Giáo Dục

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

Câu hỏi: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

A. Làm tăng nồng độ chất phản ứng

B. Làm tăng nhiệt độ của phản ứng

C. Giảm nhiệt độ phản ứng

D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng

Giải thích: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng hóa học vì nó làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội mở rộng kiến ​​thức về chất xúc tác nhé!

1. Khái niệm chất xúc tác

– Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ của phản ứng và hoàn nguyên sau phản ứng, tức là sau phản ứng chúng không bị thay đổi cả về chất và lượng.

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách tham gia phản ứng, tạo ra các sản phẩm trung gian và hướng phản ứng theo con đường có năng lượng hoạt hóa thấp.

– Đối với phản ứng thuận nghịch, chất xúc tác làm tăng tốc độ của phản ứng thuận và nghịch như nhau. Nói cách khác, chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng mà chỉ làm cho phản ứng nhanh chóng đạt đến trạng thái cân bằng.

– Thông thường, chỉ cần một lượng rất nhỏ một chất để kích hoạt phản ứng.

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

2. Tính chất của chất xúc tác

– Xúc tiến là một quá trình quan trọng trong công nghiệp hóa chất. Người ta ước tính rằng 90% hóa chất sản xuất thương mại được tổng hợp thông qua quá trình lên men.

– Đôi khi thuật ngữ “tá” được sử dụng để chỉ một phản ứng trong đó một chất được tiêu thụ (ví dụ: sự thủy phân của một ete với một bazơ). Trong tình huống này, chất được thêm vào phản ứng nên được gọi là chất hoạt hóa hơn là tá dược.

– Chất phụ gia vừa là chất phản ứng vừa là sản phẩm trong phản ứng nên không bị tiêu hao. Các chất xúc tác hoạt hóa bằng nhiệt làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bề mặt nhiệt động của chúng.

– Đàn áp là quan trọng! Khoảng 90% hóa chất thương mại được điều chế bằng cách sử dụng chất tẩy trắng.

– Hợp chất của nhiều chất xúc tác rắn tăng mạnh khi chúng chứa thêm một lượng chất kích thích, tự nó không có tác dụng xúc tác nhưng lại làm tăng hoạt tính xúc tác của chất xúc tác.

– Mặt khác, hoạt tính của chất xúc tác có thể bị giảm hoặc mất hoàn toàn do chứa các chất độc hại của chất xúc tác.

Bên cạnh những chất xúc tác có thể làm tăng tốc độ của phản ứng, có những chất có khả năng làm chậm tốc độ phản ứng, chúng được gọi là chất ức chế. Những chất này thường được sử dụng để ức chế sự tiến triển của các quá trình hóa học không mong muốn.

3. Phân loại chất xúc tác

Có hai loại xúc tác: xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể.

Chất xúc tác đồng thể là chất xúc tác cùng pha với chất phản ứng thường là chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn dễ tan trong dung dịch.

– Xúc tác dị thể Chất xúc tác ở pha khác với các chất phản ứng, chất xúc tác thường là chất rắn còn chất phản ứng và sản phẩm ở pha lỏng hoặc khí. Trong dị phân, các phản ứng hóa học xảy ra trên bề mặt chất xúc tác, do đó chất xúc tác thường có cấu trúc rất xốp và diện tích bề mặt lớn (từ 1 đến 500 m² / g).

+ Lưu ý: Enme hoặc tác nhân sinh học có thể được xếp vào một nhóm riêng biệt hoặc thuộc một trong hai nhóm chính. Enzyme là chất thúc đẩy dựa trên protein. Chúng là một loại chất sinh học. Enzym hòa tan là những chất đồng nhất, còn enzym liên kết màng là những chất không đồng nhất. Thẩm tách sinh học được sử dụng để tổng hợp thương mại aralamide và xi-rô ngô fructose cao.

4. Ví dụ minh họa

– Có thể dùng nhiều hóa chất làm tá dược. Đối với các phản ứng hóa học liên quan đến nước, chẳng hạn như thủy phân và khử nước, axit proton thường được sử dụng. Chất rắn được sử dụng làm chất đẩy bao gồm eolit, alumin, than chì cacbon và các hạt nano. Kim loại chuyển tiếp (ví dụ, niken) thường được sử dụng để tăng tốc phản ứng oxy hóa khử. Các phản ứng tổng hợp hữu cơ có thể được tăng tốc bằng cách sử dụng các kim loại quý hoặc “kim loại chuyển tiếp muộn”, chẳng hạn như bạch kim, balsam, palađi, iridi, ruthenium hoặc rhodium.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

Video về Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

Wiki về Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì? -

Câu hỏi: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

A. Làm tăng nồng độ chất phản ứng

B. Làm tăng nhiệt độ của phản ứng

C. Giảm nhiệt độ phản ứng

D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng


Giải thích: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng hóa học vì nó làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội mở rộng kiến ​​thức về chất xúc tác nhé!

