Giáo Dục

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Câu hỏi: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KOH nóng chảy

B. CaCl2 tan chảy

C. NaCl rắn, khan

D. HCl dễ tan trong nước

Câu trả lời

Câu trả lời đúng: C. NaCl rắn, khan

Giải thích

Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc ở trạng thái nóng chảy.

– Chất không dẫn điện: chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch rượu etylic, glucozơ, nước cất, v.v.

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Sau đây, mời bạn đọc cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về chất không dẫn điện qua bài viết dưới đây nhé!

1. Hóa chất nào không dẫn điện?

Điện phân hay ion hóa là quá trình nguyên tử hoặc phân tử nhận được điện tích dương hoặc điện tích âm bằng cách nhận hoặc mất điện tử để tạo thành ion, thường đi kèm với những thay đổi hóa học khác. Các ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải lớn hơn hoặc bằng thế năng tương tác của các êlectron trong nguyên tử) để giải phóng êlectron, các êlectron được giải phóng này gọi là êlectron tự do.

Năng lượng cần thiết để quá trình này xảy ra được gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành khi một điện tử tự do nhất định va chạm với một nguyên tử mang điện tích trung hòa ngay lập tức bị giữ lại và thiết lập một hàng rào thế năng với nguyên tử này, vì nó không còn năng lượng để thoát ra khỏi nguyên tử. Nguyên tử này sẽ tạo thành các ion âm.

Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối trong dung dịch hay nóng chảy là những chất có thể dẫn điện.

– Chất không dẫn điện:

+ chất rắn khan (NaCl, NaOH, .. rắn)

+ dung dịch cồn, đường, nước cất, …

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối khi tan vào nước sẽ phân ly thành ion nên dung dịch của chúng dẫn điện.

2. Phương trình điện li

AXIT → NHÀ CATION+ + ANION dựa trên AXIT

CƠ BẢN → KIM LOẠI CATION + ANION OH

MUỐI → KIM LOẠI CATION (hoặc NHỎ4+) + AXIT ANION.

Chú ý: Phương trình điện phân phải đảm bảo cân bằng điện tích giữa hai mặt

3. Phân loại chất điện giải

một. Chất điện ly mạnh

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước sẽ phân li thành ion.

– Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4H2VÌ THẾ4… Haу áᴄ mạnh như: NaOH, KOH, Ca (OH)2… Và hầu hết muối.

Na2VÌ THẾ4 → 2Na+ + VẬY42-

b. Chất điện giải

Là những chất khi tan trong nước chỉ một phần phân tử phân li thành ion (0

Axit yếu: CHỈ3COOH, HClO, H2S, HF, HOUSE2VÌ THẾ3H2CO3

Bazơ yếu: Mg (OH) 2, Al (OH) 3, NH3,…

Cân bằng điện giải:

Ví dụ: HF H+ + F

4. Bài tập thực hành

Câu hỏi 1. Vật nào sau đây không dẫn điện?

A. KCl rắn, khan.

B. NaOH nóng chảy.

C. CaCl2 sự tan chảy.

D. HBr dễ tan trong nước.

Đáp án A

Câu 2. Cho các chất sau: KCl rắn khan, dung dịch NaOH, C2H5OH, dung dịch HBr, KMnO. dung dịch4, NaCl khan. Số chất không dẫn điện được là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu trả lời là không

Câu 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. NaOH nóng chảy

B. NaCl. dung dịch

LẠNH6Hthứ mười haiO6

D. HCl dễ tan trong nước

Câu trả lời:

Câu 4. Dung dịch nào sau đây (cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?

A. Na2VÌ THẾ4

B. NaOH

C. KCl

D. NaNO3

Trả lời: A

Câu hỏi 5. Dung dịch nào sau đây không thể bị điện phân?

A. HCl

IN ĐẬM6Hthứ mười haiO6

C. NaCl

D. FeSO4

Trả lời: BỎ

Câu 6. Dãy chất điện li mạnh?

A. CHỈ CÓ AgCl3COONa, HCl, NaOH.

B. CHỈ CÓ AgCl3COOH, HCl, NaOH.

C. KCl, HF, HCl, Ca (OH)2.

D. ZnSO4H2S, HIM2VÌ THẾ4Dung dịch KOH.

Trả lời: A

Câu 7. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba (OH)2CHỈ CÓ3COOH B. HNO3MgCO3HF

C. HCl, H2VÌ THẾ4KNO3 D. NaCl, H2S, (NHỎ4)2VÌ THẾ4

Câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Video về Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Wiki về Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Chất nào sau đây không dẫn điện được? -

Câu hỏi: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KOH nóng chảy

B. CaCl2 tan chảy

C. NaCl rắn, khan

D. HCl dễ tan trong nước

Câu trả lời

Câu trả lời đúng: C. NaCl rắn, khan


Giải thích

Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc ở trạng thái nóng chảy.

