Giáo Dục

Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Đáp án và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Hành động nào sau đây là phản đòn?“Cùng với những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn thi môn Văn GDQPAN 10 hay và hữu ích Trường ĐH KD & CN Hà Nội được tổng hợp và biên soạn để các em ôn luyện tốt hơn.

Đố: Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

C. Chiến dịch Quảng Trị 1972.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Câu trả lời:


Câu trả lời đúng: B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Chiến dịch phản công là Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Kiến thức tham khảo về “Chiến dịch Việt Bắc năm 1947”

1. Bối cảnh lịch sử của chiến dịch Việt Bắc 1947

– Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947 (7 tháng 10 đến 22 tháng 12 năm 1947) là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp tiến hành ở Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương, nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của kháng chiến. chiến đấu và tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Minh.

– Tháng 3-1947, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công Việt Bắc, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực, phá đường liên lạc quốc tế của ta, nhanh chóng giành thắng lợi. thuận lợi về quân sự, thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

2. Diễn biến

– Kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc do tướng R. Salan (R. Salan) – Tổng chỉ huy quân Pháp ở Bắc Đông Dương soạn thảo, được Hội đồng phòng thủ Đông Dương thông qua ngày 9/6/1947 và Chính phủ Pháp phê chuẩn vào tháng 7/1947. Với cuộc hành quân này, thực dân Pháp hy vọng sẽ kết thúc công cuộc tái chiếm Việt Nam bằng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, như tướng R. Salang từng khoe khoang: “Chỉ cần ba tuần là địch đã tiêu diệt gọn đầu. của Việt Minh ”.

– Địa bàn tấn công của địch gồm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đây là căn cứ địa, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo, cơ quan, kho tàng và bộ đội chủ lực kháng chiến của ta.

* Về phía Pháp:

– Ngày 7/10/1947: Pháp cho quân nhảy dù xuống đánh chiếm thị xã Bắc Kạn, thị xã Chợ Mới, thị xã Chợ Đồn.

– Cùng ngày, cử một cánh quân từ Lạng Sơn tiến đánh Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng, một cánh quân khác tiến đánh Bắc Kạn, tạo thành gọng kìm bao vây Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc.

– Ngày 9-10-1947: Các binh đoàn hỗn hợp bộ binh và thủy quân lục chiến từ Hà Nội ngược dòng sông Hồng, sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đại Thị bao vây phía Tây căn cứ địa Việt Bắc.

* Về phía chúng ta:

– Do nhận định không đúng hướng tiến công của thực dân Pháp, ban đầu ta còn bị bất ngờ, nhưng Bộ Tổng chỉ huy đã đánh giá lại tình hình, qua nghiên cứu tài liệu về cuộc hành quân của địch, kịp thời điều chỉnh tình hình. điều chỉnh kế hoạch tác chiến.

– Quân dân ta chủ động bao vây, đánh địch nhiều nơi ở Bắc Kạn, buộc địch phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã. Ở mặt trận phía Đông, ta phục kích đánh chặn địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau. Ở mặt trận phía Tây, ta phục kích địch trên sông Lô, nổi bật là các trận Đoan Hùng, Khe Lau.

– Bị thất bại trong các cuộc hành quân của ta, từ ngày 21/11/1947, Pháp bắt đầu bí mật rút quân khỏi Việt Bắc, đồng thời đưa lực lượng từ Hòa Bình lên càn quét Hưng Hóa, đánh chiếm Việt Trì, cho chúng tấn công. Các đoàn quân nhảy dù xuống Thái Nguyên, Cù Vân, La Hiên, Tràng Xá để tạo bàn đạp và yểm trợ cho cuộc rút lui.

– Ta kịp thời tổ chức lực lượng đánh địch trên nhiều hướng: tập kích đồn Phủ Thông (30/11), phục kích đánh nhiều trận ở Sơn Dương, Bình Ca, Đèo Khế, Phan Lương, Đèo Giàng (15/12).

– Phối hợp với chiến đấu ở Việt Bắc, quân và dân ta trên các chiến trường cả nước đã tích cực hoạt động, góp phần kiềm chế địch.

=> Ngày 19/12/1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc.

3. Kết quả:

– Thu nhiều vũ khí, quân trang của chúng, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô.

– Bảo vệ an toàn cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực của ta ngày càng lớn mạnh.

4. Ý nghĩa của chiến dịch

Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 diễn ra và thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn trong cuộc kháng chiến trường kỳ đã khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và nghệ thuật quân sự độc đáo của Đảng ta. , trong đó nghệ thuật nổi bật là nghệ thuật xây dựng, lập công, đánh giặc rộng khắp ngay từ đầu và trong suốt cuộc chiến. Đây cũng là bài học chiến công được vận dụng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Video về Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Wiki về Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công? -

Đáp án và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Hành động nào sau đây là phản đòn?"Cùng với những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn thi môn Văn GDQPAN 10 hay và hữu ích Trường ĐH KD & CN Hà Nội được tổng hợp và biên soạn để các em ôn luyện tốt hơn.

