Giáo Dục

Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16

Tình hình nước ta trong những năm 1939 – 1945 thay đổi như thế nào?

Câu trả lời:

Tháng 11 năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và ảnh hưởng đến các nước thuộc địa. Ở Pháp, chính phủ tư sản thiên về cánh hữu, bọn phản động thuộc địa ngóc đầu đòi xóa bỏ các quyền tự do. , nền dân chủ. Ngoài vòng pháp luật của Đảng Cộng sản, quân Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu hàng Đức thực hiện chính sách thù địch với các lực lượng tiến bộ.

Cuối tháng 9-1940, Nhật xâm lược các nước Đông Dương, đặc biệt là vượt biên giới Việt – Trung vào Việt Nam. Việt Nam đúng vào hoàn cảnh hai nước xâm lược, trong hoàn cảnh đó Pháp đầu hàng Nhật, Nhật nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khai thác Việt Nam.

Bước sang năm 1945 trên mặt trận châu Âu, Đức chìm trong thất bại nặng nề, Nhật Bản cũng bị thất bại nhiều nơi. Tháng 3-1945, Nhật quyết định đảo chính Pháp, tận dụng thời cơ đó, lực lượng của ta cơ động, với khí thế cách mạng sẵn sàng đấu tranh vũ trang.

Với tình hình chính trị ngày càng đi vào cục diện với hai nước lấn lướt, nền kinh tế Việt Nam cũng đang đứng trước bờ vực.


Pháp tăng cường chính sách kinh tế chỉ huy ở Việt Nam, đặt nhiều thứ thuế, nhằm tăng thêm của cải, bằng những chính sách hà khắc.

Khi Nhật vào Đông Dương, Pháp làm tay sai cho Nhật, để lại máy bay và phương tiện đi lại cho Nhật. Người Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng ở đây để phục vụ chiến tranh. Những điều này đã dẫn đến cuộc sống khốn khổ của nhân dân ta, và đẩy nhân dân ta vào chân tường không thể vùng vẫy. Điều đó càng làm cho người dân chúng tôi thêm phẫn nộ và luôn sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn thấy tất cả Soạn lịch sử 12: Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16

Video về Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16

Wiki về Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16

Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16

Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16 -

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16

Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 thay đổi như thế nào?

Câu trả lời:

Tháng 11 năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và ảnh hưởng đến các nước thuộc địa. Ở Pháp, chính phủ tư sản thiên về cánh hữu, bọn phản động thuộc địa ngóc đầu đòi xóa bỏ các quyền tự do. , nền dân chủ. Ngoài vòng pháp luật của Đảng Cộng sản, quân Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu hàng Đức thực hiện chính sách thù địch với các lực lượng tiến bộ.

Cuối tháng 9-1940, Nhật xâm lược các nước Đông Dương, đặc biệt là vượt biên giới Việt - Trung vào Việt Nam. Việt Nam đúng vào hoàn cảnh hai nước xâm lược, trong hoàn cảnh đó Pháp đầu hàng Nhật, Nhật nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khai thác Việt Nam.

Bước sang năm 1945 trên mặt trận châu Âu, Đức chìm trong thất bại nặng nề, Nhật Bản cũng bị thất bại nhiều nơi. Tháng 3-1945, Nhật quyết định đảo chính Pháp, tận dụng thời cơ đó, lực lượng của ta cơ động, với khí thế cách mạng sẵn sàng đấu tranh vũ trang.

Với tình hình chính trị ngày càng đi vào cục diện với hai nước lấn lướt, nền kinh tế Việt Nam cũng đang đứng trước bờ vực.


Pháp tăng cường chính sách kinh tế chỉ huy ở Việt Nam, đặt nhiều thứ thuế, nhằm tăng thêm của cải, bằng những chính sách hà khắc.

Khi Nhật vào Đông Dương, Pháp làm tay sai cho Nhật, để lại máy bay và phương tiện đi lại cho Nhật. Người Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng ở đây để phục vụ chiến tranh. Những điều này đã dẫn đến cuộc sống khốn khổ của nhân dân ta, và đẩy nhân dân ta vào chân tường không thể vùng vẫy. Điều đó càng làm cho người dân chúng tôi thêm phẫn nộ và luôn sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn thấy tất cả Soạn lịch sử 12: Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16

Tình hình nước ta trong những năm 1939 – 1945 thay đổi như thế nào?

Câu trả lời:

Tháng 11 năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và ảnh hưởng đến các nước thuộc địa. Ở Pháp, chính phủ tư sản thiên về cánh hữu, bọn phản động thuộc địa ngóc đầu đòi xóa bỏ các quyền tự do. , nền dân chủ. Ngoài vòng pháp luật của Đảng Cộng sản, quân Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu hàng Đức thực hiện chính sách thù địch với các lực lượng tiến bộ.

Cuối tháng 9-1940, Nhật xâm lược các nước Đông Dương, đặc biệt là vượt biên giới Việt – Trung vào Việt Nam. Việt Nam đúng vào hoàn cảnh hai nước xâm lược, trong hoàn cảnh đó Pháp đầu hàng Nhật, Nhật nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khai thác Việt Nam.

Bước sang năm 1945 trên mặt trận châu Âu, Đức chìm trong thất bại nặng nề, Nhật Bản cũng bị thất bại nhiều nơi. Tháng 3-1945, Nhật quyết định đảo chính Pháp, tận dụng thời cơ đó, lực lượng của ta cơ động, với khí thế cách mạng sẵn sàng đấu tranh vũ trang.

Với tình hình chính trị ngày càng đi vào cục diện với hai nước lấn lướt, nền kinh tế Việt Nam cũng đang đứng trước bờ vực.


Pháp tăng cường chính sách kinh tế chỉ huy ở Việt Nam, đặt nhiều thứ thuế, nhằm tăng thêm của cải, bằng những chính sách hà khắc.

Khi Nhật vào Đông Dương, Pháp làm tay sai cho Nhật, để lại máy bay và phương tiện đi lại cho Nhật. Người Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng ở đây để phục vụ chiến tranh. Những điều này đã dẫn đến cuộc sống khốn khổ của nhân dân ta, và đẩy nhân dân ta vào chân tường không thể vùng vẫy. Điều đó càng làm cho người dân chúng tôi thêm phẫn nộ và luôn sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn thấy tất cả Soạn lịch sử 12: Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi in nghiêng trang 104 Lịch Sử 12 Bài 16 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Câu #hỏi #nghiêng #trang #Lịch #Sử #Bài

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button