Giáo Dục

Cho biết sản phẩm sinh ra khi cho BaO tác dụng với H2O là gì?

 Cho biết sản phẩm được tạo ra khi đưa BaO cho H2O

 

Sản phẩm sinh ra khi cho BaO tác dụng với H2O là Ba(OH)2

BaO  +       H2O  ⟶     Ba(OH)2

rắn              lỏng            dd

             trắng                            không màu

Điều kiện : Không có sẵn

Thực hiện : cho BaO phản ứng với nước tạo thành hiđroxit.

Hiện tượng: Bari oxit (BaO) chất rắn màu trắng tan chậm.

A. Tổng quát lý thuyết về Oxit bari

Định nghĩa

Bari oxit là một oxit của bari, còn được biết đến trong ngành gốm sứ và khai khoáng.

Cấu trúc gồm 1 nguyên tử Ba liên kết với 1 nguyên tử O bằng liên kết ion.

Công thức phân tử: BaO

Khối lượng phân tử: 153 g / mol

Cho biết sản phẩm sinh ra khi cho BaO tác dụng với H2O

Tính chất vật lý & cách nhận biết 

– Tính chất vật lý: là chất rắn màu trắng, nhiệt độ nóng chảy 1923oC, khả năng hấp thụ nhiệt mạnh.

– Nhận biết: Bari oxit hòa tan vào nước, tan tốt trong nước, tỏa nhiệt mạnh

BaO + H2O → Ba(OH)2

Dung dịch thu được làm xanh quỳ tím và phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

Tính chất hóa học

– Có đầy đủ tính chất hoá học của oxit bazơ.

Tác dụng với nước:

BaO + H2O → Ba (OH) 2

Phản ứng với axit:

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2O

Phản ứng với oxit axit:

BaO + CO2 → BaCO3

Điều chế Oxit bari

– Đốt Bari trong oxi, không khí

2Ba + O2 → 2BaO (ĐK: to)

Ứng dụng của BaO

BaO được sử dụng trong vật liệu gốm thuộc nhóm chất trợ dung. Nó có thể kết hợp với một số oxit khác để tạo ra một số màu độc đáo; như kết hợp với đồng cho màu xanh ngọc nổi tiếng.

Bari oxit cũng được nhiều người biết đến vì nó có thể tạo ra một bề mặt men “xỉn” mịn.

Bài tập vận dụng 

Câu hỏi 1: Bari oxit có công thức hóa học là

A. Ba2O

B. BaO

C. BaO2

D. Ba2O2

Câu trả lời chính xác: B. BaO

Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường?

A. Na, BaO, MgO

B. Mg, Ca, Ba

C. Na, Ky2O, Bao

D. Na, Ky2O, Al2O3

Câu trả lời chính xác: C. Na, KY2O, BaO

Hướng dẫn giải pháp

Na, Ky2O, BaO phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

B. Tổng quát về Bari hiđroxit

– Công thức phân tử: Ba (OH)2

– Khối lượng phân tử: 171 g / mol

Cấu trúc của Bari hidroxit

– Được đặt tên là baryta, là một trong những hợp chất chính của bari.

– Gồm 1 nguyên tử Ba liên kết với 2 nhóm hiđroxit –OH.

Tính chất vật lý & nhận biết Bari hidroxit

Tính chất vật lý: Là chất rắn màu trắng, dễ tan trong nước, dễ hút ẩm.

– Nhận biết: Dung dịch Ba (OH)2 làm quỳ tím hóa xanh hoặc dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng do có tính bazơ.

Tính chất hóa học Ba (OH)2

– Có tất cả các tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối:

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este:

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

Điều chế Bari hiđroxit

Bari hydroxit có thể được điều chế bằng cách hòa tan bari oxit (BaO) trong nước:

BaO + H2O → Ba(OH)2

Ứng dụng của Ba(OH)2

Trong công nghiệp, bari hydroxit được sử dụng làm tiền chất của các hợp chất bari khác. Monohydrat Bari Hydroxit (Monohydrat) được sử dụng để khử nước và loại bỏ sunfat khỏi các sản phẩm khác nhau.

Ứng dụng này khai thác khả năng hòa tan rất thấp của bari sulfat. Ba(OH)2 còn áp dụng cho phòng thí nghiệm.

Bài tập áp dụng

Câu 1: Bari Hiđroxit có công thức hóa học là?

A. Ba

B. Ba(OH)2

C. BaCl2

D. NaCl

Đáp án đúng: B. Ba(OH)2

Câu 2: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, không thu được kết tủa?

A. Ca(HCO3)2

B. H2SO4

C. FeCl3

D. AlCl3

Đáp án đúng: D. AlCl3

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cho #biết #sản #phẩm #sinh #khi #cho #BaO #tác #dụng #với #H2O

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button