– Chất không dẫn điện: chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch rượu etylic, glucozơ, nước cất, v.v.

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Sau đây, mời bạn đọc cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về chất không dẫn điện qua bài viết dưới đây nhé!

1. Hóa chất nào không dẫn điện?

Điện phân hay ion hóa là quá trình nguyên tử hoặc phân tử nhận được điện tích dương hoặc điện tích âm bằng cách nhận hoặc mất điện tử để tạo thành ion, thường đi kèm với những thay đổi hóa học khác. Các ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải lớn hơn hoặc bằng thế năng tương tác của các êlectron trong nguyên tử) để giải phóng êlectron, các êlectron được giải phóng này gọi là êlectron tự do.

Năng lượng cần thiết để quá trình này xảy ra được gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành khi một điện tử tự do nhất định va chạm với một nguyên tử mang điện tích trung hòa ngay lập tức bị giữ lại và thiết lập một hàng rào thế năng với nguyên tử này, vì nó không còn năng lượng để thoát ra khỏi nguyên tử. Nguyên tử này sẽ tạo thành các ion âm.

Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối trong dung dịch hay nóng chảy là những chất có thể dẫn điện.

– Chất không dẫn điện:

+ chất rắn khan (NaCl, NaOH, .. rắn)

+ dung dịch cồn, đường, nước cất, …

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối khi tan vào nước sẽ phân ly thành ion nên dung dịch của chúng dẫn điện.

2. Phương trình điện li

AXIT → NHÀ CATION+ + ANION dựa trên AXIT

CƠ BẢN → KIM LOẠI CATION + ANION OH

MUỐI → KIM LOẠI CATION (hoặc NHỎ4+) + AXIT ANION.

Chú ý: Phương trình điện phân phải đảm bảo cân bằng điện tích giữa hai mặt

3. Phân loại chất điện giải

một. Chất điện ly mạnh

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước sẽ phân li thành ion.

– Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4H2VÌ THẾ4… Haу áᴄ mạnh như: NaOH, KOH, Ca (OH)2… Và hầu hết muối.

Na2VÌ THẾ4 → 2Na+ + VẬY42-

b. Chất điện giải

Là những chất khi tan trong nước chỉ một phần phân tử phân li thành ion (0

Axit yếu: CHỈ3COOH, HClO, H2S, HF, HOUSE2VÌ THẾ3H2CO3

Bazơ yếu: Mg (OH) 2, Al (OH) 3, NH3,…

Cân bằng điện giải:

Ví dụ: HF H+ + F

4. Bài tập thực hành

Câu hỏi 1. Vật nào sau đây không dẫn điện?

A. KCl rắn, khan.

B. NaOH nóng chảy.

C. CaCl2 sự tan chảy.

D. HBr dễ tan trong nước.

Đáp án A

Câu 2. Cho các chất sau: KCl rắn khan, dung dịch NaOH, C2H5OH, dung dịch HBr, KMnO. dung dịch4, NaCl khan. Số chất không dẫn điện được là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu trả lời là không

Câu 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. NaOH nóng chảy

B. NaCl. dung dịch

LẠNH6Hthứ mười haiO6

D. HCl dễ tan trong nước

Câu trả lời:

Câu 4. Dung dịch nào sau đây (cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?

A. Na2VÌ THẾ4

B. NaOH

C. KCl

D. NaNO3

Trả lời: A

Câu hỏi 5. Dung dịch nào sau đây không thể bị điện phân?

A. HCl

IN ĐẬM6Hthứ mười haiO6

C. NaCl

D. FeSO4

Trả lời: BỎ

Câu 6. Dãy chất điện li mạnh?

A. CHỈ CÓ AgCl3COONa, HCl, NaOH.

B. CHỈ CÓ AgCl3COOH, HCl, NaOH.

C. KCl, HF, HCl, Ca (OH)2.

D. ZnSO4H2S, HIM2VÌ THẾ4Dung dịch KOH.

Trả lời: A

Câu 7. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba (OH)2CHỈ CÓ3COOH B. HNO3MgCO3HF

C. HCl, H2VÌ THẾ4KNO3 D. NaCl, H2S, (NHỎ4)2VÌ THẾ4

Câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KOH nóng chảy

B. CaCl2 tan chảy

C. NaCl rắn, khan

D. HCl dễ tan trong nước

Câu trả lời

Câu trả lời đúng: C. NaCl rắn, khan


Giải thích

Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc ở trạng thái nóng chảy.