Đố: Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

C. Chiến dịch Quảng Trị 1972.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Câu trả lời:


Câu trả lời đúng: B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Chiến dịch phản công là Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Kiến thức tham khảo về "Chiến dịch Việt Bắc năm 1947"

1. Bối cảnh lịch sử của chiến dịch Việt Bắc 1947

- Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947 (7 tháng 10 đến 22 tháng 12 năm 1947) là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp tiến hành ở Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương, nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của kháng chiến. chiến đấu và tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Minh.

- Tháng 3-1947, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công Việt Bắc, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực, phá đường liên lạc quốc tế của ta, nhanh chóng giành thắng lợi. thuận lợi về quân sự, thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

2. Diễn biến

- Kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc do tướng R. Salan (R. Salan) - Tổng chỉ huy quân Pháp ở Bắc Đông Dương soạn thảo, được Hội đồng phòng thủ Đông Dương thông qua ngày 9/6/1947 và Chính phủ Pháp phê chuẩn vào tháng 7/1947. Với cuộc hành quân này, thực dân Pháp hy vọng sẽ kết thúc công cuộc tái chiếm Việt Nam bằng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, như tướng R. Salang từng khoe khoang: “Chỉ cần ba tuần là địch đã tiêu diệt gọn đầu. của Việt Minh ”.

- Địa bàn tấn công của địch gồm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đây là căn cứ địa, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo, cơ quan, kho tàng và bộ đội chủ lực kháng chiến của ta.

* Về phía Pháp:

- Ngày 7/10/1947: Pháp cho quân nhảy dù xuống đánh chiếm thị xã Bắc Kạn, thị xã Chợ Mới, thị xã Chợ Đồn.

- Cùng ngày, cử một cánh quân từ Lạng Sơn tiến đánh Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng, một cánh quân khác tiến đánh Bắc Kạn, tạo thành gọng kìm bao vây Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc.

- Ngày 9-10-1947: Các binh đoàn hỗn hợp bộ binh và thủy quân lục chiến từ Hà Nội ngược dòng sông Hồng, sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đại Thị bao vây phía Tây căn cứ địa Việt Bắc.

* Về phía chúng ta:

- Do nhận định không đúng hướng tiến công của thực dân Pháp, ban đầu ta còn bị bất ngờ, nhưng Bộ Tổng chỉ huy đã đánh giá lại tình hình, qua nghiên cứu tài liệu về cuộc hành quân của địch, kịp thời điều chỉnh tình hình. điều chỉnh kế hoạch tác chiến.

- Quân dân ta chủ động bao vây, đánh địch nhiều nơi ở Bắc Kạn, buộc địch phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã. Ở mặt trận phía Đông, ta phục kích đánh chặn địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau. Ở mặt trận phía Tây, ta phục kích địch trên sông Lô, nổi bật là các trận Đoan Hùng, Khe Lau.

- Bị thất bại trong các cuộc hành quân của ta, từ ngày 21/11/1947, Pháp bắt đầu bí mật rút quân khỏi Việt Bắc, đồng thời đưa lực lượng từ Hòa Bình lên càn quét Hưng Hóa, đánh chiếm Việt Trì, cho chúng tấn công. Các đoàn quân nhảy dù xuống Thái Nguyên, Cù Vân, La Hiên, Tràng Xá để tạo bàn đạp và yểm trợ cho cuộc rút lui.

- Ta kịp thời tổ chức lực lượng đánh địch trên nhiều hướng: tập kích đồn Phủ Thông (30/11), phục kích đánh nhiều trận ở Sơn Dương, Bình Ca, Đèo Khế, Phan Lương, Đèo Giàng (15/12).

- Phối hợp với chiến đấu ở Việt Bắc, quân và dân ta trên các chiến trường cả nước đã tích cực hoạt động, góp phần kiềm chế địch.

=> Ngày 19/12/1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc.

3. Kết quả:

- Thu nhiều vũ khí, quân trang của chúng, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô.

- Bảo vệ an toàn cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực của ta ngày càng lớn mạnh.

4. Ý nghĩa của chiến dịch

Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 diễn ra và thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn trong cuộc kháng chiến trường kỳ đã khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và nghệ thuật quân sự độc đáo của Đảng ta. , trong đó nghệ thuật nổi bật là nghệ thuật xây dựng, lập công, đánh giặc rộng khắp ngay từ đầu và trong suốt cuộc chiến. Đây cũng là bài học chiến công được vận dụng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

[rule_{ruleNumber}]

Đáp án và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Hành động nào sau đây là phản đòn?“Cùng với những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn thi môn Văn GDQPAN 10 hay và hữu ích Trường ĐH KD & CN Hà Nội được tổng hợp và biên soạn để các em ôn luyện tốt hơn.

