Giáo Dục

Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Bài 19: Diễn biến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Từ chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 đến Đông Xuân 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Câu trả lời:

Trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông, nhân dân đã là hậu phương vững chắc. Từ sau chiến dịch, hậu phương được chú trọng và phát triển trên tất cả các mặt trận.

Về chính trị: Đại hội quyết định thống nhất hai mặt trận thành mặt trận Liên Việt. Từ đó, phong trào thi đua nghĩa tình ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân.

Về kinh tế: chính phủ huy động sức lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm. Nhân dân tăng gia sản xuất để phục vụ chiến tranh. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp và công nghiệp cũng được đáp ứng cơ bản. Thuế giảm do chính phủ lo và quyết định cải cách ruộng đất để mọi người có thể tự do cày cấy.

Về văn hoá giáo dục: chính quyền tổ chức các lớp học cho nhân dân, nơi nào có trường, lớp thì dạy cho người mù chữ, thực hiện ba phương châm: phụng sự kháng chiến, phụng sự kháng chiến. người dân sinh sống, phục vụ sản xuất. Người nghệ sĩ thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhiều tác phẩm và câu chuyện âm nhạc đã đi vào lịch sử chiến tranh. Các bệnh viện, bệnh xá được nâng cấp và xây mới.


Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 19. Diễn biến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta (1951-1953)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Video về Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Wiki về Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19 -

Bài 19: Diễn biến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Từ chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 đến Đông Xuân 1953 - 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Câu trả lời:

Trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông, nhân dân đã là hậu phương vững chắc. Từ sau chiến dịch, hậu phương được chú trọng và phát triển trên tất cả các mặt trận.

Về chính trị: Đại hội quyết định thống nhất hai mặt trận thành mặt trận Liên Việt. Từ đó, phong trào thi đua nghĩa tình ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân.

Về kinh tế: chính phủ huy động sức lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm. Nhân dân tăng gia sản xuất để phục vụ chiến tranh. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp và công nghiệp cũng được đáp ứng cơ bản. Thuế giảm do chính phủ lo và quyết định cải cách ruộng đất để mọi người có thể tự do cày cấy.

Về văn hoá giáo dục: chính quyền tổ chức các lớp học cho nhân dân, nơi nào có trường, lớp thì dạy cho người mù chữ, thực hiện ba phương châm: phụng sự kháng chiến, phụng sự kháng chiến. người dân sinh sống, phục vụ sản xuất. Người nghệ sĩ thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhiều tác phẩm và câu chuyện âm nhạc đã đi vào lịch sử chiến tranh. Các bệnh viện, bệnh xá được nâng cấp và xây mới.


Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 19. Diễn biến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta (1951-1953)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 19: Diễn biến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19

Từ chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 đến Đông Xuân 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Câu trả lời:

Trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông, nhân dân đã là hậu phương vững chắc. Từ sau chiến dịch, hậu phương được chú trọng và phát triển trên tất cả các mặt trận.

Về chính trị: Đại hội quyết định thống nhất hai mặt trận thành mặt trận Liên Việt. Từ đó, phong trào thi đua nghĩa tình ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân.

Về kinh tế: chính phủ huy động sức lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm. Nhân dân tăng gia sản xuất để phục vụ chiến tranh. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp và công nghiệp cũng được đáp ứng cơ bản. Thuế giảm do chính phủ lo và quyết định cải cách ruộng đất để mọi người có thể tự do cày cấy.

Về văn hoá giáo dục: chính quyền tổ chức các lớp học cho nhân dân, nơi nào có trường, lớp thì dạy cho người mù chữ, thực hiện ba phương châm: phụng sự kháng chiến, phụng sự kháng chiến. người dân sinh sống, phục vụ sản xuất. Người nghệ sĩ thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhiều tác phẩm và câu chuyện âm nhạc đã đi vào lịch sử chiến tranh. Các bệnh viện, bệnh xá được nâng cấp và xây mới.


Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 19. Diễn biến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta (1951-1953)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi in nghiêng trang 143 Lịch Sử 12 Bài 19 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Câu #hỏi #nghiêng #trang #Lịch #Sử #Bài

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button