1. Khái niệm chất xúc tác

– Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ của phản ứng và hoàn nguyên sau phản ứng, tức là sau phản ứng chúng không bị thay đổi cả về chất và lượng.

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách tham gia phản ứng, tạo ra các sản phẩm trung gian và hướng phản ứng theo con đường có năng lượng hoạt hóa thấp.

– Đối với phản ứng thuận nghịch, chất xúc tác làm tăng tốc độ của phản ứng thuận và nghịch như nhau. Nói cách khác, chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng mà chỉ làm cho phản ứng nhanh chóng đạt đến trạng thái cân bằng.

– Thông thường, chỉ cần một lượng rất nhỏ một chất để kích hoạt phản ứng.

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

2. Tính chất của chất xúc tác

– Xúc tiến là một quá trình quan trọng trong công nghiệp hóa chất. Người ta ước tính rằng 90% hóa chất sản xuất thương mại được tổng hợp thông qua quá trình lên men.

– Đôi khi thuật ngữ “tá” được sử dụng để chỉ một phản ứng trong đó một chất được tiêu thụ (ví dụ: sự thủy phân của một ete với một bazơ). Trong tình huống này, chất được thêm vào phản ứng nên được gọi là chất hoạt hóa hơn là tá dược.

– Chất phụ gia vừa là chất phản ứng vừa là sản phẩm trong phản ứng nên không bị tiêu hao. Các chất xúc tác hoạt hóa bằng nhiệt làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bề mặt nhiệt động của chúng.

– Đàn áp là quan trọng! Khoảng 90% hóa chất thương mại được điều chế bằng cách sử dụng chất tẩy trắng.

– Hợp chất của nhiều chất xúc tác rắn tăng mạnh khi chúng chứa thêm một lượng chất kích thích, tự nó không có tác dụng xúc tác nhưng lại làm tăng hoạt tính xúc tác của chất xúc tác.

– Mặt khác, hoạt tính của chất xúc tác có thể bị giảm hoặc mất hoàn toàn do chứa các chất độc hại của chất xúc tác.

Bên cạnh những chất xúc tác có thể làm tăng tốc độ của phản ứng, có những chất có khả năng làm chậm tốc độ phản ứng, chúng được gọi là chất ức chế. Những chất này thường được sử dụng để ức chế sự tiến triển của các quá trình hóa học không mong muốn.

3. Phân loại chất xúc tác

Có hai loại xúc tác: xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể.

Chất xúc tác đồng thể là chất xúc tác cùng pha với chất phản ứng thường là chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn dễ tan trong dung dịch.

– Xúc tác dị thể Chất xúc tác ở pha khác với các chất phản ứng, chất xúc tác thường là chất rắn còn chất phản ứng và sản phẩm ở pha lỏng hoặc khí. Trong dị phân, các phản ứng hóa học xảy ra trên bề mặt chất xúc tác, do đó chất xúc tác thường có cấu trúc rất xốp và diện tích bề mặt lớn (từ 1 đến 500 m² / g).

+ Lưu ý: Enme hoặc tác nhân sinh học có thể được xếp vào một nhóm riêng biệt hoặc thuộc một trong hai nhóm chính. Enzyme là chất thúc đẩy dựa trên protein. Chúng là một loại chất sinh học. Enzym hòa tan là những chất đồng nhất, còn enzym liên kết màng là những chất không đồng nhất. Thẩm tách sinh học được sử dụng để tổng hợp thương mại aralamide và xi-rô ngô fructose cao.

4. Ví dụ minh họa

– Có thể dùng nhiều hóa chất làm tá dược. Đối với các phản ứng hóa học liên quan đến nước, chẳng hạn như thủy phân và khử nước, axit proton thường được sử dụng. Chất rắn được sử dụng làm chất đẩy bao gồm eolit, alumin, than chì cacbon và các hạt nano. Kim loại chuyển tiếp (ví dụ, niken) thường được sử dụng để tăng tốc phản ứng oxy hóa khử. Các phản ứng tổng hợp hữu cơ có thể được tăng tốc bằng cách sử dụng các kim loại quý hoặc “kim loại chuyển tiếp muộn”, chẳng hạn như bạch kim, balsam, palađi, iridi, ruthenium hoặc rhodium.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

A. Làm tăng nồng độ chất phản ứng

B. Làm tăng nhiệt độ của phản ứng

C. Giảm nhiệt độ phản ứng

D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng


Giải thích: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng hóa học vì nó làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội mở rộng kiến ​​thức về chất xúc tác nhé!

