miễn là / miễn là / miễn là / cung cấp rằng Nếu bạn muốn giảm cân, bạn nên chạy bộ thường xuyên.

 • “Ngoại trừ” tương đương với “nếu… không” và có nghĩa là “ngoại trừ nếu” (trừ khi).

Như là Nếu bạn không học tập chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi.

(Nếu bạn không học chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi.)

= Nếu bạn không có ý định học, thì hãy làm bài kiểm tra cuối kỳ

 • Tuy nhiên, chúng ta sử dụng “nếu… không” chứ không phải “trừ khi” khi điều gì đó trong mệnh đề “nếu” là nguyên nhân gốc rễ của tình huống chúng ta đang nói hoặc trong câu hỏi.

Như là Vợ tôi sẽ rất buồn nếu ngày mai tôi không về.

(Vợ tôi sẽ rất buồn nếu ngày mai cô ấy không quay lại.)

không:

Vợ tôi sẽ rất buồn trừ khi tôi trở lại vào ngày mai

Như là Bạn sẽ làm gì nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra?

(Bạn sẽ làm gì nếu bạn trượt kỳ thi?)

không:

Bạn sẽ làm gì nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra?

ghi lại:

√ Các câu có "ngoại trừ" luôn ở trong câu khẳng định.

Như là Hãy đến vào ngày mai, trừ khi tôi gọi điện thoại.

(Nếu cuộc gọi không liên lạc được Bạn có thể đến vào ngày mai)

không:

Hãy đến vào ngày mai nếu tôi không gọi

√ Không sử dụng thì tương lai ngang bằng với "trừ khi." Thì hiện tại thường được sử dụng cho tương lai.

Như là Tôi sẽ ở lại cả ngày ngoại trừ điện thoại văn phòng.

(Tôi sẽ ở nhà cả ngày trừ khi công ty gọi)

không:

Tôi sẽ ở lại cả ngày trừ khi văn phòng gọi

Trên đây là phần lý thuyết và một số Bài tập cho câu điều kiện loại 1 Nó giúp bạn luyện tập và hiểu các loại câu điều kiện này tốt hơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bài viết Bạn có thể bình luận bên dưới. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Câu điều kiện loại 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu điều kiện loại 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Câu #điều #kiện #loại

Xem thêm bài viết hay:  Tải Attack On Titan Trên điện Thoại Android

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button