Đố: Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

C. Chiến dịch Quảng Trị 1972.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Câu trả lời:


Câu trả lời đúng: B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Chiến dịch phản công là Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Kiến thức tham khảo về “Chiến dịch Việt Bắc năm 1947”

1. Bối cảnh lịch sử của chiến dịch Việt Bắc 1947

– Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947 (7 tháng 10 đến 22 tháng 12 năm 1947) là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp tiến hành ở Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương, nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của kháng chiến. chiến đấu và tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Minh.

– Tháng 3-1947, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công Việt Bắc, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực, phá đường liên lạc quốc tế của ta, nhanh chóng giành thắng lợi. thuận lợi về quân sự, thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

2. Diễn biến

– Kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc do tướng R. Salan (R. Salan) – Tổng chỉ huy quân Pháp ở Bắc Đông Dương soạn thảo, được Hội đồng phòng thủ Đông Dương thông qua ngày 9/6/1947 và Chính phủ Pháp phê chuẩn vào tháng 7/1947. Với cuộc hành quân này, thực dân Pháp hy vọng sẽ kết thúc công cuộc tái chiếm Việt Nam bằng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, như tướng R. Salang từng khoe khoang: “Chỉ cần ba tuần là địch đã tiêu diệt gọn đầu. của Việt Minh ”.

– Địa bàn tấn công của địch gồm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đây là căn cứ địa, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo, cơ quan, kho tàng và bộ đội chủ lực kháng chiến của ta.

* Về phía Pháp:

– Ngày 7/10/1947: Pháp cho quân nhảy dù xuống đánh chiếm thị xã Bắc Kạn, thị xã Chợ Mới, thị xã Chợ Đồn.

– Cùng ngày, cử một cánh quân từ Lạng Sơn tiến đánh Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng, một cánh quân khác tiến đánh Bắc Kạn, tạo thành gọng kìm bao vây Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc.

– Ngày 9-10-1947: Các binh đoàn hỗn hợp bộ binh và thủy quân lục chiến từ Hà Nội ngược dòng sông Hồng, sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đại Thị bao vây phía Tây căn cứ địa Việt Bắc.

* Về phía chúng ta:

– Do nhận định không đúng hướng tiến công của thực dân Pháp, ban đầu ta còn bị bất ngờ, nhưng Bộ Tổng chỉ huy đã đánh giá lại tình hình, qua nghiên cứu tài liệu về cuộc hành quân của địch, kịp thời điều chỉnh tình hình. điều chỉnh kế hoạch tác chiến.

– Quân dân ta chủ động bao vây, đánh địch nhiều nơi ở Bắc Kạn, buộc địch phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã. Ở mặt trận phía Đông, ta phục kích đánh chặn địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau. Ở mặt trận phía Tây, ta phục kích địch trên sông Lô, nổi bật là các trận Đoan Hùng, Khe Lau.

– Bị thất bại trong các cuộc hành quân của ta, từ ngày 21/11/1947, Pháp bắt đầu bí mật rút quân khỏi Việt Bắc, đồng thời đưa lực lượng từ Hòa Bình lên càn quét Hưng Hóa, đánh chiếm Việt Trì, cho chúng tấn công. Các đoàn quân nhảy dù xuống Thái Nguyên, Cù Vân, La Hiên, Tràng Xá để tạo bàn đạp và yểm trợ cho cuộc rút lui.

– Ta kịp thời tổ chức lực lượng đánh địch trên nhiều hướng: tập kích đồn Phủ Thông (30/11), phục kích đánh nhiều trận ở Sơn Dương, Bình Ca, Đèo Khế, Phan Lương, Đèo Giàng (15/12).

– Phối hợp với chiến đấu ở Việt Bắc, quân và dân ta trên các chiến trường cả nước đã tích cực hoạt động, góp phần kiềm chế địch.

=> Ngày 19/12/1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc.

3. Kết quả:

– Thu nhiều vũ khí, quân trang của chúng, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô.

– Bảo vệ an toàn cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực của ta ngày càng lớn mạnh.

4. Ý nghĩa của chiến dịch

Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 diễn ra và thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn trong cuộc kháng chiến trường kỳ đã khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và nghệ thuật quân sự độc đáo của Đảng ta. , trong đó nghệ thuật nổi bật là nghệ thuật xây dựng, lập công, đánh giặc rộng khắp ngay từ đầu và trong suốt cuộc chiến. Đây cũng là bài học chiến công được vận dụng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

Bạn thấy bài viết Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Chiến #dịch #nào #sau #đây #là #chiến #dịch #phản #công

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button