1. Khái niệm chất xúc tác

– Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ của phản ứng và hoàn nguyên sau phản ứng, tức là sau phản ứng chúng không bị thay đổi cả về chất và lượng.

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách tham gia phản ứng, tạo ra các sản phẩm trung gian và hướng phản ứng theo con đường có năng lượng hoạt hóa thấp.

– Đối với phản ứng thuận nghịch, chất xúc tác làm tăng tốc độ của phản ứng thuận và nghịch như nhau. Nói cách khác, chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng mà chỉ làm cho phản ứng nhanh chóng đạt đến trạng thái cân bằng.

– Thông thường, chỉ cần một lượng rất nhỏ một chất để kích hoạt phản ứng.

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì?

2. Tính chất của chất xúc tác

– Xúc tiến là một quá trình quan trọng trong công nghiệp hóa chất. Người ta ước tính rằng 90% hóa chất sản xuất thương mại được tổng hợp thông qua quá trình lên men.

– Đôi khi thuật ngữ “tá” được sử dụng để chỉ một phản ứng trong đó một chất được tiêu thụ (ví dụ: sự thủy phân của một ete với một bazơ). Trong tình huống này, chất được thêm vào phản ứng nên được gọi là chất hoạt hóa hơn là tá dược.

– Chất phụ gia vừa là chất phản ứng vừa là sản phẩm trong phản ứng nên không bị tiêu hao. Các chất xúc tác hoạt hóa bằng nhiệt làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bề mặt nhiệt động của chúng.

– Đàn áp là quan trọng! Khoảng 90% hóa chất thương mại được điều chế bằng cách sử dụng chất tẩy trắng.

– Hợp chất của nhiều chất xúc tác rắn tăng mạnh khi chúng chứa thêm một lượng chất kích thích, tự nó không có tác dụng xúc tác nhưng lại làm tăng hoạt tính xúc tác của chất xúc tác.

– Mặt khác, hoạt tính của chất xúc tác có thể bị giảm hoặc mất hoàn toàn do chứa các chất độc hại của chất xúc tác.

Bên cạnh những chất xúc tác có thể làm tăng tốc độ của phản ứng, có những chất có khả năng làm chậm tốc độ phản ứng, chúng được gọi là chất ức chế. Những chất này thường được sử dụng để ức chế sự tiến triển của các quá trình hóa học không mong muốn.

3. Phân loại chất xúc tác

Có hai loại xúc tác: xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể.

Chất xúc tác đồng thể là chất xúc tác cùng pha với chất phản ứng thường là chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn dễ tan trong dung dịch.

– Xúc tác dị thể Chất xúc tác ở pha khác với các chất phản ứng, chất xúc tác thường là chất rắn còn chất phản ứng và sản phẩm ở pha lỏng hoặc khí. Trong dị phân, các phản ứng hóa học xảy ra trên bề mặt chất xúc tác, do đó chất xúc tác thường có cấu trúc rất xốp và diện tích bề mặt lớn (từ 1 đến 500 m² / g).

+ Lưu ý: Enme hoặc tác nhân sinh học có thể được xếp vào một nhóm riêng biệt hoặc thuộc một trong hai nhóm chính. Enzyme là chất thúc đẩy dựa trên protein. Chúng là một loại chất sinh học. Enzym hòa tan là những chất đồng nhất, còn enzym liên kết màng là những chất không đồng nhất. Thẩm tách sinh học được sử dụng để tổng hợp thương mại aralamide và xi-rô ngô fructose cao.

4. Ví dụ minh họa

– Có thể dùng nhiều hóa chất làm tá dược. Đối với các phản ứng hóa học liên quan đến nước, chẳng hạn như thủy phân và khử nước, axit proton thường được sử dụng. Chất rắn được sử dụng làm chất đẩy bao gồm eolit, alumin, than chì cacbon và các hạt nano. Kim loại chuyển tiếp (ví dụ, niken) thường được sử dụng để tăng tốc phản ứng oxy hóa khử. Các phản ứng tổng hợp hữu cơ có thể được tăng tốc bằng cách sử dụng các kim loại quý hoặc “kim loại chuyển tiếp muộn”, chẳng hạn như bạch kim, balsam, palađi, iridi, ruthenium hoặc rhodium.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

Bạn thấy bài viết Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng vì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Chất #xúc #tác #làm #tăng #tốc #độ #phản #ứng #vì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button