Giáo Dục

Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu trả lời:

Phong trào dân chủ 36-39 là phong trào quần chúng có tổ chức rộng rãi dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, thực dân Pháp phản động và tay sai đòi tự do, dân chủ và hòa bình.

Phong trào buộc chính quyền thuộc địa phải nhượng bộ trước một số yêu cầu về sự tồn tại dân chủ.

Qua đấu tranh, quần chúng được giác ngộ chính trị đã tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất, trở thành lực lượng chính trị quyết liệt của cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành.

Qua đấu tranh, đường lối của Đảng Cộng sản mácxít có điều kiện được truyền bá rộng rãi trong nhân dân.


Qua đấu tranh, ĐVTN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, đồng thời, chi bộ cũng thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước.

Phong trào đã để lại kinh nghiệm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai chính đáng.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15

Video về Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15

Wiki về Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15

Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15

Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15 -

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu trả lời:

Phong trào dân chủ 36-39 là phong trào quần chúng có tổ chức rộng rãi dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, thực dân Pháp phản động và tay sai đòi tự do, dân chủ và hòa bình.

Phong trào buộc chính quyền thuộc địa phải nhượng bộ trước một số yêu cầu về sự tồn tại dân chủ.

Qua đấu tranh, quần chúng được giác ngộ chính trị đã tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất, trở thành lực lượng chính trị quyết liệt của cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành.

Qua đấu tranh, đường lối của Đảng Cộng sản mácxít có điều kiện được truyền bá rộng rãi trong nhân dân.


Qua đấu tranh, ĐVTN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, đồng thời, chi bộ cũng thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước.

Phong trào đã để lại kinh nghiệm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai chính đáng.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu trả lời:

Phong trào dân chủ 36-39 là phong trào quần chúng có tổ chức rộng rãi dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, thực dân Pháp phản động và tay sai đòi tự do, dân chủ và hòa bình.

Phong trào buộc chính quyền thuộc địa phải nhượng bộ trước một số yêu cầu về sự tồn tại dân chủ.

Qua đấu tranh, quần chúng được giác ngộ chính trị đã tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất, trở thành lực lượng chính trị quyết liệt của cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành.

Qua đấu tranh, đường lối của Đảng Cộng sản mácxít có điều kiện được truyền bá rộng rãi trong nhân dân.


Qua đấu tranh, ĐVTN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, đồng thời, chi bộ cũng thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước.

Phong trào đã để lại kinh nghiệm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất tổ chức lãnh đạo đấu tranh công khai chính đáng.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 12 Bài 15 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Câu #hỏi #nghiêng #trang #Lịch #Sử #Bài

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button