Giáo Dục

Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Câu trả lời:

Do tác động của thế giới:

Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, bọn phát xít cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản tiến hành chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho chiến tranh thế giới. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh đe dọa hòa bình thế giới, vì vậy nhiệm vụ của tất cả các dân tộc trên thế giới là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh.

7-1935 Đại hội VII, xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

Tháng 6 năm 1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. Chính phủ mới đã thực hiện một số cải cách tiến bộ ở thuộc địa, cử phái viên đến điều tra tình hình ở Đông Dương và mở rộng một số quyền tự do dân chủ tối thiểu. Tình hình đó mở ra khả năng đấu tranh rộng mở của phong trào cách mạng nước ta.


Do điều kiện nước ta:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 29-33 Pháp tập trung các thuộc địa để bù đắp thiệt hại về kinh tế cho chính quốc. Đời sống của các tầng lớp ngày càng khó khăn, nông dân bị mất ruộng đất, công nhân thất nghiệp, tình hình đó đã mở ra cho quần chúng nhân dân đòi hỏi tự do, dân chủ, lương thực và hòa bình.

Từ năm 1935 các tổ chức cơ sở của Đảng được khôi phục, tháng 7 năm 1936 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức hội nghị tại Thượng Hải. để xác định con đường đấu tranh cho thời kỳ mới. Hội nghị xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc phong kiến. Nhiệm vụ trực tiếp là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, hòa bình. Hội nghị thành lập mặt trận nhân dân thống nhất chống đế quốc Đông Dương, sau đổi thành mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương, gọi tắt là mặt trận dân chủ Đông Dương.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Video về Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Wiki về Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15 -

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Câu trả lời:

Do tác động của thế giới:

Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, bọn phát xít cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản tiến hành chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho chiến tranh thế giới. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh đe dọa hòa bình thế giới, vì vậy nhiệm vụ của tất cả các dân tộc trên thế giới là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh.

7-1935 Đại hội VII, xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

Tháng 6 năm 1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. Chính phủ mới đã thực hiện một số cải cách tiến bộ ở thuộc địa, cử phái viên đến điều tra tình hình ở Đông Dương và mở rộng một số quyền tự do dân chủ tối thiểu. Tình hình đó mở ra khả năng đấu tranh rộng mở của phong trào cách mạng nước ta.


Do điều kiện nước ta:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 29-33 Pháp tập trung các thuộc địa để bù đắp thiệt hại về kinh tế cho chính quốc. Đời sống của các tầng lớp ngày càng khó khăn, nông dân bị mất ruộng đất, công nhân thất nghiệp, tình hình đó đã mở ra cho quần chúng nhân dân đòi hỏi tự do, dân chủ, lương thực và hòa bình.

Từ năm 1935 các tổ chức cơ sở của Đảng được khôi phục, tháng 7 năm 1936 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức hội nghị tại Thượng Hải. để xác định con đường đấu tranh cho thời kỳ mới. Hội nghị xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc phong kiến. Nhiệm vụ trực tiếp là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, hòa bình. Hội nghị thành lập mặt trận nhân dân thống nhất chống đế quốc Đông Dương, sau đổi thành mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương, gọi tắt là mặt trận dân chủ Đông Dương.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Câu trả lời:

Do tác động của thế giới:

Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, bọn phát xít cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản tiến hành chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho chiến tranh thế giới. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh đe dọa hòa bình thế giới, vì vậy nhiệm vụ của tất cả các dân tộc trên thế giới là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh.

7-1935 Đại hội VII, xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

Tháng 6 năm 1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. Chính phủ mới đã thực hiện một số cải cách tiến bộ ở thuộc địa, cử phái viên đến điều tra tình hình ở Đông Dương và mở rộng một số quyền tự do dân chủ tối thiểu. Tình hình đó mở ra khả năng đấu tranh rộng mở của phong trào cách mạng nước ta.


Do điều kiện nước ta:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 29-33 Pháp tập trung các thuộc địa để bù đắp thiệt hại về kinh tế cho chính quốc. Đời sống của các tầng lớp ngày càng khó khăn, nông dân bị mất ruộng đất, công nhân thất nghiệp, tình hình đó đã mở ra cho quần chúng nhân dân đòi hỏi tự do, dân chủ, lương thực và hòa bình.

Từ năm 1935 các tổ chức cơ sở của Đảng được khôi phục, tháng 7 năm 1936 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức hội nghị tại Thượng Hải. để xác định con đường đấu tranh cho thời kỳ mới. Hội nghị xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc phong kiến. Nhiệm vụ trực tiếp là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, hòa bình. Hội nghị thành lập mặt trận nhân dân thống nhất chống đế quốc Đông Dương, sau đổi thành mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương, gọi tắt là mặt trận dân chủ Đông Dương.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Câu #hỏi #nghiêng #trang #Lịch #Sử #Bài

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button