Giáo Dục

Câu hỏi in nghiêng trang 77 Địa Lí 11 Bài 9

BÀI 9: NGƯỜI PHỤ NỮ NHẬT BẢN

MỤC 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ KINH TẾ

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9

Đặc điểm của người lao động có tác động như thế nào đến nền kinh tế và xã hội Nhật Bản?

Câu trả lời

– Người lao động Nhật Bản cần cù, năng động, có tinh thần tự giác và trách nhiệm rất cao. Người Nhật rất coi trọng đầu tư cho giáo dục.

Những đức tính đó đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển. Đối với một đất nước còn nhiều khó khăn về thiên nhiên, ý chí, nghị lực và những phẩm chất quý báu nêu trên đã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Nền kinh tế Nhật Bản phát triển theo hướng tận dụng triệt để những đặc điểm đó.

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9


Dựa vào bảng 9.2, nhận xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản qua các năm từ 1950 đến 1973.

Câu trả lời

Thời kỳ phát triển rất nhanh là 1950-1954.

– Các giai đoạn sau (1955 – 1959, 1960 – 1964, 1965 – 1969) có tốc độ phát triển nhanh, nhưng thấp hơn so với giai đoạn 1950 – 1954.

– Giai đoạn 1970 – 1973: tốc độ tăng trưởng chậm lại so với trước.

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9

Dựa vào bảng 9.3, nhận xét về sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005.

Câu trả lời

Kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhất là những năm 1995 – 2001. Đến năm 2003, kinh tế có bước phát triển tốt hơn nhưng đến năm 2005 tốc độ chậm lại và giảm sút.

Nhìn thấy tất cả Vị trí thứ 11: Bài 9. Nhật Bản

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Câu hỏi in nghiêng trang 77 Địa Lí 11 Bài 9

Video về Câu hỏi in nghiêng trang 77 Địa Lí 11 Bài 9

Wiki về Câu hỏi in nghiêng trang 77 Địa Lí 11 Bài 9

Câu hỏi in nghiêng trang 77 Địa Lí 11 Bài 9

Câu hỏi in nghiêng trang 77 Địa Lí 11 Bài 9 -

BÀI 9: NGƯỜI PHỤ NỮ NHẬT BẢN

MỤC 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ KINH TẾ

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9

Đặc điểm của người lao động có tác động như thế nào đến nền kinh tế và xã hội Nhật Bản?

Câu trả lời

- Người lao động Nhật Bản cần cù, năng động, có tinh thần tự giác và trách nhiệm rất cao. Người Nhật rất coi trọng đầu tư cho giáo dục.

Những đức tính đó đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển. Đối với một đất nước còn nhiều khó khăn về thiên nhiên, ý chí, nghị lực và những phẩm chất quý báu nêu trên đã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Nền kinh tế Nhật Bản phát triển theo hướng tận dụng triệt để những đặc điểm đó.

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9


Dựa vào bảng 9.2, nhận xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản qua các năm từ 1950 đến 1973.

Câu trả lời

Thời kỳ phát triển rất nhanh là 1950-1954.

- Các giai đoạn sau (1955 - 1959, 1960 - 1964, 1965 - 1969) có tốc độ phát triển nhanh, nhưng thấp hơn so với giai đoạn 1950 - 1954.

- Giai đoạn 1970 - 1973: tốc độ tăng trưởng chậm lại so với trước.

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9

Dựa vào bảng 9.3, nhận xét về sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2005.

Câu trả lời

Kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhất là những năm 1995 - 2001. Đến năm 2003, kinh tế có bước phát triển tốt hơn nhưng đến năm 2005 tốc độ chậm lại và giảm sút.

Nhìn thấy tất cả Vị trí thứ 11: Bài 9. Nhật Bản

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

BÀI 9: NGƯỜI PHỤ NỮ NHẬT BẢN

MỤC 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ KINH TẾ

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9

Đặc điểm của người lao động có tác động như thế nào đến nền kinh tế và xã hội Nhật Bản?

Câu trả lời

– Người lao động Nhật Bản cần cù, năng động, có tinh thần tự giác và trách nhiệm rất cao. Người Nhật rất coi trọng đầu tư cho giáo dục.

Những đức tính đó đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển. Đối với một đất nước còn nhiều khó khăn về thiên nhiên, ý chí, nghị lực và những phẩm chất quý báu nêu trên đã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Nền kinh tế Nhật Bản phát triển theo hướng tận dụng triệt để những đặc điểm đó.

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9


Dựa vào bảng 9.2, nhận xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản qua các năm từ 1950 đến 1973.

Câu trả lời

Thời kỳ phát triển rất nhanh là 1950-1954.

– Các giai đoạn sau (1955 – 1959, 1960 – 1964, 1965 – 1969) có tốc độ phát triển nhanh, nhưng thấp hơn so với giai đoạn 1950 – 1954.

– Giai đoạn 1970 – 1973: tốc độ tăng trưởng chậm lại so với trước.

Câu hỏi in nghiêng trang 77 SGK Địa lý 11 Bài 9

Dựa vào bảng 9.3, nhận xét về sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005.

Câu trả lời

Kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhất là những năm 1995 – 2001. Đến năm 2003, kinh tế có bước phát triển tốt hơn nhưng đến năm 2005 tốc độ chậm lại và giảm sút.

Nhìn thấy tất cả Vị trí thứ 11: Bài 9. Nhật Bản

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Bạn thấy bài viết Câu hỏi in nghiêng trang 77 Địa Lí 11 Bài 9 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi in nghiêng trang 77 Địa Lí 11 Bài 9 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Câu #hỏi #nghiêng #trang #Địa #Lí #Bài

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button