– Chất không dẫn điện: chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch rượu etylic, glucozơ, nước cất, v.v.

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Sau đây, mời bạn đọc cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về chất không dẫn điện qua bài viết dưới đây nhé!

1. Hóa chất nào không dẫn điện?

Điện phân hay ion hóa là quá trình nguyên tử hoặc phân tử nhận được điện tích dương hoặc điện tích âm bằng cách nhận hoặc mất điện tử để tạo thành ion, thường đi kèm với những thay đổi hóa học khác. Các ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải lớn hơn hoặc bằng thế năng tương tác của các êlectron trong nguyên tử) để giải phóng êlectron, các êlectron được giải phóng này gọi là êlectron tự do.

Năng lượng cần thiết để quá trình này xảy ra được gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành khi một điện tử tự do nhất định va chạm với một nguyên tử mang điện tích trung hòa ngay lập tức bị giữ lại và thiết lập một hàng rào thế năng với nguyên tử này, vì nó không còn năng lượng để thoát ra khỏi nguyên tử. Nguyên tử này sẽ tạo thành các ion âm.

Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối trong dung dịch hay nóng chảy là những chất có thể dẫn điện.

– Chất không dẫn điện:

+ chất rắn khan (NaCl, NaOH, .. rắn)

+ dung dịch cồn, đường, nước cất, …

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối khi tan vào nước sẽ phân ly thành ion nên dung dịch của chúng dẫn điện.

2. Phương trình điện li

AXIT → NHÀ CATION+ + ANION dựa trên AXIT

CƠ BẢN → KIM LOẠI CATION + ANION OH

MUỐI → KIM LOẠI CATION (hoặc NHỎ4+) + AXIT ANION.

Chú ý: Phương trình điện phân phải đảm bảo cân bằng điện tích giữa hai mặt

3. Phân loại chất điện giải

một. Chất điện ly mạnh

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước sẽ phân li thành ion.

– Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4H2VÌ THẾ4… Haу áᴄ mạnh như: NaOH, KOH, Ca (OH)2… Và hầu hết muối.

Na2VÌ THẾ4 → 2Na+ + VẬY42-

b. Chất điện giải

Là những chất khi tan trong nước chỉ một phần phân tử phân li thành ion (0

Axit yếu: CHỈ3COOH, HClO, H2S, HF, HOUSE2VÌ THẾ3H2CO3

Bazơ yếu: Mg (OH) 2, Al (OH) 3, NH3,…

Cân bằng điện giải:

Ví dụ: HF H+ + F

4. Bài tập thực hành

Câu hỏi 1. Vật nào sau đây không dẫn điện?

A. KCl rắn, khan.

B. NaOH nóng chảy.

C. CaCl2 sự tan chảy.

D. HBr dễ tan trong nước.

Đáp án A

Câu 2. Cho các chất sau: KCl rắn khan, dung dịch NaOH, C2H5OH, dung dịch HBr, KMnO. dung dịch4, NaCl khan. Số chất không dẫn điện được là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu trả lời là không

Câu 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. NaOH nóng chảy

B. NaCl. dung dịch

LẠNH6Hthứ mười haiO6

D. HCl dễ tan trong nước

Câu trả lời:

Câu 4. Dung dịch nào sau đây (cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?

A. Na2VÌ THẾ4

B. NaOH

C. KCl

D. NaNO3

Trả lời: A

Câu hỏi 5. Dung dịch nào sau đây không thể bị điện phân?

A. HCl

IN ĐẬM6Hthứ mười haiO6

C. NaCl

D. FeSO4

Trả lời: BỎ

Câu 6. Dãy chất điện li mạnh?

A. CHỈ CÓ AgCl3COONa, HCl, NaOH.

B. CHỈ CÓ AgCl3COOH, HCl, NaOH.

C. KCl, HF, HCl, Ca (OH)2.

D. ZnSO4H2S, HIM2VÌ THẾ4Dung dịch KOH.

Trả lời: A

Câu 7. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba (OH)2CHỈ CÓ3COOH B. HNO3MgCO3HF

C. HCl, H2VÌ THẾ4KNO3 D. NaCl, H2S, (NHỎ4)2VÌ THẾ4

Câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Bạn thấy bài viết Chất nào sau đây không dẫn điện được? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Chất nào sau đây không dẫn điện được? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Chất #nào #sau #đây #không #dẫn #điện #được

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button